Σε μια φωτογραφία… η ντροπή της Ευρώπης !! Ούτε στο Ιράν το παπαδαριό δεν έχει τέτοια κομματοκρατία !!

News ΕΚΚΛΗΣΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ
Σήμερα στην κατ’ επίφασιν λεγόμενη… “Βουλή των Ελλήνων” !! Μια σκηνή -συνέχεια της Νέας Ρώμης “Κωνσταντινούπολης”- όπου φαίνονται οι πραγματικοί ιδιοκτήτες …

Στην παλαιά Ελλάδα λειτουργούσε η εκκλησία του δήμου … έως του “μέγα” Κωνσταντίνου

Ο λόγος είναι ότι ο…”μέγας” Κωνσταντίνος… διερρύθμισε βαθμηδόν άπασαν σχεδόν την πολιτική και ποινικήν νομοθεσίαν κατά τας νέας του Ευαγγελίου αρχάς. Είναι αληθές ότι εν τω υπερβολικώ αυτού ζήλω περί την εκτέλεσιν των χριστιανικών παραγγελμάτων, επεκαλέσατο ενίοτε την αρωγήν των βασανιστηρίων τα οποία άλλοτε, εν ονόματι αυτών εκείνων των παραγγελμάτων, ηγωνίζετο να μετριάση’…] (Παπαρρηγόπουλος)

Από τότε και μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα!
Σύνταγμα της Ελλάδος

ΦΕΚ 1 & 2/1833. ΕΤΣΙ ΓΙΝΑΜΕ ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΤΑΓΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΟΡΚΙΖΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ-ΥΠΑΚΟΥΟΥΣ-ΔΟΥΛΟΥΣ

… κι έτσι το επικρατούν “πολίτευμα” … είναι μια θεοκρατική κομματοκρατία …

Η ντροπή της Ευρώπης! Ούτε στο Ιράν δεν έχει το παπαδαριό τόση δόξα…ΒΙΝΤΕΟ

………………………………………………………………………………………………….