Γάζα. Αποχαιρετισμός ομήρων… (Τα λόγια είναι περιττά, τραγουδά η Μαρινέλλα) !!

TOP VIDEOS
https://twitter.com/jacksonhinklle/status/1730061401174016357

……. Τα λόγια είναι περιττά …

…..

………………………………………………………………………………………………..