Ελλάς. Κατανομή των καταθετών ανά κατηγορία ποσού. Οι υπερπλούσιοι στο 0,7% και οι πάμφτωχοι στο 72,5% !!

News ΕΛΛΑΔΑ

ΑΛΦΕΙΟΣ : Κοίτα σύμπτωση !! Το 42% των συνολικών καταθέσεων γειτνιάζει με το 40% περίπου που πήρε ο Μωυσής Μητσοτάκης στις πρόσφατες εκλογές !! Λες και ψήφισαν οι λογαριασμοί καταθέσεων !!

Αμ δεν είναι έτσι !! Από τα ευτράπελα των εκλογών είναι το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό από αυτούς που έχουν καταθέσεις μέχρι 1.000 ευρώ ψηφίζουν το ίδιο με το 0,7% που έχουν καταθέσεις εκατομμυρίων !!

……………

Κατανομή των καταθετών και το ποσοστό επί των συνολικών καταθέσεων ανά κατηγορία ποσού στην Ελλάδα το 2023
➡ 72,5% των καταθετών έχουν καταθέσεις έως 1.000€ το οποίο αντιστοιχεί στο 1,4% των συνολικών καταθέσεων
➡ 12,4% των καταθετών έχουν καταθέσεις από 1.000€ έως 5.000€ το οποίο αντιστοιχεί στο 5,1% των συνολικών καταθέσεων
➡ 13% των καταθετών έχουν καταθέσεις από 5.000€ έως 50.000€ το οποίο αντιστοιχεί στο 35,7% των συνολικών καταθέσεων
➡ 1,4% των καταθετών έχουν καταθέσεις από 50.000€ έως 100.000€ το οποίο αντιστοιχεί στο 15,7% των συνολικών καταθέσεων
➡ 0,7% των καταθετών έχουν καταθέσεις άνω των 100.000€ το οποίο αντιστοιχεί στο 42% των συνολικών καταθέσεων
πηγή: Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)

…………………………………………………………………………………………………..