ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΗΜΙΤΟΦΟΙΝΙΚΩΝ

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

11180334_1669876623241471_3717973691749017676_n

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΗΜΙΤΟΦΟΙΝΙΚΩΝ

«…Γέλων δε και προπολεμήσας άριστα και κρατήσας μάχη μεγάλη Καρχηδονίων, ου πρότερον ειρήνην εποιήσατο προς αυτούς δεομένους ή και τούτο ταις συνθήκαις περιλαβείν, ότι παύσονται τα τέκνα τω Κρόνω καταθύοντες….»

«…Ο Γέλων δε, αφού προηγουμένως επολέμησεν άριστα και επικράτησεν σε μεγάλην μάχην των Καρχηδονίων, δεν ήθελεν να συνομολογήσει ειρήνην μαζί τους, παρ’ ότι τον παρεκάλουν δι’ αυτό, εάν προηγουμένως δεν συμπεριλάβουν στις συνθήκες και τούτον τον όρο, ότι θα παύσουν δηλαδή να θυσιάζουν στον Κρόνον τα τέκνα τους….»

(Πλουτάρχου: Ηθικά – Περί των υπό του Θείου βραδέως τιμωρουμένων, 552 Α)

Οι Καρχηδόνιοι, άποικοι των Σημιτοφοινίκων και ομόφυλοι των σημερινών Εβραίων, είναι ιστορικώς εξακριβωμένον ότι ακολουθούντες την Κρόνιαν λατρείαν, ετέλουν ανθρωποθυσίες στον αιμοσταγήν θεόν τους και μάλιστα εθυσίαζαν σ’ αυτόν και τα τέκνα τους.
Οι σημερινοί απόγονοί τους, θυσιάζουν στο όνομα του αιμοσταγούς Γιαχβέ, υπασπιστού του Κρόνου, με κάθε τρόπον, ολόκληρη την ανθρωπότητα!!
Εσύ Έλληνα, ο οποίος υφίστασαι αιώνες τώρα αυτές τις θυσίες και σήμερα κινδυνεύεις με αφανισμόν από αυτούς, ακόμη δεν έχεις αντιληφθεί ποιές έχιδνες έχουν καταλάβει τον οίκον σου; 

29/5/2015
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ Basilis Drosos
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Αφήστε μια απάντηση