ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ

ΑΡΘΡΑ

13892034_1221697161184124_8210294629275272346_n

ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ

Αθανασία Γεωργοσοπούλου Αλήθεια αδέλφια μου , θυμάστε , γνωρίζετε ;;;;;;

Το βρώμικο πάρτυ σε βάρος μας ξεκίνησε δια του νόμου 3723/2008 ΦΕΚ Α 250/09-12-2008 περί ”Ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις” http://www.nomikosodigos.info/guide/legislation/149-2008-11-30-22-44-04

Ο νόμος αυτός , αν είχε εφαρμοστεί , θα μπορούσε πράγματι να είχε διασώσει εξ’ υπαρχής τόσο την κρατική , όσο και την ιδιωτική μας οικονομία . Κι ενώ δι’ αυτού του νόμου υποτίθεται ότι η κυβέρνηση δανειοδοτούσε , δια τις εκδόσεως κρατικών ομολόγων , τις ιδιωτικές ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες , προκειμένου αυτές να διοχετεύσουν το προιόν των κρατικών δανείων στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητος και την εξόφληση των κόκκινων δανείων , αντίθετα, το ποσόν των περίπου 233 δις , που αυτές έλαβαν , ως ανακεφαλαιοποίηση , ουδέποτε ”έπεσε” στην αγορά κι ουδέποτε αποσβέστηκαν εμφανώς τουλάχιστον τα ”κόκκινα ” δάνειά μας της περιόδου 2008-2012 , καθότι επί της ουσίας αυτά έχουν διαγραφεί αφανώς από τις Τράπεζες.
Τοιουτοτρόπως , οι Τράπεζες κατέστησαν δύο φορές πλουσιότερες σε βάρος μας , κατά το ποσόν των ανακεφαλαιοποιήσεων ( μία επειδή οικειοποιήθηκαν το προιόν των κρατικών δανείων και μία επειδή σήμερα συνεχίζουν να διεκδικούν από εμάς το ποσόν των κόκκινων δανείων ) , εμείς δε οι Έλληνες Πολίτες κατέστημεν δύο φορές φτωχότεροι , ζημιούμενοι ( μία φορά ως φορολογούμενοι επειδή το προιόν των ανακεφαλαιοποιήσεων ”ενεγράφει” παρανόμως και καταχρηστικώς ως Δημόσιο Χρέος της χώρας μας και μία φορά επειδή , σήμερα φαίνεται ότι συνεχίζουμε να οφείλουμε τα ποσά των δανείων μας , που οι Τράπεζες συνεχίζουν παρανόμως να διεκδικούν δικαστικώς σε βάρος μας ) .
Η όλη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης των Ιδιωτικών Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών αποδεικνύει περίτρανα την σκοτεινή συνέργεια Τραπεζών και Εκτελεστικής Εξουσίας , καθώς και του Διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος , πληρεί δε νομικά , τόσο την αντικειμενική , όσο και την υποκειμενική υπόσταση -τουλάχιστον- των εγκλημάτων της απάτης , της εκβίασης , της υπεξαιρέσεως και της σύστασης εγκληματικής συμμορίας σε βάρος μας.
-)(- -)(- -)(- -)(-
Κι εξηγούμαι….
Δια του νόμου 3723/2008 δινόταν το δικαίωμα στην Ελληνική Κυβέρνηση , συνεπεία της δανειοδοτήσεως δια δημοσίου χρήματος προς τις Ιδιωτικές Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες , να αποκτήσουν θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο των εν λόγω Τραπεζών και επομένως λόγο στην Διοίκησή τους (άρθρα 1,2) .. Μάλιστα το ποσόν που αυτές δανειοδοτήθηκαν υπερέβαινε πολλαπλασίως την συνολική αξία εκάστης εξ’ αυτών , με αποτέλεσμα το Ελληνικό Δημόσιο , να δικαιούται να διεκδικήσει την κρατικοποίησή τους .
Αντί , όμως το Ελληνικό Δημόσιο να διεκδικήσει να επανακρατικοποιήσει όλες τις υπό αυτό δανειοδοτημένες Τράπεζες , ίδρυσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος (ΤΧΣ) , το οποίο μάλιστα το προικοδότησε και με συνολικά 50 δις δημοσίου χρήματος , όχι δια να κρατικοποιήσει τις εν λόγω Τράπεζες , αλλά επί της ουσίας δια να αποτελέσει τον μεσάζοντα ( μεταξύ Δημοσίου -Τραπεζών-επενδυτών ) δια να ξεπουλήσει τις ”κρατικές” Τράπεζες σε ξένους Τραπεζικούς Ομίλους και ”funds” , φαντάσματα . https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/228

Η ίδρυση και η μέχρι σήμερα λειτουργία του ΤΧΣ αποτελεί την ολοκλήρωση του εγκλήματος της απόπειρας δήμευσης της ιδιωτικής μας περιουσίας , η οποία σε συνδυασμό με τις τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις ( Κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας ,τροποποιήσεις Κ.Πολ.Δ , Ν.3864/2010 , Νόμος Δένδια . ) θα αποτελέσει το εφαλτήριο δια την αναγκαστική μεταβίβαση κάθε ιδιωτικής μας περιουσίας σε ξένα funds .
-)(- -)(- -)(- -)(-
Ηθικός αυτουργός των εν λόγω εκλημάτων κατά της περιουσίας ημών των Ελλήνων Πολιτών αναδεικνύεται κι αποδεικνύεται ο Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος , ο οποίος εκ του θεσμικού του ρόλου οφείλει να μεριμνά δια την εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος , με σκοπό την προάσπιση του Δημοσίου Συμφέροντος.
Οι μεθοδεύσεις όμως των Διοικητών της μεταμνημονιακής Ελλάδος αποδεικνύουν με τον πλέον σαφή τρόπο ότι αυτοί λειτούργησαν κατά κατάχρησιν εξουσίας και κατά παράβασιν καθήκοντος , προς βλάβιν των συμφερόντων του Δημοσίου και εις όφελος των Ιδιωτικών Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών .
Κι εξηγούμαι ξανά:
Ενώ στα πλαίσια του Νόμου 3723/2008 ο Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος εδύνατο να λάβει εγγυήσεις εκ των δανειοδοτουμένων υπό του Ελληνικού Δημοσίου Τραπεζών , δια την εξασφάλιση της αποπληρωμής των εν λόγω δανείων , αυτός ουδέποτε τις ζήτησε καν . Η ποινική δε ευθύνη των τελευταίων Διοικητών καθίσταται δολιεδέστερη και δια τον λόγο ότι αυτοί είχαν διατελέσει κατά το παρελθόν και Υπουργοί επί των Οικονομικών μας , ή στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών .
Σήμερα λοιπόν η κατάχρηση εξουσίας και η παράβαση καθήκοντος των Διοικητών της Τραπέζης Ελλάδος θα ήτο εύκολο να αποδειχθεί στο Δικαστήριο και να τους στείλει δια μιαν ζωή στην φυλακή , αν αυτοί εκ του καταστατικού της Τραπέζης δεν καλύπτονταν εκ πλήρους ασυλίας δια τις πράξεις και τις παραλείψεις τους .
Είναι δε αυταποδείκτως καταχρηστικό και παράνομο το να έρχεται σήμερα ο Διοικητής της ΤτΕ , που μεθόδευσε τον πλουτισμό των Τραπεζών σε βάρος της ιδιωτικής μας περιουσίας , αλλά και την επιβάρυνση της Πατρίδος μας με ένα επαχθές , απεχθές κι επονείδιστο Δημόσιο Χρέος , δια να ”επιβάλλει” επί της ουσίας στις Ιδιωτικές Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες την αναγκαστική εκποίηση των ιδιωτικών μας ακινήτων , δια της διενέργειας πλειστηριασμών σε βάρος μας , αλλά και να προτρέπει την Εκτελεστική Εξουσία να περάσει νόμο που να επιτρέπει την εκπλειστηρίαση ακόμη και της ‘Α κατοικίας μας .
Ιδού : http://www.epixirimatias.gr/2016/08/300000.html

-)(- -)(- -)(- -)(-
Έλληνες Αδέλφια μου , δεν υπάρχει χρόνος δια μεμψιμοιρίες κι αναποφαστικότητα .
Σήμερα , τώρα είναι η ώρα να μελετήσετε τις αποδείξεις , που σας δείχνουμε στην Ελλήνων Συνέλευσις και να αποφασίσετε να γίνετε μέλη του μόνου Εθνικού Πολιτικού Φορέα , που σας δίνει το δικαίωμα να καταστείτε κύριοι της εθνικής μας κυριαρχίας . Καταθέσετε κι εσείς ΆΜΕΣΑ τα εξώδικα αποπληρωμής των οφειλών μας προς το Δημόσιο , τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τις Τράπεζες δια να αποδεχθείτε νομίμως την κληρονομιά των δύο περιουσίων μας , ( ήτοι των 600δισ και του κληρονομικού μας καταπιστευματικού πλούτου ) .

Αδέλφια μου Έλληνες , οι απέναντι στο Έθνος μας , ήτοι Εκτελεστική Εξουσία και Τράπεζες είναι έτοιμοι δια το τελικό χτύπημα σε βάρος μας , ήτοι δια την δήμευση και αυτής της ‘Α κατοικίας μας , μετά την δόλια οικονομική μας εξαθλίωση και την τραγική μείωση του επιπέδου της ζωής μας….
-)(- -)(- -)(- -)(-
Έλληνες Αδέλφια μου ,
Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ.
ΣΤΟΙΧΗΘΕΙΤΕ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ !!!!!!!!!!!
ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ .
ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ .
Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣΑΙ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΑ / ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΕΛΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ !!!!!!!!!!!!

Αφήστε μια απάντηση