Κέρμα από το 1927 γράφει PALESTINE (φωτογραφία)

News
https://twitter.com/asimsays9/status/1713892609708752937/photo/1

Κέρμα παλαιότερο από την ίδρυση του Ισραήλ …

Ισραήλ-Παλαιστίνη μεταξύ Θεού, Αλλάχ και κατακλυσμού.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΟΥΔΑΙΑ, και ο πανεπόπτης κύριος ο θεός του Ισραήλ

………………………………………………………………………………………….