Διεξήχθη στις 22-23/9/2898 η Παγκόσμια Διάσκεψη για τους ιθαγενείς πληθυσμούς! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΛΑΩΝ.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

teleth

Indigenous Peoples at the United Nations

Αυτοχθόνων Πληθυσμών στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών

Το Μόνιμο Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα ζητήματα των αυτοχθόνων (UNPFII) είναι ένα συμβουλευτικό όργανο του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC), με την εντολή να συζητήσει τα ζητήματα των αυτοχθόνων που σχετίζονται με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, την υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα .

————————-

Έκθεση σχετικά με την 13η σύνοδο του Μόνιμου Φόρουμ του ΟΗΕ για τα ζητήματα των αυτοχθόνων
AR | EN | ES | FR | RU | ZH

Διορθωτικό:
AR | EN | ES | FR | RU | ZH

————————-

ιθαγενεις21καλαςIMG_1704A_resizeceadcebdceb4cf85cf83ceb7-cf83cf84ceb7cebd-ceb1cf81cf87ceb1ceafceb1-ceb5cebbcebbceacceb4ceb1

Παγκόσμια Διάσκεψη για τους ιθαγενείς πληθυσμούς

22 έως 23 Σεπ 2014 
Έδρα των Ηνωμένων Εθνών, Νέα Υόρκη 

Του τελικού εγγράφου της διάσκεψης

AR | EN | ES | FR | RU | ZH Documento PDF

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τους ιθαγενείς πληθυσμούς .

……………………………………………………………………………………………………

Η Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών

……………………………………………………………………………………………………

13η Σύνοδος (2014) 

E / Γ.19 / 2014/2 Μελέτη για να εξετάσει τις προκλήσεις στην περιοχή της Αφρικής για την προστασία της παραδοσιακής γνώσης, τους γενετικούς πόρους και τη λαογραφία
AR | EN | ES | FR | RU | ZH
Paul Kanyinke Sena
E / Γ.19 / 2014/3 Μελέτη για τις επιπτώσεις του Δόγματος του Discovery για τους αυτόχθονες πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών, διαδικασιών και μέσων έννομης προστασίας
AR | EN | ES | FR | RU | ZH
Edward John
E / Γ.19 / 2014/4 Μελέτη σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα όσον αφορά την επίλυση των διαφορών γης και των εδαφικών διεκδικήσεων, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της Εθνικής Επιτροπής για τους ιθαγενείς πληθυσμούς (Φιλιππίνες) και η Λόφοι Τσιταγκόνγκ Land Διαφορών της Επιτροπής Ανάλυσης (Μπαγκλαντές) και η Ομάδα Εργασίας για τους Αυτόχθονες Λαούς / Κοινότητες της Αφρικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών
AR | EN | ES | FR | RU | ZH
Raja Devasish Roy, Simon William M’Viboudoulou
E / Γ.19 / 2014/5 Έκθεση για τις συνθήκες διαβίωσης των αυτοχθόνων παιδιών και των εφήβων στην Κεντρική Αμερική και τη συμμόρφωση με τα δικαιώματά τους
AR | EN | ES | FR | RU | ZH
Alvaro Pop, Μίρνα Cunningham
E / Γ.19 / 2014/6 Εξέταση της κατάστασης των αυτοχθόνων πληθυσμών και τη συμμετοχή τους στις δημοκρατικές και εκλογικές διαδικασίες στη Λατινική Αμερική στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών
AR | EN | ES | FR | RU | ZH
Alvaro Pop
E / Γ.19 / 2014/7 Μελέτη για ένα προαιρετικό πρωτόκολλο στη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών εστιάζοντας σε ένα εθελοντικό μηχανισμό
AR | EN | ES | FR | RU | ZH
Dalee Σάμπο Dorough, Megan Davis

………………………………………………………………………………………………….

Αυτοχθόνων Λαών και η αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015

Παρά τις πολλές από τις επιτυχίες των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, που δεν έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν πλήρως τις αξίες και αρχές που περιγράφονται στη Διακήρυξη της Χιλιετίας, ιδίως σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα. Η αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην ημερήσια διάταξη μετά το 2015 ανάπτυξη σημαίνει εξετάζοντας τόσο την ισότητα των ευκαιριών και των αποτελεσμάτων (ή την έλλειψη αυτών), και παγιωμένες διαρθρωτικών παραγόντων, που διαιωνίζουν τις διάφορες μορφές των ανισοτήτων, όπως η διάκριση με βάση την εθνικότητα, το φύλο, την ηλικία, την τοποθεσία, κ.α.

Στην τελευταία έκθεση του κράτους των Αυτοχθόνων Λαών του Κόσμου, σημειώνεται ότι, «Αυτόχθονες λαοί αντιμετωπίζουν συστηματικές διακρίσεις και αποκλεισμό από την πολιτική και οικονομική εξουσία? συνεχίζουν να είναι υπερεκπροσωπούνται μεταξύ των φτωχότερων, οι αναλφάβητοι, οι άποροι? έχουν εκτοπιστεί από τους πολέμους και τις περιβαλλοντικές καταστροφές? Οι αυτόχθονες λαοί στερήθηκαν από τα προγονικά εδάφη τους και στερούνται των πόρων τους για την επιβίωσή τους, τόσο σωματική όσο και την πολιτιστική? είναι ακόμα λήστεψαν πολύ το δικαίωμά τους στη ζωή. “Συνεπώς, είναι κρίσιμο ότι τα δικαιώματα και τις ανάγκες των αυτοχθόνων πληθυσμών είναι συζητηθούν και θα αντιμετωπιστούν στην επόμενη αναπτυξιακή ατζέντα.

Από 27 Νοέμβριος – 19 Δεκέμβρης 2012, η Γραμματεία του Μόνιμου Φόρουμ για τα ζητήματα των αυτοχθόνων και της UNICEF συν-συντόνισε ένα e-συζήτηση * για το θέμα «Αυτόχθονες λαοί και ανισότητα”, στο πλαίσιο της παγκόσμιας θεματική διαβούλευση για την «αντιμετώπιση των ανισοτήτων» σε η αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015. Εδώ είναι η ιστοσελίδα της συζήτησης: http://www.worldwewant2015.org/node/284745

Το κλειδί-μήνυμα που προβάλλεται από τους αυτόχθονες πληθυσμούς είναι ότι η εφαρμογή μιας προσέγγισης βασισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα για την ανάπτυξη πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ζητήματα της ισότητας και της αειφορίας, και να εγκρίνει τη θεμελιώδη έννοια της ανάπτυξης με τον πολιτισμό και την ταυτότητα. Οι συμμετέχοντες στο e-συζήτηση υπογράμμισε, επίσης, ότι το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να προσεγγίσει και να συμμετάσχουν σε εταιρικές σχέσεις με τους αυτόχθονες πληθυσμούς να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική συμμετοχή τους στην αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015 και τυχόν αναδυόμενων των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης.Οι είσοδοι πρέπει να καθοδηγείται από τις αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης και περιλαμβάνουν φωνές από αυτόχθονες γυναίκες, τη νεολαία και τα παιδιά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Άλλοι βασικοί τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται από τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση on-line είναι η εξής:

1 Αναγνώριση των αυτοχθόνων λαών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο? 

2 Αναγνώριση των συλλογικών δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών, ιδίως το δικαίωμα στη γη, τα εδάφη και τους φυσικούς πόρους? 

3 Θεσμοθέτηση της διαπολιτισμικής και πολιτιστικών ευαίσθητες πολιτικές σε εθνικό επίπεδο, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας? 

4 Ιεράρχηση των ειδικών συνθηκών και αναγκών των αυτοχθόνων γυναικών, των παιδιών, των νέων και των αυτοχθόνων άτομα με ειδικές ανάγκες? 

5. αναγνώριση του πολιτισμού ως τον 4ο πυλώνα της αειφόρου ανάπτυξης, και την ένταξη των ιθαγενών άποψη της ανάπτυξης με τον πολιτισμό και την ταυτότητα? 

6 Θέσπιση του δικαιώματος της ελεύθερης, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεση σε όλα τα θέματα που αφορούν τους αυτόχθονες πληθυσμούς? 

7 Δημιουργία εταιρικών σχέσεων για την ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με τους αυτόχθονες πληθυσμούς.

…………………………………………………………………………

ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟ ΟΝΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΝΗ ΤΟ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΔΟΥΛΟΠΡΕΠΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΥ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΝΤΟΥ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΠΩΣ ΠΑΙΧΤΗΚΕ ΤΟ ΠΑΙΓΧΝΙΔΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΒΓΑΛΤΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΤΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

………………………………………………………………………….

19 ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΣΑΦΕΣΤΑΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

===========================
Άρθρο 8
1. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί και τα αυτόχθονα άτομα έχουν το δικαίωμα να μην αναγκάζονται σε αφομοίωση ή καταστροφή του πολιτισμού τους.

2. Τα Κράτη θα διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την πρόληψη και την αποκατάσταση:

(α) Κάθε ενέργειας που έχει ως στόχο ή αποτέλεσμα το να τους στερήσει την ακεραιότητά τους, ως διαφορετικά ανθρώπινα όντα, ή να τους στερήσει τις πολιτιστικές τους αξίες και τα εθνικά τους χαρακτηριστικά.

(β) Κάθε ενέργειας που έχει ως στόχο ή αποτέλεσμα την αποστέρησή τους από τη γη, τα εδάφη ή τις πλουτοπαραγωγικές πηγές τους.

(γ) Κάθε μορφής καταναγκαστικής μετακίνησης πληθυσμού που έχει στόχο ή αποτέλεσμα την παραβίαση ή την υπονόμευση των δικαιωμάτων τους.

(δ) Κάθε μορφής αναγκαστικής αφομοίωσης ή ενσωμάτωσης.

(ε) Κάθε μορφής προπαγάνδας που έχει σχεδιαστεί για την προώθηση ή την υποκίνηση φυλετικών ή εθνικών διακρίσεων που στρέφονται εναντίον τους.

Άρθρο 11
1. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν το δικαίωμα να διατηρούν και να ξαναζωντανεύουν τις πολιτισμικές παραδόσεις και τα έθιμά τους. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα να διατηρούν, να προστατεύουν και να αναπτύσσουν τις παλιές, τις σημερινές και τις μελλοντικές εκφάνσεις των πολιτισμών τους, όπως οι αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι , τα έργα τέχνης, τα διακοσμητικά στοιχεία, οι τελετές, η τεχνολογία, οι εικαστικές και παραστατικές τέχνες και η λογοτεχνία.

2. Τα Κράτη θα προσφέρουν αποζημίωση μέσα από αποτελεσματικούς μηχανισμούς, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει αποκατάσταση, οι οποίοι αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τους αυτόχθονες πληθυσμούς, με σεβασμό προς την πολιτισμική, διανοητική, θρησκευτική και πνευματική τους ιδιοκτησία, η οποία τους αφαιρέθηκε χωρίς την ελεύθερη, την εκ των προτέρων και μετά από την ενημέρωση συναίνεσή τους ή μετά από την καταστρατήγηση των νόμων, των παραδόσεων και των εθίμων τους.

Άρθρο 12
1. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν το δικαίωμα να εκδηλώνουν, να ασκούν, να αναπτύσσουν και να διδάσκουν τις πνευματικές και θρησκευτικές τους παραδόσεις, έθιμα και τελετές. Έχουν επίσης το δικαίωμα να διατηρούν, να προστατεύουν και να έχουν πρόσβαση στην ιδιωτικότητα των θρησκευτικών και πνευματικών χώρων τους. Έχουν το δικαίωμα στη χρήση και τον έλεγχο των τελετουργικών τους αντικειμένων και το δικαίωμα του επαναπατρισμού των ανθρωπίνων λειψάνων τους.

2. Τα Κράτη θα προσπαθήσουν να κάνουν δυνατή την πρόσβαση και / ή τον επαναπατρισμό των τελετουργικών αντικειμένων και των ανθρωπίνων λειψάνων που βρίσκονται στην κατοχή τους μέσω δίκαιων, διαφανών και αποτελεσματικών μηχανισμών που έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με τους αυτόχθονες πληθυσμούς.

Άρθρο 13
1. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν το δικαίωμα να ξαναζωντανεύουν, να χρησιμοποιούν, να αναπτύσσουν και να μεταδίδουν στις επόμενες γενιές τις ιστορίες, τις γλώσσες, τις προφορικές παραδόσεις, τη φιλοσοφία, τη γραφή και τη λογοτεχνία τους, όπως και να επιλέγουν και να διατηρούν τα δικά τους ονόματα για τις κοινότητες, τους τόπους και τα πρόσωπα.

2. Τα Κράτη θα λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι το δικαίωμα αυτό προστατεύεται, όπως επίσης και να διασφαλίσουν ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί μπορούν να κατανοήσουν και να γίνονται κατανοητοί στις πολιτικές, νομικές και διοικητικές διαδικασίες, όπου κρίνεται αναγκαίο, με την παροχή διερμηνείας ή άλλων κατάλληλων μέσων.

Άρθρο 14
1. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν το δικαίωμα να δημιουργούν και να έχουν τον έλεγχο των εκπαιδευτικών τους συστημάτων και θεσμών, παρέχοντας εκπαίδευση στη γλώσσα τους με ένα τρόπο κατάλληλο για τις πολιτιστικές τους μεθόδους διδασκαλίας και εκμάθησης.

2. Οι αυτόχθονες, ιδίως τα παιδιά, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα και μορφές κρατικής εκπαίδευσης χωρίς καμία διάκριση.

3. Τα Κράτη, από κοινού με τους αυτόχθονες πληθυσμούς, θα λάβουν αποτελεσματικά μέτρα ώστε οι αυτόχθονες, ιδίως τα παιδιά, και αυτοί που ζουν έξω από τις κοινότητές τους, να έχουν πρόσβαση, όταν αυτό είναι δυνατόν, σε εκπαίδευση του δικού τους πολιτισμού η οποία θα παρέχεται στη δική τους γλώσσα.

Άρθρο 15
1. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και την πολυμορφία των πολιτισμών, της κουλτούρας τους, των προφορικών τους παραδόσεων και των προσδοκιών που θα αντικατοπτρίζονται κατάλληλα στην εκπαίδευση και την ενημέρωση του κοινού.

2. Τα Κράτη θα λάβουν αποτελεσματικά μέτρα, έπειτα από διαβούλευση και συνεργασία με τους αυτόχθονες πληθυσμούς, για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων, την εξάλειψη των διακρίσεων και την προώθηση της ανοχής, της κατανόησης και των καλών σχέσεων μεταξύ των αυτοχθόνων πληθυσμών και όλων των άλλων τμημάτων της κοινωνίας.

Άρθρο 16
1. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν το δικαίωμα να ιδρύσουν τα δικά τους μέσα ενημέρωσης στη δική τους γλώσσα και να έχουν πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε όλες τις μορφές των μη αυτοχθόνων μέσων ενημέρωσης.

2. Τα Κράτη θα λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα κρατικά μέσα ενημέρωσης απηχούν δεόντως την πολιτιστική πολυμορφία των αυτοχθόνων. Τα Κράτη, χωρίς προκαταλήψεις όσον αφορά την πλήρη ελευθερία της έκφρασης, θα ενθαρρύνουν τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης ώστε να εκφράζουν ικανοποιητικά την πολιτιστική πολυμορφία των αυτοχθόνων.

Άρθρο 17
1. Τα αυτόχθονα άτομα και οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν πλήρως όλα τα δικαιώματα που καθορίζονται βάσει του εφαρμοστέου διεθνούς και εσωτερικού εργατικού δικαίου.

2. Τα Κράτη, έπειτα από διαβούλευση και συνεργασία με τους αυτόχθονες πληθυσμούς θα λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των αυτοχθόνων παιδιών από την οικονομική εκμετάλλευση και από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που είναι πολύ πιθανό να είναι επικίνδυνη, να παρεμποδίζει την εκπαίδευση του παιδιού, ή να είναι επιβλαβής για την υγεία του, τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή του, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερα ευάλωτο χαρακτήρα τους και τη σημασία της εκπαίδευσης για την ανάπτυξή τους.

Άρθρο 19
Τα Κράτη θα διαβουλεύονται και θα συνεργάζονται καλόπιστα με τους αυτόχθονες πληθυσμούς μέσω των οργάνων εκπροσώπησής τους, προκειμένου να αποκτήσουν τηνελεύθερη, την εκ των προτέρων και μετά από ενημέρωση συναίνεσή τους πριν από την υιοθέτηση και την εφαρμογή νομοθετικών ή διοικητικών μέτρων που μπορεί να τους αφορούν.

Άρθρο 21
1. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν το δικαίωμα, χωρίς διακρίσεις, στη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών τους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης, της στέγασης, των εγκαταστάσεων υγιεινής, της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης.

2. Τα Κράτη θα λάβουν αποτελεσματικά μέτρα και, όπου πρέπει, ειδικά μέτρα που θα εξασφαλίσουν τη συνεχή βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής τους κατάστασης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα δικαιώματα και τις ειδικές ανάγκες των αυτοχθόνων ηλικιωμένων, των γυναικών, των νέων, των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία.

Άρθρο 22
1. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα δικαιώματα και τις ειδικές ανάγκες των αυτοχθόνων ηλικιωμένων, των γυναικών, των νέων, των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία κατά την εφαρμογή αυτής της Διακήρυξης.

2. Τα Κράτη θα λάβουν μέτρα, από κοινού με τους αυτόχθονες πληθυσμούς, για να εξασφαλίσουν ότι οι αυτόχθονες γυναίκες και τα παιδιά απολαμβάνουν την πλήρη προστασία και τις εγγυήσεις ενάντια σε κάθε μορφή βίας και διακρίσεων.

Άρθρο 26
1. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν δικαίωμα στη γη, τα εδάφη και στις πλουτοπαραγωγικές πηγές που παραδοσιακά τους ανήκουν, που βρίσκονται στην κατοχή τους, χρησιμοποιούνται ή έχουν αποκτηθεί με άλλο τρόπο.

2. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν το δικαίωμα να είναι κάτοχοι, να χρησιμοποιούν, να αναπτύσσουν και να ασκούν έλεγχο στη γη, τα εδάφη και στις πλουτοπαραγωγικές πηγέςπου κατέχουν, λόγω της παραδοσιακής κυριότητας ή άλλης παραδοσιακής κατοχής ή χρήσης ή απόκτησης με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

3. Τα Κράτη θα αναγνωρίσουν και θα προστατεύουν νομικά τη γη, τα εδάφη και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Η αναγνώριση αυτή θα γίνεται με τον δέοντα σεβασμό προς τα έθιμα, τις παραδόσεις και τα συστήματα κατοχής της γης των ενδιαφερομένων αυτόχθονων πληθυσμών.

Άρθρο 27
Τα Κράτη θα θεσμοθετήσουν και θα εφαρμόσουν, από κοινού με τους ενδιαφερόμενους αυτόχθονες πληθυσμούς, μια δίκαιη, ανεξάρτητη, αμερόληπτη, ανοικτή και διαφανή διαδικασία,αναγνωρίζοντας δεόντως τους νόμους, τις παραδόσεις των αυτοχθόνων πληθυσμών, τα έθιμα και τους τρόπους κατοχής της γης, ώστε να αναγνωρίζουν και να αποφαίνονται επί των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών σχετικά με τη γη τους, τα εδάφη τους και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παραδοσιακά βρίσκονται υπό την κατοχή τους ή που με άλλο τρόπο έχουν κατακτηθεί ή χρησιμοποιηθεί από αυτούς. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν το δικαίωμα ενεργούς συμμετοχής σε αυτή τη διαδικασία.

Άρθρο 29
1. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν το δικαίωμα στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και στην παραγωγικότητα της γης, των εδαφών τους και των πλουτοπαραγωγικών τους πηγών. Τα Κράτη θα δημιουργήσουν και θα εφαρμόσουν προγράμματα βοήθειας για τους αυτόχθονες πληθυσμούς με στόχο τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος χωρίς καμία διάκριση.

2. Τα Κράτη θα λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για τη μη αποθήκευση ή απόρριψη των επικίνδυνων υλικών στη γη ή τα εδάφη των αυτοχθόνων πληθυσμών χωρίς την ελεύθερη, την εκ των προτέρων και ύστερα από ενημέρωση συναίνεσή τους.

3. Τα Κράτη θα λάβουν επίσης αποτελεσματικά μέτρα για να εξασφαλίσουν, ανάλογα με τις ανάγκες, ότι τα προγράμματα για τον έλεγχο, τη φροντίδα και αποκατάσταση της υγείας των αυτοχθόνων πληθυσμών, όπως αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν από τους πληθυσμούς που πλήττονται από τέτοια υλικά, εφαρμόζονται πλήρως.

Άρθρο 30
1. Δεν θα λαμβάνει χώρα καμία στρατιωτική δράση σε γη ή εδάφη των αυτοχθόνων πληθυσμών εκτός εάν αυτό δικαιολογείται από το σχετικό δημόσιο συμφέρον ή με άλλο τρόπο και ελεύθερα έχει συμφωνηθεί ή ζητηθεί από τους αυτόχθονες πληθυσμούς.

2. Τα Κράτη θα δεσμευτούν σε αποτελεσματικές διαβουλεύσεις με τους αυτόχθονες πληθυσμούς, μέσω κατάλληλων διαδικασιών και, ειδικότερα μέσω των εκπροσώπων των θεσμών τους, πριν χρησιμοποιήσουν τη γη ή τα εδάφη τους για στρατιωτικές δραστηριότητες.

Άρθρο 31
1. Oι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν το δικαίωμα να διατηρούν, να ελέγχουν, να προστατεύουν και να αναπτύσσουν την πολιτισμική τους κληρονομιά, την παραδοσιακή γνώση και τις παραδοσιακές πολιτισμικές τους εκφράσεις καθώς και την προώθηση των επιστημών, της τεχνολογίας και του πολιτισμού τους, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων και των γενετικών πόρων, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των φαρμάκων, της γνώσης των ιδιοτήτων της πανίδας και χλωρίδας, της προφορικής παράδοσης, της λογοτεχνίας, της ζωγραφικής, του αθλητισμού και των παραδοσιακών παιχνιδιών, των εικαστικών και παραστατικών τεχνών. Έχουν επίσης το δικαίωμα να διατηρούν, να ελέγχουν, να προστατεύουν και να αναπτύσσουν την πνευματική ιδιοκτησία αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς, της παραδοσιακής γνώσης και της παραδοσιακής πολιτισμικής έκφρασης.

2. Τα Κράτη από κοινού με τους αυτόχθονες πληθυσμούς, θα λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την αναγνώριση και την προστασία αυτών των δικαιωμάτων.

Άρθρο 32
1. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν και να αναπτύσσουν τις προτεραιότητες και στρατηγικές για την ανάπτυξη ή τη χρήση της γης, των εδαφών τους και άλλων πλουτοπαραγωγικών πηγών.

2. Τα Κράτη θα διαβουλεύονται και θα συνεργάζονται καλόπιστα με τους αυτόχθονες πληθυσμούς μέσω των αντιπροσωπευτικών τους θεσμών, προκειμένου να έχουν την ελεύθερη και μετά από ενημέρωση συναίνεσή τους, πριν από την έγκριση κάθε έργου που αφορά στη γη ή τα εδάφη τους και τις άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές, ιδίως σε σχέση με την ανάπτυξη, τη χρήση και εκμετάλλευση των ορυκτών, του νερού ή άλλων πλουτοπαραγωγικών πηγών.

3. Τα Κράτη θα παρέχουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη ακριβοδίκαιη αποζημίωση για κάθε τέτοιου είδους δραστηριότητα, ενώ κατάλληλα μέτρα θα λαμβάνονται για τη μείωση των επιβλαβών περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και πνευματικών συνεπειών.

Άρθρο 36
1. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί, ιδίως εκείνοι που χωρίζονται από διεθνή σύνορα, έχουν το δικαίωμα να διατηρούν και να αναπτύσσουν επαφές, σχέσεις και συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων για πνευματικούς, πολιτιστικούς, πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς σκοπούς, με τα δικά τους μέλη καθώς και με πληθυσμούς στην άλλη πλευρά των συνόρων.

2. Τα Κράτη, κατόπιν διαβούλευσης και συνεργασίας με τους αυτόχθονες πληθυσμούς, θα λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για τη διευκόλυνση της άσκησης και τη διασφάλιση της εφαρμογής του εν λόγω δικαιώματος.

Άρθρο 38
Τα Κράτη, κατόπιν διαβούλευσης και συνεργασίας με τους αυτόχθονες πληθυσμούς, θα λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών μέτρων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτής της Διακήρυξης.

Άρθρο 46
1. Τίποτα σε αυτή τη Διακήρυξη δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι υποδηλώνει για οποιοδήποτε κράτος, λαό, ομάδα ή άτομο το οποιοδήποτε δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή να ενεργεί σε αντίθεση με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ή να ερμηνεύεται ως έγκριση ή ενθάρρυνση πράξεων που θα διαμελίζουν ή θα προκαλούσαν βλάβη συνολικά ή μερικά στην εδαφική ακεραιότητα ή την πολιτική ενότητα των κυρίαρχων και ανεξάρτητων Κρατών.

2. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που διατυπώνονται στην παρούσα Διακήρυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες όλων θα γίνονται σεβαστές. Η άσκηση των δικαιωμάτων που διατυπώνονται σε αυτή τη Διακήρυξη θα υπόκειται μόνο στους περιορισμούς που καθορίζονται από το νόμο και που είναι σύμφωνοι με τις διεθνείς υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάθε τέτοιου είδους περιορισμοί δεν θα κάνουν διακρίσεις και θα είναι αυστηρά απαραίτητοι μόνο για την αναγνώριση και το σεβασμό των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων και για την ικανοποίηση των δίκαιων και πιο επιτακτικών αναγκών μιας δημοκρατικής κοινωνίας.

3. Οι προϋποθέσεις που διατυπώνονται στη Διακήρυξη θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας, των μη διακρίσεων, της χρηστής διακυβέρνησης και της καλής πίστης.

………………….ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ

 

Αφήστε μια απάντηση