ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΙΝ 2906 ΕΤΗ !!

ΑΛΦΕΙΟΡΡΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΛΦΕΙΟΣ : ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΨΗΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ … ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ …

…………………………

Andreiani Nicolaou Fourcault Τους αρχαίους νομοθέτες τους θυμάμαι πάντα παρόλα τα χρόνια μακάρι να είναι καλά ο δάσκαλος μας.

Εκείνος ο Λυκούργος μου είχε μείνει αξέχαστος. Φυσικά στα σχολεία ούδεποτε μαθαίναμε εκείνες τις λεπτομέρειες που άλλαζαν τα δεδομένα εκείνες που άναβαν το φώς της αμφιβολίας… επιστατούσε το Υπουργείο του οποίου τον αρχηγό τον τοποθετούσε σε αυτήν την θέση πάντα η εκκλησία (εξαίρεση ο αθάνατος Πετρίδης).
Οταν ο Λυκούργος δηλαδή εκείνος ο φωτεινός που κάνει έργο φωτεινό… (ποίος φέρει το φως και το εργάζεται και το χρησιμοποιά σε όλες του τις μορφές;;) πήγε στο Μαντείο των Δελφών για να ζητήσει χρησμό για την νομοθέτηση της Σπάρτης. Η Πυθία σηκώθηκε από την θέση της και βγήκε έξω και αναφώνησε :
ἥκεις, ὦ Λυκόοργε, ἐμὸν ποτὶ πίονα νηὸν
Ζηνὶ φίλος καὶ πᾶσιν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσι.
δίζω ἤ σε θεὸν μαντεύσομαι ἢ ἄνθρωπον·
ἀλλ᾽ ἔτι καὶ μᾶλλον θεὸν ἔλπομαι, ὦ Λυκόοργε.
Ήλθες Λυκούργε εις τον μεγαλοπρεπή μου ναόν
αγαπητός ων από τον Δία και από όλους τους κατοικούντας τα δώματα του Ολύμπου
Απορώ, πώς θα έπρεπε να σε ονομάσω, Θεόν ή Ανθρωπον·
Πλην καλύτερα στοχάζομαι να σε ονομάσω θεόν, ω Λυκούργε.
(η μετάφραση είναι του κου Χαραλαμπίδη)
Ποιός ήταν ο Λυκούργος ; Εκείνος του οποίου οι νόμοι κράτησαν μια πολιτεία χωρίς τείχη αήττητη, μια πολιτεία που έζησε με την λιτότητα και χωρίς χρήμα για 500 και περισσότερα χρόνια. Μια πολιτεία που είχε δύο βασιλείς, εφόρους και Γερουσία (έχουν όλες οι δυτικές χώρες και είναι η οικτρότερη αποτυχία της πολιτικής). Ποιός άλλος από ένας θεϊκός γόνος ή ακόμα ένα θεός που φέρει το φως. Τους νόμους της Σπάρτης τους είχε γράψει θεϊκό χέρι γιατί και η Σπάρτη θεϊκή ήταν. Ηταν η αρχή της κάθε πολιτείας η αρχή που ξεκινά χαμηλά σίγουρα και σταθερά και οδηγά προς την αποθέωση.
……………………………………………………………….
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΕΙΟΥ :

Η Ταϋγέτη, απέκτησε από τον Δία τον Λακεδαίμονα, το όνομα του οποίου πήρε η χώρα της Λακεδαίμονος. Από τον Λακεδαίμονα και την Σπάρτην, την κόρη του Ευρώτα, ο οποίος ήταν γιός του Λέλεγος του αυτόχθονος και της νηίδος νύμφης Κλεοχάρειας, γεννήθηκαν ο Αμύκλας και η Ευρυδίκη.
Την Ευρυδίκην παντρεύτηκε ο Ακρίσιος, ενώ ο Αμύκλας παντρεύτηκε την Διομήδην, την κόρη του Λαπίθη και απέκτησαν τον Κυνόρτην και τον Υάκινθον.

……………………………..

Σπάρτη περί το 743 π.Χ.

Λακεδαιμονίων Πολιτεία

[ … και τα εξής ο Λυκούργος αντίθετα προς τους άλλους Έλληνας εις την Σπάρτην ενομοθέτησεν. Ως γνωστόν, εις τας άλλας πόλεις οι άνθρωποι όσα δύνανται χρήματα κερδίζουν, άλλος μεν ως γεωργός, άλλος ως πλοίαρχος, άλλος ως έμπορος, άλλοι δε συντηρούνται από τας τέχνας. Εις την Σπάρτην όμως ο Λυκούργος απηγόρευσεν εις τους ελευθέρους πολίτας όλα τα είδη του χρηματισμού, ως μόνην δ’ εργασίαν των διέταξε να θεωρούν όσα εξασφαλίζουν την ελευθερίαν των πόλεων. Και πράγματι, προς τι να φροντίζουν περί πλούτου εκεί, όπου η υποχρέωσις να φέρουν όλοι ίσην μερίδα δια την τροφήν και ομοίως όλοι να ζουν έκαμεν ώστε να μη επιθυμούν χρήματα δια την καλοπέρασιν; Αλλά ουδέ δια τα ενδύματα πρέπει να κερδίζουν χρήματα· διότι στολισμός των είναι όχι τα πολυτελή φορέματα, αλλά τα εύρωστα σώματα. Δεν υπάρχει δε ανάγκη χρηματολογίας ουδέ δι’ έξοδα χάριν των συσκήνων· διότι τους σωματικούς κόπους προς ωφέλειαν των συντρόφων τούς έκαμεν εντιμοτέρους από πάσαν χρηματικήν δαπάνην, επειδή, όπως έδειξεν, εκείνο μεν είναι έργον της ψυχής, τούτο δε του πλούτου. Και εις τούτο όμως εμπόδισε με άδικα μέσα να κερδίζουν χρήματα· διότι πρώτον μεν τοιούτον ώρισε νόμισμα, του οποίου και δέκα μόνον μνων αξίας αν εις την οικίαν μετακομισθή, δεν θα μείνη απαρατήρητον ούτε από τους κυρίους ούτε από τους δούλους, επειδή και τόπον πολύν θα χρειασθή και άμαξαν προς μεταφοράν. Γίνεται δε έρευνα δια χρυσά και αργυρά νομίσματα και αν που ανακάλυψη τοιαύτα η έρευνα, τιμωρείται ο κάτοχός των. Προς τι λοιπόν να επιδιώκουν την απόκτησιν χρημάτων εκεί όπου η απόκτησίς των προξενεί περισσοτέρας λύπας παρά η χρησιμοποίησίς των ευχαρίστησιν; … ] ( συνεχίστε την ανάγνωση )

…………………………………………………….

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΕΩΝΙΔΑ. ΣΠΑΡΤΗ 13/12/2899 (βίντεο)

……………………………………………………..

MICHEL FOURMONT: “καταστρέφω, εξαφανίζω τη Σπάρτη. Καταλαβαίνετε τι χαρά δοκιμάζω;” ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟ ΙΕ’

…………………………………………………….

Λυκούργος και Ίφιτος και Κλεομένης

… όταν ο βασηλιάς της Ήλιδας Ίφιτος ζήτησε χρησμό των Δελφών για να σταματήσει η διχόνοια των Ελλήνων η απάντηση ήταν …

“ΑΝΑΝΕΩΣΑΣΘΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ” ,

[ … Ἴφιτος … φθειρομένης τότε δὴ μάλιστα τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ ἐμφυλίων στάσεων… ἐπῆλθεν αἰτῆσαι τὸν ἐν Δελφοῖς θεὸν λύσιν τῶν κακῶν: καί οἱ προσταχθῆναί φασιν ὑπὸ τῆς Πυθίας ὡς αὐτόν τε Ἴφιτον δέοι καὶ Ἠλείους…

τὸν Ὀλυμπικὸν ἀγῶνα ἀνανεώσασθαι. ]

[ … χρόνῳ δὲ ὕστερον Ἴφιτος, γένος μὲν ὢν ἀπὸ Ὀξύλου, ἡλικίαν δὲ κατὰ Λυκοῦργον τὸν γράψαντα Λακεδαιμονίοις τοὺς νόμους, τὸν ἀγῶνα διέθηκεν ἐν Ὀλυμπίᾳ πανήγυρίν τε Ὀλυμπικὴν αὖθις ἐξ ἀρχῆς καὶ ἐκεχειρίαν κατεστήσατο, ἐκλιπόντα ἐπὶ χρόνον ὁπόσος δὴ οὗτος ἦν: αἰτίαν δὲ δι” ἥντινα ἐξέλιπε τὰ Ὀλύμπια, ἐν τοῖς ἔχουσιν ἐς Ὀλυμπίαν τοῦ λόγου δηλώσω. [6] τῷ δὲ Ἰφίτῳ, φθειρομένης τότε δὴ μάλιστα τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ ἐμφυλίων στάσεων καὶ ὑπὸ νόσου λοιμώδους, ἐπῆλθεν αἰτῆσαι τὸν ἐν Δελφοῖς θεὸν λύσιν τῶν κακῶν: καί οἱ προσταχθῆναί φασιν ὑπὸ τῆς Πυθίας ὡς αὐτόν τε Ἴφιτον δέοι καὶ Ἠλείους τὸν Ὀλυμπικὸν ἀγῶνα ἀνανεώσασθαι. ἔπεισε δὲ Ἠλείους Ἴφιτος καὶ Ἡρακλεῖ θύειν, τὸ πρὸ τούτου πολέμιόν σφισιν Ἡρακλέα εἶναι νομίζοντας. τὸν δὲ Ἴφιτον τὸ ἐπίγραμμα τὸ ἐν Ὀλυμπίᾳ φησὶν Αἴμονος παῖδα εἶναι, Ἑλλήνων δὲ οἱ πολλοὶ Πραξωνίδου καὶ οὐχ Αἴμονος εἶναί φασι: τὰ δὲ Ἠλείων γράμματα ἀρχαῖα ἐς πατέρα ὁμώνυμον ἀνῆγε τὸν Ἴφιτον.Παυσανία Ηλιακά Α΄ … ]

Λυκούργος και Ίφιτος και Κλεομένης

… και μαζί του, ο βασηλιάς της Σπάρτης Λυκούργος και ο βασηλιάς της Πίσας Κλεοσθένης , έχοντας την βούληση να αποκαταστήσουν την ΟΜΟΝΟΙΑ και την ΕΙΡΗΝΗ μεταξύ των Ελλήνων και έχοντας τη γνώμη να επαναφέρουν την Ολυμπική πανήγυριν* στα αρχαία νόμιμα επιτελώντας τον αγώνα τον γυμνικόν , ζήτησαν πάλι χρησμό από τους Δελφούς αν συνεπαινεί αυτά ο Θεός Απόλλων. Ο δε Θεός είπε ότι έτσι πρέπει να κάνουν και προσέταξε να αγγείλουν ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στις πόλεις που ήθελαν να μετέχουν στον αγώνα. Έτσι υπέγραψαν την Εκεχειρία” και πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι ανανεωμένοι Ολύμπιοι Αγώνες”

Μαρτυρία του γεγονότος αποτελούσε ο μέχρι των χρόνων του Πλούταρχου και του Παυσανία σωζόμενος Ολυμπιακός Δίσκος, τον οποίο επικαλείται και ο Αριστοτέλης:

ἥκιστα δὲ οἱ χρόνοι καθ’ οὕς γέγονεν ὁ ἀνὴρ [ὁ Λυκοῦργος] ὁμολογοῦνται. οἱ μὲν γὰρ Ἰφίτῳ συνακμάσαι καὶ συνδιαθεῖναι τὴν Ὀλυμπιακὴν ἑκεχειρίαν λέγουσιν αὐτόν, ὧν ἐστι καὶ Ἀριστοτέλης ὁ φιλόσοφος τεκμήριον προσφέρων τὸν Ὀλυμπίασι δίσκον, ἐν ᾧ τοὔνομα τοῦ Λυκούργου διασώζεται καταγεγραμμένον. 

 Αριστοτέλης Fr. 533 Rose = Πλούταρχος, Λυκούργος, 1, 2 ( συνεχίστε την ανάγνωση )

*Ολυμπική πανήγυρις : η γύρω από το Στάδιον συνάθροισις πάντων των Ελλήνων ( διοργανωτές , αθλητές , γυμναστές , κριτές , εκπρόσωποι των πόλεων , επισκέπτες θεατές ) … Στις πλάγιες επιφάνειες ( κερκίδες ) που περιβάλλουν το Στάδιον υπήρχαν καθίσματα κατασκευασμένα από πηλό(λάσπη) του Αλφειού που ρέει δίπλα.

ΟΛΥΜΠΙΑ. Ο ΟΡΚΙΟΣ ΖΕΥΣ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΔΙΝΑΝ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΟΡΚΟ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ, ΟΙ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑ. ΙΕΡΑ ΑΛΤΙΣ. ΣΤΑΔΙΟΝ. ΔΡΩΜΕΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. 27/8/2900 ( 2900 ΕΤΗ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ )

………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………