Πολίτης , Κράτος , Έθνος

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΝΑΝΣΙ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥNanci Georgossopoulou Τι θα λέγατε να μιλούσαμε λίγο για τον Ενεργό Πολίτη (αυτόχθονα-από πολιτογράφηση) για Έθνος και Κράτος ;;;;;;;

Λοιπόν…..

Εν-εργός πολίτης είναι καταρχήν ο πολίτης ο οποίος συμμετέχει ενεργά σε μια οργανωμένη πολιτεία ανθρώπων.

Ενεργός είναι ο πολίτης ο οποίος ασχολείται με την διαμόρφωση και την διαχείριση των κοινών.

Είναι ο πολίτης που έχει τεκμηριωμένη άποψη και μπορεί να την θεμελιώσει και να προσπαθήσει να πείσει και τους υπόλοιπους συμ-πολίτες του γι’αυτό.

Ενεργός πολίτης είναι ο πολίτης που ξέρει τα δικαιώματά του ,αλλά και τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στους συμπολίτες του και στους θεσμούς.

Ο ενεργός πολίτης έχει υποχρέωση να ερευνά την ορθότητα των αποφάσεων ,των πράξεων και των παραλείψεων των προσώπων, στους οποίους έχει αναθέσει την διαχείριση της εξουσίας, των κοινών πραγμάτων.

Οφείλει δε ,όταν διαπιστώνει παρανομίες, παρατυπίες , παραλείψεις να αμύνεται με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους της Πολιτείας, στην οποία δραστηριοποιείται.

Γιατί καταρχήν ο ενεργός πολίτης οφείλει σεβασμό στο Σύνταγμα και τους Νόμους.

Αρκεί το Σύνταγμα και οι νόμοι να λειτουργούν υπέρ του πολίτη κι όχι εναντίον του.

Μέγιστη και πρώτιστη λοιπόν υποχρέωση του ενεργού πολίτη , όταν διαπιστώνει ότι οι διαχειριστές ,ή θεσμοί της εξουσίας της προερχόμενης από την λαική του εντολή δεν εφαρμόζουν ή παραβιάζουν το Σύνταγμα και τους νόμους είναι να αμύνεται , ακόμη και μην υπακούοντας ούτε στο Σύνταγμα , ούτε στους Νόμους.

Ο ενεργός πολίτης (και δη ο αυτόχθων ιθαγενής τοιούτος) οφείλει επιπλέον δε να προασπίζεται την εθνική του κυριαρχία ,όταν αυτή βάλλεται , η καθ’οιονδήποτε τρόπο περιορίζεται…

Και εδώ είναι που τα πράγματα μπλέκουν ….και νομικά και πραγματικά

Από αυτό το σημείο και μετά είναι που ξεκινά λοιπόν η σκόπιμη(???) σύγχυση μεταξύ των εννοιών του πολίτη- υπηκόου και η έννοια του πολίτη -ιθαγενή..ειδικά και πρωταρχικά στο δικό μας νομικό πλαίσιο

Ο απλός υπηκόος-πολίτης ή όπως θέλει λανθασμένα σήμερα ο Κώδικας περί Ιθαγένειας , ο ιθαγενής πολίτης (εκ πολιτογραφήσεως) .ο οποίος δεν είναι παράλληλα και αυτόχθων, δεν συνδέεται δηλαδή με την γη στην οποία πολιτογραφήθηκε, δεν μπορεί παράλληλα να αποκτά και δικαιώματα επί της εθνικής κυριαρχίας..

Γιατί η εθνική κυριαρχία αφορά τους αυτόχθονες πληθυσμούς μιας πολιτείας , αυτούς δηλαδή που συνδέονται με σχέση αίματος με το έδαφος και με σχέση ”;animus” ψυχής μεταξύ τους για να συναποτελέσουν το Έθνος.

Άρα όταν βάλλεται η εθνική κυριαρχία-ουσιαστικά βάλλεται και ο ίδιος ο αυτόχθων ιθαγενής ,όχι όμως και ο ιθαγενής εκ πολιτογραφήσεως ,αφού αυτός δεν είναι συννομέας και συγκάτοχος της εθνικής κυριαρχίας.

Γιατί εθνική κυριαρχία σημαίνει κυριαρχία επί της γης , επί του αέρος και επί των πλουτοπαραγωγικών πηγών εκάστου Έθνους και αυτά αποτελούν συνέχεια του Έθνους προέρχονται από αυτό και το συνοδεύουν όσο αυτό υπάρχει.

Όποιος λοιπόν απεμπολεί η περιορίζει την Εθνική Κυριαρχία ουσιαστικά περιορίζει καταρχήν τον αυτόχθονα ιθαγενή ,ως μονάδα και ως μέλος του Έθνους στα περιουσιακά του δικαιώματα….

Γιατί η εθνική Κυριαρχία αποτελεί την συνέχεια του Έθνους…..

Χωρίς κυριαρχία , δεν υπάρχει και Έθνος….

Το Κράτος πάλι αποτελεί την λειτουργική οντότητα την οποία δημιουργεί ένα Έθνος , ή ένα σύνολο πολιτών (γηγενών ή εκ πολιτογραφήσεως) για να μπορεί να λειτουργεί δομικά καταρχήν……

Το Κράτος όμως έπεται του Έθνους και νομικά και από πραγματικής απόψεως……….
Τι γίνεται λοιπόν όταν συγκρούονται οι έννοιες του Έθνους με την Λειτουργία του Κράτους ????????????????

Τι γίνεται δε όταν το Κράτος περιορίζει τα δικαιώματα του αυτόχθονα ιθαγενή με τα δικαιώματα του υπηκόου ,ήτοι με αυτά του ιθαγενή εκ πολιτογραφήσεως??????????

Εδώ λοιπόν με βάση την θεμελιώδη αρχή της στάθμισης των δικαιωμάτων -σε περίπτωση σύγκρουσης- το Έθνος και τα δικαιώματά του προηγούνται των δικαιωμάτων του Κράτους , αφού το Κράτος παρέπεται του Έθνους και νομικά και οντολογικά.

Κατά τον ίδιο λοιπόν τρόπο προηγούνται και τα δικαιώματα του αυτόχθονα ιθαγενή από τα δικαιώματα του ιθαγενή εκ πολιτογραφήσεως……

Υπό την έννοια λοιπόν που το Έθνος προηγείται του Κράτους ,όταν το Κράτος περιορίζει ή απεμπολεί την εθνική κυριαρχία , που είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την έννοια του Έθνους , τότε το Έθνος δικαιούται να επέμβει και να προστατεύσει αυτό το πρώτιστο δικαίωμά του , το σύμφυτο με το Έθνος…

Υπό την ίδια λοιπόν έννοια , όταν συγκρούονται τα δικαιώματα του αυτόχθονα πολίτη με τον πολίτη εκ πολιτογραφήσεως θα έπρεπε να προηγούνται τα δικαιώματα του πρώτου έναντι του δευτέρου…..

Αντιλαμβάνεσθε λοιπόν ότι σήμερα από λάθη και παραλείψεις του Κράτους δημιουργούνται ή μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα ,όσο συγχέονται νομικά οι έννοιες Έθνος-Κράτος και Πολίτης (Αυτόχθων ιθαγενής και εκ πολιτογραφήσεως) καθώς και τα μεταξύ τους δικαιώματα και υποχρεώσεις????????????????

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΛΕΞΗ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΩΣΤΑ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

……………………………………………………………

Αφήστε μια απάντηση