ΑΠΕΙΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

8394522_origΑΠΕΙΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑ

Αλέξανδρος Μακεδόνας

Σε κάθε άνθρωπο του πλανήτη μας, (μαζί και με τα δρακονιανά υβρίδια), αντιστοιχεί ελάχιστη ενέργεια ισοδύναμη με αυτήν που καταναλώνουν 48 ηλεκτρικοί οικιακοί φούρνοι, στην μέγιστη λειτουργία τους, συνεχώς όλο το 24ωρο και για πάντα!!! 

Για να καταλάβουμε, ότι μπορούμε σχετικά εύκολα να αντλήσουμε άπειρη ελεύθερη ενέργεια από την ιονόσφαιρα της Γής, η οποία μπορεί να καλύπτει όλες τις ενεργειακές ανάγκες μας για πάντα και δωρεάν, θα αναπτύξουμε τις βασικές αρχές της Φυσικής και θα αποδείξουμε ότι αυτοί που μιλούν για ελεύθερη – δωρεάν, ενέργεια, όπως για παράδειγμα μας έχει μιλήσει ο Πρόεδρος της EI END Εμμανουήλ Λαμπράκης, λένε την αλήθεια. 

Η ιονόσφαιρα είναι το ιονισμένο (πρακτικά ηλεκτρικά φορτισμένο) τμήμα της ανώτερης ατμόσφαιρας που ξεκινά περίπου από τα 50km και φτάνει σε απόσταση μεγαλύτερη από 1.000km. 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει ιονισμός στην ανώτερη ατμόσφαιρα, αλλά ο σπουδαιότερος είναι ο φωτοϊονισμός, δηλαδή η απόσπαση ενός ή περισσότερων ηλεκτρονίων από ένα άτομο ή μόριο αερίου με την επίδραση των φωτονίων της υπεριώδους ακτινοβολίας του Ηλίου. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται μεγάλη ενέργεια και έτσι δημιουργούνται θετικά φορτισμένα ιόντα, ενώ στην επιφάνεια της Γης μετακινούνται τα ηλεκτρόνια με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ίσο και αντίθετο ηλεκτρικό φορτίο. Το σύστημα ιονόσφαιρα – επιφάνειας Γης ισοδυναμεί με έναν σφαιρικό πυκνωτή που ο θετικός οπλισμός βρίσκεται περίπου στην αρχή της ιονόσφαιρας και ο αρνητικός πόλος στην επιφάνεια της Γης. 
Ο πυκνωτής είναι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα που μπορεί να αποθηκεύσει ηλεκτρική ενέργεια, όταν είναι φορτισμένος. Στο σχήμα δείχνονται οι σχέσεις με τις οποίες μπορούν να υπολογιστούν τα μεγέθη. 

Αντλώντας στοιχεία από την διεύθυνσηhttp://greek_greek.enacademic.com/66099/ιονόσφαιρα μαθαίνουμε ότι σε ύψος 50(km) πάνω από την επιφάνεια της Γης, τα ελάχιστα παραγόμενα ηλεκτρόνια ανά cm3 όγκου είναι της τάξης των 3.103 (ηλ./cm3). 
Η ακτίνα της γήινης σφαίρας είναι περίπου ro = 6400(km). Άρα η ακτίνα της σφαίρας μέχρι την θέση που αρχίζει η περιοχή αυτή της ιονόσφαιρας είναι r = 6450(km) και η ακτίνα της σφαίρας έστω μέχρι τα 50,1(km) ύψος της ιονόσφαιρας είναι R = 6450,1(km). 
Επίσης είναι: 1 km = 1000(m) = 100.000(cm) και 1(m3) = 106(cm3). 
Υπολογίζοντας τον όγκο της ιονόσφαιρας από τα 50(km) μέχρι τα 50,1(km), [θεωρούμε τον θετικό οπλισμό ως ένα φλοιό πάχους 100(m)], βρίσκουμε ότι ο όγκος αυτός είναι ΔV = 5,2.1022(cm3). 
Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που αναφέρουμε πιο πάνω, βρίσκουμε ότι ο ελάχιστος αριθμός των θετικών ιόντων της ιονόσφαιρας είναι Ν = 1,57.1026 (θετικά ιόντα).
Έχοντας υπόψη ότι κάθε ένα ηλεκτρόνια έχει ηλεκτρικό φορτίο |e| = 1,6.10-19(Cb), πολλαπλασιάζοντας με τον αριθμό των ιόντων βρίσκουμε ότι το ελάχιστο ηλεκτρικό φορτίο της ιονόσφαιρας είναι της τάξης των QC = 2,5.107(Cb). 
Έχοντας υπόψη ότι η ηλεκτρική σταθερά έχει τιμή 9.109(Νm2/Cb2), μπορούμε να υπολογίσουμε την τάση (διαφορά δυναμικού) του πυκνωτή αυτού η οποία φθάνει στα VC = 2,7.108(Volt),(αυτή είναι και η κύρια αιτία δημιουργίας των κεραυνών)! Με την κατάλληλη συσκευή μετασχηματισμού, η τάση αυτή μπορεί να μετασχηματιστεί εύκολα στην κοινή οικιακή τάση των 230(Volt) που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ, ή στην βιομηχανική τάση των 360 (volts), την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε τροφοδοτώντας όλες της οικιακές και βιομηχανικές συσκευές και εξαρτήματα. 
Η ιονόσφαιρα, λοιπόν, μαζί με την επιφάνεια της Γης ισοδυναμεί με σφαιρικό πυκνωτή, ο οποίος έχει κάθε στιγμή αποθηκευμένη και διαθέσιμη ενέργεια 3,4.1015(J), η οποία δεν εξαντλείται ποτέ, διότι οι διεργασίες ιονισμού συνεχίζονται και η ενέργεια αυτού του τεράστιου πυκνωτή ανανεώνεται. 
Για παράδειγμα θεωρώντας ότι αντλούμε την ενέργεια αυτή για ανθρώπινη χρήση επί 1 δευτερόλεπτο, η ηλεκτρική ισχύς που είναι διαθέσιμη από την ιονόσφαιρα της Γης, είναι 3,4.1012(kW). 
Έχοντας υπόψη ότι ένας οικιακός ηλεκτρικός φούρνος που χρησιμοποιούν οι νοικοκυρές για να ψήσουν και να μαγειρέψουν, καταναλώνει στο μέγιστο του ηλεκτρική ισχύ 10(kW), βγάζουμε το συμπέρασμα, ότι κάθε στιγμή μπορούν να λειτουργήσουν, οπουδήποτε, στον πλανήτη Γή 3,4.1011 ηλεκτρικοί φούρνοι, στη μέγιστη λειτουργία τους, ταυτόχρονα. Παίρνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι του πλανήτη είναι 7.109 (7 δισεκατομμύρια άνθρωποι συν τα δρακονιανά υβρίδια), αντιλαμβανόμαστε ότι η ενέργεια που είναι διαθέσιμη για κάθε άνθρωπο και για κάθε δρακονιανό υβρίδιο του πλανήτη είναι ισοδύναμη με αυτή που καταναλώνουν πάνω από 48 ηλεκτρικοί οικιακοί φούρνοι, οι οποίοι μπορούν να λειτουργούν συνεχώς και για πάντα!!!

Παρατήρηση

Οι παραπάνω υπολογισμοί, έγιναν με το ελάχιστο του ποσού ελεύθερης ενέργειας που μπορούν να αντληθούν από το σύστημα επιφάνεια Γής – Ιονόσφαιρα. Σε ύψος 90(km), από την επιφάνεια της Γης, η διαθέσιμη ενέργεια ξεπερνάει σε αριθμό αυτό που μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος εγκέφαλος, καθώς η ενέργεια φθάνει σε ισοδύναμη ενέργεια τρισεκατομμυρίων ηλεκτρικών φούρνων ανά άνθρωπο ή δρακονιανό υβρίδιο!
Οi αριθμοί μετά το 10 είναι εκθέτες, (δυστυχώς δεν διατίθενται στο F/B), για παράδειγμα το 7.109 σημαίνει 7 επι δέκα εις την τάδε δύναμη.

10500303_1428746990740984_472533470740940058_n

imsn051906_01_02

Αφήστε μια απάντηση