13/9/2018/Ω:19.00 ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ Η ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΤΣΗ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΩΤΗΣ ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ”

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ "Ε.ΣΥ." ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.