Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΗΡΘΕ !!! ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ : ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΧΣ !!

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.

B-bankers_greek_817378707

1. ΘΕΜΑ 1o: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ:-
Δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 904,916,924 και 923 ΚΠολΔ, να κοινοποιηθούν οι εκκαθαρισμένες Ληξιπρόθεσμες οφειλές των δανειοληπτών, όποιες και εάν είναι αυτές, με σαφή ερμηνεία, ορισμένες κατά ποσότητα (άρθρο 916 ΚΠολΔ), δηλαδή από τον εκτελεστό τίτλο και όπου να φαίνεται ότι προκύπτει άμεσα, η ποιότητα και η ποσότητα της παροχής, καθώς και θα πρέπει να ενσαρκώνει τη βέβαιη και σε ισχύ, βεβαιωμένη εκκαθαρισμένη απαίτησή των τραπεζών, όπως αυτή είναι καταχωρημένη στο όνομά του οφειλέτη, στους ισολογισμούς και στο κυκλοφορούν ενεργητικό (ΚΕ- Απαιτήσεις) των.
Εννοείται ότι το εκκαθαρισμένο της απαίτησης των τραπεζών, θα πρέπει να προκύπτει υποχρεωτικά από τον εκτελεστό τίτλο και μόνο και να φαίνεται στο λογαριασμό του Οφειλέτη και να βρίσκεται στο Ενεργητικό (όχι στο παθητικό) της τραπέζης.

2. ΘΕΜΑ 2o: ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ:-
Ας ζητηθεί επίσης να γίνει καθαρό, πως η τράπεζά έχει υπολογίσει τον τόκο που αφορά τη σύμβασή του δανειολήπτη, ξεχωριστά από οποιοδήποτε ανατοκισμό, που αφορά τη δική του δανειακή σύμβαση και να οριστεί ξεκάθαρα πως προέκυψε το τοκοχρεολύσιο που χρεώθηκε ο λογαριασμός του κατά τη διάρκεια της σύμβασής του, βάσει της πιο κάτω εξίσωσης:

……………………..…ΚΕΦΑΛΑΙΟ x (επί) ΕΠΙΤΟΚΙΟ x (επί) ΧΡΟΝΟΣ
Τ (ΤΟΚΟΣ) = ————————————————————–,
…………………………ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ x ΗΜΕΡΕΣ ΕΤΟΥΣ x (επί) 100

θα πρέπει να ορίσουν τα πιο πάνω δεδομένα, διότι με τους υπολογισμούς που μπορεί κανείς να κάνει, είναι σίγουρο ότι δεν θα καταλήξει στα ίδια αποτελέσματα με τις ήδη χρεώσεις των τραπεζών.

3. ΘΕΜΑ 3o: ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:-
Θα πρέπει επίσης να γνωστοποιήσουν στον οφειλέτη, εάν έχουν ήδη προχωρήσει και έχουν πουλήσει/ μεταφέρει, εν αγνοία του, τη δική του σύμβαση δανεισμού με την υπό συζήτηση τράπεζά, σε οιονδήποτε τρίτο, μη σχετικό με την πράξη και εάν ναι, θα πρέπει να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά αποδεικτικά στο όνομά του οφειλέτη και όλα τα συνοδευτικά με την πράξη αυτή.

Πέραν των πιο πάνω, εννοείται ότι ισχύουν όλα όσα αποδεδειγμένα έχουν ήδη γίνει..

Όπως:

ΘΕΜΑ 4ο: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ:-

Που ξοδεύτηκαν τα χρήματα που έχουν λάβει οι τράπεζες από τις Δημόσιες χρηματοδοτήσεις, κατόπιν των υπουργικών αποφάσεων και νόμων που περιλαμβάνονται στα ΦΕΚ για την περίοδο 2008 – 2014;

300 Δις Ευρώ από Ανακεφαλιοποιήσεις
178 Δις Ευρώ Δημόσιες εγγυήσεις για το “ELA”,
6 Δις Ευρώ, αναβαλλόμενος φόρος :
41 Δις Ευρώ “Ομόλογα Φαντάσματα” – 2013
_______________________________________
525 Δις Ευρώ Σύνολο, 2008 – 2014

Οι Τράπεζες, έλαβαν για την ανακεφαλαιοποίησή τους, όπως πιο πάνω περιγράφεται, ποσά για να καλύψει πλήρως τις ζημίες και το κενό των «ιδίων κεφαλαίων» τους, που προήλθαν και από τα ληξιπρόθεσμα κι απαιτητά δάνεια των οφειλετών, με την διαδικασία της ανακεφαλοποίησής τους, από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως προβλέπεταιστον ν. 4093/2012, ΦΕΚ Α` 222/12-11-2012 (3ο Μνημόνιο) και την από 13-11-2012 σχετικής με αρ. 38 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α` 223/12-11-2012.

ΘΕΜΑ 5ο: ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ.
Την ίδια στιγμή, το Τ.Χ.Σ., δημιούργησε ήδη ζημιά 41 Δις Ευρώ, το οποίο ακόμα δεν έχει περαστεί στις ζημιές του Ελληνικού Δημοσίου και αυτό το ποσό αυξάνεται χωρίς ΚΑΝΕΝΑ απολύτως ουσιαστικό έλεγχο, ενώ υπεύθυνοι είναι όλοι, Τράπεζες, Υπ. Οικ., ΤΤΕ, Δ.Ν.Τ., Ε.Ε.. Ε.Κ.Τ.,

Κορεοιδεύουν τους Μικρομετόχους και το Δημόσιο, με ζημιές ανύπαρκτες (τα κόκκινα δάνεια) καθώς και κεφάλαια που δεν ανήκουν στο ενεργητικό αλλά στο παθητικό (μετακυλιώμενος φόρος).

ΘΕΜΑ 6ο: BAILOUT» και «BAILIN» & CAPITAL CONTROL
Το «BAILOUT» και «BAILIN», οι δύο οικονομικοί όροι που εφαρμόζονται για την ενίσχυση της κεφαλαιακής ρευστότητος των Τραπεζών..

Συνήθως ο σωστός τρόπος εφαρμογής λειτουργίας, των ως άνω τρόπων κεφαλαιακής στήριξης των Τραπεχζών, είναι πρώτα το «ΒAIL-IN» (δηλαδή η εκ των έσω χρηματοδότηση) και μετά το «BAIL-OUT» (ήτοι ο εξωτερικός δανεισμός) και εάν και εφόσον το πρώτο μέτρο εξυγίανσης αποτύχει τότε θα μπορούσαν να προχωρ’ησουν στο επόμενο.

Εδώ εσχάτως, πρώτα οι Τράπεζες ενισχύθηκαν κεφαλαιουχικά, με δανειοδότηση απ το Ελληνικό Δημόσιο (ανακεφαλαιοποιήσεις) και έτσι πτώχευσαν το Κράτος και όλους ημάς. Στη συνέχεια, αφού στήθηκε το ενδιάμεσο ταμείο ΤΧΣ ( Ιδιωτικού Δικαίου!) για να απορροφήσει και να ξεπουλήσει τα πλειοψηφικά πακέτα των μετοχών των τραπεζών, που θα έπρεπε να είχαν σε αντίθετη περίπτωση κρατικοποιηθεί, σε αλλογενείς ιδιώτες και αφού μας επέβαλλαν με ΠΝΠ τα Capital Controls.

Εσχάτως δε, προωθήθηκε αλλαγή της νομοθεσίας, για να μπορεί να επιβληθεί το «ΒAIL-IN», ρύθμιση η οποία εντάχθηκε στον Ν.4334/2015, για να ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί BRRD, ήτοι το Banking Recovery Resolution Directive)

Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της Οδηγίας, μεθοδεύεται να τεθεί σε εφαρμογή από 1/1/2016, η διαδικασία του «ΒAIL-IN», που θα έχει ως στόχο, την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, έπειτα των ομολόγων και με μεγάλο ρίσκο, εν τέλει να εφαρμοστεί και το κούρεμα των καταθέσεων.

Είναι επίσης πασιφανές λοιπόν, ότι κι αυτή η μεθόδευση, γίνεται σχεδιασμένα και προσχεδιασμένα στον συγκεκριμένο χρόνο κι αφού οι Τράπεζες υπεξαίρεσαν δις από το Δημόσιο χρήμα, για την ενίσχυση της ρευστότητός τους, χωρίς ποτέ να το επιστρέψουν στην αγορά, με συνέπεια αυτά τα ποσά, να «μεταγραφούν» στους δημόσιους ισολογισμούς μας ως ζημιά, σήμερα το «ΒAIL-IN», θα ευτελήσει εντελώς οικονομικά τον ιδιώτη καταθέτη,

ΘΕΜΑ 7ο: ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ένα εκόμα παράδειγμα της Εγκληματικής Συμμορίας που στήθηκε μέσα στη χώρα και που εκτελούν συντονισμένα με κακουργηματική απιστία και κατά παράβαση καθήκοντος το Έγκλημα της Εσχάτης Προδοσίας:

Στο άρθρο πέντε (5), προβλεπόταν ότι «τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία διατίθενται τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου κατά το άρθρο 3 του παρόντος οφείλουν να χρησιμοποιούν το προϊόν της ρευστοποίησης των τίτλων για χορήγηση δανείων στεγαστικών και προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικούς όρους, η δε παρεχόμενη εγγύηση κατά το άρθρο 2 δύναται να αφορά σε χορηγήσεις προς επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της Χώρας».

Στο άρθρο 3 της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών που ελήφθει κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.3723/2008, προβλεπόταν ότι «Το Πιστωτικό ίδρυμα παρέχει επαρκείς εξασφαλίσεις,οιοποίες αποδεσμεύονται όταν το πιστωτικό ίδρυμα επιστρέψει τους ειδικούς τίτλους στο Δημόσιο στην λήξη της διάρκειας δανεισμού τους και έχει εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις του από τον δανεισμό των τίτλων αυτών».

Στο άρθρο 5 δε, της ιδίας Υπουργικής Απόφασης, προβλεπόταν ότι «οι δανεισθέντες τίτλοι επιστρέφονται στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. στο σύνολό τους, με αποκλειστική ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος, είτε στην ημερομηνίας λήξης της διμερούς συμβάσεως, είτε την ημερομηνία, κατά την οποία το πιστωτικό ίδρυμα παύει να υπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο καθεστώς του Ν.3723/2008. Σε περίπτωση δε, που το πιστωτικό ίδρυμα δεν επιστρέψει τους ειδικούς τίτλους εμπρόθεσμα, υποχρεούται, σε άμεση εμπρόθεσμη καταβολή στο Δημόσιο, της ονομαστικής τους αξίας και συντρέχουν οι διαδικασίες αποκατάστασης της ζημιάς, για το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τους όρους της διμερούς δανειακής σύμβασης, μεταξύ του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και του πιστωτικού ιδρύματος».

Κι ενώ επιπλέον, η λήψη επαρκών εξασφαλίσεων κατά την διαδικασία έκδοσης ομολόγων, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από τα πιστωτικά ιδρύματα, τελούσε υπό την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, αυτός ουδέποτε ζήτησε τις σχετικές εξασφαλίσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά ούτε και ποτέ παρακολούθησε, είτε την χρησιμοποίηση των τίτλων για άντληση ρευστότητος, είτε την διαδικασία επιστροφής των τίτλων, κατ/άρθρο 6 του Ν.3723/2008, με αποτέλεσμα το Ελληνικό Δημόσιο και άρα και όλοι εμείς προσωπικά, να έχουμε ζημιωθεί από τις Τράπεζες ανεπανόρθωτα, επειδή, ουδέποτε τα Πιστωτικά Ιδρύματα εξόφλησαν κατά την λήξη τους τα Ομόλογα που τους είχαν παρασχεθεί για την ενίσχυση της ρευστότητός τους.

Δεν έφταναν τα πιο πάνω, σύμφωνα δε, προς το άρθρο 7 του Ν.3723/2008, συστήθηκε ειδικό Συμβούλιο Εποπτείας, υπό την Προεδρία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με τη Συμμετοχή του Διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος και άλλων οικονομικών παραγόντων, προκειμένου να συντονίζεται η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω νόμου και να ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ, Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

Για την παράλειψη λήψεως λοιπών επαρκών εξασφαλίσεων, αλλά και για την μη αποπληρωμή των Ομολόγων κατά την λήξη τους, υπεύθυνος κατά νόμον ήταν ο Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος και ο Υπουργός των Οικονομικών και συγκεκριμένα όσα φυσικά πρόσωπα διατέλεσαν στην θέση του Διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος και στην θέση του Υπουργού των Οικονομικών (που την τελευταία πενταετία συνήθως ο έχων διατελέσει Υπ. Οικ μεταπηδούσε μετά στην θέση του Διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος .

Τα πιο πάνω, είναι μόνο ένα δείγμα στα όσα έχουν συμβεί την περίοδο 2008 – 2014 και συνεχίζουν να συμβαίνουν, μπροστά στα μάτια μας, χωρίς παρεμβολές από κανένα.

… Το πιο πάνω, είναι ένα μέρος των πολλών σελίδων παρανομιών που έχει οργανώσει η εγκληματική συμμορία των ληστών.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10172728_1501547720151012_6857939524270653288_n

50 δις Ο ΣΟΪΜΠΛΕ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 50 δις ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. , 100 δις Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ! ΚΙ ΕΣΥ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΠΡΟΤΙΜΑΣ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟ Ε;

Τ.Χ.Σ. Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΧΤΥΠΑ ΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ! ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΟΜΒΑ! Η Ε.Ε., ΤΟ Δ.Ν.Τ., Η Ε.Κ.Τ. ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΞΩΔΙΚΟ!

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΜΗΝΥΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑ !

………………………………………………………..

Αφήστε μια απάντηση