Η ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1959386_1382360045399879_6278087467940304425_nΗ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Πολλοί αναρωτιούνται, “γιατί βρε παιδί μου, υπάρχουν τόσα πολλά κόμματα στην Ελλάδα;“. Για να κατανοήσουμε σε αυτό το παράδοξο φαινόμενο, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μια Φυσική Αρχή, την ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ αρ 146 (νόμο 3023/25-06-2002), τα κόμματα που έχουν πάρει 1,5% στις εκλογές και καλύπτουν με πλήρεις συνδυασμούς το 70% της επικράτειας δικαιούνται το 10% του 1,02 τοις χιλίοις επί των τακτικών εσόδων του προυπολογισμού κάθε έτους.
Τα τακτικά έσοδα του προυπολογισμού του 2014 ήταν 48,72 δισ ευρώ.
Με βάση την παραπάνω κατανομή τα κόμματα που θα πάρουν 1,5% στις εκλογές θα προικοδοτούνται κάθε έτος με 5,85 εκατ ευρώ.
Επιπλέον κάθε φορά που θα γίνονται εκλογές το κάθε κόμμα από αυτά, θα παίρνει επιπλέον 214000 ευρώ (το 0,22 τοις χιλίοις των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού επί 10% δια των αριθμό των δικαιούμενων κομμάτων.
Δεν είναι παράξενη, αλλά πολύ κοινή πρακτική, από κάποιο μεγάλο κόμμα να αποσπούνται κάποιοι, και να ιδρύουν ένα νέο κόμμα; Ποια είναι η κύρια αιτία; Αν κάποιος γνωρίζει την “Αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων“ της Υδροστατικής, μπορεί εύκολα να κατανοήσει πώς λειτουργεί το όλο σύστημα με τα κόμματα στην Ελλάδα. Επειδή όλα τα κόμματα είναι ρευστά, η δυναμική ισορροπία επέρχεται όταν οι στάθμες του ρευστού στο κάθε δοχείο, (μεταξύ συγκοινωνούντων), φθάσουν στο ίδιο ύψος, άσχετα πόσο ρευστό έχει το κάθε δοχείο. Η στάθμη λοιπόν είναι κοινή και το ρευστό φυσικά είναι το χρήμα. 
Για παράδειγμα στις τελευταίες εκλογές του 2012, εκτός των υπολοίπων κομμάτων που ξεπέρασαν το ποσοστό του 3% και μπήκαν στην Βουλή, υπάρχουν και άλλα δύο κόμματα, (“Δημιουργία ξανά“ και “ΛΑΟΣ“), που ξεπέρασαν το 1,5% και έτσι χρηματοδοτούνται ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, από τον κρατικό κορβανά, με πολλά εκατομμύρια ευρώ!

Τώρα πλέον συνέλληνα μπορείς να καταλάβεις ποια είναι η πραγματική αιτία της δημιουργίας τόσων πολλών κομμάτων στην Ελλάδα. Το κύριο θέμα λοιπόν δεν είναι η σωτηρία σου, αλλά το ρευστό!

ΝΟΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ  2002_3023.pdf 

10897771_1382359992066551_4777725137198589311_n

………………………………………………………….

Αλφειός: ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΤΩΝ …

Άρθρο 5. Τα έσοδα και οι δαπάνες των πολιτικών κομμάτων διακινούνται μέσω λογαριασμών, που τηρούνται σε τράπεζες, εγκατεστημένες στην Ελλάδα, σε ποσοστό τουλάχιστον 80% του ετήσιου ύψους τους. Οι λογαριασμοί αυτοί γνωστοποιούνται, εντός πέντε ημερών από το άνοιγμά τους, στην Επιτροπή Ελέγχου. Τα εκλογικά έσοδα και οι εκλογικές δαπάνες διακινούνται, ομοίως, μέσω χωριστών τραπεζικών λογαριασμών, κατά το ίδιο ποσοστό, με αντίστοιχη υποχρέωση γνωστοποίησης. Κατάθεση στους ανωτέρω λογαριασμούς επιτρέπεται μόνο επώνυμα, με ευθύνη της τράπεζας ως προς τη διαπίστωση των στοιχείων ταυτότητας του καταθέτη.

Άρθρο 7. Απαγόρευση χρηματοδότησης
1. Απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τα κόμματα και τους υποψήφιους βουλευτές από: α. Φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια. β. Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. γ. Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού. δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών. 
2. Από την απαγόρευση της περίπτωσης β’ της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι χρηματοδοτήσεις προς τα πολιτικά κόμματα, εφόσον προέρχονται, αποκλειστικώς, από επιχειρήσεις και κάθε είδους νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι μετοχές ή συμμετοχές των οποίων είναι, υποχρεωτικώς, ονομαστικές και ανήκουν, αποδεδειγμένα, στο σύνολό τους, σε πολιτικό κόμμα ή, για λογαριασμό του κόμματος, στον επικεφαλής του ή σε άλλα φυσικά πρόσωπα εντεταλμένα, προς τούτο, από το αρμόδιο όργανο του κόμματος. 
3. Σε περίπτωση χρηματοδότησης ή άλλων παροχών, κατά παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, όποιος χρηματοδότησε ή προέβη στην παροχή, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται και οι κατά το άρθρο 15 υπεύθυνοι των πολιτικών κομμάτων ή οι υποψήφιοι βουλευτές που καίτοι εγνώριζαν αποδέχθηκαν χρηματοδότηση ή παροχή.

Άρθρο 8. 1. Η χρηματοδότηση κομμάτων ή συνασπισμών, από το ίδιο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 
….
4. Με πρόστιμο μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ τιμωρούνται και οι υπεύθυνοι των κομμάτων, κατά το άρθρο 15 του παρόντος νόμου και οι υποψήφιοι βουλευτές που καίτοι εγνώριζαν αποδέχθηκαν τη χρηματοδότηση.

Άρθρο 24. …

7. Το πολιτικό κόμμα που δέχεται χρηματοδότηση, κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 8, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι το 20% της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας σε αυτό τακτικής χρηματοδότησης ή με πρόστιμο μέχρι εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, αν πρόκειται για κόμμα που δεν λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση.

ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ…

Οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων

ΣτΕ 3157/2009 Τμ. Δ με σημείωμα Στέργιου Κοφίνη

[…]

[… Σημείωμα

Στην προκείμενη περίπτωση, το Κόμμα Φιλελευθέρων, το οποίο στις βουλευτικές εκλογές του 2004 είχε συγκεντρώσει μόλις το 0,035% του συνόλου των έγκυρων ψήφων στην Επικράτεια, ήτοι 2.619 ψήφους, προσέβαλε την κοινή υπουργική απόφαση καθορισμού των δικαιούχων και του ποσού της ετήσιας κρατικής τακτικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς για το έτος 2006 κατά το μέρος που δεν περιλαμβάνεται το ίδιο μεταξύ των δικαιούχων. Τα βασικά ζητήματα που κλήθηκε να εξετάσει το δικαστήριο ήταν, πρώτον, κατά πόσο βάσει της νέας διατύπωσης της παρ. 2 του αρ. 29 Σ. προκύπτει υποχρέωση του Κράτους να χρηματοδοτεί το σύνολο των πολιτικών κομμάτων και, δεύτερον, κατά πόσο μία διαφοροποίηση με βάση τον αριθμό των ψήφων που συγκέντρωσε κάθε κόμμα στις τελευταίες εκλογές είναι συνταγματικά ανεκτή ενόψει των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της παροχής ίσων ευκαιριών στα πολιτικά κόμματα…]

ΔΗΛΑΔΗ, ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΚΩΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΠΛΩΜΑ… 7086_620925344687285_809303884505794970_n

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΜΚΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΤΩΝ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ- Ε.ΣΥ.»934798_10204806654032772_4130005970336321924_n

Αφήστε μια απάντηση