140 ΦΟΡΕΣ Η ΛΕΞΗ “ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ” & Ο ΑΡΙΘΜΟΣ “6.000.000” ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ !!! ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ… 840.000.000 ΝΕΚΡΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΙΩΝΑ !!!

ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
New York Times, May 1, 1920, p. 8
New York Times, May 1, 1920, p. 8

140 Occurrences Of The Word Holocaust

&

The Number 6,000,000 Before The Nuremberg Trials Began

……………………..

Έχει κανείς τα δημοτολόγια και τα ληξειαρχικά στοιχεία να επιβεβαιώσει 140 Χ 6 εκατομμύρια νεκρούς Εβραίους από το 1900 μέχρι και σήμερα; Μιλάμε για 840 εκατομμύρια νεκρούς Εβραίους σε έναν αιώνα …

………………………………………………….

140 Occurrences Of The Word Holocaust & The Number 6,000,000 Before The Nuremberg Trials Began

1919
Αρχικά Αποστολέας The American Hebrew, 31 του Οκτώβρη 1919, σελίδα 582

Η Σταύρωση του Εβραίοι πρέπει να σταματήσει! Από τη θάλασσα έξι εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες να μας καλέσετε για βοήθεια […] Μέσα σε αυτούς διαμένουν απέραντο δυνατότητες για την πρόοδο του ανθρώπινου γένους, όπως φυσικά θα διαμένουν σε έξι εκατομμύρια ανθρώπων. […] Σε αυτήν την καταστροφή, όταν οι έξι εκατομμύρια ανθρώπων που στροβιλίζονται προς τον τάφο με μια σκληρή και αδυσώπητη μοίρα, μόνο οι πιο ιδεαλιστική παροτρύνσεις της ανθρώπινης φύσης θα πρέπει να επηρεάσει την καρδιά και να μετακινήσετε το χέρι. Έξι εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες πεθαίνουν από την έλλειψη των αναγκαίων της ζωής […] φανατικός σφοδρή επιθυμία για εβραϊκό αίμα. Σε αυτό απείλησε ολοκαύτωμα της ζωής του ανθρώπου […] στο όνομα της ανθρωπότητας του Μωυσή σε έξι εκατομμύρια καταβεβλημένος τους άνδρες και τις γυναίκες. Έξι εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες πεθαίνουν […] έξι εκατομμύρια Εβραίους, άντρες και γυναίκες με πρωταγωνιστή σε όλες τις θάλασσες […]

[ … 1919
Originally Posted by The American Hebrew, October 31st, 1919, page 582

The Crucifixion of Jews Must Stop! From across the sea six million men and women call to us for help […] Within them reside the illimitable possibilities for the advancement of the human race as naturally would reside in six million human beings. […] In this catastrophe, when six million human beings are being whirled toward the grave by a cruel and relentless fate, only the most idealistic promptings of human nature should sway the heart and move the hand. Six million men and women are dying from lack of the necessaries of life […] bigoted lust for Jewish blood. In this threatened holocaust of human life […] in the name of the humanity of Moses to six million famished men and women. Six million men and women are dying […] six million Jewish men and women are starring across the seas […] … ] συνεχίστε στην πηγή…

Scan-New-York-Times-Six-Million-Since-1869-Composite-800

 

……………………………………………………………….

Αφήστε μια απάντηση