ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ

Την άνοιξιν του – 334, ο Μέγιστος των Ελλήνων Αλέξανδρος, ξεκινά την εκστρατείαν του εναντίον της Περσικής Αυτοκρατορίας, αφήνοντας πίσω του, ως Αντιβασιλέα του Μακεδονικού θρόνου και τοποτηρητήν του εις την Ελλάδα, τον έμπειρον στρατηγόν και φίλον του πατρός του, Αντίπατρον.
Ο Αντίπατρος, ενώ διευθέτησεν τα Ελληνικά πράγματα με τον κατάλληλον διά την περίστασιν τρόπον, εν τούτοις δεν άργησε να έλθει σε ρήξιν με την μητέρα του Στρατηλάτου, Ολυμπιάδα. Έστειλε τότε τον υιόν του Κάσσανδρον, προς τον Αλέξανδρον, εις ένδειξιν πίστεως και διά να αποκαταστήσει μαζί με τον αδελφόν του Ιόλλαν, οινοχόον του Αλεξάνδρου, τις τεταμένες σχέσεις του με εκείνον.
Όταν όμως ο Αλέξανδρος διέταξεν τον στρατηγόν και φίλον του Κρατερόν να κανονίσει την παλιννόστησιν των παλαιμάχων Μακεδόνων και συνοδεύοντάς τους στην Μακεδονίαν, να αναλάβει αυτός την Αντιβασιλείαν αντί του Αντιπάτρου, τότε άρχισε να εξυφαίνεται η συνομωσία, η οποία οδήγησεν στον θάνατον του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στις 10 Ιουνίου του – 323.
Μετά και τον θάνατον του Αντιπάτρου, ο Κάσσανδρος εξουδετερώνοντας τον Πολυπέρχοντα, ο οποίος ανέλαβεν τον Μακεδονικόν θρόνον, έγινε αντιβασιλεύς μαζί με τον Φίλιππον Γ΄ τον Αριδαίον.
Με τον θάνατον του Φιλίππου Γ΄του Αριδαίου και της συζύγου του Ευρυδίκης, εξ αιτίας της Ολυμπιάδος, ο Κάσσανδρος εξεστράτευσεν εναντίον του στρατού της και την ανάγκασε να παραδοθεί στην Πύδνα, όπου την απέκλεισεν.
Στην συνέχειαν ο Κάσσανδρος έδωσεν διαταγήν το – 316 και εδολοφόνησαν την Ολυμπιάδα, παρ’ ότι είχεν εγγυηθεί την ασφαλειάν της.
Το – 311 υπεγράφη συμφωνία ειρήνης μεταξύ των επιγόνων Πτολεμαίου, Αντιγόνου και Κασσάνδρου και ανεγνωρίσθη ως νόμιμος διάδοχος του Μακεδονικού θρόνου ο Αλέξανδρος Δ΄, ο υιός του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Ρωξάνης, ο οποίος θα έπρεπε να βασιλεύσει μετά την ενηλικίωσίν του.
Όμως ο Κάσσανδρος, ο οποίος κρατούσεν φυλακισμένους την Ρωξάνην και τον υιόν της Αλέξανδρον Δ΄ στην Αμφίπολην, τους εδολοφόνησεν κρυφίως το – 310. Το επόμενον δε έτος έπεισεν τον Πολυπέρχοντα να δηλητηριάσει και τον νόθον γόνον του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ηρακλή, υιόν του από την Περσίδαν Βαρσίνην.
Αυτός είναι ο βίος και η πολιτεία του Αντιπάτρου και προπαντός του Κασσάνδρου, ανθρώπων, τους οποίους τόσον ετίμησεν και ευεργέτησεν ο Αλέξανδρος και εκείνοι του το ανταπέδωσαν με τον πλέον επαίσχυντον τρόπον!!!…..

16/10/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Αφήστε μια απάντηση