Ο Ζελένσκι πιστεύει στις νέες υποσχέσεις του Θεού στον Άβραμ

Χωρίς κατηγορία

                    Νέες υποσχέσεις του Θεού στον Άβραμ

Γεν. 13,14          Ὁ δὲ Θεὸς εἶπε τῷ Ἅβραμ μετὰ τὸ διαχωρισθῆναι τὸν Λὼτ ἀπ᾿ αὐτοῦ· ἀνάβλεψον τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ ἴδε ἀπὸ τοῦ τόπου, οὗ νῦν σύ εἶ, πρὸς βοῤῥᾶν καὶ λίβα καὶ ἀνατολὰς καὶ θάλασσαν·

Γεν. 13,14                  Αφού ο Λωτ, ιδιοτελώς σκεπτόμενος, εχωρίσθη από τον Αβραμ, είπεν ο Θεός στον πράον και μεγαλόκαρδον Αβραμ· “σήκωσε τα βλέμματά σου, ίδε ολόγυρα από τον τόπον όπου τώρα ευρίσκεσαι, προς Βορράν και Νοτον, προς Ανατολάς και Δυσμάς,

Γεν. 13,15          ὅτι πᾶσαν τὴν γῆν, ἣν σὺ ὁρᾷς, σοὶ δώσω αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματί σου ἕως αἰῶνος.

Γεν. 13,15                  διότι όλην αυτήν την γην, την οποίαν βλέπεις, θα την δώσω εις σε και στους απογόνους σου στους αιώνας.

Γεν. 13,16          καὶ ποιήσω τὸ σπέρμα σου ὡς τὴν ἄμμον τῆς γῆς· εἰ δύναταί τις ἐξαριθμῆσαι τὴν ἄμμον τῆς γῆς, καὶ τὸ σπέρμα σου ἐξαριθμηθήσεται.

Γεν. 13,17          ἀναστὰς διόδευσον τὴν γῆν εἴς τε τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ εἰς τὸ πλάτος, ὅτι σοὶ δώσω αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματί σου εἰς τὸν αἰῶνα.

Φωτογραφία: Τεθωρακισμένο Αβραμ(ς )-Abrams-.

…………………………………………………………..

Το παραπάνω κείμενο σε ελεύθερη μετάφραση :

Γεν. 13,14 : είπε ο θεός στον Άβραμ, μετά την αποχώρηση του Λωτ, σήκω τα μάτια σου και κοίτα από εκεί που είσαι, προς τα βόρεια, τα νότια, στην ανατολή και προς τη θάλασσα”

Γεν. 13,14 : “αφού ο Λωτ, που σκέφτηκε ιδιωτελώς, χώρισε από τον Άβραμ, είπε ο θεός στον ήρεμο και μεγαλόκαρδο Άβραμ, σήκωσε τα μάτια σου από εκεί που βρίσκεσαι και κοίταξε προς Βορρά και Νότο, προς την Ανατολή και στη Δύση”

Γεν. 13,15 : όλη τη γη που βλέπεις, θα την δώσω σε εσένα και στους απογόνους σου στον αιώνα τον άπαντα”

Γεν. 13,15 : γιατί όλη αυτή τη γη που βλέπεις, θα τη δώσω σε εσένα και στους απογόνους σου για πάντα”

Γεν. 13,16 : και θα κάνω τους απογόνους σου σαν την άμμο της γης. Όποιος μπορεί να μετρήσει την άμμο της γης, θα μπορέσει να μετρήσει και τους απογόνους σου”

Γεν. 13,17 : σήκω και περπάτησε τη γη σε όλο το μήκος και το πλάτος της, γιατί θα τη δώσω σε εσένα και στους απογόνους σου για πάντα”

………………………………

ΑΛΦΕΙΟΣ : Στην προσπάθεια αντίληψης του σημερινού παγκόσμιου γίγνεσθαι … τοποθετούμε εδώ κάποια σχετικά ψήγματα της ιστοριοδιφίας, προς επίρρωσιν των προλεχθέντων …

Ο Φλάβιος Ιώσηπος μπεν Ματθίας. Ο διπλός κατάσκοπος που άλλαξε τον κόσμο

Ποιός ήταν ο βαρόνος Julius De Reuter, ιδρυτής του πρακτορείου Reuters ;;

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ashkenazi ΧΑΖΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

BRETTON WOODS, HENRY MORGENTHAU, ΓΗ ΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ROTHSCHILD, Κ.Ι.Σ. ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ BADEN ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΟΙ AshkeNAZI ΧΑΖΑΡΟΙ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Volodimir Zelensky ΚΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΕΒΟΥ Vitali Klitschko !!

Ιράν ή Περσία, η χαμένη ελευθερία.

Η Ουκρανία «εξαφάνισε» την ελληνική γηγενή μειονότητα, με νόμο του Ζελένσκι το καλοκαίρι του 2021 !

«Ο «επαναστάτης» Πράκτορας, Ισραέλ Λαζάρεβιτς-Πάρβους, ήταν ο χορηγός της «Φεντερασιόν» του Αβραάμ Μπεναρόγια ( ιδρυτή του ΚΚΕ )

……………………………………………………………………………………………………