Ο ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

10563002_1529254123970389_1638265802228195894_nΟ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Οι Έλληνες από τους πανάρχαιους χρόνους και πολύ πριν την εποχήν του Ηρακλέους, είχαν αποικήσει την Αμερικανικήν ήπειρον, καθώς και τα νησιά του Βορείου Ατλαντικού και του Αρκτικού Ωκεανού. Στην εκστρατεία του προς την Αμερική ο Ηρακλής συνήντησε αυτούς τους πανάρχαιους Έλληνες, οι οποίοι είχαν αναμειχθεί ήδη με τους βαρβάρους, αλλά διατηρούσαν ακόμη τις φυλετικές τους μνήμες, και ισχυροποίησε την Ελληνικήν παρουσίαν στην ήπειρον αυτήν.
Την αλήθεια αυτή την μαρτυρεί, εκτός των άλλων, και ο Πλούταρχος στο βιβλίο των Ηθικών του «Περί του εμφαινομένου προσώπου τω κύκλω της σελήνης», λέγοντας τα εξής, αποδιδόμενα στην καθομιλουμένην:

«….Η Ωγυγία, νησί το οποίον βρίσκεται μακριά στην θάλασσαν, απέχει δρόμο πέντε ημερών από την Βρετανία, πλέοντας προς τα δυτικά. Τρία άλλα νησιά, τα οποία απέχουν σε ίσην απόστασιν από εκείνην και μεταξύ τους, βρίσκονται πέρα από αυτήν προς το σημείον όπου δύει το καλοκαίρι ο ήλιος. Σε ένα από αυτά, λένε οι βάρβαροι στον μύθο τους, ότι είχε φυλακίσει ο Δίας τον Κρόνο, κι εκείνος έχοντας φρουρό τον γιο του, είχε εγκατασταθεί δίπλα στα νησιά εκείνα και σ’ εκείνην την θάλασσαν, την οποίαν ονομάζουν Κρόνιον πέλαγος.
Όσον για την ΜΕΓΑΛΗΝ ΗΠΕΙΡΟΝ, από την οποίαν τριγυρίζεται σε κύκλο η μεγάλη θάλασσα, από τα άλλα νησιά απέχει ολιγότερον, από την Ωγυγίαν όμως γύρω στα πέντε χιλιάδες στάδια και το ταξίδι γίνεται σε πλοία με κουπιά, διότι το πέλαγος διαβαίνεται αργά και είναι λασπερόν λόγω των πολλών ρευμάτων. Τα ρεύματα βγαίνουν από την ΜΕΓΑΛΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΝ ΧΩΡΑΝ, δημιουργούν προσχώσεις και η θάλασσα είναι πυκνή, γεώδης και θεωρήθηκε πως έχει παγώσει.
Από τα ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΡΗ, ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ, γύρω από κόλπον όχι μικρότερον από την Μαιώτιδα, και του οποίου το στόμιον βρίσκεται στην ίδια ευθείαν με το στόμιον της Κασπίας θαλάσσης. Εκείνοι αποκαλούν και θεωρούν τους εαυτούς τους ηπειρώτες και νησιώτες όσους κατοικούν αυτήν την γην, επειδή περιβρέχεται γύρω γύρω από θάλασσα.
Πιστεύουν επίσης ότι με τους λαούς του Κρόνου αναμείχθηκαν αργότερα ΟΣΟΙ ΕΦΘΑΣΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΣΒΗΝΕ ΗΔΗ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΝ ΣΤΗΝ ΒΑΡΒΑΡΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ, ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΖΩΗΣ, ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΘΗΚΕ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΜΕ ΕΤΣΙ, ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΠΑΛΙ ΙΣΧΥΡΟΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΝ. Διά τούτο τις ανώτερες τιμές τις έχει ο ΗΡΑΚΛΗΣ και τις αμέσως επόμενες ο Κρόνος…..»
(Πλουτάρχου: Περί του εμφαινομένου προσώπου τω κύκλω της σελήνης 26, 941,Β,C)

Εδώ να σημειωθεί ότι ο Πλούταρχος, ως δια βίου ιερέας του Δελφικού Ιερού του Απόλλωνος, μπορούσε να έχει πρόσβασιν σε αρχεία γνώσεων, τα οποία ετηρούντο σε τέτοιας σπουδαιότητος Ιερά!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

…………………………………………………………………

ΦΙΛΕ ΜΕΓΙΣΤΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΣΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ…

” Ο Δίων ο Προυσαεύς (ΠΕΡΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Δ’, 159P), που διέσωσε την συνομιλίαν του Μ. Αλεξάνδρου και Διογένους, μας λέγει ότι, ο Διογένης ωμίλησε δια Ήπειρον μεγαλυτέραν της Ασίας, όπου πηγαίνει κανείς αφού διασχίσει τον ωκεανόν… 
[Μείζω της Ασίας ήπειρον τον ωκεανόν διανυσάμενος…], αλλά και ο Πλούταρχος εις τα έργα του ΗΘΙΚΑ και ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΜΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ (ΣΕΛ.941), ΑΝΑΦΈΡΕΙ ΤΗΝ ΎΠΑΡΞΙΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΉΣ ΗΠΕΊΡΟΥ, καθώς και την Κρόνια-Ατλάντια (ελληνική) αποίκησίν της, την οποίαν ανεζωογόνησαν νέοι Έλληνες αφιχθέντες επί Ηρακλέους, ο οποίος δι’ αυτόν ακριβώς τον λόγον ετιμάτο εκεί περισσότερον από τον Κρόνον. 
Επί πλέον 
[…Εν δε τη Ατλαντίδι νήσω ταύτη, μεγάλη συνέστη και θαυμαστή δύναμις βασιλέων κρατούσα μεν απάσης της νήσου, πολλών δε άλλων νήσων και μερών της Ηπείρου] (=Αμερικής)… 
[…Ούτοι δε πάντες, αυτοί τε και οι έκγονοι τούτων επί γενεάς πολλάς ώκουν, άρχοντες μεν πολλών άλλων κατά το πέλαγος νήσων, και μερών της Ηπείρου…] (Πλάτων ΚΡΙΤΙΑΣ κεφ.VII, εδαφ.113,114 & ΤΙΜΑΙΟΣ κεφ.ΙΙΙ εδαφ.25) 
[…Παρελθών Ταρτησίαν (ο Αιγαίων Βριάρεως Ηρακλής) έστησε σημεία της πορείας επί των ορίων Ευρώπης και Λιβύης αντιστοίχως δύο στήλας (=στήλαι του Ηρακλέους-Γιβραλτάρ) φερόμενος υπό του Ηλίου κατά πορείαν, ωκεανόν διεπέρασεν…] 
[…δια της Λιβύης πορευθείς επί την έξω θάλασσαν και περατωθείς επί τη Ηπείρω αντικρύ…] (Απολλόδωρος βιβλ.ΙΙ εδαφ.107,108,119).

“Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ”, Βαρθολομαίου Λάζαρη, εκδόσεις “ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ”, κεφ.”ΑΜΕΡΙΚΗ”, Γενικά, (σελ.141,142)..” 

“-Ο ποταμός που διαρρέει την πολιτεία Ουισκόνσιν, είναι ο ΠΟΤΟΜΑΚ, εμφανής παραφθορά της λέξεως ποταμός, πολλές δε φυλές Αμερινδών, φέρουν επωνυμίες που ομοιάζουν με παρηλλαγμένες ελληνικές. 
ΠΟΝΤΙΑΚΣ (Ποντιακοί) ελθόντες από τον πόντο-θάλασσα. 
ΝΑΒΑΧΟΣ (Ναυαγοί) 
ΜΑΝΤΑΕΝΣ (Μαντινείς) 
ΚΡΟΤΟΑΝΣ (Κροτωνιάται) 
ΤΣΙΛΚΑΤΣ (Χαλκιδείς) 
ΕΛΕΟΥΤΣ (Ελευσίνιοι) κ.λ.π. ονομασίες πανάρχαιες… 
-Οι Ινδιάνοι της φυλής Ανα(σ)τάζι του Νέου Μεξικού ισχυρίζονται ότι είναι Ελληνικής καταγωγής.” 
(κεφ.”ΑΜΕΡΙΚΗ”, ΗΠΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ, σελ.186.)” 

“-Εις τον 11ον τόμον THE WORLD OF MAN υπάρχουν φωτογραφίες Ινδιάνων Πουέμπλος της περιοχής Colorado (39 μοίρες 00Β/105 μοίρες 30Δ) Rio Pecos, δια τους οποίους η εγκυκλοπαίδεια αναφέρει ότι έχουν εμφανώς Ευρωπαικά χαρακτηριστικά (αντιθέτως προς τους λοιπούς Αμερινδούς). Επίσης, ότι εις την περιοχήν έζησαν προ χιλιετιών (κατά τους προιστορικούς χρόνους) “Άνθρωποι της ελληνικής παιδείας μετέχοντες”. (δηλαδή Έλληνες κατά Ισοκράτην)…..” 
“-Εις την κοιλάδα του Μισσισσιππή (Mississippi 33 μοίρες 26Β/088μοίρες 47Δ), ζουν φυλές που έχουν διαφορετικό πολιτισμό και φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά από τους υπολοίπους, και είναι καταχωρισμένες εις τα επίσημα αρχεία των ΗΠΑ ως “Greeks”.” 
“-Η διάσημη αρχαιολόγος-Ερευνήτρια Henriette Mertz, εις το βιβλίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ αναφέρει: 
1…”Με τον χαλκό που έπαιρναν οι Έλληνες το 2000-1000 π.χ. από το Lake Superior της Αμερικής έκαναν το θησαυρό του Ατρέως, που βρήκε ο Σλήμαν εις τις Μυκήνες και τον Ορχομενό”. 
2…”Η επιστημονική αποστολή Thomas ανεκάλυψε εις την περιοχή Tennessee της Αμερικής, τους κύκλους, τις γέφυρες και τους τοίχους που περιγράφει ο Πλάτων εις τον διάλογό του ΚΡΙΤΙΑΣ”. 

“-Εις το Ντόβερ (Dover 39μοίρες 10Β/075μοίρες 32Δ, (οι συντεταγμένες με επιφύλαξιν), έχουν διασωθή οι “στύλοι του Ηρακλέους” (Pillars of Hercules),καθώς και το “ελληνικό αμφιθέατρο” (Greek Amphitheater). Φωτογραφίες των έχουν δημοσιευθή εις τοThomas Report (12η επετηρίς της Αμερικανικής Εθνολογικής Εταιρείας Smithsonian). 
(κεφ.”ΑΜΕΡΙΚΗ”, ΗΠΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ, σελ.187-188″

http://alfeiospotamos.pblogs.gr/2012/10/oi-ithageneis-ths-amerikhs-indianoi-htan-ellhnes-deite.html

………………………………………………………………………

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ…

Οδησσός(Καναδάς)

Οδησσός

Δέλτα(Καναδάς)1

Δέλτα

Βάκχος λίμνη(Καναδάς)

Λίμνη Βάκχος

Αντιγονίς(Καναδάς)

Αντιγονίς

Αθήνα-λίμνη Ελοίδα(Καναδάς1)

Αθήνα και πάνω η λίμνη Ελοΐδα

Αφήστε μια απάντηση