ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

11128366_1656671021228698_4646967047585998624_n

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ

ΓΝΩΘΙ Σ’ ΑΥΤΟΝ ( Γνώριζε τον εαυτόν σου ). ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ ( Τίποτε υπερβολικόν ).

Τα δύο αυτά Δελφικά παραγγέλματα επλαισίωναν το ιερότατον σύμβολον Ε, εντός του Ναού του Πυθίου Απόλλωνος στους Δελφούς. Η γνώσις και η αρετή, οι προτεινόμενες εδώ, είναι οι δύο συνιστώσες, οι οποίες ως συνισταμένην έχουν την θέωσιν του ανθρώπου.
Η αυτογνωσία οδηγεί στο υψηλότερον επίπεδον της γνώσεως, καθώς ο άνθρωπος είναι μία μικρογραφία του Σύμπαντος, και εντός του ευρίσκεται καταχωρημένη στις κυτταρικές του μνήμες, όλη η σοφία και η αλήθεια του Κόσμου.
Προϋπόθεσις όμως της αυτογνωσίας είναι η ηρεμία της ψυχής, η οποία επιτυγχάνεται με τον προσανατολισμόν της προς την μεσότηταν, την αποφυγήν δηλαδή κάθε υπερβολής. Η μεσότης αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αρετή, η οποία δίδει στην ψυχήν την αρμονίαν και ανοίγοντας τους διαύλους της μνήμης, ενεργοποιεί την αυτογνωσίαν.
Ο εν Δελφοίς Άναξ, διά μέσου των σημάνσεων και επισημάνσεών του, δεικνύει με τον τρόπον αυτόν στον άνθρωπον την οδόν, η οποία οδηγεί στο ανέσπερον Φως του Νοητού Ηλίου.

23/4/2015
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Αφήστε μια απάντηση