ΑΠΑΤΟΥΡΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

1507871_1586694588226342_415124595931328337_nΑΠΑΤΟΥΡΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Η Ελληνική Μυθιστορία αναφέρει ότι η συμβολή της θεάς Αφροδίτης κατά την Γιγαντομαχίαν ήταν καταλυτική. 
Αυτή, εκτός του ότι εφόνευσεν η ιδία τον Γίγαντα Γεβριόνην, συνενοήθη με τον Ηρακλή και τον έκρυψεν εις ένα σπήλαιον. Έπειτα φορώντας τον Κεστόν, την ζώνην δηλαδή η οποία είχεν τρομερήν ελκυστικήν δύναμιν, εξαπατούσεν τους Γίγαντες και τους έφερεν τον έναν μετά τον άλλον εις το σπήλαιον, όπου ο Ηρακλής με ευκολίαν τους εφόνευεν.
Από αυτήν την πράξιν της, επειδή εξαπατούσεν τους Γίγαντες, ονομάσθη Αφροδίτη Απατουρία και ο Ζεύς της έδωσεν μεγάλην αξίαν και δύναμιν.
Προς τιμήν της Απατουρίας Αφροδίτης υπήρχεν ναός στην Φαναγορίαν της Κριμαίας, όπου ετιμάτο ως γιγαντοκτόνος.
Κατά μίαν άλλην προσέγγισιν του μύθου, η ηρωϊκή ψυχή ( Ηρακλής ), χρησιμοποιώντας την ελκτικήν και αναγωγικήν δύναμιν του Έρωτος, η οποία συναρμόζει τα πάντα στο Σύμπαν ( Αφροδίτη ), δύναται να απαλλαγεί από τις γήινες φθοροποιές δεσμεύσεις της ( Γίγαντες ), οι οποίες αντιτίθενται αντιμαχόμενες την θείαν της φύσιν. 

28/11/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ Basilis Drosos
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Αφήστε μια απάντηση