ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. – Καβάλας

ΕΞΩΔΙΚΑ

12733532_219901855023878_6337199252848778732_nΤου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΑ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε – ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΜΜΕΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ο.Α.Ε.Ε.) !ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOY

Η ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΟΓΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ (Κ.Α.) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ Ο.Α.Ε.Ε.

Ας αναγνώσουμε λεπτομερώς την πρώτη παράγραφο της απάντησης του προϊσταμένου Τμήματος Ο.Α.Ε.Ε. – ΚΑΒΑΛΑΣ και ας αναλύσουμε ενδελεχώς τι ακριβώς λέει και σε ποιες έννοιες αναφέρεται και σε σχέση με τις παραγράφους του νόμου που επικαλείται:

 • “Σε απάντηση της σχετικής δήλωσης – πρόσκλησης προς τον Οργανισμό μας, σας γνωρίζουμε ότι:
 • – τα αναφερόμενα σε αυτήν είναι, σε κάθε περίπτωση, προδήλως αβάσιμα, ακατάληπτα, αναπόδεικτα, αόριστα και καταχρηστικά, και συνεπώς ο Οργανισμός δεν υποχρεούται, αλλά ούτε δύναται, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 4 παρ.3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, να αποφανθεί επί των αιτημάτων σας.

Ενδελεχής ανάλυση της παραγράφου, παίρνοντας υπόψη τους ορισμούς των εννοιών, από εγκυρότατα λεξικά, στις οποίες αναφέρεται αυτή.

Σε κάθε περίπτωση σημαίνει σε όλες τις περιπτώσεις,  στις οποίες αναφέρεται η δήλωση – πρόσκληση του Πολίτη προς τον Ο.Α.Ε.Ε.

Προδήλως σημαίνει με τρόπο που εύκολα μπορεί κανείς να τον διακρίνει, να τον διαπιστώσει, να τον καταλάβει.

Αβάσιμα σημαίνει χωρίς να υπάρχει βάσιμος λόγος.

Ακατάληπτα σημαίνει κατά τρόπο ακατανόητο.

Αναπόδεικτα σημαίνει αυτά που δεν μπορεί να αποδειχθούν, δεν στάθηκε δυνατόν να τεκμηριωθούν.

Αόριστα σημαίνει ότι αναφέρονται σε κάποια που δεν υπάρχουν  που είναι άγνωστα και δεν ορίζονται.

Καταχρηστικά σημαίνει ότι γίνονται κατ’ εξαίρεση, καθ’ υπερβολή, χωρίς κανονικά να επιτρέπεται από το γράμμα, αλλά και συχνά το πνεύμα του νόμου.

Όμως ας πάρουμε την περίπτωση της εξώδικης δήλωσης – πρόσκλησης εξουσιοδότησης, που κατέθεσε ο Πολίτης προς τον Ο.Α.Ε.Ε για να δούμε αν ισχύουν οι παραπάνω χαρακτηρισμοί της προϊσταμένης.

Ο πολίτης στην εξώδικη δήλωση – εντολή – εξουσιοδότηση αναφέρει:

Ως Αυτόχθων Ιθαγενής του Ελληνικού Κυριάρχου Έθνους, δια της παρούσης, εξωδίκου δηλώσεως- εντολής – εξουσιοδοτήσεώς μου, η οποία επέχει και θέση μονομερούς απευθυντέας δηλώσεως κατά νόμον:

Εις ολοσχερίν εξόφλησιν από την Υπηρεσία σας των βεβαιωμένων εις βάρος μου οφειλών από οιαδήποτε αιτία προς το Ασφαλιστικό Σας Ταμείο, ως ο νόμιμος, κύριος και τελικός δικαιούχος της κατωτέρω αναφερομένης περιουσίας μου, σας ΕΝΤΕΛΛΩ και σας ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΤΕ ΑΝΤ’ ΕΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΟΥ, ήτοι: –

 1. τα κεφάλαια συνολικού ποσού 600 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΩΝ που έχουν κατατεθεί σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό υπέρ της Κυρίαρχης Ελληνικής Δημοκρατίας, υπό τη μορφή Διεθνών Συναλλαγματικών (IBOE) που έχουν την έννοια της επιταγής πληρωμής και όπως αναλυτικά αναφέρεται στην από 19/3/2015 εξώδικη γνωστοποίηση δήλωση/ Οικονομική Λύση- Προσφορά του Αρτέμη Σώρρα, η οποία επιδόθηκε στον Υπ. Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, δια της υπ. αρ. 12315/ 26.03.2015 έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή Αθηνών Ιωάννη Παπαθανασίου. (Σχετ 1, 2 & 3) και της δικαστικής απόφασης Η’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με υπ’ αριθμ. 67650/2013, (Σχετικό 1), ΣΥΝΑΙΝΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΚΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ, όπως αποδεικνύεται από τη μέχρι τώρα εξώδικη και δικαστική συμπεριφορά αυτού.
 2. το ποσό των ΔΥΟ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (2.300.000.000.000) ΕΥΡΩ, που έχουν εγκριθεί για έργα κοινής ωφελείας και υποδομών στον εκάστοτε Δήμο σε όλη την Ελληνική επικράτεια, μεταξύ των οποίων και το ειδικό έργο που προκύπτει λόγω αναγκαιότητας, την αποπληρωμή οφειλών προς το δημόσιο των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Τα ποσά αυτά προέρχονται από το ταμείο των κληρονομικών κεφαλαίων που βρίσκονται καταχωρημένα στο Ομοσπονδιακό Αποθεματικό Σύστημα, σε ειδικούς Θεσμικούς Μητρικούς και Παράλληλους «Υπερκαλυμμένους λογαριασμούς» (OVER BALANCED) ή/ και «Κύριους λογαριασμούς» της Παγκόσμιας Δανειακής Διευκόλυνσης (Global Debt Facility), που τηρούνται στην ΤτΕ και στις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που έχουν έδρα την Ελληνική Επικράτεια και όπως αυτές προσδιορίζονται ειδικότερα στους ετήσιους ισολογισμούς και όπως αναλυτικά αναφέρεται στην από 19/3/2015 εξώδικη αναφορά – αίτημα – γνωστοποίηση – κοινοποίηση του Αρτέμη Σώρρα το οποίο κοινοποιήθηκε νόμιμα προς αυτούς που απευθύνεται. (Σχετ. 4 & 5).

Ως Αυτόχθων Ιθαγενής του Ελληνικού Κυριάρχου Έθνους, δια της παρούσης, εξωδίκου δηλώσεως- εντολής – εξουσιοδοτήσεώς μου, η οποία επέχει και θέση μονομερούς απευθυντέας δηλώσεως κατά νόμον:

“Εις ολοσχερίν εξόφλησιν από την Υπηρεσία σας των βεβαιωμένων εις βάρος μου οφειλών από οιαδήποτε αιτία προς το Ασφαλιστικό Σας Ταμείο, ως ο νόμιμος, κύριος και τελικός δικαιούχος της κατωτέρω αναφερομένης περιουσίας μου, σας ΕΝΤΕΛΛΩ και σας ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΤΕ ΑΝΤ’ ΕΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΟΥ,“.

Άρα λοιπόν Προϊστάμενε του τμήματος Ο.Α.Ε.Ε, Καβάλας,

 • δεν είναι προδήλως αβάσιμα, (ο πολίτης αναφέρει βάσιμο λόγο για τον οποίο κατέθεσε το εξώδικο δηλώσης- εντολής – εξουσιοδοτήσης, ήτοι σας εντέλλει και σας εξουσιοδοτεί να εισπράξετε αντί αυτού και για λογαριασμό του ώστε ολοσχερώς να εξοφληθεί από την Υπηρεσία σας των βεβαιωμένων εις βάρος του οφειλών από οιαδήποτε αιτία προς το Ασφαλιστικό σας Ταμείο. Δηλαδή ο πολίτης έχει βάσιμο λόγο να πληρώσει με τα δικά του λεφτά τις βεβαιωμένες οφειλές του),
 • ούτε ακατάληπτα, (δεν σας έγινε κατανοητό ότι θέλει να πληρώσει τις οφειλές του προς το Ταμείο σας; Υπάρχει κάποιο θέμα νοημοσύνης;),
 • ούτε αναπόδεικτα, (ο πολίτης κατέθεσε 80 σελίδες αποδείξεων),
 • ούτε αόριστα, (σας εντέλει και σας εξουσιοδοτεί σε πολύ ορισμένα θέματα που έχουν να κάνουν με πληρωμή των οφειλών του από πολύ ορισμένους Τραπεζικούς λογαριασμούς),
 • ούτε καταχρηστικά, αφού ο πολίτης δεν εξαιρεί τον εαυτό του από το να πληρώσει όπως οφείλουν όλοι οι πολίτες,
 • ούτε υπερβάλει σε κάτι, (είναι υπερβολή να πληρώσει;),
 • ούτε δεν του το επιτρέπει το γράμμα και το πνεύμα του νόμου, (ποιος είναι ο νόμος που δεν επιτρέπει στον πολίτη να σας δώσει εντολή να εισπράξετε τις οφειλές του από τους λογαριασμούς του;).

Η διάταξη του άρθρου 4 παρ.3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αναφέρεται στο παρακάτω τμήμα του εγγράφου του νόμου 2690:ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΦΕΚ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 2ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 3

Άρα Προϊστάμενε του τμήματος Ο.Α.Ε.Ε. – Καβάλας, πώς απαλλάσσεστε από τις κατά την παρ. 1 υποχρεώσεις σας, αφού το αίτημα του πολίτη δεν είναι προδήλως παράνομο, ( ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ, ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΕΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ, ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ! ), ούτε επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό, ( σας κατέθεσε πολλές εξώδικες δήλωσεις – εντολές – εξουσιοδοτήσεις; Μόνο μία δεν σας κατέθεσε; Άρα γιατί αναφέρεστε στην παρ.3 του άρθρου 4, της παραπάνω διάταξης, αφού δεν υπάρχει επανάληψη και άρα ούτε και κατάχρηση; )

Ας αναγνώσουμε λεπτομερώς την δεύτερη παράγραφο της απάντησης του Προϊστάμενου του τμήματος Ο.Α.Ε.Ε – Καβάλας και ας αναλύσουμε ενδελεχώς τι ακριβώς λέει και σε ποιες έννοιες αναφέρεται και σε σχέση με τις παραγράφους του νόμου που επικαλείται:

 • – Στον Οργανισμό ασφαλίζονται υποχρεωτικά, δυνάμει των διατάξεων του Π.Δ. 258/2005, όλα τα αναφερόμενα σε αυτό πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται στην καταβολή των οριζομένων σε αυτό, ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες, όπως αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Αυτό γιατί το γράφετε Προϊστάμενε του τμήματος Ο.Α.Ε.Ε. – Καβάλας; Μήπως ο πολίτης, που κατέθεσε την εξώδικη δήλωση – εντολή – εξουσιοδότηση, δεν είναι πρόσωπο που είναι ασφαλισμένο στον Οργανισμό σας και δεν υποχρεούται την καταβολή των οριζομένων σε αυτό, ασφαλιστικών εισφορών; Είναι σε άλλο Ασφαλιστικό Ταμείο ή στο δικό σας; Φυσικά και είναι στο δικό σας ! Άρα γιατί γράψατε την παράγραφο αυτή;

Ας αναγνώσουμε λεπτομερώς την τρίτη παράγραφο της απάντησης του Προϊστάμενου του τμήματος Ο.Α.Ε.Ε – Καβάλας και ας αναλύσουμε ενδελεχώς τι ακριβώς λέει και σε ποιες έννοιες αναφέρεται και σε σχέση με τις παραγράφους του νόμου που επικαλείται:

 • Συνεπώς είναι σαφές και πρέπει να γνωρίζετε ότι η τήρηση των νόμων υποχρεώνει τόσο την Διοίκηση, όσο και τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Οργανισμού.

Προϊστάμενε Τμήματος Ο.Α.Ε.Ε – Καβάλας, Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΡΗΣΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ, ως ασφαλισμένος στον Οργανισμό σας, αφού σας εξουσιοδότησε με εξώδικο να εισπράξετε αντί αυτού και για λογαριασμό του, τις οφειλές του προς τον Οργανισμό σας, από τους δικούς του λογαριασμούς στους οποίους είναι ο κύριος κληρονόμος και τελικός δικαιούχος του μεριδίου του.

Εσείς τηρήσατε τους νόμους ως Διοίκηση; Εισπράξατε τις οφειλές προς τον Οργανισμό σας, όπως εντέλλεσθε από την εξώδικη δήλωση – εντολή εξουσιοδότηση, που σας εξουσιοδότησε νόμιμα ο συγκεκριμένος πολίτης, ή ΠΑΡΑΝΟΜΗΣΑΤΕ;  

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε – Καβάλας, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ, ΤΑ ΕΞΩΔΙΚΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΝΤΟΛΕΣ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΕΟΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ, ΝΟΜΙΜΑ !  

…………………………………..

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΘΕ ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΡΙΠΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΞΩΔΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ !!!

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ.

10172728_1501547720151012_6857939524270653288_n

Αφήστε μια απάντηση