9/11/2902/Ω:19.00 Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΟΜΙΛΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.