Ο Τραπεζεύς, η Τραπεζούς και η Τραπεζούντα του Πόντου. Το Παλλάντιον (Ρώμη) και ο Θεός Ηρακλής, πριν 14.000 χρόνια

ΑΛΦΕΙΟΡΡΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

Οι Αρκάδες θεωρούνταν αυτόχθονες και γι’ αυτό ελέγονταν Προσέλληνες ( γεννηθέντες πριν από τη Σελήνη ) ή Προέλληνες ( πριν από τους Έλληνες ) .

[ Πελασγοῦ δὲ βασιλεύοντος γενέσθαι καὶ τῇ χώρᾳ Πελασγίαν φασὶν ὄνομα. ] Παυσανίας

[ Ο Ησίοδος αναφέρει τον μύθο πως πρώτος κάτοικος της Αρκαδίας ήταν ο Πελασγός, ο δε Έφορος ότι όλοι οι Πελασγοί είναι αρκαδικής καταγωγής, σημείο που αναφέρει ο Στράβων . Ο δε Παυσανίας συμπληρώνει πως την εποχή που βασίλευε ο Πελασγός, όλη η Πελοπόννησος λεγόταν Πελασγία ή Αχαϊκόν Άργος. Ο δε Διονύσιος Αλικαρνασσεύς διατρανώνει: «των Πελασγών το γένος εκ Πελοποννήσου το αρχαίον» (Ι 17). Αλλά και ο Ευριπίδης στο έργο του «Αρχέλαος» αναφέρει πως «όταν ο Δαναός ήλθε στο Άργος κι έκτισε την πόλη του Ινάχου, και ενώ οι κάτοικοι λέγονταν «Πελασγιώται» εκείνος τους όρισε με νόμο αυτοί σε όλη την αρχαία Ελλάδα να λέγονται Δαναοί». Επίσης, ο Ηρόδοτος σημειώνει πως «όσο καιρό οι Ίωνες κατοικούσαν στη Πελοπόννησο στη περιοχή της σημερινής Αχαΐας, πριν ακόμη να έλθουν ο Δαναός και ο Ξούθος ονομάζονταν Πελασγοί Αιγιαλείς και που έλαβαν τελικά το όνομα Ίωνες από τον Ίωνα του Ξούθου. ]

[ Λυκάων δὲ ὁ Πελασγοῦ τοσάδε εὗρεν ἢ ὁ πατήρ οἱ σοφώτερα: Λυκόσουράν τε γὰρ πόλιν ᾤκισεν ἐν τῷ ὄρει τῷ Λυκαίῳ καὶ Δία ὠνόμασε Λυκαῖον καὶ ἀγῶνα ἔθηκε Λύκαια… Τρίτῃ δὲ ὕστερον γενεᾷ μετὰ Πελασγὸν ἔς τε πόλεων καὶ ἐς ἀνθρώπων πλῆθος ἐπέδωκεν ἡ χώρα. Νύκτιμος μὲν γὰρ πρεσβύτατός τε ἦν καὶ εἶχε τὸ πᾶν κράτος: οἱ δὲ ἄλλοι παῖδες τοῦ Λυκάονος πόλεις ἐνταῦθα ἔκτιζον ἔνθα ἑκάστῳ μάλιστα ἦν κατὰ γνώμην. Πάλλας μὲν καὶ Ὀρεσθεὺς καὶ Φίγαλος Παλλάντιον, Ὀρεσθεὺς δὲ Ὀρεσθάσιον, Φιγαλίαν δὲ οἰκίζει Φίγαλος. Παλλαντίου μὲν δὴ καὶ Στησίχορος ὁ Ἱμεραῖος ἐν Γηρυονηίδι ἐποιήσατο μνήμην: Φιγαλία δὲ καὶ Ὀρεσθάσιον [ἐν] χρόνῳ μεταβάλλουσι τὰ ὀνόματα, Ὀρέστειόν τε ἀπὸ Ὀρέστου κληθεῖσα τοῦ Ἀγαμέμνονος καὶ Φιαλία ἀπὸ τοῦ Βουκολίωνος παιδὸς Φιάλου.

Τραπεζεὺς δὲ καὶ Δασεάτας καὶ Μακαρεὺς καὶ Ἑλισσὼν καὶ Ἄκακός τε καὶ Θῶκνος Θωκνίαν πόλιν, ὁ δὲ Ἀκακήσιον ἔκτισεν: ἀπὸ τούτου δὲ τοῦ Ἀκάκου καὶ Ὅμηρος λόγῳ τῷ Ἀρκάδων ἐς Ἑρμῆν ἐποίησεν ἐπίκλησιν: ἀπὸ δὲ Ἑλισσόντος ἥ τε πόλις καὶ ὁ ποταμὸς Ἑλισσὼν τὰ ὀνόματα ἐσχήκασιν, ὡσαύτως δὲ καὶ Μακαρία τε καὶ Δασέα καὶ Τραπεζοῦς ἀπὸ τῶν Λυκάονος ἐκλήθησαν καὶ αὗται παίδων.

Ὀρχομενὸς δὲ ἐγένετο οἰκιστὴς Μεθυδρίου τε καλουμένης καὶ Ὀρχομενίων, οὓς ἐν τοῖς ἔπεσι πολυμήλους ὠνόμασεν Ὅμηρος. ὑπὸ δὲ Ὑψοῦντος καὶ Μελαινεαί τε ἐκτίσθησαν καὶ Ὑψοῦς, ἔτι δὲ Θυραῖόν τε καὶ Αἱμονιαί: δόξῃ δὲ τῇ Ἀρκάδων καὶ ἡ Θυρέα ἐν τῇ Ἀργολίδι γῇ καὶ ὁ Θυρεάτης καλούμενος κόλπος ἀπὸ τοῦ Θυραίου τούτου τὰ ὀνόματα ἐσχήκασι. Μαντινεὺς δὲ καὶ Τεγεάτης καὶ Μαίναλος, ὁ μὲν τῶν ἐν Ἀρκαδίᾳ πόλεων ὀνομαστοτάτην τὸ ἀρχαῖον Μαίναλον, Τεγεάτης δὲ καὶ Μαντινεὺς Τεγέαν κτίζουσι καὶ Μαντίνειαν. ὠνομάσθησαν δὲ καὶ ἀπὸ Κρώμου Κρῶμοι, καὶ Χαρισία Χαρίσιον ἔχουσα οἰκιστήν, Τρικόλωνοι δὲ ἀπὸ Τρικολώνου, καὶ ἀπὸ μὲν Περαίθου Περαιθεῖς, Ἀσέα δὲ ἀπὸ Ἀσεάτα καὶ Λυκόα καὶ Σουματία ἀπὸ Σουματέως: Ἀλίφηρος δὲ καὶ Ἡραιεὺς ἐπώνυμοι καὶ οὗτοι πόλεσίν εἰσιν ἀμφότεροι.

Οἴνωτρος δὲ ὁ τῶν παίδων νεώτατος Λυκάονι ἀρσένων Νύκτιμον τὸν ἀδελφὸν χρήματα καὶ ἄνδρας αἰτήσας ἐπεραιώθη ναυσὶν ἐς Ἰταλίαν, καὶ ἡ Οἰνωτρία χώρα τὸ ὄνομα ἔσχεν ἀπὸ Οἰνώτρου βασιλεύοντος. οὗτος ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἐς ἀποικίαν στόλος πρῶτος ἐστάλη: ἀναριθμουμένῳ δὲ ἐς τὸ ἀκριβέστατον οὐδὲ ἐκ τῶν βαρβάρων οὐδένες πρότερον ἢ Οἴνωτρος ἀφίκοντο ἐς τὴν ἀλλοδαπήν. επὶ δὲ τῷ γένει παντὶ τῷ ἄρσενι θυγάτηρ Λυκάονι ἐγένετο Καλλιστώ… ] Παυσανίας, Αρκαδικά

Παλλάντιον (Ρώμη). Οι Παλλαντιείς και ο Θεός Ηρακλής. Η ιστορία διαδραματίζεται πριν από 14.000 χρόνια! Βεβαιούται ότι ενώ πραγματοποιήτο η τροπή του Ηλίου, οι άνθρωποι συνέχιζαν να υπάρχουν. Και όχι μόνον αυτό, αλλά ο Διόδωρος μας δίνει και ονόματα κατοίκων του Παλλαντίου ( Ρώμης ) , οι οποίοι φιλοξένησαν τον Θεόν Ηρακλήν! Κάκιος και Πινάριος…!

Οι ρίζες των πρωτο-Ποντίων. [ Πολλοί λίγοι, ακόμη και Πόντιοι, γνωρίζουν ότι το λίκνο των Ποντίων βρίσκεται στην περίφημη και αρχαιότατη Αρκαδία. Εκεί, στην ορεινή περιοχή (όπως και στον Πόντο) ίδρυσαν την πρώτη Τραπεζούντα, κοντά στον Ποταμό Αλφειό… Ανάμεσα στα δύο πανάρχαια βουνά, το μυθικό Λύκαιον και το Μαίναλον, όπου ρέουν οι πρωτοπηγές του Αλφειού ποταμού, οι Πρώτοι-Πόντιοι χτίζουν την πρώτη Τραπεζούντα που ιδρύουν τη μητρική τους πόλη (=μητρόπολη) … ] , γράφει, τον Μάιο του 1998, ο Σταύρος Θεοφανίδης, Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η Ιστορία του Πόντου… και το ποτάμι μάτωσε ! … [<ΑΥΤΗ είναι η ιστορία της Τραπεζούντας.Το όνομα  ετυμολογείται από την ανατροπή του τραπεζιού […] Ζεὺς δὲ <μυσαχθεὶς> τὴν μὲν τράπεζαν ἀνέτρεψεν, ἔνθα νῦν Τραπεζοῦς καλεῖται ὁ τόπος, […] Απολλόδωρου Βιβλιοθήκη Γ’

Η Τραπεζούντα (Τραπεζοῦντα) ήταν αρχαία πόλη της Αρκαδίας. Βρισκόταν στην αριστερή όχθη του Αλφειού και ανήκε στην Παρρασσία χώρα. . Σύμφωνα με τον Παυσανία το όνομα της το πήρε από τον Τραπεζούντα έναν από τους 50 γιους του Λυκάονα , σύμφωνα με τον Απολλόδωρο κάποτε ο Δίας ντύθηκε με φτωχικά ρούχα και επισκέφτηκε το παλάτι του Λυκάονα , εκεί του παρέθεσαν γεύμα έχοντας ανακατέψει το κρέας διαφόρων ζώων . Ο Δίας αηδιασμένος (στις αναίμακτες θυσίες, δεν θυσίαζαν ζώα, αλλά πρόσφεραν στους θεούς κάθε άλλου είδους τρόφιμα) ανέτρεψε το τραπέζι και σκότωσε με κεραυνούς τον Λυκάονα και τους γιους του, και από τότε η περιοχή ονομάστηκε Τραπεζούντα από την ανατροπή του τραπεζιού. Όταν ο Επαμεινώνδας από την Θήβα ίδρυσε την Μεγαλόπολη και την εποίκισε με κατοίκους άλλων Αρκαδικών πόλεων οι Τραπεζούντιοι αρνήθηκαν να πάνε, και αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν με πλοία στην Τραπεζούντα του Πόντου. > ]

Πολλές γενεές μετά τον Εύανδρο, που έφυγε από το Παλλάντιον της Αρκαδίας, μια γενεά πριν ξεκινήσει ο Τρωικός Πόλεμος (την ίδια εποχή που πραγματοποιήθηκε η Αργοναυτική εκστρατεία) κι αφότου έφτασε στην Ιταλία και οίκισε τον Παλατίνον λόφον, οι απόγονοι Παλλαντιείς κάτοικοι του Παλατίνου ( Ρώμης ) , υποδέχθηκαν τον Ηρακλή, πριν 14.000 χρόνια !! Οι Ιερείς του Ναού του Ηφαίστου, στην Αίγυπτο, στα μέσα της τελευταίας π.χ.χ. χιλιετίας είπαν στον Ηρόδοτο:
Εις περίοδον ένδεκα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ετών δεν παρουσιάσθη κανένας Θεός με ανθρωπίνη μορφήν. Σε όλο δε το διάστημα τούτο ο ήλιος ανέτειλε τέσσερεις φορές αντίθετα από την συνηθισμένην θέσιν του, δηλαδή, από εκεί που δύει ανέτειλε δύο φορές και από εκεί που ανατέλει έδυσε δύο φορές…”

Κατά την πληροφορία αυτή, λοιπόν, όταν και κατά τον Πλάτωνα, δώδεκα περίπου χιλιετίες π.χ.χ., πραγματοποιήθηκε η αναφερόμενη τελευταία τροπή του Ηλίου, βρισκόταν ακόμα, επί του Πλανήτη μας, ο με ανθρώπινη μορφή Ηρακλής, νεώτερος των Θεών.

Αυτά, γι αυτούς που θέλουν να σβήσουν την Ιστορία της Οικουμένης Ελλάδος …

…………………………………………………………………………………………………………..