Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΙΛΑΝΙΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ-Si), ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΥΓΕΙΑ
πυρίτιοΜε την ευκαιρία του άρθρου του Αρτέμη Σώρρα στο διαδικτυακό μπλοκ Αλφειός Ποταμός, (http://alfeiospotamos.gr/?p=19679), για τους κινδύνους του χημικού στοιχείου Πυριτίου (Si) και των χημικών προϊόντων που το περιέχουν (σιλικόνες κ.α.), παρουσιάζουμε μια επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάλυση που επιβεβαιώνει αυτά που γράφει στο συγκεκριμένο άρθρο ο Αρτέμης Σώρρας.
 
ΒΙΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ!
 
ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑΣ – ΠΥΡΙΤΙΟ
Τα άτομα του χημικού στοιχείου πυριτίου (Si), έχουν την ίδια ηλεκτρονιακή δομή με το χημικό στοιχείο άνθρακα (C), δηλαδή περιέχουν τέσσερα (4) ηλεκτρόνια στην τελευταία εξωτερική τους ηλεκτρονιακή στοιβάδα, και άρα έχουν ίδια χημική συμπεριφορά, αλλά αντίθετες οπτικές ιδιότητες, δηλαδή δρουν με αντίθετο τρόπο στην εκπομπή και απορρόφηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
 
Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ DNA ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ο άνθρωπος, (τα ζώα και τα φυτά), είναι φτιαγμένος κατά τρόπο που το DNA να στηρίζει την λειτουργία του στο χημικό στοιχείο άνθρακα. Η φυσική βιολογική συμπεριφορά των όντων στην φύση στηρίζεται στο χημικό στοιχείο άνθρακα και τις χημικές ενώσεις που αυτό δημιουργεί. Έτσι για παράδειγμα οι πρωτεΐνες, (που αποτελούνται από αμινοξέα) και οι πολυσακχαρίτες, (που αποτελούνται από κυτταρίνη και αμυλόζη), που ρυθμίζουν την φυσιολογία των ανθρώπων περιέχουν στα μόρια τους άνθρακα.
Η λειτουργία της συνείδησης των ανθρώπων, εξαρτάται από την δράση διαφόρων πολυμερών χημικών ενώσεων (μακρομορίων) που καθορίζουν την αλληλεπίδραση των ανθρωπίνων οργάνων, (κυρίως του εγκεφάλου, ο οποίος ελέγχει και την συνείδηση του ανθρώπου), με το σύνολο της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, (ορατό ή μη ορατό Φώς), του περιβάλλοντός του που προέρχεται από την Ήλιο.
Το φώς του ήλιου λοιπόν καθορίζει την συνείδησή μας και κατ’ επέκταση την διάθεσή μας και την συμπεριφορά μας. Για παράδειγμα όλοι γνωρίζουμε ότι άλλη διάθεση (καλή) έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα και άλλη διάθεση (κακή) έχουμε μία συννεφιασμένη μέρα.
Η αλληλεπίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (φωτός) του περιβάλλοντος με τον ανθρώπινο εγκέφαλο και άρα και την ανθρώπινη συνείδηση, καθορίζεται κυρίως από την Οπτική Ενεργότητα των χημικών ενώσεων που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα.
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΩΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ
XERIΟπτική Ενεργότητα ονομάζεται το φαινόμενο της στροφής του επιπέδου του πολωμένου φωτός, όταν αυτό περάσει διαμέσου χημικών ουσιών που περιέχουν ασύμμετρα άτομα άνθρακα (συμβολίζονται με έναν αστερίσκο * αριστερά πάνω στο χημικό σύμβολο του άνθρακα *C) ή συνδυασμούς ασύμμετρων ατόμων άνθρακα στο μόριό τους.
Ασύμμετρα είναι τα άτομα του άνθρακα που είναι συνδεμένα στους τέσσερις χημικούς δεσμούς τους με διαφορετικές ENANTIOMομάδες άλλων ατόμων.
Οι χημικές ενώσεις που εμφανίζουν το φαινόμενο της Οπτικής Ενεργότητας, ονομάζονται και χειρόμορφες (ή εναντιομερείς) και το φαινόμενο Χειρομορφία, (ή Εναντιομέρια), επειδή στα μόρια των δύο ισομερών που είναι οπτικά ενεργά μόρια, το ένα μόριο έχει σχέση με το άλλο μόριο, όπως η σχέση που έχει το αριστερό χέρι με το δεξί ή όπως το αντικείμενο με το είδωλο σε έναν καθρέπτη. Επίσης σε ότι αφορά την οπτική ενεργότητα, το ένα μόριο στρέφει το επίπεδο του πολωμένου φωτός αριστερά και το άλλο εναντιομερές μόριο το στρέφει προς τα δεξιά.POLOS
Από την αρχή της ζωής στη Γη τα βιοπολυμερή και βιομόρια  αποτελούνται από οπτικώς ενεργά συστατικά λόγω της φυσικής επιλογής των L-αμινοξέων και D-σάκχαρων.
 
Η ζωή μας είναι μια συνέπεια της  χημείας των ομοχειρικών βιοουσίων, με το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα το Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA) το οποίο είναι ένα κλασικό παράδειγμα ενός χειρόμορφου βιοπολυμερούς που παρουσιάζει εναντιομέρια.
 
Η ΒΙΑΙΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΩΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΜΕΡΕΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΠΥΡΙΤΙΟΥ
POLYSILΌταν οι φυσιολογικές εναντιομερείς ή χειρόμορφες χημικές πολυμερείς ενώσεις με άνθρακα, (πρωτεΐνες, πολυσακχαρίνες κ.α.), αναμειχθούν ή αντικατασταθούν από αντίστοιχες μη φυσιολογικές χημικές πολυμερείς ενώσεις που περιέχουν πυρίτιο αντί για άνθρακα, τέτοιες χημικές ενώσεις είναι τα ελικοειδή πολυσιλάνια, δηλαδή στα πολυμερή του πυριτίου που τα μόρια τους έχουν ελικοειδή διάταξη στον χώρο, (πολυδιαλκυλοσιλάνια, πολυαλκυλαρυλοσιλάνιο, και πολυδιαρυλοσιλάνια), τότε η αλληλεπίδραση του φωτός με εναντιομερείς ενώσεις αντιστρέφεται ή και μπορεί να καταργηθεί, σε θερμοκρασίες του περιβάλλοντος. Έτσι η συνείδηση, η διάθεση και η συμπεριφορά του ανθρώπου αλλάζει προς το χειρότερο, αφού δέχεται μία βίαιη μη φυσιολογική επέμβαση στον οργανισμό του και αντιστρέφεται ή σταματάει η υγιής επίδραση της φωτεινής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με τα κύτταρα του οργανισμού του και το DNA.
Δηλαδή τα πολυσιλάνια, αντικαθιστούν την εναντιομερή δράση του ανθρώπινου DNA με αντι-εναντιομερή δράση, (κατάργηση της στροφής του πολωμένου φωτός ή αντιστροφή της δράσης του).   polisilanio
Καθηγητές πανεπιστημίων που εργάζονται και χρηματοδοτούνται από  τους επικυρίαρχους της Νέας Τάξης, κατόρθωσαν να δημιουργήσουν διάφορα ελικοειδή πολυσιλάνια, (πολυμερή με πυρίτιο) και να μελετήσουν “επιστημονικά“ την δράση τους σε ότι αφορά την στροφή του επιπέδου του πολωμένου φωτός και την επίδραση τους στην συνείδηση του ανθρώπου.
Οι καθηγητές JULIAN R. KOE (Department of Chemistry, International Christian University, 3-10-2 Osawa, Mitaka, Tokyo 181-8585, Japan), MICHIYA FUJIKI (Graduate School of Materials Science, Nara Institute of Science and Technology, 8916-5 Takayama, Ikoma, Nara 630-0101, Japan), HIROSHI NAKASHIMA, (NTT Photonics Laboratories, NTT Corporation, 3-1 Wakamiya, Morinosato,Atsugi, Kanagawa 243-0198, Japan), SEIJI TOYODA, (NTT Basic Research Laboratories, NTT Corporation, 3-1 Wakamiya,Morinosato, Atsugi, Kanagawa 243-0198, Japan), εκτέλεσαν πειράματα που αποδεικνύουν τηναντιεναντιομερή δράση των Πολυσιλανίων.
Στα πειράματά τους οι καθηγητές παρατηρούσαν το Φαινόμενο Cotton, (το ανακάλυψε ο Γάλλος φυσικός Aimé Cotton, το 1895), δηλαδή το αποτέλεσμα της χαρακτηριστικής μεταβολής στην οπτικήσυμπεριφορά, (αλλαγή ή εκμηδενισμός της στροφής του πολωμένου φωτός), ως αποτύπωμα σε φάσμα στην περιοχή της ζώνης απορρόφησης μιας οπτικά ενεργούς ουσίας, πριν και μετά την επέμβαση στα εναντιομερή μόρια της ένωσης με ελικοειδή πολυσιλάνια.
Τα αποτελέσματα των πειραμάτων τους ανακοινώθηκαν στο βιβλίο “MATERIALSCHIRALITY VOLUME 24“, (chapter 4 Chirality in the Polysilanes), των συγγραφέων MARK M. GREEN R. J. M. NOLTE E. W.MEIJER (A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION, 2003).
 
Τα ελικοειδή πολυσιλάνια, των οποίων η οπτική ενεργότητα επάγεται από χειρικές πλευρικές αλυσίδες, είναι ιδιαίτερα κατάλληλα χειροοπτικά πολυμερή για χειραγώγηση, έλεγχο ή και τροποποίηση της επιλογής των πλευρικών ομάδων των φυσιολογικών αμινοξέων του ανθρώπου και να τις διαμορφώσουν σε άκαμπτες ραβδόμορφες διαπλάσεις των μορίων που τα καθιστά οπτικά ανενεργά ή ακόμη και να αντιστρέψουν την οπτική ενεργότητα τους. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τον έλεγχο της συνείδησης ενός οργανισμού καθιστώντας τον αδρανή σε ερεθίσματα και παθητικό για το περιβάλλον του!
 
Όπως γράφουν στο βιβλίο που αναφέρθηκε, οι καθηγητές:
“Η σημερινή γνώση και κατανόηση της φύσης των πολυσιλάνιων θα πρέπει να βοηθήσει στο σχεδιασμό νέων τύπων ελικοειδών πολυμερών που να απευθύνονται  σε διαφορετική συμπεριφορά των οπτικά ενεργών ενώσεων, γεγονός που μπορεί να επιδράσει στις ανθρώπινες αισθήσεις που σχετίζονται με ιδιότητες και εφαρμογές στο μέλλον.
Οι δομές διαμόρφωσης των κύριων αλυσιδών των μορίων των πολυσιλάνιων, σε μακροσκοπικά και μικροσκοπικά επίπεδα είναι ελέγξιμη με κατάλληλη επιλογή των δομών πλευρικής αλυσίδας.
Ομοίως, είναι ελέγξιμες επίσης οι πλευρικές αλυσίδες των ελικοειδών πολυσιλανίων,  οι οποίες ελέγχουν την οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες και τις επιπτώσεις τους. Από την άλλη πλευρά, ο ακριβής έλεγχος των ελικοειδών πολυμερών είναι τώρα ένα αντικείμενο μεγάλου ενδιαφέροντος και σημασίας, λόγω της τεχνολογικής σημασίας των πολυμερικών υλικών στην ανάλυση και την προετοιμασία χειρικών φαρμάκων. Πράγματι, μερικά συνθετικά πολυμερή είναι ελικοειδή και είναι σε θέση να ενεργούν ως χειρόμορφοι επιλογείς συντονισμένοι για συγκεκριμένα χειρικά ναρκωτικά και ψυχότροπες ουσίες.
Στοχεύοντας στην αλλαγή της στροφικής ικανότητας του επιπέδου του πολωμένου φωτός, των οπτικά ενεργών ουσιών, είναι απαραίτητο να γίνουν ορισμένες λειτουργικές ομάδες ικανές να διακρίνουν μεταξύ ενός ζεύγους εναντιομερών των, του ανθρώπινου οργανισμού, μέσω διαμοριακών φυσικοχημικών αλληλεπιδράσεων, όπως δέσμευση υδρογόνου, φαινύλιο π-π, διπόλου-διπόλου, ιοντική, και τις αλληλεπιδράσεις οξέος-βάσης. Ελικοειδή όπως το πολυαλκυλαλκοξυφαινυλοσιλάνιο  είναι πιθανοί υποψήφιοι για χρήση ως ένα χειρομορφικό επιλογέα, δεδομένου ότι τα πολυσιλάνια έχουν πολλαπλές θέσειςαναγνωρίσεως χειρόμορφίας, όπως ομάδες αρυλίου, οξυγόνο άτομα, εναντιοκαθαρές χειρόμορφες ομάδες, και μία χειρόμορφη μήτρα, λόγω της προτιμησιακής ελικοειδούς διαμόρφωση της κύριας αλυσίδας των εναντιομερών ενώσεων. Ως εκ τούτου, αυτό το είδος του πολυσιλάνιου μπορεί να ανοίξει νέες ιδέες στο σχεδιασμό των νέων πολυμερών με βάση την χειρομορφία, (εναντιομέρια).
Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό σχετικά με τον προτιμόμενο έλεγχο της περιστροφής του επιπέδου του πολωμένου φωτός με ελικοειδή πολυσιλάνια, σε οπτικά δραστικά συμπολυμερή είναι ότι οι χαρακτηριστικές ομάδες  που συμπεριφέρονται ως «λοχίες-και-στρατιώτες” (“sergeants-and-soldiers”) που καθορίζουν την φυσιολογική περιστροφή του επιπέδου του πολωμένου φωτός, με την αύξηση του μοριακού κλάσματος του πυριτίου και της επανάληψης των, σε ασύμμετρα πλευρικές αλυσίδες, καταργείται η δράση των χαρακτηριστικών ομάδων του μακρομορίου, που συμπεριφέρονται ως “λοχίες-και-στρατιώτες“ και που προστατεύουν την οπτική συμπεριφορά των μακρομορίων και έτσι αυτά μένουν απροστάτευτα για να δεχθούν καθοδηγούμενη βίαιη χειραγώγηση με τις αλληλεπιδράσεις των πλευρικών αλυσίδων, (που περιέχουν πολυσιλάνια), στο φώς“.
 
Στο παρακάτω σχήμα μπορούμε να διαπιστώσουμε από το πειραματικό διάγραμμα την πλήρη αναστροφή της περιστροφής του επιπέδου του πολωμένου φωτός σε ένα φυσιολογικό ελικοειδές μακρομόριο εναντιομερούς (δεξιόστροφο), με την βίαιη επίδραση στις πλευρικές αλυσίδες του μακρομορίου του με πολυσιλάνιο, το οποίο αλλάζει την γεωμετρία της έλικας στον χώρο και έτσι το χειραγωγεί και το μετατρέπει σε αριστερόστροφο!XEIR1
Στα παρακάτω πειραματικά διαγράμματα παρατηρούμε,επίσης, την βίαιη πλήρη κατάργηση της εναντιομέριας σε ένα φυσιολογικό δεξιόστροφο (D) μακρομόριο εναντιομερούς, (αριστερό διάγραμμα), όταν επιδρά πολυσιλάνιο και κομματιάζει το μόριο του, σπάζοντας σε τμήματα που εναλλάσσουν την γωνία στροφής δεξιόστροφα (D) – αριστερόστροφα (L), με αποτέλεσμα να χάνεται τελείως η στροφική ικανότητα του εναντιομερούς, αφού η δεξιόστροφη (D) τάση αναιρείται από την αριστερόστροφη – L, (βλέπε δεξιό διάγραμμα)!DIASP
 Αντιλαμβανόμαστε πλέον πώς οι επιστήμονες της νέας τάξης, μπορούν να επιδράσουν στον τρόπο που ενεργοποιεί τον εγκέφαλο του ανθρώπου, αλλάζοντας τους τρόπους απορρόφησης της φωτεινής ενέργειας και επηρεάζοντας έτσι, την συνείδηση των ανθρώπων, καθιστώντας τους παθητικούς σκλάβους των ορμών της Νέας Τάξης.
Οι συνέλληνες πλέον πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ότι αφορά τα σιλικονούχα υλικά και προϊόντα που περιέχουν πυρίτιο (Si). Πολλά προϊοντα του εμπορίου, που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, μπορεί να περιέχουν πυρίτιο και σιλικονούχες προσμίξεις.
Είναι κρίμα που πολλές γυναίκες και ομοφυλόφιλοι άνδρες, τραβεστί κλπ, έχουν κάνει πλαστικές εγχειρήσεις ανόρθωσης του στήθους, γλουτών, κ.α, βάζοντας απευθείας στον οργανισμό σιλικονούχα υλικά, δηλαδή πολυμερή του πυριτίου!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΩΝ
……………………………….

Αφήστε μια απάντηση