ΕΡΙΣ…

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

10689705_1562085684020566_3704937751234013200_nΕΡΙΣ

Η Έρις είναι κόρη της Νυκτός και προστάτις του Σκότους. Ταραχοποιός και κακοπροαίρετος, επεμβαίνει απρόσκλητος σε στιγμές ευφορίας, διά να ενσπείρει τον φθόνον και την φιλονεικίαν.
Κατά την Ελληνικήν Μυθιστορίαν, η δύναμίς της είναι τέτοια, ώστε και θεούς ακόμη δύναται να επηρεάσει. Έτσι απρόσκλητος από τους θεούς στους γάμους της Θέτιδος και του Πηλέως, έρριψεν το ολέθριον μήλον της μεταξύ των θεών Ήρας, Αθηνάς και Αφροδίτης, το οποίον έφερε την επιγραφήν, «η καλλίστη λαβέτο», με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα.
Δύναται δηλαδή να επηρεάσει την αιθερικήν, την νοητικήν και την αισθητικήν φύσιν των ανθρώπων, καλλιεργώντας την διχόνοιαν και να γίνει πρόξενος μεγάλων συμφορών.
Τέκνα της είναι ο Πόνος, η Λήθη, το Άλγος, ο Φόνος, η Μάχη, το Νείκος, η Ανδροκτασία, η Αμφιλογία, ο Ψευδής Λόγος, η Δυσνομία και η Άτης, και τα οποία την συνοδεύουν σε κάθε της επέμβασιν.

4/10/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ Basilis Drosos
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Αφήστε μια απάντηση