Η 100η επέτειος από τη Γενοκτονία του Θρακικού Ελληνισμού

ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Greek Translation provided by Eλεύθερη Ελληνίδα
6 Απριλίου 2014

Εκατό χρόνια πριν, οι πρόγονοί μας αναγκάστηκαν να υπομείνουν το πρώτο ολοκαύτωμα του 20ου αιώνα μαζί με τους Αρμένιους και Ασσύριους της Οθωμανικής Επικράτειας. Ενορχηστρωμένη από τον Otto Liman Von Sanders και την τζιχαντιστική Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ελληνική Γενοκτονία είδε την εξόντωση των Θρακιωτών, Βιθυνών, Ιώνων, Καππαδόκων και Ποντίων. Η 6η Απριλίου, ή όπως αναφέρθηκε το 1914, “Μαύρο Πάσχα” τιμά τη μνήμη των εκτοπισμών και των σφαγών που ξεκίνησαν στη Θράκη και αργότερα εξαπλώθηκαν στη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Αυτή η ξεχασμένη περίοδος της Ελληνικής Γενοκτονίας ονομάζεται από τους Θρακιώτες “Γενοκτονία του Θρακικού Ελληνισμού”.

Σήμερα, η Πανθρακική Ένωση της Αμερικής “Ορφεύς” τιμά τη μνήμη όχι μόνο της Γενοκτονίας του Θρακικού Ελληνισμού αλλά και την αρχή της Ελληνικής Γενοκτονίας από τους Οθωμανούς στο σύνολό της. Τιμούμε τα θύματα από όλες τις περιοχές, τους πάνω από 1.4 εκατομμύριο άνδρες, γυναίκες και παιδιά οι οποίοι εξοντώθηκαν βάναυσα από τα χέρια Νεαρών Τούρκων. Αυτή τη μέρα μνήμης τιμούμε όλους όσους σφαγιάστηκαν στη Ραιδεστό, στην Ανδριανούπολη και σε όλη τη Θράκη και καλούμε τις Θρακικές Οργανώσεις από όλο τον κόσμο να ενωθούν και να ξεκινήσουν μια συντονισμένη προσπάθεια να αναγκάσουν το Ελληνικό Κράτος να αναγνωρίσει πλήρως την 6η Απριλίου με τον ίδιο σεβασμό όπως την 19η Μαΐου.

Δε θα συγχωρήσουμε ποτέ
Δε θα ξεχάσουμε ποτέ
Με εκτίμηση
Ted Pastrinidis                          Ioannis Fidanakis
Πρόεδρος                                 Γραμματέας
tpastrinidis@hotmail.com          Fidanakis@gmail.com
………………………………..
A hundred years ago, our ancestors were forced to endure the 20th century’s first Holocaust, alongside Ottoman Armenians and Assyrians. Masterminded by Otto Liman Von Sanders and the Ittihadist Ottoman Government, the Ottoman Greek Genocide saw the extermination of Thracians, Bithynians, Ionians, Cappadocians and Pontians. April 6th, or as it was referred to in 1914 “Black Easter” commemorates the deportations and massacres that initiated in Thrace, and later spread to Asia Minor and Pontos. This often forgotten phase of the Ottoman Greek Genocide is commonly referred to by Thracians as ‘the Genocide of Thracian Hellenism’.

Today, Panthracian Union of America “Orpheus” commemorates not only the Genocide of Thracian Hellenism, but the beginning of the Ottoman Greek Genocide, as a whole. We honor the victims, from all effected regions, more than 1.4 million men, women, and children, who were brutally exterminated at the hands of the Young Turks. On this day of remembrance, in honor of those who were massacred in Rodosto, Adrianople and throughout Thrace, we urge all Thracian Associations, world-wide, to unite and launch a coordinated effort to force the Greek State to fully recognize April 6th, with the same respect as May 19th.

We will never forgive
We will never forget

Sincerely,
Ted Pastrinidis                                                                                                          Ioannis Fidanakis
President                                                                                                                   Secretary
tpastrinidis@hotmail.com                                                                                     Fidanakis@gmail.com

Stay up-to-date with Operation Antioch by visiting our Facebook page at
http://www.facebook.com/operationantioch

Now stay up-to-date with Operation Antioch in Swedish at
https://www.facebook.com/operationantiok

####
========================
For more information on the Indigenous Roum minority of the Levant,
Visit our blog at http://operationantioch.blogspot.com

Learn more about the organizers of Operation Antioch
http://daimonesofhellenism.blogspot.com
========================

Αφήστε μια απάντηση