ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ…

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

image-259725

Γράφει η Αθανασία Γεωργοσοπούλου , Δικηγόρος *

ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ…

Με βάση το άρθρο 1&2 του ισχύοντος Συντάγματος ‘’Θεμέλιο του Πολιτεύματος είναι η Λαϊκή Κυριαρχία’’
Στο άρθρο 1&3 δε , προβλέπεται ότι “όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό , υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα”

Σύμφωνα δε με το άρθρο 26 του ισχύοντος Συντάγματος η Συντεταγμένη μας Πολιτεία απαρτίζεται από τρεις διαφορετικές εξουσίες :
Την νομοθετική που ασκείται από την Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ,
Την εκτελεστική που ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση και την 
Δικαστική εξουσία που ασκείται από τα δικαστήρια, των οποίων οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του ελληνικού λαού.

Σύμφωνα δε με την ερμηνεία του Συντάγματος οι τρεις αυτές εξουσίες οφείλουν να δρουν ανεξάρτητα η μια της άλλης… Η δε νομοθετική εξουσία θα λέγαμε ότι παίζει και πρωταρχικό ρόλο στην σωστή λειτουργία της Πολιτείας υπό την έννοια ότι το νομοθετικό της έργο οφείλει να σέβεται η Κυβέρνηση κατά την λειτουργία της και οι δικαστές να τηρούν τους νόμους, κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους…
Ολες όμως αυτές οι εξουσίες πηγάζουν απ τον λαό και για τον Λαό.

Η εντολή στους βουλευτές και στην Κυβέρνηση δόθηκε απ’ τον λαό προκειμένου την δική του βούληση να υλοποιήσουν στο όνομά του και προς όφελός του.
Με άλλα λόγια απ τον λαό πηγάζει η λεγόμενη εθνική κυριαρχία….
Τι είναι όμως άραγε η εθνική κυριαρχία ;;;;

Η εθνική κυριαρχία είναι η κυριαρχική εξουσία του έθνους , ήτοι του λαού κάθε κράτους επί των εδαφών της επικράτειάς του , επί κάθε πλουτοπαραγωγικής πηγής στο έδαφος , στο υπέδαφος , στον αέρα υπέρ των εδαφών της χωρικής επικράτειας.
Η εθνική κυριαρχία λειτουργεί αενάως και με κληρονομικό δικαίωμα από γενιά σε γενιά υπέρ των αυτοχθόνων ιθαγενών κάθε κρατικής οντότητος. Αποτελεί δικαίωμα , όσο και υποχρέωση ενός εκάστου των γηγενών πολιτών κάθε χώρας , αλλά και όλων μαζί. Η εθνική κυριαρχία λοιπόν δεν ανήκει στην εκτελεστική εξουσία , ήτοι στην εκάστοτε κυβέρνηση , ούτε στην νομοθετική εξουσία , ούτε και στην δικαστική τοιαύτη για να μπορεί να περιορίζεται , ή να απεμπολείται….
Αντιθέτως ο σεβασμός και η διαφύλαξή της αποτελούν υποχρέωση τόσο της εκτελεστικής , όσο και της νομοθετικής , αλλά και της δικαστικής εξουσίας … 

Από την στιγμή που η προηγούμενη κυβέρνηση απεμπόλησε την εθνική κυριαρχία , ουσιαστικά είμαστε σε συνταγματική εκτροπή.
Η εθνική κυριαρχία δεν είναι δυνατόν να εκχωρείται διότι η κυριαρχία πηγάζει από τον Λαό και για τον Λαό.
Άρα καμμία κυβέρνηση δεν μπορεί ούτε να την περιορίσει , ούτε να την αφαιρέσει αφού είναι δικαίωμα συνολικό του λαού , σύμφυτο του έθνους , υπάρχει όσο υπάρχει το έθνος και μόνο υπέρ του Έθνους.
Η εκάστοτε κυβέρνηση ως εκτελεστική εξουσία υπέρ του Λαού και για τον Λαό όταν ενεργεί κόντρα στα δικαιώματα του Λαού καταργεί αυτόματα τον εαυτό της ευρισκόμενη σε αντίθεση με το ίδιο το Σύνταγμα.
Η όλως παράνομη και αντισυνταγματική εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας με βάση το νόμο … μνημόνιο… ουσιαστικά αφαίρεσε απ’ την Κυβέρνηση την νομιμοποίησή της και κατέλυσε το Σύνταγμα …
Χωρίς εθνική κυριαρχία δεν υπάρχει Σύνταγμα , δεν υπάρχει Κράτος… Άρα και οι θεσμοί του Κράτους , η κυβέρνηση , η Βουλή , η Δικαιοσύνη στο όνομα ποιού λαού ασκούν τις λειτουργίες τους , όταν έχει απεμποληθεί η εθνική κυριαρχία…

Ως προς την Δικαιοσύνη…
Εκτός των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω για την απεμπόληση της εθνικής κυριαρχίας…
Από την στιγμή που η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς δημοσιονομικού ελέγχου για να διαπιστωθεί το ύψος του δημοσίου χρέους που οφείλει στους δανειστές της , ουσιαστικά η Δικαιοσύνη θα έπρεπε να βρίσκεται σε αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των οφειλετών πολιτών αναφορικά με τα ιδιωτικά τους δάνεια. 
Αυτό δε πολύ περισσότερο αφού το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε στην έκδοση ομολόγων με την εγγυήσή του προκειμένου να δανειοδοτήσει τις ιδιωτικές ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες …

Από την στιγμή λοιπόν που είμαστε σε καθεστώς λογιστικού ελέγχου για το δημόσιο χρέος , του οποίου όμως μεγάλο μέρος ήτοι ακριβώς το ποσόν των ανακεφαλαιοποιήσεων προήλθε από την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου , ήτοι η εξόφλησή του βαρύνει όλους εμάς , αφού εμείς είμαστε το ελληνικό δημόσιο και η αποπληρωμή του εμάς βαραίνει… τουλάχιστον κατά το ίδιο ποσοστό θα έπρεπε να απαλλαχθούν οι ιδιώτες δανειστές των ιδιωτικών τους οφειλών προς τις τράπεζες οι οποίες ρευστοποίησαν κρατικά ομόλογα για να ενισχύσουν την ρευστότητά τους… Μέχρι λοιπόν να τελειώσει ο λογιστικός έλεγχος , κάθε αναγκαστικη εκτέλεση σε βάρος ιδιωτών οφειλετών , Ελλήνων πολιτών , είναι παράνομη και άκρως καταχρηστική και ως τέτοια ακυρωτέα εάν ήθελε τελεστεί εφ’ εξής ή κι αν έχει ήδη τελεστεί…

Κάθε Δικαστική αρχή λοιπόν σε Κάθε Πολιτικό Δικαστήριο της χώρας οφείλει να αναστείλει την έκδοση των αποφάσεών του αναφορικά με την είσπραξη των απαιτήσεων των οφειλών ιδιωτικών τραπεζών κατά ιδιωτών από κάθε είδους δάνειο που τους χορηγήθηκε τουλάχιστον από το 2007 και μετά…
Ομοίως και κάθε Ποινικό Δικαστήριο το οποίο δικάζει οφειλές ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία και τις Δ.Ο.Υ. κατά οφειλετών… όπως και κάθε φορολογικό Δικαστήριο αναφορικά με τα χρέη ιδιωτών προς το ελληνικό Δημόσιο…
Μέχρι να διερευνηθεί επισήμως τι μέρος του δημοσίου χρέους μας είναι επαχθές και επονείδιστο , προκειμένου να μειωθεί επίσημα και νόμιμα κατά το ανάλογο ποσοστό το δημόσιο χρέος μας , άρα και οι οφειλές ημών των ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες κατ’ αντιστοιχία , κάθε απόφαση επιβολής ποινών ή φορολογικών προστίμων σε ιδιώτες από τέτοιες οφειλές θα είναι ομοίως παράνομες και καταχρηστικές … κατ’αρθρο 181 του Α.Κ. …

Όσο διαρκεί η απώλεια της εθνικής (λαϊκής) κυριαρχίας καμμιά αρχή ούτε η εκτελεστική , ούτε η νομοθετική ούτε ή δικαστική λειτουργούν νόμιμα , αφού δεν λειτουργούν υπέρ του λαού και για τον Λαο…
Ομοίως και τα Σώματα Ασφαλείας , αφού δεν υπηρετούν τον ελληνικό λαό , ασκούν κατά κατάχρηση εξουσίας κάθε επέμβαση στα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες του λαού που πηγάζουν από το Σύνταγμά μας και περιγράφονται σε αυτό…
ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ !!!!!!!!!!!!

ΝΑΝΣΙ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

* Η Αθανασία Γεωργοσοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Χαλκίδα. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές στο CITY UNIVERSITY OF LONDON , πάνω στην πολιτική της επικοινωνίας και της πνευματικης ιδιοκτησίας. Μιλάει αγγλικά , γαλλικά και ολίγα γερμανικά και δηλώνει Ελληνίδα στην ψυχή και στο θρήσκευμα. Δικηγορεί στην πόλη της Χαλκίδας.

 

………………………………………………

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

 

Αφήστε μια απάντηση