Η Κολομβία απέλασε τον Ισραηλινό πρεσβευτή και είπε στον πρεσβευτή «να ζητήσει συγγνώμη και να φύγει από τη χώρα»

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
https://twitter.com/jacksonhinklle/status/1713968780617879738

Η Κολομβία απέλασε τον Ισραηλινό πρεσβευτή και είπε στον πρεσβευτή «να ζητήσει συγγνώμη και να φύγει από τη χώρα». «Αν χρειαστεί να διακόψουμε τις εξωτερικές σχέσεις με το Ισραήλ, θα τις αναστείλουμε. Δεν υποστηρίζουμε τις γενοκτονίες. Ο πρόεδρος της Κολομβίας δεν θα προσβληθεί».

…………………………………………………………………………………………………….