ΟΛΥΜΠΙΑ. Ο ΟΡΚΙΟΣ ΖΕΥΣ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΔΙΝΑΝ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΟΡΚΟ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ, ΟΙ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΑΛΦΕΙΟΡΡΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

11659279_446706568840830_5157490533299775088_n

Κατερίνα-Διοτίμα Σπανού ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΣΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟ, ΥΠΗΡΧΕ ΚΤΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΟΡΚΙΟΥ ΔΙΟΣ, ΟΠΟΥ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ, ΕΔΙΝΑΝ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΟΡΚΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ !!!

…………………..

[ … ἐγένοντο δὲ Τιτάνων ἔκγονοι Ὠκεανοῦ μὲν καὶ Τηθύος Ὠκεανίδες, Ἀσία Στὺξ Ἠλέκτρα Δωρὶς Εὐρονόμη [Ἀμφιτρίτη] Μῆτις, Κοίου δὲ καὶ Φοίβης Ἀστερία καὶ Λητώ, Ὑπερίονος δὲ καὶ Θείας Ἠὼς Ἥλιος Σελήνη, Κρείου δὲ καὶ Εὐρυβίας τῆς Πόντου Ἀστραῖος Πάλλας Πέρσης,

Ιαπετοῦ δὲ καὶ Ἀσίας Ἄτλας, ὃς ἔχει τοῖς ὤμοις τὸν οὐρανόν, καὶ Προμηθεὺς καὶ Ἐπιμηθεὺς καὶ Μενοίτιος, ὃν κεραυνώσας ἐν τῇ τιτανομαχία Ζεὺς κατεταρτάρωσεν.

ἐγένετο δὲ καὶ Κρόνου καὶ Φιλύρας Χείρων διφυὴς Κένταυρος, Ἠοῦς δὲ καὶ Ἀστραίου ἄνεμοι καὶ ἄστρα, Πέρσου δὲ καὶ Ἀστερίας Ἑκάτη, Πάλλαντος δὲ καὶ Στυγὸς Νίκη Κράτος Ζῆλος Βία.

τὸ δὲ τῆς Στυγὸς ὕδωρ ἐκ πέτρας ἐν Ἅιδου ῥέον Ζεὺς ἐποίησεν ὅρκον, ταύτην αὐτῇ τιμὴν διδοὺς ἀνθ᾽ ὧν αὐτῷ κατὰ Τιτάνων μετὰ τῶν τέκνων συνεμάχησε. … ] ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Α’

………………….

[ Επιπλέον, ήταν προστάτης του όρκου (Ζευς Όρκιος) και η οργή του ήταν τρομερή όταν κάποιος θεός ή θνητός τον παρέβαινε. Οι θνητοί πάντοτε στους όρκους τους επικαλούνταν ως πρώτο θεό τον Δία, ενώ οι θεοί ορκίζονταν στα ιερά ύδατα της Στύγας. Η παράβαση αυτού του όρκου ακόμη και για τους αθάνατους είχε φοβερές συνέπειες. Για έναν ολόκληρο χρόνο έπεφταν σε νάρκη και για τα επόμενα εννιά δε συμμετείχαν στα συμβούλια και τα συμπόσια των θεών. ]

11143670_446706638840823_8084788957481183556_n

………………………………………………

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΗΛΙΑΚΑ Α’ 

[ – V.24

[24.9] ὁ δὲ ἐν τῷ βουλευτηρίῳ πάντων ὁπόσα ἀγάλματα Διὸς μάλιστα ἐς ἔκπληξιν ἀδίκων ἀνδρῶν+ πεποίηται: ἐπίκλησις μὲν Ὅρκιός ἐστιν αὐτῷ, ἔχει δὲ ἐν ἑκατέρᾳ κεραυνὸν χειρί.

παρὰ τούτῳ καθέστηκε τοῖς ἀθληταῖς καὶ πατράσιν αὐτῶν καὶ ἀδελφοῖς, ἔτι δὲ γυμνασταῖς ἐπὶ κάπρου κατόμνυσθαι τομίων, μηδὲν ἐς τὸν Ὀλυμπίων ἀγῶνα ἔσεσθαι παρ’ αὐτῶν κακούργημα.

οἱ δὲ ἄνδρες οἱ ἀθληταὶ καὶ τόδε ἔτι προσκατόμνυνται, δέκα ἐφεξῆς μηνῶν ἀπηκριβῶσθαί σφισι τὰ πάντα ἐς ἄσκησιν

ὀμνύουσι δὲ καὶ ὅσοι τοὺς παῖδας ἢ τῶν ἵππων τῶν ἀγωνιζομένων τοὺς πώλους κρίνουσιν, ἐπὶ δικαίῳ καὶ ἄνευ δώρων ποιεῖσθαι κρίσιν, καὶ τὰ ἐς τὸν δοκιμαζόμενόν τε καὶ μή, φυλάξειν καὶ ταῦτα ἐν ἀποῤῥήτῳ.

τῷ κάπρῳ δὲ ὅ τι χρῆσθαί σφισι μετὰ τῶν ἀθλητῶν τὸν ὅρκον καθέστηκεν, οὐκ ἐμνημόνευσα ἐπερέσθαι,

ἐπεὶ τοῖς γε ἀρχαιοτέροις ἐπὶ ἱερεῖα ἦν καθεστηκός, ἐφ’ ᾧ τις ὅρκον ἐποιήσατο, μηδὲ ἐδώδιμον εἶναι τοῦτο ἔτι ἀνθρώπῳ.

δηλοῖ δὲ οὐχ ἥκιστα καὶ Ὅμηροςτὸν γοῦν κάπρον καθ’ ὅτου τῶν τομίων Ἀγαμέμνων ἐπώμοσεν ἦ μὴν εἶναι τὴν Βρισηίδα ἑαυτοῦ τῆς εὐνῆς ἀπείρατον, τοῦτον τὸν κάπρον ἀφιέμενον ὑπὸ τοῦ κήρυκος ἐποίησεν ἐς θάλασσαν:

ἦ, καὶ ἀπὸ σφάραγον κάπρου τάμε νηλέι χαλκῷ.
τὸν μὲν Ταλθύβιος πολιῆς ἁλὸς ἐς μέγα λαῖτμα
ῥῖψ’ ἐπιδινήσας, βόσιν ἰχθύσιν. ( Όμηρος Ιλιάς 19.266-268)

οὕτω μὲν τὸ ἀρχαῖον τὰ τοιαῦτα ἐνόμιζον: ἔστι δὲ πρὸ τῶν ποδῶν τοῦ Ὁρκίου πινάκιον χαλκοῦν, ἐπιγέγραπται δὲ ἐλεγεῖα ἐπ’ αὐτοῦ, δεῖμα ἐθέλοντα τοῖς ἐπιορκοῦσι παριστάναι. ]

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ

…………..

ΠΑΡΕΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ , ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗ ΟΙ ΗΛΕΙΟΙ ΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΑΛΤΙΝ , ΒΩΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ … ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ !!!

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ !!! (επειδή όλους μας έχουν μάθει τους… “άγιους πάντες” )

ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΠΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ.

[ – V.14 τὰ δὲ ἐς τὸν μέγαν βωμὸν ὀλίγῳ μέν τι ἡμῖν πρότερόν ἐστιν εἰρημένα, καλεῖται δὲ Ὀλυμπίου Διός:

πρὸς αὐτῷ δέ ἐστιν Ἀγνώστων θεῶν βωμὸς καὶ μετὰ τοῦτον Καθαρσίου Διὸς καὶ Νίκης καὶ αὖθις Διὸς ἐπωνυμίαν Χθονίου.

εἰσὶ δὲ καὶ θεῶν πάντων βωμοὶ καὶ Ἥρας ἐπίκλησιν Ὀλυμπίας, πεποιημένος τέφρας καὶ οὗτος: Κλυμένου δέ φασιν αὐτὸν ἀνάθημα εἶναι. ]

……………………………………..

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Κατερίνα-Διοτίμα Σπανού

ΕΡΕΥΝΑ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Πλάτων Πισατίδης

…………………….

« Διότι το αρχαιότατον είναι και το σεβασμιώτατον, ο δε όρκος είναι το σεβασμιώτατον πάντων » ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ 500 ΗΛΙΑΣΤΩΝ(ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ). ΟΙ ΧΑΖΑΡΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΜΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΚΑΙ ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΡΚΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΙΕΡΟΣ ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ.

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΣΑΣ ΔΙΝΩ ΕΝΑΝ ΟΡΚΟ. Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ.

………………………………………..

Αφήστε μια απάντηση