ΚΑΘΕΣΤΩΣ = ΚΟΜΜΑΤΑ… ΑΚΟΥ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ…

ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.

ΑΓΑΠΗΤΟ ΣΑΠΙΟ ΒΟΘΡΟΕΙΔΕΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ !!

https://esykamaterou2.blogspot.com/2018/09/blog-post_4.html?m=1