Με 41% Κουλσίου, πυρκαγιές, τραίνα, κατακλυσμοί, λοιμοί, λιμοί, πνιγμοί !! Ο μέγας γκαντέμης όλων των εποχών πνίγει την Ελλάδα !!

ΕΛΛΑΔΑ

σ.σ. : Ουδέν άλλο σχόλιο … 41% πήρε …

………………………………………………………………………..