Χριστιανοί ορθόδοξοι, μουσουλμάνοι σουνίτες και σιίτες (!) σε ένα πακέτο!

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ

Ο Πούτιν στην Τεχεράνη για τριμερείς συνομιλίες Ιράν-Ρωσίας-Τουρκίας

: “Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών …

: “Τα καλά και συμφέροντα ταις ψυχαίς ημών και ειρήνην τω κόσμω, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα“…