ΔΕΗ. ΜΕ ΕΣΟΔΑ 542 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ € ΤΟ 2018 ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΗ ΛΗΣΤΕΙΑ…

ΕΛΛΑΔΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

………………………

 Θέμα:  Πώληση μονάδων της ΔΕΗ
 Γραπτή απάντηση 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007172_EL.html

Στην απόφαση της Επιτροπής C/2008/824 τέθηκε η υποχρέωση δυνατότητας πρόσβασης των ανταγωνιστών της ΔΕΗ στο 40% των εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων λιγνίτη στην Ελλάδα και όχι στα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα που κατέχει η ΔΕΗ.

Δεδομένου ότι,

Τα στοιχεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα δείχνουν ότι η αγορά έχει ήδη «ανοίξει» πάρα πολύ, αφού η εγκατεστημένη ισχύς στο διασυνδεδεμένο δίκτυο είναι συνολικά 15 500 MW, εκ της οποίας μόνο 8 562 MW ανήκουν στη ΔΕΗ (55,24%).

Τα στοιχεία παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι πλέον δυσμενέστερα για τη ΔΕΗ. Π.χ. τον Σεπτέμβριο του 2017 η συνολική ζήτηση ήταν 4 066 GWh, και απ’ αυτές η παραγωγή της ΔΕΗ ήταν μόνο 2 010 GWh (49,43%).

Ερωτάται η Επιτροπή:

Γιατί ζητά από τη ΔΕΗ να πουλήσει σε ιδιώτες το 40% των λιγνιτικών της μονάδων μαζί με τα ορυχεία, όταν κάτι τέτοιο δεν ορίζεται ούτε στην απόφαση C/2008/824, ούτε στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου T-421/2009 RENV;

Γιατί στο 3ο μνημόνιο επέβαλε στη ΔΕΗ να υποχρεούται σε δημοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ, πουλώντας μέρος της φτηνής παραγωγής της (από υδροηλεκτρικά και λιγνιτικά εργοστάσια) κάτω του κόστους, με συνέπεια η ίδια να ζημιώνεται, παρέχοντας φθηνό ρεύμα σε άλλες εταιρίες;

Γιατί με το 3ο Μνημόνιο επέβαλε στη ΔΕΗ την υποχρεωτική εκχώρηση, μέχρι το 2020, του 50% των πελατών λιανικής;

Γραπτή απάντηση Με τις αποφάσεις C(2008)824 και C(2009)6244 της Επιτροπής, η Επιτροπή κάλεσε την Ελληνική Δημοκρατία να θεσπίσει μέτρα που να διασφαλίζουν την επαρκή πρόσβαση των ανταγωνιστών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση λιγνίτη. Τα Δικαστήρια της ΕΕ επιβεβαίωσαν τις αποφάσεις αυτές και οι τελεσίδικες αποφάσεις εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2016. Προκειμένου να εφαρμοστούν οι αποφάσεις σύμφωνα με την αναθεωρημένη ελληνική περιβαλλοντική πολιτική, η Ελληνική Δημοκρατία πρότεινε προσφάτως μια νέα δέσμη μέτρων, και συγκεκριμένα την εκποίηση ορισμένων υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ. Με το μέτρο αυτό, θα εξασφαλιστεί ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και θα δοθεί η δυνατότητα στους νεοεισερχομένους στην αγορά να ανταγωνίζονται για πελάτες στις ελληνικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η ίδια η δέσμη εκποίησης δεν προβλέπει εκχώρηση πελατών.

Η αποεπένδυση περίπου του 40% της λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ έχει επίσης συμπεριληφθεί στο συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεννόησης, που συμφωνήθηκε και υπογράφηκε από την Ελληνική Δημοκρατία και την Επιτροπή, η οποία ενεργούσε εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας(1). Οι ελληνικές αγορές ενέργειας χρειάζονται μεταρρυθμίσεις ευρείας κλίμακας, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ και να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές επωφελούνται από τις αλλαγές αυτές. Το 2015, οι αρχές καθόρισαν ένα όριο 50% ως ανώτατο μερίδιο που μπορεί να έχει μία και μόνη επιχείρηση στο σύνολο της ελληνικής δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών. Ελλείψει διαρθρωτικών μέτρων κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθιερώθηκε το ΝΟΜΕ, ένα σύστημα δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους εναλλακτικούς προμηθευτές να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ και να την πωλούν σε ανταγωνιστικές τιμές, προκειμένου να τονωθεί ο ανταγωνισμός και στις αγορές λιανικής πώλησης.

(1) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/smou_final_to_esm_2017_07_05.pdf Ενημερωτική έκθεση της πρώτης και της δεύτερης επανεξέτασης: https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/esm-stability-support-programme-greece-first-and-second-reviews-july-2017-background-report_en

………………………

Πάνω από 1,5 δισ. προσδοκά η ΔΕΗ από πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ

23.02.2021 https://www.kathimerini.gr/economy/561273838/pano-apo-1-5-dis-prosdoka-i-dei-apo-polisi-toy-49-toy-deddie/

Εσοδα πάνω από 1,5 δισ. ευρώ αναμένει η ΔΕΗ από την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ με βάση την αποτίμηση της περιουσιακής βάσης της εταιρείας, που ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή της Grant Thornton. Η περιουσιακή βάση του ΔΕΔΔΗΕ αποτιμήθηκε στα 2,95 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη αποτίμηση για το 49% ανέρχεται σε 1,445 δισ. ευρώ, ποσό που η ΔΕΗ εμφανίζεται να θέτει ως κατώφλι για το τίμημα που θα εισπράξει μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη και στην οποία ανταποκρίθηκαν σε πρώτη φάση (μη δεσμευτική) 11 επενδυτικά σχήματα.

Η ΔΕΗ θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των συμμετεχόντων και θα ανακοινώσει σε διάστημα περίπου ενός μήνα αυτούς που πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης και θα περάσουν στην επόμενη φάση των δεσμευτικών προσφορών. Οι επενδυτές που θα προκριθούν θα αποκτήσουν πρόσβαση στο Virtual Data Room με τα οικονομικοτεχνικά στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ. Η μεταφορά των παγίων, ωστόσο, που σήμερα ανήκουν στη ΔΕΗ, δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν από την ανάδειξη πλειοδότη και την υπογραφή συμφωνίας για την είσοδό του στο 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Αντιθέτως, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η μεταφορά των παγίων θα αποτελέσει δεσμευτικό όρο της συμφωνίας που η ΔΕΗ θα υπογράψει με τον επενδυτή που θα αναδείξει ο διαγωνισμός. Ο επενδυτής δηλαδή θα γνωρίζει από πριν τα ακριβή πάγια που θα μεταφερθούν στον ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΗ, μέσω της συμφωνίας μεταβίβασης του 49%, θα αναλάβει δέσμευση για τη μεταφορά της κυριότητάς τους σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η ολοκλήρωση της μεταφοράς των παγίων θα αποτελεί επίσης με όρο της συμφωνίας προαπαιτούμενο για την καταβολή του τιμήματος. 

Η ΔΕΗ επιδιώκει την καθυστέρηση της μεταφοράς των παγίων για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι οι επιπτώσεις στη ρευστότητα αφού η ΔΕΗ ενσωματώνει τα αποτελέσματα του ΔΕΔΔΗΕ κάθε χρόνο και στην περίπτωση που τα μεταφέρει φέτος θα περιοριστεί μόνο στην είσπραξη μερίσματος την επόμενη χρονιά. Ο δεύτερος συνδέεται με την πιθανότητα αποτυχίας του διαγωνισμού και της δυνατότητας σε μια τέτοια εξέλιξη να παραμείνει το περιουσιακό στοιχείο του ΔΕΔΔΗΕ στην κυριότητά της, καθώς συμβάλλει στα EBITDA της ΔΕΗ με περίπου 300-400 εκατ. ευρώ ετησίως. 

Τα δίκτυα

Η ΔΕΗ δεν φαίνεται επίσης διατεθειμένη να απολέσει τον πλήρη έλεγχο των δικτύων. Εχει κάνει ξεκάθαρο μέσω των συμβούλων ιδιωτικοποίησης στους επενδυτές ότι θα δοθούν μόνο ισχυρά δικαιώματα μειοψηφίας. Για παράδειγμα, το μάνατζμεντ που και μετά την ιδιωτικοποίηση θα ασκεί η ΔΕΗ, θα δεσμεύεται για συγκεκριμένο μπίζνες πλαν και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ενώ ο επενδυτής θα έχει δικαίωμα βέτο για έργα από κάποιο ύψος και πάνω.

Επιπλέον, οι δύο πλευρές (παλαιός και νέος μέτοχος) θα «κλειδώσουν» από πριν μια διαδικασία για την τοποθέτηση προσώπων σε κρίσιμες θέσεις της διοίκησης όταν κάποιος αποχωρήσει. Η διαδικασία αυτή θα εγγυάται ουσιαστικά στον επενδυτή ότι η αντικατάσταση θα γίνει με τεχνοκρατικά και όχι άλλους είδους κριτήρια, όπως για παράδειγμα κομματικά, δεδομένου ότι η ΔΕΗ ελέγχεται από το Δημόσιο.

Προς έκδοση ομολόγου 500 εκατ.

Θέμα ημερών είναι η έκδοση ομολόγου ύψους κοντά στα 500 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΗ, η οποία διερευνά από τον περασμένο Οκτώβριο την αγορά και φαίνεται ότι έχει καταλήξει με τις τράπεζες ότι ήρθε η στιγμή για να το επιχειρήσει. Πρόκειται για ομόλογο με ρήτρα αειφορίας, ένα Sustainability-Linked Bond (SLB), όπως ονομάζεται, δηλαδή ένα χρηματοδοτικό εργαλείο πιο σύνθετο από τα πράσινα ομόλογα, καθώς συνδέεται με τις μελλοντικές επιδόσεις του εκάστοτε εκδότη. Μέσω της έκδοσης αυτής, η ΔΕΗ θα δεσμεύεται έναντι των επενδυτών για τη μείωση εκπομπών CO2 ανά έτος. Με την έκδοση αυτή η ΔΕΗ ουσιαστικά χτίζει θέση για μελλοντική φθηνή πρόσβαση στις αγορές. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ είναι η πρώτη εταιρεία πανευρωπαϊκά, ίσως και διεθνώς, με αξιολόγηση που δεν είναι σε επενδυτική βαθμίδα και προχωράει σε έκδοση της συγκεκριμένης κατηγορίας ομολόγου. 

………………………………………………………………………………

ΜΟΝΗ ΟΔΟΣ… ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΥΠΝΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΑΘΡΟΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !!!

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ.”