Δεκ 102017
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

…………………………………………

ΑΛΦΕΙΟΣ: ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΓΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ “Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” !!!

ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΑΡΔΗΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !!!! ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΠΝΕΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ !!! ΕΥΓΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΓΕ !!!

………………………………………..

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΙΕΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΥΓΕΙΑ

...