27/3/2900/Ω:18.30 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ , ΙΛΙΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.ΣΥ .ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΣΣ

Αφήστε μια απάντηση