ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» 17/9/2899 (Απομαγνητοφώνηση ΟΜΑΔΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ-11

ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ  NEW RADIO 17-09-2015

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

-ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Θα αρχίσω να διαβάζω τα πρώτα άρθρα και μετά θα συνεχίσει όποιος θέλει.

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

Με τους διακριτικούς τίτλους: Ε.ΣΥ, ΕΛ.ΕΥΣΙΣ και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Ελλάδα και ο Ελληνισμός αποτελεί την μια και αδιαίρετη μονάδα. Βάσει του συντάγματος κυρίως στο άρθρο 29 παράγραφος1 όπου η Λαϊκή Κυριαρχία θεσπίζεται ως Θεμέλιο του πολιτεύματος, οι πολιτικοί φορείς είναι διαρκείς, ελεύθερες ενώσεις ενεργών φυσικών προσώπων που έχουν το δικαίωμα του Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι. Με πλήρη δημοκρατική οργάνωση επιδιώκουν μέσα από το συνταγματικό πλαίσιο της λαϊκής ελεύθερης βούλησης συμμετοχή στην διακυβέρνηση του Κράτους με σκοπό την εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος και την άσκηση εξουσίας.

Δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 1 οι Έλληνες πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωμα, μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε πολιτικούς Φορείς που η οργάνωση και η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Έχοντας σκοπό την συνένωση των Ελλήνων απανταχού της Γαίας για να αποτελέσουν πυρήνα επαναφοράς της πραγματικής Δημοκρατίας, βασισμένη στα Ελληνικά Αξιακά Πρωτόκολλα και Συστήματα, ιδρύουμε σήμερα, Δευτέρα την Τριακοστή Πρώτη ημέρα του μηνός Αυγούστου του έτους Δύο χιλιάδες δεκαπέντε (31-08-2015) οι παρακάτω συμβαλλόμενοι που φαίνονται στο συνημμένο πίνακα Ιδρυτικών Μελών (Συνημμένο 1) οι οποίοι συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΙΔΡΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Συνίσταται δια του παρόντος Πολιτικός Φορέας, εξεφής αναφερόμενος ως ο «ΦΟΡΕΑΣ» ως νομικό πρόσωπο και το καταστατικό συνίσταται από τους παρακάτω όρους και ειδικότερες συμφωνίες.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ… (βλέπε καταστατικό)

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΜΒΛΗΜΑ (βλέπε καταστατικό)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

 1. Οι σκοποί ίδρυσης του Φορέα είναι:

* ( πατήστε να ανοίξει σε άλλη καρτέλα το καταστατικό )

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ειδικά οι σκοποί 1.11 ως τον 1.14 θα πρέπει να διαβαστούν ξανά για να γίνουν κατανοητά.

….

Εδώ θα σταματήσουμε για λίγο για να πάρουν τον λόγο οι υπόλοιποι:

Γ. ΤΑΡΑΣ: Είναι τα περισσότερα κατανοητά. Ο Δημήτρης ο Βαβαρούτσος ρωτάει τι σημαίνει στην παράγραφο 1.24 «η επιλογή Υπουργών αμιγώς εξωβουλευτικών». Η παράγραφος λέει και για την Βουλευτική θητεία σε δύο τετραετίες.

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό σημαίνει διότι ότι η οποιαδήποτε περίπτωση  Υπουργού, υπό του έργου, δηλαδή του  υπεύθυνου της εκτέλεσης της εντολής του λαού, δεν μπορεί να συνάδει με την βουλευτική υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μέσα στις επιτροπές που ασκούν διοίκηση και παίρνουν αποφάσεις. Άρα, όταν θα δούμε μέχρι τέλους το καταστατικό και πώς κλειδώνει και πώς είναι ενιαίος φορέας με τις επιτροπές του, θα δούμε γιατί δεν μπορεί να είναι ένας από τους 144 ή από τους 300 και να διοριστεί Υπουργός. Είναι άλλη η δουλειά του βουλευτή, άλλος ο σκοπός των επιτροπών, είναι η εκτέλεση των εντολών του λαού, οπότε θέλεις έναν επαγγελματία και θα διαλέξεις τον καλύτερο, θα τον πληρώσεις και θα τον βάλεις στο ανάλογο Υπουργείο για να εκτελέσει τις εντολές που του δίνουν οι άλλοι κι όχι για να κάνει αυτός συμβάσεις κτλ και να δίνει δουλειές, να κάνει ό,τι κάνουν σήμερα. Είναι τελείως διαφορετική δομή και θα το καταλάβετε όταν φτάσουμε στο τέλος του καταστατικού. Εκτός αν έχει κάτι να προσθέσει ο Κώστας ο Μπαρλάς ή η Μάρω.

ΜΑΡΩ: Ήθελα να πω πως παρατηρούμε ότι με την έναρξη έχουμε προωθήσεις, εξαγορές κόκκινων δανείων, διευρευνήσεις. Έχουμε απαιτήσεις, δεν ζητούμε απλώς για πράγματα που αφορούν τον Ελληνισμό από το μικρότερο έστω κι αν έχουμε εξάγει αέρα. Έχουμε επιδιώξεις και πράγματα που δεν έχει κάνει κανείς μέχρι σήμερα. Βλέπουμε αυτά που θα ζητήσουμε, που θέλουμε και είναι δικά μας αν μη τι άλλο και παρακάτω θα δούμε ποιοι θα το διεξάγουν όλο αυτό και κάπου παρακάτω θα δούμε πώς θα το διεξάγουν και με ποιο τρόπο θα το κλείσουν και τι κινδύνους έχουν αυτοί οι οποίοι δεν θα το τηρήσουν. Δεν είναι καθόλου χαριστικό το συγκεκριμένο καταστατικό. Αυτή την μικρή παρατήρηση ήθελα να κάνω!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Κι εγώ το μελετάω εδώ και μέρες, για μένα είναι αρκετά κατανοητό.

Δ. ΣΚΡΕΤΑΣ: Διαβάζοντας το καταστατικό, θα έλεγα ότι η κεντρική ιδέα είναι η επαναφορά της λογικής και μέσω αυτού του καταστατικού καθορίζεται κάποιος αν είναι υπέρ της Ελλάδος κι αν είναι Έλληνας θα πρέπει να είναι. Θεωρείται εχθρός και καθορίζει και την στάση των υπολοίπων απέναντι μας. Δεν εχθρευόμαστε κανέναν, μόνο θέλουμε τα δικά μας. Θα σταθώ στην παράγραφο 1.25 που λέει η αντικατάσταση της κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος με μια αμιγώς Ελληνικής ιδιοκτησίας είναι δικαίωμα μας. Το 1.23 που αναφέρει στο τέλος ότι «θα γίνει αναβίωση και διαιώνιση του πολιτισμού της Γαίας». Άρα, καταλαβαίνουμε ότι σήμερα ζούμε σε ένα ψέμμα κι όσα μας μαθαίνουν για τον πολιτισμό και την ιστορία της ανθρωπότητας είναι ψέμματα και αυτά πρέπει να τα επαναφέρουμε στην σωστή τους θέση.

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δημήτρη, όσον αφορά την επισήμανση σου για την τράπεζα την αμιγώς Ελληνική, δεν είναι δικαίωμα μας, αλλά υποχρέωση μας. Όπως εκ γεννήσεως, και εξ’ αίματος συνεχιστές αυτόχθονες Έλληνες Κυρίαρχοι που έχουμε την υποχρέωση της Κυριαρχίας, έχουμε και την υποχρέωση του πλούτου που έχουμε στην κυριότητα μας.

Άρα, απαιτείται, όχι ζητείται, δική μας κεντρική τράπεζα η οποία θα ανήκει σε όλο το ελληνικό έθνος με ονομαστικές μετοχές, εν τη γενέσει του καθένος μας, άνευ χρηματιστηριακής αξίας και χωρίς να μεταβιβάζονται. Έφυγες από την ζωή; Η μετοχή θα σβήνει! Ο κάθε ένας που θα γεννιέται θα έχει αυτόματα μια στο όνομα του και αυτή δεν θα μπορεί να μεταβιβαστεί ποτέ και για κανέναν λόγο. Είναι όπως η Κυριαρχία!

Μπορείς να μεταβιβάσεις την Κυριαρχία; Όχι! Ούτε να την αποποιηθείς! Έτσι θα είναι κι αυτή η μετοχή. Κι έτσι θα είναι εξασφαλισμένος από την Πολιτεία ο κάθε Έλληνας και Ελληνίδα. Θα δούμε κοσμογονικές αλλαγές από το καταστατικό, όσο το μελετάμε και το συζητάμε, θα καταλαβαίνουμε ότι κάτι κλειδώνεται πάρα πολύ καλά, θα μπορούσα να πω τέλεια. Να μεταβούμε σε αυτό που οριστικά και αμετάκκλητα θα είναι για εμάς τους Έλληνες για τα επόμενα 50.000 χρόνια. Να μην μπορεί να σπάσει! Αν είχατε την δυνατότητα να είχατε επεξεργαστεί τις εντολές των Δήμων προς τον θεματοφύλακα, θα βλέπατε κι εκεί τα κλειδώματα, τα οποία είναι και με μεταθανάτια ισχύ και ανέγκλητα. Δεν μπορούν να αλλαχθούν, ούτε να μετατραπούν κι αυτό έχει τεράστια σημασία. Έτσι λοιπόν αύριο το πρωί θα πάμε και σε δική μας τράπεζα του Ελληνικού Έθνους που θα παίζει τον ρόλο της κεντρικής τράπεζας και κεντρικής χρηματοδότησης κάθε τι Ελληνικού πάνω στον πλανήτη.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Συμφωνώ με αυτά που λες Γιάννη και η λέξη «επιδίωξη» για μένα είναι ατυχής, γιατί από την στιγμή που θα έχω εγώ την εξουσία, δεν θα επιδιώξω να το κάνω, αλλά θα κάνω κάθετη εξουσία. Θα αλλάξω την τράπεζα και θα κάνω γνήσια ελληνική τράπεζα Ελλάδος.

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι υποχρέωση μας και αυτό θα κάνουμε! Αυτό όμως που πέρασε στο καταστατικό από τον Άρειο Πάγο είναι η λέξη «επιδίωξη», δηλαδή «επιδιώκω αυτό» και σωστά είναι τοποθετημένο έτσι.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Νομίζω ότι όλα αυτά θα τα κάνουμε όταν θα είμαστε στην εξουσία, άρα θα έχουμε και δική μας τράπεζα για να έχουμε αυτόνομη οικονομική πολιτική για να μπορούμε να σταθούμε στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Ίσως να είναι λεπτομέρεια αυτό.

Β. ΣΩΤΗΡΑΣ: Η Κεντρική τράπεζα που δεν είναι ελληνική ελέγχει το ποιος θα ανοίξει τράπεζα με μια τελείως σκοτεινή διαδικασία που μπορεί για αυτούς που δεν θέλουν να πάρουν άδεια να μπορούν να απαντήσουν απλώς «όχι, ευχαριστούμε δεν θέλουμε» ή με μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει και 50 χρόνια, τελείως διεφθαρμένη, τελείως παράλογη  και αν βλέπατε την νομοθεσία στο πώς αδειοδοτούνται τράπεζες στην Ελλάδα, είναι στα χέρια του ξένου τραπεζίτη, αν Έλληνας θέλει να ανοίξει τράπεζα στην Ελλάδα. Αυτό είναι απαράδεκτο!

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι μόνο αυτό, αλλά είναι στο απυρόβλητο, δεν μπορούμε να την ελέγξουμε και κάνει ό,τι θέλει η κεντρική «μας» τράπεζα!

Β. ΣΩΤΗΡΑΣ: Κερδοφορεί επί των μνημονίων!

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αν είναι δυνατόν! Ο διαχειριστής να βγάζει κέρδη! Η τράπεζα της Ελλάδος βγάζει κέρδη κάθε χρόνο! Μα, αφού την έχουμε βάλει διαχειριστή, πώς βγάζει κέρδη; Δεν είναι εμπορική τράπεζα, αλλά διαχειριστική τράπεζα, άρα πώς βγάζει κέρδη;

Γ. ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ: Θα ήθελα να μου εξηγήσεις για το 1.26 που λέει ότι θα προωθηθεί ενδελεχής έλεγχος όλων των τραπεζών κι όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων/ταμείων/καταπιστευμάτων/ με σκοπό την εξυγίανση τους». Δηλαδή, με λίγα λόγια θα δούμε τι έχουν μέσα τα καταπιστεύματα…

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι το λιγότερο! Αλλά οι καταπιστευματικοί λογαριασμοί δεν μπαίνουν στους ισολογισμούς των τραπεζών. Μην μπερδεύεστε! Όταν θα φτάσεις αναγκαστικά σε διαχειριστικό έλεγχο, θα δεις τα πάντα! Θα τα δεις όλα! Από το 1827 ως σήμερα, ακόμα και το 1 ευρώ, δολάριο, δραχμή, ή φοίνικας, υπάρχουν τα αρχεία σε ό,τι μετακινήθηκε στον πλανήτη. Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω; Θα δούμε 150-200 χρόνια πίσω το τι έχει γίνει. Θα δείτε τις συμβάσεις δανεισμού με την Αγγλία και το 1902-4 και θα δείτε ότι και τότε ομόλογα μας έδιναν. Βρε, τι θα τα κάνουμε τα ομόλογα; Δηλαδή, έχουμε ανάγκη από λεφτά και μας δίνετε ομόλογα. Δηλαδή, εσύ πεινάς και πεθαίνεις από την πείνα, μου ζητάς λεφτά και σου δίνω ένα γραμμάτιο. Τι να το κάνεις; Άρα, υπάρχει ένα σύστημα ανέκαθεν που το βάζεις το γραμμάτιο και παράγεις χρήμα. Για κοιτάτε την σύμβαση με την Αγγλία από το 1902 και μετά θα δείτε ότι ομόλογα δανειστήκαμε κι όχι λίρες χρυσές ή χάρτινες. Όλα αυτά λοιπόν ελέγχονται και τότε θα γελάσει κι ο τελευταίος παρδαλός τράγος στον πλανήτη.

Γ. ΤΑΡΑΣ: Όπως έρχεται όλο αυτό, φοβίζει πολλούς!

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η γιαγιά μου έλεγε «όποιος έχει, χάνει!». Όποιος δεν έχει, τι να χάσει! Όποιος έχει τον λόγο του, ας φοβάται, αν έχει τόσο σοβαρό πρόβλημα.

ΣΠΥΡΟΣ: Εγώ θα πω μόνο δύο πράγματα. Ερχόμαστε και είμαστε πολύ αγριεμένοι… για αυτούς που ακούνε! Είναι προδοτόσκυλα κι έρχεται η ώρα τους! Κοντά είναι!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Εγώ αντιλαμβάνομαι μέσα από όλα αυτά που αναφερθήκαμε,  μια απόλυτη επαναφορά και επανελληνισμό σε όλα τα επίπεδα. Και η αμιγώς ελληνική τράπεζα κι όλα αυτά που λέμε, φυσικά θα γίνουν μετά την ανάληψη και εκτέλεση της εξουσίας. Ωστόσο, ίσως να είναι ακόμα αρκετά μεγάλος ο δρόμος, όμως κι αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, γιατί υπάρχουν και οι αστάθμητοι παράγοντες. Θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα.

Κ ΜΠΑΡΛΑΣ: Εγώ δεν θέλω να επισημάνω κάτι, θέλω να ακούσω και να κάνω μια περίληψη, μήπως κατανοήσουμε κάτι καλύτερα με μια Τρίτη, τέταρτη ανάγνωση.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Εγώ θα ήθελα να πω στο ερώτημα του Γρηγόρη, ότι πέρα από την αντικατάσταση αυτής της τράπεζας που υπάρχει τώρα ως τράπεζα της Ελλάδας, θα κάνουμε μια δική μας τράπεζα, καθαρά ελληνική, ο έλεγχος που θα γίνει στις άλλες τράπεζες θα είναι για τον λόγο: εφόσον κερδοφορούν και δουλεύουν με το χρήμα, θα πρέπει να αποδίδουν και τον ανάλογο φόρο. Για αυτό τον λόγο θα γίνει κι ο έλεγχος. Σήμερα, σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει δεν λογοδοτούν πουθενά.

Γ. ΤΑΡΑΣ: Εγώ θα ήθελα να σταθώ στην παράγραφο 1.15 που λέει ότι θα απαιτηθούν όλα τα πνευματικά δικαιώματα του ελληνικού έθνους… κτλ και καταλήγει ότι «…θα διεκδικηθεί η αλήθεια με όλες τις δυνάμεις και νόμιμα μέσα για να τιμωρηθεί και να καταδικαστεί οιοσδήποτε υπεύθυνος που αναπαρήγαγε με δόλο, ψεύδος και υπονόμευση κατά του Ελληνισμού..». Εδώ θα ήθελα μια εξήγηση!

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί θέλεις εξήγηση; Αφού μιλάει μόνο του!

Γ. ΤΑΡΑΣ: Τι εννοούμε όταν λέμε «πνευματικά δικαιώματα» του ελληνικού έθνους.

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο,τιδήποτε ελληνικό και το χρησιμοποιεί οποιοσδήποτε άλλος! Πώς είναι εκείνα τα αεροπλάνα που βγάζει αυτή η παλιο Μπόινγκ,  που έχει ο στρατός; Hercules δεν λέγονται; Δηλαδή, Ηρακλής! Γιατί; Πλήρωσαν ποτέ για αυτό;

Γ. ΤΑΡΑΣ: Αυτό εννοούμε…

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι μόνο! Ήξερες ότι θα είχε μια μεγαλύτερη βαρύτητα η ιστορία των Ελλήνων για να το πλασάρεις έτσι! Γιατί να μην πληρώσεις; Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι τεράστια για την ιδιοκτησία του πλανήτη. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις σε όλον τον πλανήτη πυραμίδες από την Νότια Αμερική μέχρι την Κίνα και από την βόρεια Αμερική μέχρι το Αζερμπαϊτζάν και αυτοί να σου λένε ότι είναι δικά τους πατρογονικά εδάφη και να σκεπάζουν με χώμα τις πυραμίδες για να μην τις βλέπεις εσύ! Δεν γίνεται όλη η Κίνα να είναι γεμάτη μαίανδρους μέχρι τα κράσπεδα και να κάνουν οι Κινέζοι ότι δεν ξέρουν τίποτα!

Γ. ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ: Με λίγα λόγια, ακόμα και για τα γράμματα να ζητήσουμε τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί αν αφαιρέσουμε τα ελληνικά από τις ξένες γλώσσες, δεν έχουν και τίποτα.

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυριολεκτικώς τα πάντα! Ας συνεχίσουμε!

ΣΤΕΦ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Θα συνεχίσω με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ και μετά θα συνεχίσει όποιος θέλει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΛΗ

….

-Γ. ΤΑΡΑΣ: Έχω δύο ερωτήσεις: Τα μέλη θα είναι απαραίτητο να είναι ορκισμένα; Και η δεύτερη είναι: ποια είναι η διαφορά του Εθνικού φορέα με τον Πολιτικό φορέα.

ΣΤΕΦ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Τα ερωτήματα είναι πολύ μεγάλα, ειδικά το δεύτερο. Όμως, όπως και στις Ε.ΣΥ έτσι και στον Φορέα θα υπάρχουν και άτομα ορκισμένα και ενεργά μέλη, αλλά και απλά μέλη. Νομίζω είναι σαφές.

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Πολιτικός Φορέας του Εθνικού Έθνους δημιουργήθηκε με εντολή των Ε.ΣΥ. Δεν αποφάσισα εγώ απόψε να δημιουργήσω τον Φορέα και τον κάνω, αλλά δημιουργήθηκε με εντολή της βάσης του ελληνικού λαού, του οργανωμένου λαού μέσα από τις τοπικές εταιρείες εκπροσώπησης του ελληνικού λαού από την εντολή 70 δημοτικών οργανισμών ξεκίνησε η δημιουργία Φορέα. Όταν θα δούμε στον Φορέα πώς είναι τα διοικητικά, εκεί αυτούς που θα προτείνουν οι Ελλήνων Συνελεύσεις με το ψήφισμα τους θα είναι μέσα από τους ορκισμένους. Τα διοικητικά μόνο, όλοι οι άλλοι δεν χρειάζεται να είναι ορκισμένοι. Όλοι οι Έλληνες μπορούν να είναι μέλη του Φορέα. Τα διοικητικά μέλη μόνο –τονίζω- θα ορκιστούν ότι δεν θα προδώσουν τους Έλληνες.

Από την στιγμή που οι δομημένοι νομικά οργανισμοί εκπροσώπησης των Ελλήνων δίνουν την εντολή ως Ελληνικό Έθνος, ως Έλληνες πολίτες να δημιουργηθεί ο Εθνικός Φορέας, ουσιαστικά ο Πολιτικός Φορέας, το πολιτικό κομμάτι του Έθνους για να δημιουργηθεί η Πολιτεία του Έθνους, η Ελλήνων Πολιτεία του Έθνους. Ο Φορέας ονομάζεται πολιτικός εκ της Πολιτείας πλέον που πάμε να δημιουργήσουμε. Ποιοι πάμε να δημιουργήσουμε την Πολιτεία; Το Έθνος και ως Έλληνες Πολίτες. Άρα, ουσιαστικώς είναι Ένα. Για να ξεπεράσουμε τα της νομοθεσίας και του ισχύοντος συντάγματος, αγκαθάκια, δημιουργήθηκε ακριβώς έτσι, όπως δημιουργήθηκε ο Φορέας για να μπορεί να μπει μέσα σε όλα τα συστήματα και να λάβει θέση ακόμα και σε εκλογές.

Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ: Να κάνω μια ερώτηση, γιατί ανέφερες την λέξη «ισχύοντος συντάγματος». Το καταστατικό είναι αυτό με το οποίο θα πορευτεί και η Ελλήνων Πολιτεία αργότερα με τις όποιες αλλαγές θα κάνουμε όλοι μαζί. Το ισχύον σύνταγμα δεν έπεται ότι θα παραμείνει το ίδιο, έτσι όπως το έχουν κάνει. Κατ’ αρχήν ξενόφερτο και δεύτερον, είναι χιλιοτρυπημένο. Θα φτιάξουμε εμείς το δικό μας σύνταγμα αργότερα, με το οποίο θα πορευτεί η Ελλήνων Πολιτεία, εφόσον φτάσουμε στην Εθνοσυνέλευση μας. Σωστά η κάνω λάθος;

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σωστά! Αυτή την στιγμή όμως ως Πολιτεία και ως πολιτειακό μέσον για να λάβεις μέρος και να συμμετέχεις πρέπει να είσαι στο νομικό πλαίσιο του ισχύοντος Συντάγματος. Οι όροι που θέτεις και οι σκοποί ίδρυσης σαφώς είναι αυτοί που θα δουλέψουμε αύριο το πρωί για να τους εφαρμόσουμε. Αλλά αυτή την στιγμή που ιδρύεται και δημιουργείται θα πρέπει να είμαστε μέσα σε αυτό το νομικό πλαίσιο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, για τους σκοπούς του αύριο με το ισχύον κατεστημένο του σήμερα που πρέπει να είμαστε μέσα.

ΜΠΑΡΛΑΣ: Είναι κατανοητό, απλώς ήθελα να ακούσουμε όλοι την επιβεβαίωση.

Γ. ΤΑΡΑΣ: Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι οι παράγραφοι 3.2.6 «Να συμμετέχει καθολικά στα όργανα του Φορέα, στα οποία έχει εκλεγεί ή τοποθετηθεί ή διοριστεί αλλιώς θα χάνει την ιδιότητα του και θα αντικαθίσταται από άλλο αναπληρωματικό μέλος και σε περίπτωση μη υπάρξεως με διορισμό άλλου μέλους, όπως προβλέπουν οι σχετικοί κανονισμοί».

Δηλαδή, αν ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν είναι ενεργό, χάνει την ιδιότητα του;

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν λέμε για διοικητικό συμβούλιο, μιλάμε από τα τόσα εκατομμύρια Έλληνες μερικές εκατοντάδες. Και αν το περιορίσουμε είναι το ένα συμβούλιο των 50 και το άλλο είναι των 9. Δηλαδή,  θα συμμετέχει κάποιος και θα έχει εκλεγεί σε αυτές τις θέσεις και δεν θα παρίσταται γιατί έχει να πάει να ποτίσει τις ντομάτες του; Είσαι σε τόσο σοβαρό θεσμό και θα αδιαφορείς και θα βρίσκει την πρόφαση να μην πηγαίνει και θα τον περιμένουν οι άλλοι να πάρει απόφαση, γιατί η απόφαση παίρνεται ομόφωνα με το 100%; Και εγώ που θα είμαι για παράδειγμα, μέσα στου 50, θα αδιαφορώ και δεν θα πηγαίνω και οι άλλοι θα περιμένουν να πάρουν απόφαση που θα αφορά τους Έλληνες και την ζωή των Ελλήνων; Θα θέλουν κρέμασμα κι αυτοί, άμα με περιμένουν! Σαφώς θα γίνεται αντικατάσταση, γιατί εδώ δεν παίζουμε!

Γ. ΤΑΡΑΣ: Ναι, δημιουργούνται οι θεσμοί που δεν μπορείς να σπάσεις την αλυσίδα.

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν θα διαβάσουμε παρακάτω το καταστατικό, θα δείτε ότι για ο,τιδήποτε πρέπει να αποφασίσουμε, πρέπει να πάρουμε ομόφωνη απόφαση, και τώρα και στο μέλλον. Ομόφωνη απόφαση σημαίνει 100% κι όχι 90%. Ξέρεις πόσο σοβαρές είναι οι θέσεις που θα εκλεγούν εκεί και δεν μπορούν να κάνουν πίσω; Και αν κάποιος έχει και αντίρρηση, θα πρέπει να το αιτιολογήσει και να αποδείξει με τις αξίες και τις αρχές και τα αποδεικτικά του στοιχεία και τους νόμους της Πολιτείας ότι αυτό δεν ευσταθεί και για αυτό δεν το ψηφίζει; Σκέψου τώρα να πάει ένας μασόνος και να έχει περάσει στους 144 και να θέλει να κοροϊδέψει τους Έλληνες και να λέει: «εγώ δεν ψηφίζω. Δεν μου αρέσει αυτό και μπλα μπλα…» και να λέει ό,τι θέλει! Θα κάθονται οι άλλοι και θα λένε: «τι ωραία που τα λες, πες μας κι άλλα» κι ας κάθονται να πεθαίνουν οι Έλληνες; Απαιτείται η ομόφωνη απόφαση. Ή θα το αιτιολογήσει το μπλα μπλα μπλα ή θα πάει στον διάολο, γιατί δεν ανήκει στους Έλληνες. Δεν μπορεί όλη η Ελλάδα να βλέπει το σωστό και ένας να ανακαλύπτει ξαφνικά ότι δεν συμφωνεί! Όπως μου είπε κι κάποιος της ΕΥΠ σε μια ομιλία, ενώ εγώ ήξερα ότι είναι της ΕΥΠ: «δεν συμφωνώ με αυτό που κάνει ο Σώρρας!». Και  του λέω «ποιος σε ρώτησε ρε; Ποιος σου ζήτησε την γνώμη σου; Ποιος ζήτησε να συμφωνήσεις;» και σηκώθηκε και έφυγε και καθόταν και κοιτούσε από πιο πίσω και έβριζε!

ΣΤΕΦ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Τα πάντα εξηγούνται με την λέξη «συμμετοχή» γιατί δεν μπορεί κάποιος να είναι εκλεγμένος σε μια επιτροπή –και θα δείτε ότι θα υπάρχουν πολλές επιτροπές που θα ελέγχουν όλους τους τομείς για να φτιάξουμε αυτή την κοινωνία – και να προφασίζεται λόγους για την μη συμμετοχή του ή την παρουσία του.

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Γι’ αυτό θα είναι ήδη εκλεγμένοι οι αναπληρωματικοί.

ΣΤΕΦ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Αυτό που λέμε: «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση». Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε την Ελλήνων Πολιτεία που θα παρέχει τα πάντα, από ασφάλεια, παιδεία, εξωτερική πολιτική για να φτάσουμε σε αυτή την ποιότητα διαβίωσης που πρέπει και δικαιούμαστε. Άρα και τα διαδικαστικά πρέπει να έχουν την ανάλογη σοβαρότητα και να είμαστε αυστηροί με αυτή.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι με την έννοια του καθήκοντος, όπως χρειάζεται αυτό να επιτελείται με βάση αυτό που έχουμε αναλάβει να κάνουμε. Όλοι αυτοί που είναι στο εκτελεστικό ή στο νομοθετικό, κάποια στιγμή μπορεί να δηλώσουν απουσία λόγω υγείας κτλ, όμως όταν έχουν και την εναλλακτική λύση του αναπληρωτή, ανά πάσα στιγμή ο αριθμός που ορίζεται από το καταστατικό πρέπει να είναι συγκεκριμένος για να μπορούν να παίρνονται ομόφωνα οι αποφάσεις. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να λείψει λόγω ανωτέρας βίας, αλλά πρέπει το σύνολο του αριθμού που απαιτείται και προβλέπεται να είναι ακέραιο!

Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ: Θέλω να προσθέσω κάτι σχετικά με αυτό, όταν λέμε: «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση», μπορεί το μυαλό των ανθρώπων να πηγαίνει σε διάφορες σκέψεις και ερμηνείες. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην Ελλήνων Πολιτεία είναι αυτός ο οποίος έχει έμφυτες τις αρχές και τις αξίες και  να δέχεται χωρίς πολλά-πολλά τους τρεις πολιτειακούς νόμους. Δεν είναι αναγκαίες οι γνώσεις του καθενός. Όταν κάποιος ορκιστεί ότι δεν θα προδώσει τον συνέλληνα του, την Ελλάδα και τον σκοπό…

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και ότι θα το κάνει αφιλοκερδώς..

Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ: Και ανιδιοτελώς, και τις γνώσεις να μην έχει, θα πληρώσουμε κάποιον που τις έχει για να μας τις δώσει. Την κρίση που ένας Έλλήνας πατάει και πορεύεται με έμφυτες μέσα τους τις Αρχές και τις Αξίες μπορεί να την έχει πάρα πολύ καθαρή. Αυτό ήθελα να πω.

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτοί που θα είναι έξω από τις επιτροπές και τους βουλευτές, θα είναι επί πληρωμή στελέχη που ο καθένας θα έχει την ειδικότητα του στο Υπουργείο και μια εννεαμελής επιτροπή θα τους πηγαίνει σπρώχνοντας για να κάνει την δουλειά που κάνει καλά και την διαχειρίζεται και θα τον ελέγχουν 9 ορκισμένοι δίπλα του. Άς μην ξέρουν γράμματα, θα ελέγχουν: «τι γράφεις, πώς το γράφεις, πάμε να δούμε αν έχει αξίες και αρχές και αν είναι σύμφωνο με τους πολιτειακούς νόμους»… ξέρετε γιατί έλεγχο μιλάμε; Δεν θα περάσει τίποτα ανθελληνικό, ούτε σύμβαση, ούτε συμφωνία και κανένας Υπουργός δεν θα προβάλλει και δεν θα λέει για νόμους, και δεν θα ψηφίζει νόμους, όπως κάνουν τώρα. Φτιάχνει το Υπουργείο Οικονομικών τον τάδε νόμο, ή το Υπουργείο Γεωργίας κάποιον άλλον. Από που και ως πού; Είναι τελείως διαφορετικό το σύστημα διοίκησης.

ΣΤΕΦ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Εγώ πιστεύω ότι πλέον δεν κάνουν νόμους, αλλά διοικούν με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και προεδρικά διατάγματα.

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αύριο δεν θα υπάρχουν πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και να θυμάστε ότι δεν είναι τυχαίο που το λέει και το καταστατικό του Φορέα από το 1974 για τον έλεγχο του πόθεν έσχες με δεσμευμένη την περιουσία μέχρι να αποδειχτεί ότι είναι αθώοι, αν είναι! Αυτό είναι για όποιον έχει διαχειριστεί δημόσιο χρήμα.

Μια μέρα ένας δήμαρχος είπε: «Θα κάνει ο Σώρρας κουμάντο και έλεγχο στον δήμο μου;». του λέω: «δεν θα έρθει ο Σώρρας, θα έρθουν οι Έλληνες» και δεν ξαναμίλησε. Αυτός μου το έλεγε ότι και καλά θα έρθει ο Σώρρας, αλλά όταν του απάντησα ότι θα έρθουν οι Έλληνες, κατάλαβε ότι θα έρθουν οι δημότες του οι ίδιοι που μέχρι τώρα τους δούλευε!

Γ. ΤΑΡΑΣ: Θα συνεχίσω εγώ την ανάγνωση:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΟΜΗ ΤΗΣ Ε.ΣΥ

ΑΡΘΡΟ 6

….

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΟΜΗ ΤΗΣ Ε.ΣΥ

ΑΡΘΡΟ 6

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΗΣ

Η Λειτουργία του Φορέα της ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ είναι ένα ομόκεντρο οριζόντιο σύστημα διακυβερνητικής διοίκησης με αλληλοεξαρτώμενη συνάφεια των κύκλων λειτουργίας της πολιτικής δράσης.

Η λειτουργία, θητεία, εξουσίες υποχρεώσεις, προϋποθέσεις διορισμού/εκλογές κτλ. Όλων των οργάνων/σωμάτων θα περιγράφονται με ανάλυση στον ειδικό κανονισμό το οποίο θα φέρει την σφραγίδα του Εννεαμελούς Συνεδρίου και του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΤΟΠΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 1. ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Ενεργοί Πολίτες –Μέλη –Τοπικοί Δημοτικοί Οργανισμοί.

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα τώρα όλοι όσοι έχουν την απορία αν είναι ο πολιτικός φορέας του Έθνους, των Ελλήνων και του Ελληνικού Εθνους ή όχι.
Γ. ΤΑΡΑΣ: Συνεχίζω:

….

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

….

ΑΡΘΡΟ 9

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

….

ΑΡΘΡΟ 10

ΓΕΡΟΥΣΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

….

ΑΡΘΡΟ 11

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ (9)

….

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 50 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό το άρθρο είναι το κλειδί των κλειδιών.

….

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ

 1. ΓΕΝΙΚΑ

 

  1. Το Πειθαρχικό Σώμα είναι ανεξάρτητο σώμα για να μπορεί αμερόληπτα να διενεργεί ελέγχους, γνωματεύσεις, να επιμελείται θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης.
  2. Θα απαρτίζεται από 5 τακτά μέλη και 2 αναπληρωματικούς (Δικαστές, εισαγγελείς)
  3. Τα Μέλη είναι αιρετά.
  4. Εκλέγονται δια εξετάσεων και βάσει της επιστημονικής τους κατάρτισης
  5. Θητεία: τέσσερα έτη με πιθανότητα για ακόμα άλλα τέσσερα υπό προϋποθέσεις. Στο τέλος της Θητείας, τα μέλη δεν θα μπορούν να υπηρετήσουν ποτέ ξανά στην ίδια θέση, εκτός αν συντρέχει σοβαρός λόγος.
  6. Προτείνονται από τα Τακτικά Μέλη του συνεδρίου των 144 και εκλέγονται από το Συμβούλιο των 9.

  Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ: Σε αυτό το σημείο, αν δούμε πώς έχει στηθεί η κάθε Ε.ΣΥ σε κάθε Δήμο, το πώς εκλέγεται το 12μελές και που εκεί δουλεύει η κληρωτίδα και πώς εκλέγονται με κλήρο πάλι οι δύο εκπρόσωποι από την κάθε Ε.ΣΥ συν το επιλαχόν μέλος για την Διαδημοτική. Εκεί εκλέγονται με ψήφο οι 360 και μετά ξανά με κληρωτίδα  για τα 144 τακτικά μέλη, θα δούμε ότι υπάρχει τόσο πολύ φιλτράρισμα από την βάση του σε κάθε δήμο, σε κάθε νομική οντότητα, που ό,τι κομματική υποστήριξη είναι μαθημένος ο Έλληνας να έχει ή οικονομική υποστήριξη για να εκλεγεί, όλες οι ομάδες των επιμελητηρίων που έχει ακούσει που υπάρχουν και δεν παράγουν έργο, όλα αυτά κόβονται κι όχι μόνο αυτά.

  Μαζί τους, και διάφοροι άλλοι μασονόσποροι που θα προσπαθήσουν να περάσουν μέσα, θα έχουμε τότε όλοι το ακτινογραφικό σύστημα στα μάτια μας που θα τους αναγνωρίζουμε αμέσως. Θα βαράει κόκκινο! Πρώτον δεν θα ψηφίζεται και δεύτερον, με την κληρωτίδα να περάσει, υπάρχουν τρία φίλτρα που στο τέλος άντε να περάσει ένας, αλλά κι εκεί θα χρειαστεί ομόφωνη απόφαση για ο,τιδήποτε αφορά τους Έλληνες και τον Ελληνισμό. Είναι τόσο καλά στημένο που αν το είχαμε αυτό και μετά τον Καποδίστρια, σήμερα θα ήταν μια άλλη Ελλάδα. Όσον αφορά τον Πρόεδρο, καλώς ορίζει 50 δικά του άτομα για να μπορεί να υπάρχει πλήρης κατανόηση για το τι γίνεται και για το τι θα γίνει.

  Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτοί οι 50 θα είναι σε όλον τον πλανήτη, αντί του Προέδρου.

  ΜΠΑΡΛΑΣ: Όλοι αυτοί θα είναι σε συμφωνία με τον Πρόεδρο, γιατί ο σκοπός τους θα είναι να πάρουν πίσω ο,τιδήποτε Ελληνικό που μας έχουν κλέψει! Γιατί ο,τιδήποτε υπάρχει εκεί έξω είναι Ελληνικό κι αυτό πρέπει να το πάρουμε πίσω και να μην μας το ξαναπάρουν ποτέ. Φανταστείτε λοιπόν ένας Αρτέμης Σώρρας με όλα αυτά που έχει, να είναι κι άλλοι 50 τέτοιοι. Πόσο θα τρέχουν τα μασονόσπορα να κρυφτούν σε οποια τρύπα βρουν!

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Εγώ θέλω να πω ότι τα φίλτρα δεν είναι μόνο τρία. Αν προσέξατε στην αρχή του κάθε άρθρου η αναρρίχηση στην εξουσία περνάει μέσα από πέντε στάδια-κύκλους.

  Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πρώτα από όλα οι Ε.ΣΥ είναι το πρώτο μεγάλο φίλτρο.

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: πέντε κύκλοι με το ίδιο κέντρο, δηλαδή ομόκεντροι και ο πρώτος κύκλος είναι οι ενεργοί πολίτες, δηλαδή τα μέλη. Οπότε οι μικροί οργανισμοί που δημιουργούνται είναι η πρώτη μορφή, η βάση. Μετά, πηγαίνουν στο διαδημοτικό σώμα, προχωρούν στα τακτικά μέλη του συνεδρίου,για να περάσουμε στην Γερουσία και μετά να περάσουμε στο συμβούλιο των 9 και στο ύπατο αξίωμα του Προέδρου. Για να φτάσει δηλαδή κάποιος εκεί πρέπει να περάσει από κόσκινο.

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Αυτό που εγώ θα ήθελα να πω είναι αυτό που μου κάνει εντύπωση με τους 50 αντιπροσώπους. Αυτοί έχουν όλη την δικαιοδοσία και εξουσία παγκοσμίως….

  -Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Λάθος! Δεν έχουν καμία εξουσία! Μπορούν να παρίστανται παντού και για όλα αντί του προέδρου! Και ο πρόεδρος δεν αποφασίζει! Είναι ο θεματοφύλακας και πρέπει να δούμε ακριβώς τις ιδιότητες του Προέδρου. Ο πρόεδρος δεν ασκεί διοίκηση! Είναι μόνο θεματοφύλακας κι έχει την ευθύνη.

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Τα τακτικά μέλη του συνεδρίου είναι 144, τα οποία βγαίνουν από τους 360 συμβούλους. Αν οι τοπικοί οργανισμοί εκλέξουν 1 που θα είναι στο διαδημοτικό σώμα πώς βγαίνουν 360; Δηλαδή, οι τοπικοί οργανισμοί θα είναι στο σύνολο 360;

  ΜΠΑΡΛΑΣ: Οι τοπικοί οργανισμοί Δημήτρη που στο τέλος θα φτάσουν τους 910 που είναι και οι καποδιστριακοί δήμοι, θα φτάσουν στην διαδημοτική 1500-2000 άτομα. Από αυτούς θα εκλεγούν οι 360 και από αυτούς με κλήρο θα βγουν τα 144 τακτικά μέλη.

  Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αν προσπαθήσουμε να δώσουμε την οριστική μορφή κατά αριθμούς του Φορέα, επειδή αυτή την στιγμή είναι μόνο 70 ΕΣΥ, αλλά θα φτάσουν τις 110-120 τον επόμενο μήνα, εκεί θα φτάσουμε, θα το δείτε μετά από 8 μήνες που θα έχουμε εργαστεί, θα το έχουμε παρουσιάσει, που το καταστατικό μας θα έχει πάει σε Φορείς και Συλλόγους, συλλόγους πολυτέκνων, τριτέκτων, σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, επιμελητήρια, σε επαγγελματικούς συλλόγους, σε εμπορικούς, βιοτεχνικούς συλλόγους, πόσοι άνθρωποι θα θελήσουν να συμμετέχουν, κατανοώντας ότι είναι το απόλυτο εργαλείο.

  Θα ξεκινήσουν και θα ενταχθούν σε αυτόν τον αγώνα και θα εντείνουν και τις προσπάθειες των άλλων. Ο καθένας που διαβάσει και καταλαβαίνει τι λέει αυτό το καταστατικό, καταλαβαίνει ότι είναι η αρχή και το τέλος της τέλειας διοίκησης για την ανάπτυξη του Ελληνισμού και την οριστική αποκατάσταση του.

  Είναι φύσει αδύνατον να μην θέλει να συμμετέχει λογικός άνθρωπος. Όλοι αυτοί όμως θα χρειαστούν κάποιο χρόνο για να το δουν, να μπουν στο θέμα και να το κατανοήσουν. Μπορεί να τους πάρει 1 και  ενάμισι χρόνο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε όλους τους Έλληνες μέσα στον Φορέα και δεν έχουμε τελειωτικά σωστό καταστατικό. Μπορεί να έρθουν σε ένα μήνα ή σε ένα χρόνο, μπορεί ενδιαμέσως να γίνουν εκλογές, μπορεί να κατέβουμε σε εκλογές. Οι Ε.ΣΥ θα πάρουν απόφαση αν ο Φορέας θα συμμετέχει σε εκλογές, αν γίνουν σε ένα δύο μήνες για παράδειγμα ή να μην συμμετέχει και να προχωράμε για την οργάνωση και την δόμηση της κοινωνίας για να μπουν στον Φορέα και να συμμετάσχουμε στις μεθεπόμενες. Αντιλαμβάνεστε τι λέω; Εν τω μεταξύ θέλεις πραγματικά την λαϊκή βάση, τους πραγματικούς Έλληνες να βγουν μπροστά και μετά είναι πολύ εύκολο να φέρεις τους υπόλοιπους. Δεν θα το επεκτείνω περισσότερο.

  Γ. ΤΑΡΑΣ: Μια ερώτηση από τον Π. Λεφάκη, αν μπορούμε να απαντήσουμε πώς εκλέγεται και πως ελέγχεται ο πρόεδρος του συμβουλίου των 9 για τα καθήκοντα του;

  Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει το εννιαμελές πρόεδρο; Πρέπει να το διαβάζουμε φράση-φράση και να το συζητάμε, για να γίνει κατανοητό. Το εννιαμελές και το κάθε συμβούλιο δεν έχει δικό του πρόεδρο.

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Ένας είναι ο πρόεδρος και προεδρεύει σε όλες τις επιτροπές.

  Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αλλιώς θα είχαμε πρόβλημα προέδρων! Πώς λένε ασυμφωνία χαρακτήρων;

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Το εννιαμελές είναι επιτροπή και προεδρεύοντας του Προέδρου του Φορέα συνέρχεται και συγκαλείται για να πάρει τις αποφάσεις του. Το ίδιο και τα τακτικά μέλη. Συνεδριάζουν προεδρεύοντας ο ίδιος ο Πρόεδρος.

  Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ή ένας από τους 50, όποιον ορίσει!

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Εγώ θέλω να τονίσω αυτό που διαβάσαμε για το Πειθαρχικό Σώμα, ότι «…είναι ανεξάρτητο σώμα για να μπορεί αμερόληπτα να διενεργεί ελέγχους, γνωματεύσεις και να επιμελείται θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης κτλ…..» οπότε δεν έχουμε εδωπέρα μόνιμους δικαστές εφ’ όρου ζωής μέχρι να βγουν στην σύνταξη.

  Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι δικαστές, αλλά ελεγκτές εδώ εκλεγμένοι.

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Το πειθαρχικό σώμα ανήκει κι αυτό στους ομόκεντρους κύκλους;

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Όχι, αυτό είναι μια επιτροπή που ελέγχει την λειτουργία στο σύνολο.

  Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κι όχι μόνο! Οποιοσδήποτε μπορεί να έχει κάποιο παράπονο από κάτι που διαπίστωσε που δεν είναι καλά ή από κάποιον που νομίζει ότι τον έθιξε ή τον πρόσβαλε, πρέπει να έχει ένα σημείο αναφοράς όπου κάπου μπορεί να αναφερθεί. Άρα, χρειάζεται μια τέτοια επιτροπή.

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Σε τέτοιου είδους ζητήματα αναφέρονται στα συμβούλια των επιτροπών όπου μετέχουν. Αυτό το Πειθαρχικό σώμα είναι καθαρά η ανώτερη επιτροπή, η βαθμίδα που θα ελέγχει στο σύνολο την πειθαρχία του Φορέα.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

  ΑΡΘΡΟ 14

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΕΚΛΟΓΗ, ΑΝΑΘΕΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

  ….

  ΑΡΘΡΟ 15

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

   1. Διατυπώνει τις θέσεις του Φορέα σε κάθε ζήτημα που παρουσιάζεται στην πολιτική ζωή της χώρας.
   2. Προΐσταται της Οργάνωσης του Φορέα συντονίζει και εποπτεύει την λειτουργία της.
   3. Προεδρεύει ο ίδιος ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος αυτού του συμβουλίου των 9, της Γερουσίας, του συμβουλίου των 50, καθώς και της Γενικής συνέλευσης των Τακτικών Μελών.
   4. Συγκαλεί το Τακτικό και Έκτακτο Συνέδριο του Φορέα, όπως περιγράφεται στο παρόν.
   5. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των αποφάσεων του Φορέα όπως θα θεσμοθετούνται συμφώνως με τα Ελλάνια αξιακά Πρωτόκολλα.

   Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ποιος έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των αποφάσεων ; Ο Πρόεδρος. Αν δεν εφαρμοστούν οι αποφάσεις ζητάμε τα ρέστα στον Πρόεδρο!
   Γ. ΤΑΡΑΣ: Συνεχίζω την ανάγνωση…

                    6. Επιλέγει από την ομάδα των εκλεγμένων συνέδρων 15 μέλη που θα απαρτίσουν μετά από εκλογή το τελικό συμβούλιο των 9 και όπως περιγράφεται στο παρόν.

                    7. Επιλέγει, Ορίζει και Καθοδηγεί τους 50 συμβούλους του εν δυνάμει Προέδρων που θα αντιπροσωπεύουν τον ίδιο για τις χώρες που θα επιλεγούν στο Εξωτερικό.

                    8. Συγκαλεί υποχρεωτικά κάθε χρόνο ή εκτάκτως όταν το κρίνει αναγκαίο, σε Εθνική Συνέλευση-Συνδιάσκεψη όλα τα Τακτικά Μέλη, σχετικά Συμβούλια, Φορείς, Οργανώσεις κτλ. Σκοπός της Εθνικής Συνέλευσης είναι η πολιτική και οργανωτική ενημέρωση και ο συντονισμός των σχετικών δραστηριοτήτων για την πορεία του Φορέα ή για ό,τι άλλο κριθεί αναγκαίο.

   -Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι σημαντικό να μείνουμε στο 1.6. Επιλέγει ο Πρόεδρος από την ομάδα εκλεγμένων συνέδρων τα 15 μέλη που από αυτούς οι σύνεδροι θα εκλέξουν τους 9 για να αποτελούν το Συμβούλιο των 9. Ο πρόεδρος προτείνει 15 άτομα και από εκει εκλέγονται οι 9. Αυτό θα ήθελα να το επισημάνω.

   ΑΡΘΡΟ 16

   ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

   ….

   ΑΡΘΡΟ 17

   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

   ….

    

    

   ΑΡΘΡΟ 18

   ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ –ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

   1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
    1. Με την εκλογή του ο Πρόεδρος λαμβάνει την άμεση ανάθεση και την πληρεξουσιότητα για να εκπροσωπεί την ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ-Πολιτεία, το Συμβούλιο των 9, της Γερουσίας και όλων των επιτροπών και των υποεπιτροπών σε όλες τις εκδηλώσεις, συνεδριάσεις, διαπραγματεύσεις με Κράτη, η οιονδήποτε φορέα (δημόσιο/Ομοσπονδιακό ή /ιδιωτικό (συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καταπιστευμάτων, χώρων φύλαξης ασφάλειας, ιδρυμάτων, νομικών ή ιδιωτικών προσώπων ελεγκτικών φορέων) δικαστήρια κάθε μορφής κ.ο.κ. τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

    Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ας μείνουμε εδώ, γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και θα πρέπει ίσως να το ξαναδιαβάσουμε από την αρχή για να δούμε ο Πολιτικός Φορέας είναι τελικά Εθνικός ή δεν είναι; Όποιος καταλαβαίνει τι ακούει, τα βλέπει όλα εδώ. Ειδικά το 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 θέλει ώρες ανάλυση.

    Εδώ είναι η μεγάλη ουσία. Τι παίρνει λοιπόν με την εκλογή του; Την άμεση ανάθεση και την πληρεξουσιότητα για να εκπροσωπεί την ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, το Συμβούλιο των 9, την Γερουσία και τις επιτροπές και τις υποεπιτροπές. Σε τι να τους εκπροσωπεί; Σε όλες τις εκδηλώσεις, σε όλες τις συνεδριάσεις και διαπραγματεύσεις με κράτη ή οιονδήποτε φορέα δημόσιο /ομοσπονδιακό (προσέξτε τον τίτλο «ομοσπονδιακό» federal reserve system δηλαδή) ή και ιδιωτικό (γιατί αυτό είναι και ιδιωτικό και των τραπεζιτών) και το χρηματοπιστωτικών οργανισμών (όπου και να βρίσκονται αυτοί πάνω στον πλανήτη γη)/καταπιστευμάτων παίρνει την ανάθεση και την πληρεξουσιότητα), των χώρων φύλαξης ασφαλείας (τι φυλάνε εκεί και παίρνει την πληρεξουσιότητα αυτός που εκπροσωπεί την Ελλήνων Πολιτεία;

    Μπορεί κάποιος να το απαντήσει; Μήπως μιλάμε για κάποια εκατομμύρια τόνους χρυσού που είναι σε χώρους φύλαξης «αποθετήρια» ασφαλείας, από το ρήμα «αποθέτω» και δεν μπορεί κανείς να τα ανοίξει. Πρέπει να καταλάβουμε  εδώ τι μπορεί να εννοείται μέσα σε αυτές τις 10 γραμμές. Λέει ό,τι είναι σε ιδρύματα,  ιδιωτικά και νομικά προσωπα και ελεγκτικούς φορείς.

    Έχετε καταλάβει τι λέει το καταστατικό και τι ορίζει εδώ πέρα και δίνει την πληρεξουσιότητα της ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ; ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ; Μήπως πρέπει εδώ να εμβαθύνουμε λίγο για να μπούμε στο θέμα; Πιστεύω ότι με τον τρόπο που το είπα να σας δημιουργήθηκε εύλογη η απορία και να διαβάσετε όλοι πιο προσεκτικά και να κατανοήσετε λέξη-λέξη τι μπορεί να περιλαμβάνεται σε αυτή την παράγραφο 1.1.

    Ας συνεχίσουμε με την 1.2

     

    Γ. ΤΑΡΑΣ: Συνεχίζω την ανάγνωση…

     1. 2 Αυτή η εντολή δύναται μερικώς ή ολικώς να μεταφερθεί προς τρίτους με την δική του αποκλειστική ευθύνη. Και σε τέτοιες περιπτώσεις θα διατηρεί το δικαίωμα της αρνησικυρίας (veto) σε περίπτωση που οι δράσεις και οι ενέργειες του αναδόχου –εντολοδόχου δεν ακολουθούν τα καθήκοντα όπως έχουν ανατεθεί από τον ίδιο καθώς και όταν δεν ακολουθούν τις Ελλάνιες αξίες, αρχές και νόμους και δεν ενεργούν προς όφελος του Ελληνισμού όπως περιγράφεται στο παρόν.

     Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή, μπορεί να εξουσιοδοτήσει, να μεταφέρει εξουσία σε μένα για παράδειγμα, αλλά με ελέγχει απόλυτα και οποιαδήποτε ώρα θέλει με ακυρώνει αν δεν κινούμαι πάνω στις Ελλάνιες αξίες και αρχές και νόμους και δεν ενεργώ προς όφελος του Ελληνισμού. Διότι όταν θα βγουν στην φόρα κάποια πράγματα με τα επίσημα καταστατικά θα δείτε πόσο προδοτόσκυλα ήταν οι δικοί μας. Γιατί οι δικοί μας μας προδίδουν πάντα, Έλληνες. Δεν μας προδίδουν οι αντίπαλοι. Οι αντίπαλοι είναι αντίπαλοι και βρίσκονται εκεί για να μας σκοτώσουν! Οι δικοί μας προδίδαν επίσημα με καταστατικό και με επίσημα συμβόλαια, συμφωνίες. Μόλις βγουν στην φόρα δεν θα πιστεύετε τι θα διαβάζετε και τότε θα καταλάβετε γιατί έστησαν το 1904 την Ανατολή και τι της δόθηκε της εβραϊκής τράπεζας που την στήνει ο Ρόθτσιλντ με την μια τράπεζα του στην Αθήνα και την άλλη στην Γερμανία. Ας συνεχίσουμε.

     Γ. ΤΑΡΑΣ:

      1. 3 Έχει επίσης την εντολή να προβεί σε εις βάθος διερεύνηση, αξιολόγηση, επαλήθευση και επικύρωση του Εξωτερικού και Εσωτερικού Κρατικού Ελληνικού χρέους –Δημοσίου και Ιδιωτικού (συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Διαμερισμάτων κι όλων των φορέων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου δημοσίου συμφέροντος, των ασφαλιστικών ταμείων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) βάσει των ισοζυγίων πληρωμών, θεωρημένων ισολογισμών, συμπεριλαμβανομένου χωρίς να είναι περιοριστικό όλων των κύριων και παράλληλων λογαριασμών των δανειακών συμβάσεων και των τοκοχρεωλυσίων, εκδοθεισών μετοχών, χρηματοπιστωτικών τίτλων/εργαλείων (αξιογράφων, χρεογράφων, εγγυήσεων/δεσμεύσεων που εκδόθησαν υπέρ τρίτων (όποιας μορφής), υποχρεώσεων δανειστών προμηθευτών, πιστωτών, υποχρεώσεις λόγω διεθνών ή εθνικών συμβάσεων και εκχωρήσεων (Ε.Ε U.N, UNESCO, NATO IMF, World Bank κτλ.) τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα δοθούν σε δημόσια διαβούλευση.

      Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Προσέξτε, το καταστατικό περιλαμβάνει και την UNESCO γιατί γνωρίζει σαφώς και μάλιστα την έχει στην σειρά πριν απο το IMF και την Παγκόσμια τράπεζα. Τι μπορεί να έχει γίνει με την UNESCO που έχει σημασία και γίνεται η αναφορά της σε αυτό το καταστατικό και δεν είναι στο κτλ.; Ίσως να μας πει ο Βασίλης ο Σωτήρας τι έχει γίνει!

      Β. ΣΩΤΗΡΑΣ: Αυτά που έχουν γίνει, αυτά που έχουν ήδη υπογραφεί και έχουν μπει μέσα στην διαχείριση της UNESCO και είπαμε ότι η UNESCO είναι ταμείο χρηματοδότησης κι όχι οργανισμός προστασίας πολιτισμικών αξιών. Αν ήταν η λίστα της UNESCO μια λίστα στην οποία γράφονται ναοί, λίμνες, βοσκότοποι ή ο,τιδήποτε μέσα στην γη τα οποία είναι για να προστατεύονται από την καταστροφή, δείτε τι έγινε στην Παλμύρα. Την προστάτευσαν; Όχι!

      Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Την οποία Παλμύρα η UNESCO την έχει υποθήκη.

      Β. ΣΩΤΗΡΑΣ: Ναι, γι’ αυτό είπα και την Παλμύρα, γιατί ήταν υπό την υποθήκευση της UNESCO. Κάποιος πήρε λεφτά και έβαλε υποθήκη ολόκληρη αυτή την πόλη για να χρηματοδοτηθεί κι αν δεν με πιστεύουν -γιατί εγώ δεν χρειάζομαι κανέναν να με πιστέψει, γιατί δεν είμαι ούτε θεός, ούτε προφήτης- ανοίξτε την λίστα της UNESCO για να δείτε γιατί διαγράφονται περιοχές ή ο,τιδήποτε άλλο υπάρχει μέσα στις λίστες της UNESCO μέσα τα τελευταία χρόνια. Αυτά έπαψαν να έχουν ανάγκη προστασίας ή έπαψαν να είναι παγκόσμιες κληρονομιές; Για σκεφτείτε τις λέξεις που χρησιμοποιούν: «παγκόσμια κληροδοτήματα». Δεν το λένε στην τύχη.

      Ο Παρθενώνας σας κυρίες και κύριοι, σας το ξαναλέω, είναι κατατεθειμμένος  στα παγκόσμια καταπιστεύματα με υποθήκη στην UNESCO γι’ αυτό είπε η Γερμανία ότι θα τον κατασχέσει ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, γιατί κάποιος πήρε λεφτά από αυτό. Σκεφτείτε το καλά. Δεν χρειάζεται να με πιστέψετε! Μελετήστε γιατί όποιος πιστεύει, στο τέλος γίνεται άπιστος, χάνει την πίστη του. Όποιος γοητεύεται, στο τέλος απογοητεύεται. Όποιος μελετά, μαθαίνει! Ψάξτε μόνοι σας! Από εκεί και πέρα είναι η θέληση του καθενός να ψάχνει. Δεν μπορεί κανείς να επιβάλλει την γνώση.

      Η UNESCO είναι ένας τραπεζικός μηχανισμός για να κατατείθενται μεταλλεύματα –δεν μπορεί να πάρει αξιόγραφα μεταλλευμάτων- αλλά πήρε και 10 πίνακες του Μονέ και τα έχει ονομάσει Παγκόσμια Κληροδοτήματα και κάποιοι ζωντανοί ακόμα φαντάζονται και ονειρεύονται γιατί δεν έβαλαν κι άλλα αρχαία ελληνικά εκθέματα στην προστασία της UNESCO και να ονομαστούν κι αυτά «παγκόσμια κληροδοτήματα». Τόσο μυαλό έχουν ή τόση πονηριά έχουν! Οι λίστες είναι ανοιχτές, αλλά το μυαλό δεν θέλει να καταλάβει. Όπως είχα πει παλιότερα, σας κρύβουν στοιχεία μπρος τα μάτια σας και δημοσίως. Τα μάτια υπάρχουν, αλλά το μυαλό δεν τα βλέπει!

      Γ. ΤΑΡΑΣ: Συνεχίζω…

       1. Η ίδια εντολή ισχύει για τον έλεγχο όλων των επικείμενων και υποκείμενων αξιών, των ταμείων, νέων ή παλιών, που έχουν σχέση με την Ελληνική Εθνική Περιουσία συμπεριλαμβανομένων χωρίς να είναι περιοριστικό, του Τ.Χ.Σ. (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ (Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου) των διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων, άλλων ταμείων (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) δημοσίου συμφέροντος, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων σχετικά με την Ελλάδα γενικότερα, ταμεία για αρχαιολογικούς χώρους, ταμεία για εκπαίδευση, εκμετάλλευσης ενεργειακών περιοχών, ταμεία εκμετάλλευσης πλουτοπαραγωγικών περιοχών κ.ο.κ.
       2. Περαιτέρω το ίδιο ισχύει για τον έλεγχο όλη της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένου χωρίς να είναι περιοριστικό ακόμα και αυτών που είναι υπό την διαχείριση/φύλαξη στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή οιουδήποτε άλλου φορέα (Κρατικού/ιδιωτικού συμπεριλαμβανομένου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
       3. Ιδιοκτησία νοείται συμπεριλαμβανομένου χωρίς να είναι περιοριστικό στο γενικό των προαναφερθέντων,

       1.6.1. Πνευματική: αφορά το ό,τι παράχθηκε με την Ελληνική Υπερνόηση, τα συγγράμματα/γραφές/βιβλία πάσης φύσεως και μορφής των αρχαίων ημών προγόνων/σοφών/συγγραφέων, χάρτες κάθε μορφής, μυστικά, συχνότητες, ευρεσιτεχνίες, ανακαλύψεις, τεχνολογίες/τεχνοτροπίες κ.ο.κ.

       1.6.2 Υλική ιδιοκτησία (κινητή και ακίνητη): Συμπεριλαμβανομένου χωρίς να είναι περιοριστικό, εν τη γενέσει, τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτων και κινητών περιουσιών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Υπέργειο, Υπόγειο, Εναέριο, Θαλάσσιο πλούτο/περιουσίες/παρακαταθήκη κτλ.) κρατικές ή ημικρατικές, επιχειρήσεις, δορυφόροι, δημόσια έργα (δρόμοι, γέφυρες, αεροδρόμια, λιμάνια κτλ.) πλουτοπαραγωγικές περιοχές, ενεργειακοί χώροι και τόποι, κεφάλαια, μετοχές, χρηματοπιστωτικοί τίτλοι/εργαλεία (αξιόγραφα, χρεογράφα, τίτλοι καταθέσεων, αποθετηρίων κτλ) συμβόλαια –συμβάσεις δέσμευσης περιουσίας, πολύτιμα μέταλλα και λίθοι, έργα τέχνης, αγάλματα, θυρίδες ασφαλείας κάθε μορφής, σφραγίδες, κωδικοί, κλειδιά κ.ο.κ.

        1. Ο Πρόεδρος έχει επίσης την ειδική εντολή να αιτηθεί και να παραλάβει ετήσιους επικυρωμένους ισολογισμούς των Διεθνών Κληρονομικών Περιουσιών και Κεφαλαίων Συνδυασμένων Παράλληλων λογαριασμών της Παγκόσμιας Δανειακής Διευκόλυνσης που βρίσκονται κατατεθειμμένα και δεσμευμένα σε Θεσμικούς Μητρικούς και συνδεδεμένων άμεσα ή έμμεσα Λογαριασμούς του Ομοσπονδιακού Αποθεματικού Συστήματος των Διεθνών Διακανονισμών, είτε από την Διοίκηση του Ελληνικού Κράτους, είτε από την Τράπεζα της Ελλάδος, είτε από τους εμπλεκόμενους φορείς στο εξωτερικό, όπως Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS –BANK OF INTERNATIONAL SETTLEMENTS) την Παγκόσμια Τράπεζα (WORLD BANK) την FEDERAL RESERVE SYSTEM, τα Ηνωμένα Έθνη, την επιτροπή των Τριακοσίων (The committee of Three Hundred), την CONSOLIDATED CREDIT BANK LIMITED την “ALPHA OMEGA STATION” το “ITC (INTERNATIONAL TREASURY CONTROL) και όλων των παλιοτέρων ή νεοϊδρυθέντων οργανισμών, καταπιστευμάτων, κτλ. όταν και όπως κριθεί αναγκαίο.
        2. Ο Πρόεδρος έχει την εντολή να χρησιμοποιήσει κάθε δύναμη και δυνατότητα, για να προβεί σε οιανδήποτε ενέργεια κριθεί αναγκαία για την έρευνα, αποδέσμευση, διεκδίκηση και απαίτηση και ακύρωση οποιασδήποτε σύμβασης σχετικής, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και οποιωνδήποτε υλικών (κινητών και ακινήτων) ή/και άυλων πνευματικών ενεργειακών συχνοτήτων εν γένει Εθνικών Περιουσιών/πλούτου/θησαυρών που ανήκουν στο Ελλάνιο Γένος διαχρονικά και που αντισυνταγματικά έχουν εκχωρηθεί ή και δωρηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ή έχουν κλαπεί εν καιρώ πολέμου ή άλλο. Σκοπός είναι η επιστροφή και η Διασφάλιση τους στην Ελλάδα με τρόπο που δεν θα μπορεί να παραβιαστούν με οιονδήποτε τρόπο ποτέ ξανά.
        3. Περαιτέρω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται με το παρόν ως εντολοδόχος και σε αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, πάντοτε εντός των ορίων του νόμου και κατόπιν αποφάσεως είτε της ολομέλειας του Συμβουλίου των 9 είτε της Γενικής Συνελεύσεως, είτε της Γερουσίας, ή/ και του Θεσμικού Συνεδρίου των 144 τακτικών Μελών για το συγκεκριμένο θέμα που θα χειριστεί, είναι εξουσιοδοτημένος να διαπραγματευτεί, να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε νομική ενέργεια και να υλοποιήσει οποιαδήποτε πράξη που απαιτείται να εκτελέσει όλες και οποιαδήποτε συμφωνίες (επι μέρους ή συνολικές) για την υλοποίηση των τιθέμενων στόχων  όπως περιγράφονται στο παρόν και όπως θα αποφασίζεται για την κάθε ειδική περίπτωση.
        4. Για την υλοποίηση των πιο πάνω εντολών, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει/εργοδοτήσει/ συμβουλευτεί οιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπηρεσία, κρατική ή ιδιωτικό φορέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πορίσματα των οποίων θα είναι σε δημόσια διαβούλευση και έλεγχο.
        5. Ο Πρόεδρος επειδή πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις (*) μπορεί να ενεργήσει ως ο εντεταλμένος πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του Φορέα για να δομήσει την χρηματοδότηση για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών, την εξαγορά δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού χρέους των Ελλήνων, καθώς και την υλοποίηση ανθρωπιστικών έργων και υποδομών προς όφελος του Ελληνισμού γενικότερα.

        (*) ειδικές προϋποθέσεις που ο Πρόεδρος πρέπει υποχρεωτικώς να πληροί:

        (1) μπορεί να προσφέρει τις απαιτούμενες οικονομικές εγγυήσεις από ίδια περιουσία ή από υπό διαχείριση του χαρτοφυλάκιο.

        (2) έχει προβλέψει τους σχετικούς προϋπολογισμούς και μελέτες όπου επικυρώνονται οι ανάγκες για το οποίο θα αιτηθεί.

        (3) διαθέτει ο ίδιος ή μπορεί να συνεργαστεί με οιονδήποτε μπορεί να προσφέρει τους απαιτούμενους κωδικούς που χρειάζονται για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας και

        (4) δεν μεταφέρει ακουσίως ή εκουσίως για την συγκεκριμένη πράξη, κανένα βάρος προς τον Φορέα αλλά ούτε και στην Ελληνική Κυρίαρχη Δημοκρατία

         1. Η πληρεξουσιότητα αυτή ανατίθεται στον Πρόεδρο με σκοπό την δόμηση ενός διαθρωτικού χρηματοοικονομικού προγράμματος, για να διατεθύν κεφάλαια/περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου χωρίς να είναι περιοριστικό στο γενικό των προαναφερθέντων, για έργα ανθρωπιστικής βοήθειας και υποδομών, την εκπαίδευση, την υποστήριξη των στρωμάτων του πληθυσμού που επλήγησαν από την οικονομική κρίση με πιο σκληρό τρόπο, τα ορφανά, τις χήρες, τις μονογονεϊκές οικογένειες και όποια άλλα μέτρα χρειαστεί για την στήριξη του απανταχού Ελληνισμού στην Ελλάδα και σε παγκόσμιο επίπεδο που μπορεί να περιλαμβάνονται επίσης εξαγορά των κόκκινων δανείων των πολιτών, έργα για μείωση των καταστροφών και ανθρωπιστικούς άλλους λόγους όπως μπορεί να εφαρμοστεί  με την μεταβολή των μεταβλητών όρων και τηρουμένων των αναλογιών (mutatis mutandis)
         2. Τα κεφάλαια/περιουσιακά στοιχεία που θα παρέχονται από τον Πρόεδρο θα πρέπει να προέρχονται από την αξιοποίηση κάθε νομίμου μέσου ή/και παρασχεθούν δια μέσω των Οικουμενικών και Διεθνών Νομισματικών και Χρηματοοικονομικών Συστημάτων (global &international monetary & funding systems)όπως ορίζεται στο παρόν.
         3. Τα εν λόγω κεφάλαια/περιουσιακά στοιχεία που θα πιστωθούν βάσει της δόμησης χρηματοδότησης που επιμελήθηκε και υλοποίησε ο Πρόεδρος, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για επενδύσεις στο αναπτυξιακό έργο υποδομών και ανθρωπιστικής βοήθειας για τον απανταχού Ελληνισμό και με δεσμεύσεις που θα περιγράφονται σε ειδικό κανονισμό και που θα υπογραφεί στην πορεία ειδικά για αυτό το σκοπό.

         ΣΤΕΦ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Εδώ μας δίνει πολύ ξεκάθαρα ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Προέδρου και πού πάνω μπορεί να βασιστεί για να χαράξει την πορεία της στρατηγικής με τις δεσμεύσεις που έχει.

         Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ας αναλύσουμε το 1.7: Ο Πρόεδρος έχει την ειδική εντολή να αιτηθεί και να παραλάβει ετήσιους επικυρωμένους ισολογισμούς των Διεθνών Κληρονομικών περιουσιών και κεφαλαίων κτλ… και είναι κατατεθειμμένα και δεσμευμένα είτε από την Διοίκηση του Ελληνικού κράτους είτε από την Τράπεζα Ελλάδος –δηλαδή του ιδιωτικού μαγαζιού του Ροθτσιλντ που του δώσαμε την διαχείριση- είτε από τους εμπλεκόμενους φορείς στο εξωτερικό όπως η B.I.S, είτε η Παγκόσμια τράπεζα…κτλ είτε την επιτροπή των 300… Μπαρλά θυμάσαι τον βασιλιά των βασιλέων;

         Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ: Τον θυμάμαι! Πώς το είχε πει: «πρόξενος του δικού μου έθνους». Του προσωπικού μου Έθνους! Κάθε κουταμάρα που ακούγεται από τον κάθε βασιλέα των βασιλέων που κρατάει από τον Σολομώντα  την εξακοσιοστή γυναίκα του Σολομώντα…

         Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αν δεν ήσουν μπροστά να τα ακούσεις από πρώτο χέρι, δεν θα τα πίστευες αυτά αν σου τα έλεγε ένας Καλογερόπουλος…

         ΜΠΑΡΛΑΣ: ΄Όχι Γιάννη, δεν θα τα πίστευα! Το τι άκουσα και το τι ειπώθηκε και το τι κουταμάρα πετάνε και πώς τους αντιμετωπίζει ο Αρτέμης είναι να το σκέφτεσαι και να γελάς! Μπορεί να καταλάβει κάποιος την δύναμη που έχει αυτός ο άνθρωπος με αυτά που κρατά και ξέρει και μέσα από αυτή την παράγραφο την 1.7, φανταστείτε την δύναμη που έχει για να μπορεί να ελέγξει αυτά τα οποία τώρα διαβάζουμε. Δεν δείχνει μόνο τις δυνατότητες και την δικαιοδοσία που έχει ως Πρόεδρος, αλλά και την δύναμη που θα πάρει στα χέρια του αργότερα ο Πρόεδρος, σε παγκόσμιο επίπεδο για έλεγχο όλων όσων έχουν κλέψει και κυριαρχούν στον πλανήτη.

         Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουν ή δεν έχουν κλέψει. Όλα όσα έχουν και διαχειρίζονται, του δίνεται η δικαιοδοσία κι η εξουσία επίσημα και μέσα από το Ψήφισμα του Λαού να ζητήσει τους επικυρωμένους ετήσιους ισολογισμούς των κληρονομικών περιουσιών και κεφαλαίων του ελληνικού έθνους. Θα γίνει της κακομοίρας!

         Γιατί μπορεί να είδατε ένα απόσπασμα από έναν ισολογισμό του ΟΗΕ μόνο με 10 λογαριασμούς, τότε να σας πω εγώ πόσες βαλίτσες λογαριασμούς έχω δει και δεν τους έχω δει μόνο εγώ, γι’ αυτό το λέω δημόσια, γιατί τους έχουν δει και δύο δήμαρχοι, γιατί ο ένας ήταν οικονομολόγος και ήξερε από αυτά. «Εντάξει» του λέω, «εφ’ όσον είσαι οικονομολόγος και ξέρεις από αυτά θα πείσω τον Αρτέμη τον Σώρρα να σου δείξει τους λογαριασμούς..» κι όταν άνοιξε η βαλίτσα μπροστά του και βγήκαν 3 ντοσιέ των 8 πόντων, έπαθε έμφραγμα στο γραφείο του!

         Είναι τεράστιος ο πλούτος των Ελλήνων και είναι έξω από την καθημερινή δική μας λογική. Κινούμαστε σε ένα επίπεδο του ενός εκατομμυρίου, δεν μπορούμε να φανταστούμε τα τετράκις και τα πεντάκις και τα εκατομμύρια τόνους χρυσό. Δεν μπορούμε να το φέρουμε ούτε ως εικόνα. Γι’ αυτό τόνισα προηγουμένως για τα αποθετήρια τα ασφαλή.

         Σκεφτείτε όμως ότι την ίδια εντολή όπως περιγράφεται εδώ στο 1.7, την έχει δώσει κι ο Δήμαρχος στον Σώρρα, ως αρχηγός κράτους.

         Και μάλιστα σε ένα άλλο σημείο, η εντολή του δημάρχου λέει ακόμα κάτι πιο τρελό στον θεματοφύλακα: «θα πας στους λογαριασμούς που έχουν χρυσό, θα βάλεις τις δικές σου εγγυήσεις και θα πάρεις τον χρυσό σε επιτρεπόμενο όριο. Αυτόν δεν θα το ρευστοποιήσεις, αλλά θα τον βάλεις σε άλλους λογαριασμούς που έχουν μετρητά και θα φέρεις τα μετρητά για την Ελλάδα».

         Δηλαδή, γίνεται ένα λογοπαίγνιο με τους λογαριασμούς για να εμφανιστούν όλοι οι λογαριασμοί στην χρηματοδότηση των Δήμων. Πηγαίνεις δηλαδή στον λογαριασμό που έχει 3 εκατομμύρια τόνους χρυσό, όσους έχει, παίρνεις χρυσό βάζοντας εγγυήσεις, και αυτόν δεν τον χαλάς, αλλά τον βάζεις σε άλλον ή άλλους λογαριασμούς που έχουν μετρητά και τον επιμερίζεις και παίρνεις τα μετρητά ενώ βάζεις εγγύηση τον χρυσό που πήρες από άλλον λογαριασμό. Έτσι, εμφανίζεται ο ένας λογαριασμός μετά από τον άλλον διαδοχικά.

         Εδώ, επίσημα στον Φορέα δίνεται το πληρεξούσιο στον Πρόεδρο που έχει προέλθει από εκλογές, είναι αιρετός και έχει σημασία αυτό, να πάει να πάρει τους ισολογισμούς που είναι επικυρωμένοι με απαίτηση.

         Για δείτε πόσο βάθος έχει και τι δυνατότητες του δίνει το καταστατικό του προέδρου. Και λέει από κάτω: «Ο πρόεδρος έχει την εντολή να χρησιμοποιήσει κάθε δύναμη και δυνατότητα για να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κριθεί αναγκαία για την έρευνα αποδέσμευση, διεκδίκηση και απαίτηση και ακύρωση οποιασδήποτε σχετικής σύμβασης, οποιαδήποτε και οπουδήποτε και οποιωνδήποτε υλικών…ενεργειακών…κτλ

         …. ή έχουν κλαπεί εν καιρώ πολέμου ή άλλο.»

         Αν δείτε τι έχουν υπογράψει οι δοτές κυβερνήσεις της κατοχής, πάλι δεν θα πιστεύετε. Πόσο προδομένοι είμαστε! Σκοπός είναι η επιστροφή και η διασφάλιση τους στην Ελλάδα με τρόπο που δεν θα μπορέσουν πάλι να παραβιαστούν.

         ΜΠΑΡΛΑΣ: Λίγο παρακάτω στη παράγραφο 1.13 λέει: «τα κεφάλαια /περιουσιακά στοιχεία που θα παρέχονται από τον Πρόεδρο…. κτλ». Τι λέει δηλαδή για παράδειγμα: οι μετοχές της τράπεζας Ανατολής που έχει ο Σώρρας, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή χρηματιστήρια. Δεν είναι μετοχές που έχουν κάποιοι σε ένα φύλλο που το πετούν δεξιά και αριστερά και ψάχνουν να βρουν αγοραστές, ενώ δεν έχουν κανένα διαπιστευτήριο από κανένα χρηματιστήριο, από καμία αναγνωρισμένη διεθνή τράπεζα και θεωρούν ότι κάτι έχουν στα χέρια τους. Οι μετοχές της Τράπεζας Ανατολής που έχει στα χέρια του ο Αρτέμης είναι επικυρωμένες από τα δικά τους τα συστήματα, τα οποία είναι εν ενεργεία, απλά δεν τις δέχονται γιατί πέφτει το σύστημα τους. Να το καταλάβουμε κι αυτό!

         ΜΑΡΩ: Θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση και να σκύψουμε στο θέμα και να μελετήσουμε το καταστατικό, γιατί δεν είναι ένα οποιοδήποτε καταστατικό, αλλά το καταστατικό του Φορέα του Ελληνικού Έθνους. Είναι πολύ σημαντικό για όλον τον Ελληνισμό. Εδώ μιλάμε για όσα δικαιούμαστε για να πάρουμε πίσω, τα δικά μας, την περιουσία μας που υπάρχει απανταχού της Γαίας.

         Θα πρέπει τουλάχιστον όλα τα ιδρυτικά μέλη των Ε.ΣΥ να γνωρίζουν καλά το πρώτο καταστατικό της Ε.ΣΥ για να μπορούν να αναλύσουν και αυτό το καταστατικό του Φορέα.

         Αυτό το καταστατικό μπορεί να το πάρει στα χέρια του ο κάθε Έλληνας αυτή την στιγμή και είναι ένα άρτιο καταστατικό υπέρ του Ελληνισμού και δεν έχει να κρύψει κάτι. Δεν έχουμε όλοι το ίδιο μορφωτικό επίπεδο, για να μην πω ότι δεν έχουμε καθόλου μορφωτικό επίπεδο κι ένα χαρτί πανεπιστημίου δεν ορίζει πράγματα και καταστάσεις. Μπορεί κάποιος να μην έχει πτυχία, αλλά να μπορεί να εμβαθύνει στις καταστάσεις. Όσον αφορά το συγκεκριμένο καταστατικό αιτείται και προϋποθετείται άμεση ανάλυση.

         Επιβάλλεται να ξέρουμε, δεν γίνεται να μην γνωρίζουμε! Μιλάμε για εμάς, τα παιδιά μας, και το μέλλον μας. Επιβάλλεται, πόσο μάλλον στις Ε,ΣΥ. Οπότε, ο καθένας στην τοπική του Ε.ΣΥ μπορεί να κάνει αυτή την ανάλυση και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε το πολυπόθητο αποτέλεσμα για την Ελλάδα.

         Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το καταστατικό των Ε.ΣΥ δημιουργεί διάφορες υποχρεώσεις και δεν τους αρέσει. Αυτό είναι μαγευτικό, γι’ αυτό το θέλουν όλοι!

         ΜΑΡΩ: Δεν είναι μαγευτικό, είναι άρτιο! Εγώ έφτασα σήμερα σε σημείο να προκαλέσω ανοιχτά άνθρωπο και να του πω: «τι ψήφισες; Φέρε μου το καταστατικό του αν έχει, και αν έχει να το βάλουμε δίπλα στο δικό μας καταστατικό, να κάνουμε τις συγκρίσεις και μετά να πας να ψηφίσεις!». Δεν απάντησε για ευνόητους λόγους.

         ΜΠΑΡΛΑΣ: Όταν κάποιος ακούει «καταστατικό», ειδικά εταιρείας αστικής ευθύνης, όπως είναι το καταστατικό των Ε.ΣΥ, πέφτει από τα σύννεφα. Δεν είναι εύκολο κάποιος να κατανοήσει τι εστί καταστατικό, εκτός αν έχει μπλέξει με επιχειρηματικές διαδικασίες και ξέρει τι σημαίνει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ εύκολο να το διαβάσουν και να το κατανοήσουν! Πολλές Ε.ΣΥ που εγώ γνωρίζω το έχουν ήδη κάνει. Αυτές που δεν το έχουν κάνει, επιβάλλεται να το κάνουν, γιατί από εκεί μέσα λύνονται όλα τα προβλήματα, διευθετούν όλες τις ιδέες που έχει να προτείνει ο καθένας και μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά. Αυτό το καταστατικό του Εθνικού Φορέα είναι ο τρόπος διοίκησης της πατρίδας μας αργότερα. Δεν θα το μάθουμε αμέσως, αλλά θα το μάθουμε με την πράξη, αλλά τουλάχιστον θα μπει μέσα μας και σε κάθε περίπτωση θα έχουμε κάτι να συγκρίνουμε από όλα τα άλλα τα μιασματικά καταστατικά, αν υπάρχουν!

         ΜΑΡΩ: Πολλοί θεωρούν ότι το καταστατικό υπάρχει για τους τύπους και θα ήθελα να ρωτήσω τον Γιάννη τον Καλογερόπουλο, κι αν μπορεί ας μου απαντήσει: ας πούμε ότι εγώ η Μάρω, γνωρίζω κάποιον που είναι ιδρυτικό μέλος της Ε.ΣΥ εκ των οποίων ξέρω ότι δεν ξέρει το καταστατικό και του λέω: έλα να το μάθεις, γιατί εσύ μπορείς να έχει τις δουλειές σου, αλλά εγώ πρόλαβα και κατανόησα κάποια πράγματα και η αντίδραση είναι τύπου: «εγω το καταστατικό το έχω στην καρδιά μου», εγώ τι να κάνω επ’ αυτού όταν γνωρίζω ότι αυτό το ιδρυτικό μέλος δεν γνωρίζει και δεν θέλει να μάθει; Τι μπορεί να κάνει ένα μέλος όταν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση και οι άλλοι αντιδρούν ενώ είναι ιδρυτικά μέλη και ασκούν βέτο;

         ΣΤ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Να απαντήσω εγώ; Όταν ανοίγουμε ξανά και ξανά αποσπάσματα του καταστατικού μέσα στις συνελεύσεις, υποχρεωτικά κι αυτός που δεν θέλει να ακούσει θα το ακούσει. Δεν θα ακούσει μια ή δύο, αλλά θα φανεί σαν την μύγα μέσα στο γάλα. Θα αρχίσει να ξεχωρίζει, γιατί δεν θα ξέρει πώς να σταθεί και πώς να συμπεριφερθεί. Από εδώ και πέρα πλέον, η συμπεριφορά μας όταν μας ορίζει ως ενεργά μέλη, και δη ορκισμένα, ιδρυτικά, δεν νοείται να μην συμμετέχει. Για να έχει αποτελεσματική συμμετοχή, θα πρέπει να ξέρει και για να ξέρει, πρέπει να ενημερώνεται. Είναι εξαιρετικά απλά τα πράγματα! Αν δεν θέλει καθόλου, κάποια στιγμή θα πρέπει να αποχωρήσει για να μπει κάποιος άλλος θα θέλει και θα ξέρει να συμμετέχει.

         ΜΑΡΩ: Μπορούμε δηλαδή να προβάλλουμε μομφή;

         ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Βεβαίως! Ανά πάσα στιγμή!

         Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μένω σε αυτά που είπε ο Στέφανος και θέλω να προσθέσω το εξής: Πάρα πολλοί συνέλληνες που μου ζητούν να πάω να παραστώ σε ορκωμοσίες, τους ρωτάω γιατί ορκίζονται. Μετά από αυτή την προσωπική συνέντευξη δεν βιάζομαι να τους πω και να τους παροτρύνω να κάνουν μια Ε.ΣΥ επειδή ορκίστηκαν! Γιατί εάν δεν έχουν συνειδητοποιήσει, δεν έχουν κάτσει να ασχοληθούν και να κατανοήσουν πράγματα, στο τέλος συναντάς μόνο εμπόδια. Εγώ δεν λέω ότι είναι επίτηδες ή κακοπροαίρετα, αλλά είναι από αγνοια. Και ένας λόγος που δεν έχουν προχωρήσει στην δημιουργία πολλών Ε.ΣΥ ενώ είναι πολλοί ορκισμένοι, είναι αυτός!

         Δεν πρέπει βιαστικά να γίνει αυτό, μόνο και μόνο γιατί έχουμε την ανάγκη να κάνουμε Ε.ΣΥ ή να του λέμε εντάξει να ορκιστεί, επειδή εμφανίστηκε! Άρα, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο και ένα πράγμα που είναι πολύ σημαντικό είναι το θέμα χρόνου. Έχω όσο χρόνο θέλετε, έχω μια αιωνιότητα, δεν βιάζομαι! Το κριτήριο μου δεν είναι αν δεν έχω να φάω ή αν δεν έχω να κινηθώ, αλλά δεν βιάζομαι! Πρέπει ο καθένας να δείξει πραγματικά τι θέλει και ποιος είναι!

         ΣΤ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Ακριβώς, είναι θέμα συνειδητότητας! Και πρέπει να το μεταφέρουμε εμείς οι ίδιοι και στους ορκισμένους ή μη συνέλληνες και στα ενεργά μέλη και φυσικά, αυτός είναι κι ο λόγος που απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες με το σωστό τρόπο προσέγγισης για να κάνουμε την Ελλήνων Πολιτεία. Θα ήθελα να συνεχίσουμε γιατί κάναμε μεγάλο διάλειμμα. Τουλάχιστον ως ανάγνωση.

         ΣΤΕΦ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Συνεχίζω την ανάγνωση:

         ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

         ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

         ΑΡΘΡΟ 19

         ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

         ….

         ΑΡΘΡΟ 20

         ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

         ….

         ΑΡΘΡΟ 21

         ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

         ….

         ΑΡΘΡΟ 22

         ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ

         ….

         Ας ακούσουμε λοιπόν μέχρι εδώ ερωτήσεις…

         Γ. ΤΑΡΑΣ: Εμένα μου κάνει εντύπωση στο ΑΡΘΡΟ 21 παράγραφος 4 «εκλέγονται και ψηφίζουν το 70% των ψήφων των παρόντων…». γιατί δεν είναι 50%, αλλά 70%.

         ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Επειδή τα 144 μόνιμα τακτικά μέλη είναι αυτοί οι οποίοι νομοθετούν και θα πρέπει η συμμετοχή τους να είναι σύσσωμη στην απόφαση που θα πάρουν στο οποιοδήποτε ζήτημα. Όλα αυτά είναι διαδικαστικά και θα το δούμε καλύτερα στην πράξη και θα το μελετήσουμε καλύτερα.

         Ας συνεχίσουμε….

         ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

         ΠΟΡΟΙ-ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

         ΑΡΘΡΟ 23

         ΠΟΡΟΙ-ΕΣΟΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

         ….

         ΑΡΘΡΟ 24

         ΔΑΠΑΝΕΣ

         ….

         ΑΡΘΡΟ 25

         ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

         ….

         ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

         ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

         ΑΡΘΡΟ 26

         ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

         ….

         ΑΡΘΡΟ 27

         ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΕΑ

         ….

         ΑΡΘΡΟ 28

         ΕΥΘΥΝΕΣ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

         ….

         ΑΡΘΡΟ 29

         ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

         ….

         ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

         ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

         ΑΡΘΡΩΝ 30

         ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ –ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

         Ορίζεται προσωρινή διοίκηση (Διοικητικό Συμβούλιο) του παρόντος φορέα, μέχρι το πρώτο Τακτικό Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε έξι μήνες από την σύσταση του φορέα ή το αργότερο σε ένα έτος.

         Το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο θα αποτελείται από τρία άτομα που θα εκπροσωπούν τον Φορέα σε οιανδήποτε Αρχή, είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά και με αυτοτελές δικαίωμα υπογραφής έκαστος.

         Το πρώτο διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που θα την διοικήσει μέχρι την σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως θα συγκροτηθεί από τους κάτωθι….

         ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

         ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

         Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΤΑΜΙΑΣ

         ∋∈

         ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Τώρα μπορούμε ελεύθερα να τοποθετηθούμε, αν θέλετε και στο σύνολο του καταστατικού.

         ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Στην σελίδα 9 είναι το Κεφάλαιο Β’ και είναι η παράγραφος 4. Λέει ότι «ο φορέας μπορεί να έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας …κτλ». Η ερώτηση μου είναι η εξής: Ποια θα είναι η σχέση του Φορέα με το Κράτος;

         ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Μάλλον μπέρδεψες κάποιες έννοιες. Ο Φορέας, όταν θα έχει την εξουσία θα είναι το Κράτος. Θα είναι αυτό που θα είναι υπεύθυνο με όλες τις επιτροπές του και με πιο πολύ με τον ίδιο τον Πρόεδρο του να χαράξει την στρατηγική όπως έχει αποφασιστεί από την βάση. Άρα, Κράτος με την έννοια που την ξέρουμε σήμερα, δεν θα υπάρχει.

         ΜΑΡΩ ΧΟΡΟΖΗ: Έτσι ακριβώς είναι! Θέλω να συμπληρώσω ότι ακριβώς επειδή ισχύει αυτό που μόλις είπε, γι’ αυτό κι ορίζονται από τους 360, οι 144 και ξεχωρίζονται 50, γιατί αυτοί θα είναι οι διαχειριστές του ελληνικού κράτους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γι’ αυτό βλέπουμε εδώ ένα καταστατικό που είναι δεσμευμένο από παντού, έτσι ώστε οι κρατικοί φορείς, αυτοί δηλαδή που θα κάνουν αυτή την εργασία υπέρ των Ελλήνων και υπέρ του Έθνους και Κράτους να μην μπορούν να λειτουργήσουν αυτό προς αυτό και εις βάρος του! Δεν έχουμε απέναντι μας δηλαδή, ένα άλλο κομμάτι που εμείς πάμε να το πάρουμε. Είμαστε εμείς οι ίδιοι οι οποίοι το παίρνουμε –για να το πω απλά- από την αρχή και το φέρνουμε στην ευθεία του, έτσι ακριβώς που πρέπει να είναι το Ελληνικό Έθνος, σύμφωνα με τις Αξίες, με ένα σωστό Σύνταγμα  κι έτσι να φέρουμε πίσω πράγματα δικά μας. Ο,τιδήποτε είναι αυτό! Από αρχαία, από όσα έχουν καταχραστεί ή τα έχουν βάλει υποθήκη όπως είπε ο Βασίλης ο Σωτήρας από την UNESCO, κι άλλα πολλά. Αυτή είναι η δουλειά των 50 και των 144 και των 360 και γι’ αυτό είναι εκλεγμένοι και γι’ αυτό το καταστατικό είναι τόσο αυστηρό. Γιατί είναι πλέον, εφόσον ψηφιστεί, το ίδιο το κράτος. Οπότε, δεν υπάρχει κάτι απέναντι στο κράτος. Στα άλλα κράτη, μπορεί! Στο συγκεκριμένο, όχι!

         ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Ακόμα και σήμερα, με τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος… αλλά ποιος είναι το κράτος; Το κράτος είναι η εξουσία που πηγάζει μέσα από ένα Έθνος, έναν λαό και θα πρέπει να εργάζεται και να υλοποιεί το συμφέρον για το καλό του λαού του. Τώρα, αυτό δεν ισχύει.

         ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Έτσι όπως το αναφέρει εδώ, ότι ο φορέας μπορεί να έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την προσφορά υποστηρικτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Κράτος και τον Πολίτη..» οπότε, είτε είναι παράλληλα με το Κράτος ή θα είναι το ίδιο το Κράτος…

         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Ο Εθνικός Πολιτικός Φορέας αυτό είναι το Κράτος. Εφόσον φτάσει εκεί που το επιθυμούμε όλοι, γίνεται Κράτος πια! Δεν έχει τίποτα άλλο!

         ΜΑΡΩ: Θέλει λίγο προσοχή: Λέει: «…ως προς το Κράτος και τον Πολίτη». Διαχωρίζει δηλαδή το αυτονόητο, Κράτος το συνολικό και έκαστος του Πολίτη. Δεν υπάρχει δηλαδή βασικός διαχωρισμός. Ο μόνος διαχωρισμός που γίνεται με τους εξωτερικούς κρατικούς φορείς που όπως είπαμε και πιο πάνω και μπορεί  να μπούμε μέσα και να τους πούμε: έλα εδώ που είναι τα καταπιστεύματα; Πού είναι ο χρυσός; Γίνεται ο έλεγχος μετά κι έρχονται πράγματα πίσω. Ως προς το Κράτος και τον Πολίτη, δηλαδή προς το Κράτος από τους έξω και στα έσω προς τον Πολίτη. Έχουμε να κάνουμε και εξωτερική πολιτική. Δεν είμαστε μόνο εδώ. Είμαστε παντού, είτε τους αρέσει, είτε όχι οι Έλληνες είναι παντού. Έχουν να έρθουν τα πάντα πίσω! Άρα, ως Κράτος λειτουργούμε εντός και εκτός, αλλά και προς τον Πολίτη εντός και εκτός Ελλάδος.

         ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Στο Κεφάλαιο Ζ’ που αναφέρει για Πόρους, Έσοδα, Οικονομική Διαχείριση, στην Παράγραφο 3 που λέει: «έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα του Φορέα η οποία είναι σύμφωνη με τους σκοπούς του καθώς και από ευρωπαϊκές και εθνικές επιχορηγήσεις (που πάει να πεί ότι αναγνωρίζεται από αυτές) , δωρεές επιχορηγήσεις των δημοσιών υπηρεσιών….κτλ. Αυτό συνδύασα με την προηγούμενη παράγραφο και προέκυψε και το ερώτημα μου, ποια είναι η σχέση του Φορέα με το Κράτος.

         ΣΤ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Ας μιλήσουν κι άλλοι όπως το καταλαβαίνουν…

         ΧΡΗΣΤΟΣ: Αφού σαν Έθνος εμείς αποφασίζουμε να ιδρύσουμε το κράτος μας, αυτό το κράτος θα λειτουργεί υπέρ ημών, εμείς θα έχουμε αυτή την απόφαση πως αυτό το κράτος θα λειτουργεί υπέρ ημών με όλες αυτές τις διαδικασίες που αναφέρονται,  την εκλογή των 360, των 144 της Γερουσίας, του Εννεαμελούς και των 50. Εμείς δημιουργούμε αυτό το Κράτος που θα λειτουργεί για εμάς.

         Β. ΣΩΤΗΡΑΣ: Αρχικά, όπως μπορώ να καταλάβω την νομική κατάσταση, αυτός ο Φορέας δεν μπορεί να είναι το ίδιο το κράτος. Μέσα από αυτόν μπορείς να διδάξεις τους ανθρώπους πώς θα ήθελαν από το κράτος, πώς θα πρέπει να είναι δομημένο το κράτος, έτσι ώστε να λειτουργούν με αυτό τον σκοπό. Σίγουρα, δεν θα μπορέσεις να μετατρέψεις αυτόν τον Φορέα σε κρατική οντότητα με καμία νομική δύναμη δεν γίνεται αυτή την στιγμή αυτό, αλλά λειτουργεί όπως οποιαδήποτε άλλη Μη κερδοσκοπική Οργάνωση. Θέλεις να δεις για παράδειγμα το ΕΛΙΑΜΕΠ παίρνει επιδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά ταμεία; Κάνει συμβουλευτικές μελέτες για οποιαδήποτε κρατικό τμήμα; Γράφουν τις αναφορές τους και τους τις παραδίδουν; Το κάνουν! Αυτό σημαίνουν η περιγραφή αυτών των δύο αποσπασμάτων. Θέλεις να το εξηγήσω παραπάνω;

         ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Κατάλαβα, και εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Γιατί κάπου εδώ λέει ότι ασκεί εποπτικό ρόλο, οπότε πάει να πει ότι δεν είναι το ίδιο το κράτος. Επίσης λέει προς το Κράτος και τον πολίτη.

         Β. ΣΩΤΗΡΑΣ: Δεν μπορείς να επανιδρύσεις κατευθείαν Κράτος μέσα από μια Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, όπως είναι το νομικό καθεστώς αυτή την στιγμή.

         ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ναι, όμως μιλάμε για το καταστατικό του Πολιτικού Φορέα…

         Β. ΣΩΤΗΡΑΣ: Ναι, αλλά αυτός ο πολιτικός φορέας βασίζεται μέσα από τις Μ.Κ.Ο που έχουν γίνει. Ή δεν είναι έτσι; Δεν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ τους;

         ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ναι αυτές είναι η πηγή του!

         Β. ΣΩΤΗΡΑΣ: Άρα, μια ΜΚΟ θα πρέπει να κινηθεί μέσα από , κατά το παρόν , νομικές δυνατότητες λειτουργίες αυτής της ΜΚΟ. Δεν μπορείς να το κάνεις κάτι διαφορετικό νομικά αυτή την στιγμή. Το θέμα είναι ότι εκπαιδεύεις τον κόσμο να καταλαβαίνει το τι γίνεται, το πώς μπορεί να λειτουργήσει, όχι μια ΜΚΟ αλλά το Κράτος. Να φτάσει στο σημείο με τέτοιο σκοπό και με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί τους πολίτες κι όχι μερικούς τραπεζίτες. Δεν μιλάω για τραπεζικούς υπαλλήλους, αλλά τραπεζίτες και αυτοί είναι συγκεκριμένοι. Δεν μπορείς να δημιουργείς κρατικές οντότητες που να εξυπηρετούν τραπεζίτες κι όχι τον λαό που έφτιαξε αυτό το κράτος για τον εαυτό του.

         ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Θέλω να συμπληρώσω για να γίνει πιο κατανοητό αυτό που είπα πριν. Αυτή την στιγμή έχουμε ιδρύσει αυτόν τον πολιτικό φορέα, δηλαδή κάναμε το μπάσιμο στην πολιτική σκηνή της Ελλάδος. Άρα, υπάρχει και υφίσταται ακόμα το παλιό Κράτος, η εξουσία δηλαδή, όπως την ξέραμε. Εμείς για να περάσουμε με αυτό το μπάσιμο σε αυτή την πολιτική ζωή, ακολουθούμε και προσπαθούμε να κάνουμε ακόμα και συμβουλευτικά προς αυτό το κράτος με αυτούς τους σάπιους νόμους που είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε. Όταν έρθουμε σε τέτοια δύναμη και ισχύ θα πάνε για επανεγκαθίδρυση της Ελλήνων Πολιτείας. Για αυτό προς το παρόν μπορούμε να συμβουλεύουμε και το κράτος.

         ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Δηλαδή, εννοεί το σημερινό κράτος;

         ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Έτσι το καταλαβαίνω εγώ!

         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Με δύο λόγια, ο πολιτικός φορέας μελλοντικά δημιουργεί το κράτος που εξυπηρετεί το Έθνος. Με αυτή την σειρά θα το βάλω με λίγα λόγια. Όχι τώρα, αλλά μελλοντικά δημιουργεί το Κράτος που επιτέλους θα εξυπηρετήσει τον Πολίτη.

         ΚΩΣΤΑΣ: Η δύναμη του Έθνους είναι το Κράτος. Εκεί δίνει την εξουσία του το Έθνος. Αυτός ο πολιτικός φορέας έχει ιδρυθεί από τις Ε.ΣΥ. Άρα, η δύναμη του Φορέα είναι η Ε.ΣΥ. Επειδή όμως αυτός ο πολιτικός φορέας θα έχει συναντήσεις και θα γνωρίζει το πολιτικό γίγνεσθαι στο παγκόσμιο επίπεδο και τις διάφορες άλλες ανάγκες του Έθνους, θα μπορεί να είναι και συμβουλευτικό όργανο στις κατά τόπους Ε.ΣΥ. που εκεί είναι η δύναμη.

         Αυτό καταλαβαίνω ότι εννοεί. Ο φορέας ναι μεν είναι η εκτελεστική εξουσία των αποφάσεων από την βάση, αλλά επειδή θα έχει προσωπικές επαφές με άλλα κράτη θα μπορεί να είναι και συμβουλευτικός οργανισμός προς το Έθνος, προς τις κατά τόπους Ε.ΣΥ.

         ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, ας τοποθετηθούμε όλοι με λίγα λόγια.

         ΔΗΜ. ΣΚΡΕΤΑΣ: Για εμένα, η σημερινή κουβέντα είναι πολύ εποικοδομητική. Θα ήθελα να κάναμε μια ξεχωριστή εκπομπή για το κεφάλαιο Β’, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό και πέραν τούτου, αυτό το καταστατικό  επαναφέρει την λογική στο Έθνος των Ελλήνων και επαναφέρει τα δίκαια μας στο τραπέζι των συζητήσεων, να τα διεκδικήσουμε και να κατακτήσουμε.

         ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: Από την δική μου μεριά βλέπω ότι αυτό το καταστατικό είναι πολύ καλά δεμένο, τόσο καλά που θα πρέπει να το μελετήσουμε πολλές φορές. Μια φράση που μου έχει έρθει τώρα είναι ότι στο τέλος-τέλος πολλοί θα ήθελαν να έχουν γεννηθεί Έλληνες.

         ΜΑΡΩ ΧΟΡΟΖΗ: Έχω να πω το εξής, το καταστατικό το διάβασα μόνη μου 3 φορές και άλλη μια που το συζητήσαμε εχθές και μία σήμερα. Στις συνολικά 5 φορές που έκανα την ανάγνωση, κάθε φορά μαθαίνω κάτι παραπάνω και κάθε φορά επισφραγίζω αυτό που σκέφτομαι. Είναι τόσο άρτια κλειδωμένο και δεμένο, συγκροτημένο που δεν μπορεί κανείς με καμία μαγική δύναμη να το εξοστρακίσει. Είναι τόσο πολύ ελληνικό που δεν γίνεται περισσότερο. Είναι πολύ καλό στις Ε.ΣΥ. να μεταφέρεται όλη αυτή η Γνώση. Επιβάλλεται να μοιραστεί όλο αυτό γιατί ο κόσμος πρέπει να μάθει και να ενημερωθεί.

         ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΡΕΝΟΓΛΟΥ: Είναι τόσο καλά δεμένο που αποκλείεται να υπάρχουν διαρροές. Ακόμα κι ο Πρόεδρος είναι πολύ καλά δεμένος για να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει βάσει του καταστατικού και των Ε΄ΣΥ. Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω να υπάρχει πιο τέλειο από αυτό, αλλά βλέπουμε στην πορεία.

         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Βλέπω ότι έχουμε ένα τέλειο εργαλείο στα χέρια μας που θα μας βοηθήσει να στήσουμε κι ένα σύνταγμα βάσει των αναγκών, για να φύγουμε από αυτό το κουρέλι που έχουμε σήμερα. Ένα σύνταγμα που θα βασίζεται πάνω στις αρχές και στις αξίες και ίσως να μας βοηθήσει ως συνεχιστές του Καποδιστριακού να φέρουμε το ξεχασμένο Σύνταγμα της Τροιζήνας και να το πάρουμε ως βάση και πάνω εκεί να στήσουμε και να το εκσυγχρονίσουμε και να έχουμε κι εμείς επιτέλους αυτό που μας λείπε εδώ και 180 χρόνια.

         Γ. ΤΑΡΑΣ: Βλέπω ότι ο Κ. Μπαρλάς έκανε μια κοινοποίηση ενός εγγράφου από 3 Φεβρουαρίου του 2015 όπου είναι κατηγορούμενοι Τσοχατζόπουλος, παπαθανασίου, Μειμαράκης και Βενιζέλος. Απλά το αναφέρω, αν θέλεις τώρα πες μας τις απόψεις σου για το καταστατικό.

         ΜΠΑΡΛΑΣ: Εγώ θα σας εξομολογηθώ κάτι: όταν έγινε η ανακοίνωση του καταστατικού και το ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους Έλληνες για να δηλώσουν την πολιτική τους επιθυμία για ενδεχομένως αναμέτρηση στις εκλογές, με ξένισε πάρα πολύ και με ξένισε γιατί ενώ υπάρχουν άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων εκεί έξω Έλληνες, τα τελευταία 5 χρόνια κάθονται μουγκοί και δεν βγαίνουν έξω να μιλήσουν και να κατηγορήσουν αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Με ξένισε λοιπόν γιατί έλεγα «γιατί τους καλούμε αυτούς; Πώς είμαστε σίγουροι ότι αυτοί δεν θα μας προδώσουν, αυτοί που είναι βολεμένοι με το καθεστώς και φοβούνται σήμερα να μιλήσουν για να μην χάσουν την βόλεψη τους. Διαβάζοντας αυτό το καταστατικό όμως, κι όπως είδαμε όλοι δεν αναφέρει για τίποτα κόμματα μέσα, ούτε δόγματα και ιδεολογίες, ούτε καν τα λαμβάνει υπόψιν του, θα έλεγα ότι θα πρέπει να προκαλέσουμε οποιονδήποτε θέλει να πολιτευτεί προς όφελος της Ελλάδος, να έρθει και να δηλώσει ότι θα υπηρετήσει αυτό το καταστατικό. Να δούμε πόσα απίδια χωράει ο σάκος τους!  

         ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Εγώ δεν μπορώ να μην πω ότι μελετώντας και αυτό το καταστατικό και το καταστατικό των Ε.ΣΥ. με τα λίγα που ακούσαμε τώρα και με τα λίγα που καταλάβαμε –εγώ προσωπικά- θα το πάω πιο αισιόδοξα: όταν θα τεθούν σε λειτουργία αυτά τα δύο, θα ξηλώσουμε τις πινακίδες από τους τοίχους των Ε.ΣΥ. και θα τις βάλουμε στις εισόδους των πόλεων και των χωριών.

         Β. ΣΩΤΗΡΑΣ: Μάθετε να συνεργάζεστε και να συντονίζεστε για να δημιουργήσετε ξανά  πολιτείες και όχι ιδιωτείες. Τόσο απλά!

         Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κανονικά πρέπει  να γίνουν καθημερινές εκπομπές τουλάχιστον 3 ωρών και να γίνουν οι 6 μεγάλες ενότητες του καταστατικού. Αυτό το καταστατικό είναι εμπνευσμένο από πάρα πολλά γεγονότα και γνώσεις, αλλά κυρίως επειδή γνωρίζουμε τι έγινε το 1831, το έχω πει πάρα πολλές φορές, πώς τα χάσαμε όλα σκοτώνοντας τον έναν!

         Δεύτερη φορά δεν πρόκειται να γίνει το ίδιο λάθος κι όχι μόνο αυτό, αλλά κλειδώνεται τόσο τέλεια που όταν πραγματικά εντρυφήσουμε φράση-φράση σε αυτό το καταστατικό που είναι δέσμευση, όσοι λειτουργήσουν μέσα σε αυτό, πρώτον, δεν θα μπορούν να προδώσουν, δεύτερον δεν θα μπορούν να κάνουν του κεφαλιού τους, και τρίτον και σπουδαιότερο θα έχουν μόνιμο προσανατολισμό τον Ελληνισμό. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.

         Προσέξατε τον όρο του Προέδρου για DNA; Για σκεφτείτε να γινόταν αυτή η εξέταση σε αυτούς τους υψηλά ιστάμενους… θέλει τρομερή ανάλυση! Θέλει διάβασμα κάθε άρθρο και ανάλυση. Ας κάνουμε δύο μήνες για να το κάνουμε αυτό! Πρέπει όμως να γίνει κατανοητό κάθε κομματάκι του σε βάθος. Είναι τόσο καλά στημένο, αποσαφηνισμένο και κλειδωμένο που μας αρέσει δεν μας αρέσει, θα γίνουμε Έλληνες, συνειδητά πλέον!

         Θα το αφήσω εδώ και θα προκαλέσω άμεσα να βρεθούμε ξανά και να το αναλύσουμε. Μπορεί ο καθένας μας να κάτσει να διαβάσει ένα δύο άρθρα, να τα μελετήσει καλά και να τα ξέρει απέξω και ανακατωτά και να τα διαβάζει αυτά και να τα εξηγεί και να συμπληρώνουμε οι υπόλοιποι. Να μην κάνουμε μόνο ανάγνωση, γιατί το μυαλό φεύγει. Έχει τεράστια σημασία να καταλάβουμε κάθε του λέξη και φράση. Είναι η αρχή και το τέλος του  ελληνισμού από εδώ και πέρα και τα εμπεριέχει όλα και δεν θα σου ξανασπάσει ποτέ!

         Όλα αυτά που διαβάζουμε τώρα, γιατί είναι κλειδωμένα, ώς εντολές υποχρεωτικές ανέγκλητες και μεταθανάτιες από τους δήμους. Δηλαδή, δεν μπορεί να σπάσει καμία εντολή στο μέλλον γιατί είναι ανέγκλητη και μεταθανάτια.

         Κι ούτε γίνεται υπερεξουσία του θεματοφύλακα/διαχειριστή, αλλά τον πάει στην λαϊκή βάση και του λέει: μέσα από τον λαό θα διαχειριστείς τα πάντα, εσύ μόνο θα έχεις την ευθύνη». Και τώρα αν το δούμε και μέσα στο καταστατικό, ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη. Δεν διοικεί ουσιαστικά, επιβλέπει! Έχει βέτο στα πάντα, πολύ σωστά, αλλά δεν φτιάχνει αυτός τους νόμους. Νομίζω ότι το μήνυμα το πήρατε όλοι σας! Αναλαμβάνει ο καθένας σας κάποια άρθρα, όχι μόνο τα εκφωνεί, αλλά τα αναλύει και συμπληρώνουμε οι υπόλοιποι. Είμαστε σε ένα στάδιο γνώσεων που είναι πάρα πολύ καλό, γνωρίζουμε για την κυριαρχία, για την διαχείριση, γνωρίζουμε πολλά και μπορούμε να προσφέρουμε πραγματικά στον Ελληνισμό.

         ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Καταρχήν, αυτό που θέλω να πω για το καταστατικό, ότι κάποιοι είπαν για «τα εργαλεία» που μας έφερε ο Αρτέμης Σώρρας, κάποιοι άλλοι «τα όπλα», εγώ θα πω ότι αυτό είναι η ατομική βόμβα που βγήκε πολύ δυνατά και είναι έτοιμη να εκραγεί. Όσο δουλέψουμε εμείς καλά και συσπειρώσουμε όλους τους έλληνες κάτω από αυτόν τον Φορέα, τόσο θα είμαστε πιο δυνατοί και πιο κοντά στον στόχο για την επανίδρυση της Ελλήνων Πολιτείας. Επίσης θέλω να πω ότι σύσσωμη η παρουσία της Ε.ΣΥ. Στουτγκάρδης εδώ στο πάνελ και τους ευχαριστώ και ελπίζω να δώσει παράδειγμα σε άλλες Ε.ΣΥ. να συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις και γιατί όχι να γίνονται συζητήσεις και για το καταστατικό.

         Γ. ΤΑΡΑΣ: Έχω ενημερώσει όλες τις Ε.ΣΥ και περιμένω την ανταπόκριση τους. Ευχαριστώ για την συμμετοχή σας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει και να μεταφέρουμε το μήνυμα και να αφυπνίσουμε τον κόσμο και να αγκαλιάσουμε όλοι οι Έλληνες αυτό τον Ιερό τόπο μας!

         ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: Έλενα Αλεξίου

         ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πλάτων Πισατίδης

         ΟΜΑΔΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

         Αφήστε μια απάντηση