Περί Ελλανίων αξιών. ΙΣΟΤΗΤΑ. ( Άρθρο της Δικηγόρου Αθανασίας Γεωργοσοπούλου )

ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.

Περί Ελλανίων αξιών 
ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΝΑΝΣΙ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥΓράφει η Δικηγόρος Αθανασία Γεωργοσοπούλου

Ισότητα είναι η επακριβώς παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους πολίτες , χωρίς καμμία διάκριση… Η αξιοποίηση των ευκαιριών όμως εξαρτάται από τον κάθε πολίτη ξεχωριστά.
Ο Αριστοτέλης δε είχε πεί ότι ”Δεν υπάρχει τίποτε πιό άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων”

Πρωταρχικό μέλημα κάθε ευνομούμενης Πολιτείας που σέβεται τους πολίτες της , αλλά και κάθε άνθρωπο είναι η παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους… ίση πρόσβαση στην Δικαιοσύνη , την Παιδεία, την Υγεία , την Εκπαίδευση…

Οι άνθρωποι όμως από την φύση μας δεν είμαστε ίσοι… ούτε όμοιοι… Είμαστε όμως ισότιμοι και ομότιμοι… Αυτό σημαίνει ότι παρά το ότι η ίδια η φύση μας έπλασε με διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα απέναντι στην Πολιτεία οφείλουμε να αντιμετωπιζόμαστε ως ίσοι και ομότιμοι… Πετυχημένη Πολιτεία είναι αυτή που αντιμετωπίζει ισότιμα τις ανισότητες μεταξύ των πολιτών της.. Ήτοι , αυτή που δίνει την ευκαιρία στους άνισους από την φύση τους πολίτες να αναπτυχθούν ισότιμα…

Στα περισσότερα σύγχρονα Συντάγματα η ισότητα κατοχυρώνεται πολιτειακά ως ισονομία και ισοπολιτεία… Ισονομία είναι η ίση αντιμετώπιση των πολιτών από τους νόμους… Ισοπολιτεία δε , οι ίσες ευκαιρίες για την ανάληψη πολιτειακών αξιωμάτων.
Βεβαίως , ό,τι θεσπίζεται δικαιικά συνήθως -αιώνες τώρα- καταστρατηγείται στην πράξη…
Επί της ουσίας , παγκόσμια γίνεται σήμερα ολοένα και πιο φανερό ότι η εποχή της ισότητος μεταξύ των πολιτών έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί…
Ζούμε σε κοινωνίες όπου κυριαρχεί η ανισότητα στην πρόσβαση σε θεμελιώδη δικαιώματα… όπως αυτά της υγείας , της παιδείας , της δικαιοσύνης…
Στις υπάνθρωπες κοινωνίες του σήμερα οι βασικές ανθρώπινες αξίες -της ισότητος συμπεριλαμβανομένης- έχουν γίνει απλά επίφαση για την επικράτηση των ισχυρών έναντι των αδυνάμων… 

Η Δημοκρατία στις μέρες μας , της οποίας βασική έκφανση είναι η ισότητα και η ελευθερία ποδοπατείται από την δημ(ι)οκρατία του διεθνούς τραπεζικού συστήματος που έχοντας επικυριαρχίσει στις βασικές δημοκρατικές εξουσίες ύπουλα και συνωμοτικά , αντιμετωπίζει τον πολίτη ώς νούμερο ,συνδεδεμένο με ένα σύνολο δανείων, κι όχι ως πολίτη ίσο , αυθύπαρκτο και αυτάρκη. 

Στην Νέα Ελλήνων Τάξη η ισότητα μεταξύ των ανθρώπων πολιτών θα επανέλθει…
Οι πολίτες στην Ελλήνων Πολιτεία θα αποκτήσουν ίσα δικαιώματα ξανά και ίση πρόσβαση τόσο στην υγεία , όσο και στην παιδεία , την δικαιοσύνη. Η ισονομία θα επανέλθει με αποτέλεσμα όλοι να είναι πραγματικά ίσοι Ενώπιον των νόμων κι όχι κάποιοι πιο ίσοι έναντι άλλων… Αδικίες όπως η υπερβολική φορολόγηση των ασθενεστέρων και η μη φορολόγηση των ισχυροτέρων θα εξαλειφθούν ολοκληρωτικά…

Η Νέα Ελλήνων Τάξη θα τοποθετήσει τον άνθρωπο πολίτη εκεί που του πρέπει….
Θα τον καταστήσει κύριο και κυρίαρχο του εαυτού και της ζωής του… Ενεργό πολίτη , ίσο μεταξύ ίσων και υπόλογο καταρχήν απέναντι στον εαυτό του και την δική του αναζήτηση της ανέλιξης…
Η Ελλήνων Πολιτεία , χτισμένη πάνω στις Ελλάνιες Αξίες θα ξαναθυμίσει στον άνθρωπο , όσα αιώνες δογματισμών και απάνθρωπων συμπεριφορών τον έχουν κάνει να ξεχάσει…
Αισιοδοξείτε ίνα ευδαιμονήσετε !!!

………………………………………………………………………

Αφήστε μια απάντηση