Ε.ΣΥ. ΡΟΔΙΩΝ , Ε.ΣΥ. ΡΟΔΙΩΝ 2 , Ε.ΣΥ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΩΝ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ-Ε.ΣΥ.-300x298ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 

Με την από 04/ 03/ 2016, αρ. πρωτ. 2/ 14140 απάντησή του Δήμου Ρόδου, η οποία αποστάληκε κατόπιν του αιτήματός μας για Άμεση σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου (Κατ’ άρθρο 215 § 3 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), με ημερομηνία 19/3/2016 επί του ειδικού Θέματος που μας αφορά, ήτοι:-
«ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΗΜ. 16/ 3/ 2016 , ΠΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ , ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ , ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΧΩΡΩΝ , ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ , ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ – ΥΠΟΔΟΧΗΣ , ΣΤΕΓΑΣΗΣ , ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ , ΣΕ ΣΙΤΙΣΗ , ΕΝΔΥΣΗ , ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 24/ 09/ 2015 , ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ (ΑΡ. 546/ 2015) , ΟΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ Η ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΘΡΟΑΣ ΕΙΣΡΟΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ” ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ»

Οι Οργανισμοί ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – Ε.ΣΥ. ΡΟΔΙΩΝ , Ε.ΣΥ. ΡΟΔΙΩΝ 2 & Ε.ΣΥ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ , αιτούνται να παραστούν και να απαιτήσουν , λόγω της Εκτάκτου Ανάγκης ο Δήμος να αποστεί από οιανδήποτε λήψη αποφάσεως , η οποία θα συντείνει στην παραχώρηση οιονδήποτε χώρων στέγασης μεταναστών , οπουδήποτε εντός ή πλησίον του Δήμου και των κοινοτήτων μας.
Καλούνται όλοι οι ΈΛΛΗΝΕΣ να ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ και να ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ.
Καλούνται ΟΛΟΙ οι ΈΛΛΗΝΕΣ , να ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ να σταματήσει ο ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΛΑΘΡΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ με πρόσχημα το προσφυγικό.
Καλούνται ΟΛΟΙ οι ΈΛΛΗΝΕΣ , να ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ να σταματήσει η εκτέλεση των Παράπλευρων “Εν Κρυπτώ και Παραβύστω” αποφάσεων της Διοίκησης , που βρίσκουν νομικό έρισμα , στην προ πολλού σχεδιασμένη και θεσμοθετημένη καταχρηστική απόφαση , κατά τ’ Άρθρα 185 & 186 του N. 3463/ 2006 , ΦΕΚ Α 114/30.6.2006 , στην οποία οι μετανάστες έχοντας το δικαίωμα δωρεάν χρήσης των περιουσιών , θα μετατρέπεται αυτό μονομερώς και αυτοτελώς, σε απόκτηση Κυριότητας , Νομής και Κατοχής , του Δικαιώματος τούτου , νομίμως μεταγραφησομένου , στα οικεία Υποθηκοφυλακεία της Χώρας.

Εκ των διευθύνσεων
Ε.ΣΥ. – ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΡΟΔΙΩΝ
Ε.ΣΥ. – ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΡΟΔΙΩΝ 2
Ε.ΣΥ. – ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ

Αφήστε μια απάντηση