ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΑΣΟΦΟΡΩΝ… ΚΑΙ ΣΤΟΝ “ΑΚΑΘΙΣΤΟ ΥΜΝΟ” : “Χαῖρε, τῶν Ἀθηναίων τὰς πλοκὰς διασπῶσα…”

ΕΛΛΑΔΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
http://alfeiospotamos.blogspot.com/2009/03/blog-post_7245.html

………….

ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ…

ΤΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Κατεβάστε το βιβλίο σε αρχείο ηλεκτρονικής μορφής PDF

YBR5

YBR4

YBR3

YBR2

 

YBR1

ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙ “τρεις ιεράρχες” ; !! ΥΒΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΓΙΝΑΝ “ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ” !!! ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΥΠΑΤΙΑΣ…

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΖΙ-ΑΝΖΗΝΟΣ (μέγας ανθέλληνας) έγραψε: «Η μητέρα μου πρόσεχε να μη φιλήσουν τα χείλη μου ελληνικά χείλη, να μην αγγίξουν τα χέρια μου ελληνικά χέρια και ούτε ελληνικά τραγούδια να μολύνουν τα αφτιά και την γλώσσα μου». («Επιτάφιος εις τον πατέρα, παρόντος Βασιλείου», παρ. ι’)
Η σοφία των Ελλήνων είναι τύφος… Οι Έλληνες είναι αλαζόνες… δεισιδαίμονες… αυθάδεις…». («Εις Ήρωνα τον φιλόσοφο»)
ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ο γνωστός μας και ως αη-βασίλης) «Είναι εχθροί οι Έλληνες, διότι διασκεδάζουν καταβροχθίζοντας με ορ­θάνοιχτο στόμα τον “Ισραήλ”. Στόμα δε λέ­γει εδώ ο προ­φήτης (βλ. Ησα­ΐας Θ΄: 11) την σοφιστική του λό­γου δύναμη, η οποία τα πάν­τα χρησι­μο­ποίησε για να πα­ρα­πλανήσει τους εν απλότητι πι­στευ­σάν­των». Βασίλειος Καισαρείας (εις προφήτη Ησαΐα 9.230.8.)
ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: (κατά Ελλήνων)
«Προσταγή, (!) μη δειλιάζετε από των Ελληνικών πιθα­νο­λογη­μά­των… τα οποία είναι σκέτα ξύλα, μάλλον δε δάδες που απώλεσαν και του δαυ­λού την ζωντάνια και του ξύλου την ισχύ, μη έχοντας δε ούτε και του πυρός την φωτεινό­τη­τα, αλλά σαν δάδες καπνίζου­σες κατα­μελανώνουν και σπι­λώνουν όσους τα πιάνουν και φέρνουν δάκρυα στα μάτια όσων τα πλησιάζουν. Έτσι και (των Ελλήνων) η ψευδώ­νυ­μος γνώση σε όσους την χρησιμοποιούν». Βασίλειος ο Μέ­γας, Χ. (εις τον προφήτη Ησαΐα προοιμ. 7.196.3. Βασίλης)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (απαγόρευε τα ελληνικά ονόματα)
«Κανείς δεν πρέπει στα παιδιά του, των (Ελλήνων) προγόνων να κα­λεί τα ονόματα, του πατέρα, της μητέρας, του παππού και του προ­πάππου, αλ­λά (μόνο) αυτά των δικαίων,(της Π. Διαθήκης.)»
Ι. Χρυσόστομος (περί κενοδοξίας και πως δει τους γονείς τα τέκνα (690) 641.65
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (κατά Ελλήνων)
«Αν στα ενδότερα (των ελληνικών σκέψεων) κοιτάξεις, θα δεις, τέ­φρα και σκόνη και υγιές ουδέν, αλλά τάφος ανεω­γμένος ο λάρυγξ αυ­τών, (των Ελλήνων φιλοσόφων!) τα πάντα δε γεμάτα ακαθαρσίες και ιχώρ, (έμπυο!) και πάντα τα δόγ­ματα τους βρίθουν σκωλήκων… Αυτά γέννησαν και αύ­ξησαν οι Έλληνες, από των φιλοσόφων λα­βόν­τες… Ημείς δε ου πα­ραι­τούμεθα της κατ’ αυτών μάχης».
Ι. Χρυ­σόστομος ( εις άγον Ιωάννη τον ευαγγελιστή (ομιλία ξς΄ 59.369.12 -370.11).
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ο φιλοβαρβαρικός ανθελληνισμός του)
«Όσο πιο βάρβαρο ένα έθνος φαίνεται και της ελληνικής απέχει παι­δεί­ας, τόσο λαμπρότερα φαίνονται τα ημέτερα… Ούτος ο (πι­στός) βάρβα­ρος, την οικου­μένη ολάκερη κατέλα­βε… και ενώ πάντα τα των Ελλήνων σβήνουν και αφανί­ζον­ται, τούτου (του πιστού βάρ­βαρου) καθ’ έκαστη λαμπρότερα γίνονται»
Ι. Χρυσόστομος (εις Ιωάννη 59.31.33.)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: (κατά της Αλεξανδρινής βιβλιοθήκης)
Με εμπρηστικές δηλώσεις υπονόμευε την ύπαρξη της Αλεξανδρινής βιβλιοθήκης του Σεραπείου. Δαί­μονες ήταν λοιπόν κατά τον “σοφό” ιεράρχη τα βι­βλία της Αλεξαν­δρινής βιβλιοθήκης και ψυ­χοθυσιαστήρια οι βιβλιοθήκες των Ελ­λή­νων!!!
«Τι λοιπόν, άγιος έσται ο ναός του Σεράπιδος δια τα βι­βλία; Μη γέ­νοι­το!… αλλά δαίμονες οικούσι τον τό­πον… μάλ­λον δε και αυτών(των Ελλή­νων) όντων δαιμόνων… και παρ’ αυ­τών βωμός στέκει απά­της αόρατος εις τον οποίον ψυχάς αν­­θρώπων θυσι­ά­ζουσι… («κατάλαβε λοιπόν και φα­νέρωσε (δι­έ­δωσε!) ότι δαί­μονες κατοικούν εκεί».
Ι. Χρυσόστομος ( λόγοι κατά ιουδαίων 48.851.38 έως 852.35)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (οι καταστροφές του Αρτεμισίου)
Μετά την βίαιη επικράτηση … της θρησκείας της αγάπης το 401 μ.Χ. ο εκ Συρίας καταγόμενος ανθέλληνας Ιωάννης που είναι γνωστός και ως «Χρυσόστομος» πατριάρχης Κωνσταντι­νουπόλεως ανακοίνωσε πως δεν θα ανεχόταν πλέον την ύπαρξη του ναού της Εφεσίας Αρτέμιδος . Συγκέντρωσε λοιπόν με έρανο από πλούσιες φανατικές Χριστιανές χρήματα με τα οποία πλήρωσε εργάτες, και με την συμμετοχή ροπαλοφόρων μοναχών και όχλο φανατισμένων Χριστιανών διέταξε την πυρπόληση και την εκ θεμελίων καταστροφή του ναού του Αρτεμισίου ενός από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου. Τα έργα τέχνης και τα μάρμαρά του ναού μεταφέρθηκαν στην Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη και έγιναν οικοδομικά υλικά σε διάφορα χριστιανικά μνημεία.
O Θεοδώρητος εκκλησιαστικός συγγραφέας αναφέρει: ( εκκλ.. ιστορία, επιστολή δαμασου (τ.5 329/8-330/8 ). «ασκητάς πυρπολούμενους από ζήλον θεού συνέλεξε και κατά των ειδωλικών έπεμψε ιερών. (δηλ. μάζεψε βάρβαρους και φανατισμένους χριστιανούς καλόγερους και κατάστρεψαν το θαυμάσιο έργο τέχνης.)
Ο μεγάλος αυτός ανθέλληνας έγραψε: «Αφανίσαμε από προσώπου γης κάθε ίχνος παιδείας, τέχνης και φι­λοσο­φίας του αρχαίου ελληνικού κόσμου.» αμέτρητα τέτοια χωρία υπάρχουν στον Χρυσόστομο και τους άλλους «θεοφόρους» πατέρες.
……………………………..
Προς επιβεβαίωση ρίξτε μια ματιά στα αποσπάσματα από τον Παπαρρηγόπουλο…

………………………………………………………………………….