ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ… Ο ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ “ΠΑΤΕΡΑΣ” ΤΟΥ… ΧΡΙΣΤΟΥ !!!

ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

God

ΦΑΣΚΩ = ΛΕΓΩ… ΠΡΟΦΑΣΚΩ = ΠΡΟΛΕΓΩ… ΑΡΑ ;;; ΤΑ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ… 

Ο ΝΟΩΝ ΝΟΗΤΩ…

………………………………………………………………………

ΦΟΒΟΣ, ΤΡΟΜΟΣ, δηλαδή τρομοκρατία εναντίον όλων των ανθρώπων της Γης από τον… πατέρα του Χριστού !!!
Απορίας άξιον είναι το γιατί ;;;
Τι “θεός” είναι αυτός που μισεί τόσο πολύ τους ανθρώπους ;;;

————————————————————-

[[ Φοβήθητε λοιπόν, διότι η Ημέρα η μεγάλη της τιμωρίας της υπό του Κυρίου είναι πλησίον, έρχεται με μεγάλην ταχύτητα. Εκείνα τα οποία πρόκειται να ακουσθούν κατά την ημέραν αυτήν του Κυρίου προώρισται να είναι πικρά και σκληρά. Η ημέρα εκείνη του Κυρίου είναι ημέρα μεγάλης οργής του Θεού, ημέρα θλίψεως και ανάγκης των ανθρώπων, ημέρα άνευ ουδεμίας ωραιότητος, άσχημος και άχαρις, ημέρα δηλ. εξαφανισμού, ημέρα σκεπασμένη με βαθύ σκότος, ημέρα γεμάτη σκιεράς νεφέλας και σκοτεινής ομίχλης, ημέρα καθ’ ήν ακούονται πολεμικαί σάλπιγγες και κραυγαί πολεμιστών, επί των ωχυρωμένων πόλεων και εις τους υψηλούς πύργους των γωνιών των τειχών των.
Θα φέρω τους ανθρώπους εις μεγάλην θλίψιν και θα βαδίσουν όπως οι τυφλοί, διότι ημάρτησαν εις τον Κύριον. Θα χύσω και θα σκορπίσω το αίμα των κατά γης όπως είναι απερριμμένον το χώμα, και τα πτώματά των θα αφήσω άταφα επί της γης, ως κόπρους βοών. Ούτε το αργύριόν των ούτε το χρυσίον των θα δυνηθή να σώση αυτούς κατά την ημέραν της οργής του Κυρίου, διότι με το τρομερόν πυρ του θυμού του ο Κύριος θα καταστρέψη όλην την γην. Ναί! Πλήρη και σύντομον καταστροφήν θα επιφέρη ο Κύριος εις όλους τους κατοίκους της γης. ]]

{“ΠΡΟΦΗΤΗΣ” Σοφονίας Α.14-18}

http://alfeiospotamos.blogspot.gr/2008/12/blog-post_9121.html

………………………………………..

ΣΧΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: Οι κίνδυνοι της ηλιοθεραπείας

Αφήστε μια απάντηση