Μεγάλη Τρίτη: ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

Χωρίς κατηγορία

η Μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωμένη αφενός στη μνεία του ιερού ευαγγελίου που αναφέρεται στη δριμύτατη καταγγελία του Ιησού κατά  των Γραμματέων και των Φαρισαίων, και αφετέρου στην παραβολή των δέκα παρθένων.

Κατα Ματθαιον

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 25)

  1«Τότε θα ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με δέκα παρθένες που, αφού έλαβαν τις δικές τους λαμπάδες, εξήλθαν σε προϋπάντηση του νυμφίου.  2 Πέντε λοιπόν από αυτές ήταν μωρές

και πέντε φρόνιμες…

 Οι πιστοί μονοθεϊστές, έχουν φαντασιώσεις με παρθένες στον Παράδεισο, αλλά για τους  μη πιστούς ισχύει:

«Όσο για τους εχθρούς μου, αυτούς πού δεν με θέλησαν για βασιλιά τους, φέρτε τους εδώ και κατασφάξτε τους μπροστά μου.»

Iησούς (Λουκ. ιθ΄ 27)

Αφήστε μια απάντηση