Τι θα γίνει στις 20 Ιουλίου κα Λαγκάρντ; Sneaky ANY PLAN?

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΛΑΓΚΑΡΝΤΟ Λύχνος Περίεργα πράγματα….Η Κριστίν Λαγκαρντ μιλάει για αριθμολογία, σε συνέντευξη τύπου του ΔΝΤ! Μοιάζει να υποδεικνύει κάποιο προσχεδιασμένο γεγονός που θα λάβει χώρα στις 20 Ιουλίου, όπως επίσης φαίνεται να απευθύνεται σε κάποιους εκτός του εκεί ακροατηρίου της…
Για πολλούς σηματοδοτεί σε συνδυασμό με άλλα γεγονότα, πως στις 20/07 οι επικυρίαρχοι έχουν προγραμματίσει να αλλάξουν το παρόν οικονομικό σύστημα! Κάτι σαν plan B, αν το αντληφθήκαμε σωστά… (δείτε τον τελευταίο υπερσύνδεσμο στο τέλος της ανάρτησης) 
Πάντα με επιφύλαξη…
Πολλές φορές όταν ένα σχέδιο αποκαλύπτεται…αναβάλλεται.

Σύμφωνα με τον δημιουργό του βίντεο κάνει αναφορές στον μαγικό αριθμό 7 εννέα φορές στο βίντεο…

“7” references:
Αναφορές στο “7”:

1:22 – “Now I’m going to test your numerology skills by asking you to think about the magic seven”
¨Τώρα θα ελέγξω τις ικανότητες σας στην αριθμολογία ζητώντας σας να σκεφτήτε τον μαγικό αριθμό επτά”
1:34 – “Most of you will know that seven is quite a number”
“Οι περισσότεροι από εσάς θα γνωρίζετε πως το 7 είναι σημαντικός αριθμός”
2:24 – “2014, you drop the zero, fourteen, two times, seven”
“2014 βγάλτε το μηδέν, δεκατέσσερα, δύο φορές το επτά”
4:08 – “It will mark the 70th anniversary, 70th anniversary, drop the zero, seven, of the Bretton Woods Conference that actually gave birth to the IMF” (7 + 0 = 7)
“Θα σημειώσει την εβδομηκοστή επαίτιο,70η επαίτιος, βγάζουμε το μηδέν, επτά 7, της συνδιάσκεψης του  Bretton Woods η οποία γέννησε το ΔΝΤ” (7+0=7)
4:22 – “And it will be the 25th anniversary of the fall of the berlin wall, 25th..” (2 + 5 = 7)
” Και θα είναι η 25η επαίτιος της πτώσης του τείχους του Βερολίνου, 25η…” (2+5=7)
4:38 – “It will also mark the 7th anniversary of the financial market jietters”
“Θα σημειώσει την έβδομη επαίτιο των μεγάλων χρηματηστηριακών κρίσεων”
5:08 – “After those seven miserable years, weak and fragile”
“Μετά τα επτά αυτά μίζερα, αδύναμα και εύθραυστα χρόνια”
5:14 – “We have seven strong years”
“έχουμε επτά δυνατά χρόνια”
5:43 – “Now I don’t know if the G7 will have anything to do with it” (G is also the 7th letter of the alphabet)
“Τώρα, δεν γνωρίζω αν οι G7 θα έχουν να κάνουν (θα έχουν σχέση) με αυτό” (Το γράμμα G είναι το έβδομο γράμμα του αλφαβήτου)

“2014” references:
1:18 – “The global economy and what we should expect for 2014”
2:19 – “So if we think about 2014”
2:24 – “2014, you drop the zero, fourteen, two times, seven”
3:54 – “So 2014 will be a milestone and hopefully a magic year in may respects”
5:05 – “So my hope and my wish for 2014”

To watch the full video go to:
https://www.youtube.com/watch?v=ZUXTz…

ΠΗΓΗ ΒΙΝΤΕΟ:
ACITHWOTE

ΕΚΤΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ: http://jhaines6.wordpress.com/2014/07/07/ben-fulford-july-7-2014/

http://olixnos.blogspot.com.ar/2014/07/20.html

Αφήστε μια απάντηση