23/9/2902/Ω:19.00 Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΒΥΡΩΝΕΙΑ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.