ΤΟ Ορράον ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΡΟΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΣΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΕ Ο ΑΛΚΕΤΑΣ Α’ ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΤΩΝ ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ Β’ ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΗΣ ΜΥΡΤΑΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΠΠΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΑΛΦΕΙΟΡΡΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ορράον. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΟΠΟΥ Ο ΑΛΚΕΤΑΣ Α’ ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΤΩΝ ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ Β’ ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΗΣ ΜΥΡΤΑΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΠΠΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΚΤΙΣΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΕ. Η ΘΕΣΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕ ΚΑΙ ΩΣ ΦΡΟΥΡΙΟ ΑΛΛΑ ΟΙ ΔΙΟΡΟΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ; ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕ ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΩΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ; ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ !! ΕΚΕΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΖΕ; Η ΜΥΡΤΑΛΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΑ ΕΚΕΙ ΠΕΡΑΣΕ; ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ !!!

ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ… Ο ΑΛΚΕΤΑΣ Α’ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 410 π.χ.χ. Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ Β’ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 390 π.χ.χ. Η ΜΥΡΤΑΛΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 373 π.χ.χ. ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 356 π.χ.χ.

Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΟΡΕΙΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΔΥΤΙΚΩΣ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ. ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΜΜΟΤΟΠΟΣ

Ο ιστορικός Αραβαντινός γράφει: “Ωρείον ήτο πόλις ποτέ της Μολοσσίας, μεσόγειος, κειμένη ίσως πλησίον του Αγίου Γεωργίου, χωρίον της, του Καραβασαρά, περιοχής, όπου ερείπια άξια λόγου σώζονται”.
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Το Ορράον αποτελεί μια εντυπωσιακήν αρχαίαν ακρόπολιν των Μολοσσών. Όλοι οι οικισμοί των Μολοσσών από το υψίπεδο των Ιωαννίνων προς την πεδιάδα της Άρτας και τον Αμβρακικό Κόλπο, με τις κοιλάδες Λούρου και Αράχθου, αποτελούσαν πέραν των άλλων σκοπών (φυλάκια, φρούρια) και ενδιάμεσους σταθμούς διακίνησης προϊόντων.

Το Ορράον ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. σε μια στρατηγικήν θέσιν (ύψωμα) πλησίον της Αρχαίας Αμβρακίας. Η ίδρυσις και ο περιτοιχισμός του Ορράου πρέπει να έγινε από τον βασιλέα των Μολοσσών Αλκέτα Α΄ (410-370 π.Χ.) ή το αργότερον στο δεύτερον τέταρτον του 4ου αιώνος π.Χ.

Η ακρόπολις είναι οχυρωμένη με ισχυρόν διπλό τείχος, το οποίον ενισχύουν τετράγωνοι πύργοι. Εντός των τειχών σώζονται σε πολύ καλήν κατάστασιν ιδιωτικές κατοικίες και πιθανά ανάκτορα αξιωματούχων.  Η επιλογή της στρατηγικής αυτής θέσεως από τους Μολοσσούς έγινε, αφενός δια τον έλεγχον του εμπορικού διαύλου επικοινωνίας με την Νότιον Ελλάδα και αφ’ ετέρου δια την φύλαξιν του στρατιωτικού περάσματος, το οποίον ήτο ζωτικής σημασίας δια την άμυναν του κράτους των. Όταν η Ολυμπιάς η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ίδρυσεν την Ηπειρωτικήν Συμμαχίαν, το Ορράον συμμετείχε σε αυτήν.

Το έτος 168-167 π.Χ. ο οικισμός Ορράον καταστράφηκεν από τους Ρωμαίους του Αιμίλιου Παύλου, με την ολοσχερήν ισοπέδωσιν των τειχών του, επειδή ήτο μία από τις τέσσερις ηπειρωτικές πόλεις που προέβαλλαν αντίστασιν κλείνοντας τις πύλες τους στις ρωμαϊκές λεγεώνες του Ανίκιου Γάλου. Το μίσος των Ρωμαίων εναντίον των Ηπειρωτών δια τίς επιθέσεις του Βασιλέως Πύρρου Ι στήν Ιταλίαν, ήταν τόσον, που διέταξαν την ολοσχερήν καταστροφήν 70 Ηπειρωτικών πόλεων και την σύλληψιν ως δούλων 150.000 Ηπειρωτών. Το γεγονός αυτό αναφέρει ο Λατίνος ιστορικός Λίβιος. Ητο τέτοια η καταστροφή που επέφεραν οι Ρωμαίοι στήν Ηπειρον, που ο γεωγράφος Στράβων, μετά από ταξίδι του στην Ηπειρον γράφει: “Εις την Εύανδρη Ήπειρον και εις όλη την Ιλλυρίαν, επικρατεί πολλή ερημία, και όλοι οι κατοικούμενοι οικισμοί κείτονται ερειπωμένοι”. Αργότερα το Ορράον ανοικοδομήθηκε μερικώς και κατοικήθηκεν επί χρόνια. Τελικώς οι κάτοικοί του αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν για να συνοικισθούν στην Νικόπολιν, την οποίαν ίδρυσεν ο Οκταβιανός Αύγουστος μετά την νίκη του στην Ναυμαχία του Ακτίου εναντίον της Κλεοπάτρας και του Μάρκου Αντωνίου, το 31 πΧ.

………………………………………………………………………..