Η Λαμπετούσα μετά την εισβολή (λ)αθρόων μεταναστών εξ Αφρικής… Χάος !!

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
https://twitter.com/RadioGenoa/status/1702185886098600102

Κόλαση στη Λαμπετούσα, μετά την … “απόβαση” , μια κατάσταση εντελώς εκτός ελέγχου, μια πραγματική πρωτόγνωρη αποκάλυψη…

 

…………………………………………………………………………………………………………