Ο Παις του Κριτίου και η Αγγέλητος Αθηνά

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΤΑΘΙ ΚΑΙ ΟΙΚΤΙΡΟΝ

Ο Παις του Κριτίου είναι αριστουργηματικό έργο αρχαίας γλυπτικής τέχνης. Φιλοξενείται στο Μουσείο της Ακρόπολης. Βρέθηκε το 1865 νοτιοανατολικά του Παρθενώνα στην Ακρόπολη των Αθηνών κατά την διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών. Το σώμα βρέθηκε στην Περσική τάφρο, όπου ήταν θαμμένος και ο Μοσχοφόρος.

Η Αγγέλητος Αθηνά ή Αθηνά του Αγγέλητου

η παλαιότερη γνωστή απεικόνιση της Αθηνάς με οπλισμό Σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο Ακρόπολης

Ἀνγέλιτός μ’ ἀνέθε[κε]
[πότνι’] Ἀθεναία χεχ[αρίσθο σοι τόδε δορον].
Εὐένορ ἐποίεσεν.

«Ο Αγγέλιτος με αφιέρωσε. Σεβαστή Αθηνά, ας είναι, σε σένα, ευχάριστο αυτό το δώρο. Το έφτιαξε ο Ευήνορας».