Πούτιν: Ελάτε στους BRICS με ίσες σχέσεις. Αλλιώς κάντε τα δεύτερα βιολιά πίσω από κάποιον κυρίαρχο.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
https://twitter.com/RFEmbassyGr/status/1717861699955401087/photo/1

ΑΛΦΕΙΟΣ : Πιο ξεκάθαρη θέση δεν θα βρει κανένας πουθενά, από κανέναν λύκο που θέλει πρόβατα κλεισμένα σε στάνη, να τα έχει για ξέσκισμα ανά πάσα στιγμή !! Βεβαίως, δεν ξεφεύγει της παρατήρησης, ότι τα πρόβατα στον πλανήτη έχουν πληθύνει, στα οποία διαφεντεύουν “κριάρια χωρίς τσέπια και με κομμένες ουρές” !! Δουλοπρεπείς υπάλληλοι και σε πολλές περιπτώσεις στημένοι ομόαιμοι της γνωστής ράτσας …

Β. Πούτιν: Κανείς δεν θέλει να παίξει το δεύτερο βιολί πίσω από κάποιον κυρίαρχο – όλοι θέλουν ίσες σχέσεις. Και βλέπουν, εάν ενταχθούν στις BRICS, ότι στο πλαίσιο της επέκτασης τέτοιου σχήματος μπορούμε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο με βάση ενωμένες προσπάθειες.

……………………………………………………………………………………………