ΑΝΥΤΟΣ

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

10632607_1575304222698712_3603880630711797389_nΑΝΥΤΟΣ
Ο Άνυτος, ο υιός του Ανθεμίωνος, ο ένας εκ των τριών κατηγόρων του Σωκράτους, έδειξεν από πολύ ενωρίς την έλλειψιν ήθους και την ροπήν του να χρησιμοποιεί κάθε ανοίκειον και ανήθικον μέσον, προκειμένου να προσποριστεί προσωπικά και πολιτικά οφέλη.
Κατά την διάρκειαν του Πελοποννησιακού πολέμου, το έτος – 409, διατελώντας στρατηγός, εστάλη από τους Αθηναίους με 30 τριήρεις να σπεύσει εις βοήθειαν της Πύλου, την οποίαν κατείχαν οι Αθηναίοι και επολιόρκουν οι Λακεδαιμόνιοι. Ευρίσκων όμως την θάλασσαν περί τον Μαλέαν τρικυμιώδη, και μη δυνάμενος να συνεχίσει την πορείαν του, επέστρεψεν άπρακτος, με αποτέλεσμα η Πύλος να πέσει αβοήθητη στα χέρια των Λακεδαιμονίων.
Οι Αθηναίοι τον κατηγόρησαν διά προδοσίαν και οδηγήθη στο δικαστήριον διά να δικασθεί. Τότε ο Άνυτος εγκαινιάζοντας ιστορικά την δωροδοκίαν δικαστών, εξηγόρασεν τους δικαστές του και κατάφερεν έτσι να αθωωθεί απαλλασσόμενος της κατηγορίας.
Αλλά και ο υπόλοιπος βίος του χαρακτηρίζεται από έλλειψιν αξιών και σταθερότητος, αφού κατά καιρούς συμμετείχεν ως ενεργόν μέλλος και των δύο πολιτικών φατριών, προκειμένου να ευρίσκεται πάντα με το μέρος των επικρατούντων.
Με τον Σωκράτη, ενώ στην αρχήν ήταν φίλος, διέρρηξεν τις σχέσεις του, όταν ο μεγάλος φιλόσοφος τον επέπληξεν διά την πολιτικήν του συμπεριφοράν και διά το ότι δεν είχεν αφήσει τον υιόν του να ασχοληθεί με την φιλοσοφίαν.
Έτσι, μαζί με τον Μέλητο και τον ρήτορα Λύκονα, κατηγόρησαν τον Σωκράτη, ως εισάγοντα καινά δαιμόνια και διαφθείροντα τους νέους, και το διαβρωμένον από τους πολιτικούς δικαστήριον, κατεδίκασεν τον φιλόσοφον εις θάνατον διά της πόσεως του κωνείου το – 399. 
Το τέλος του αχρείου αυτού ανδρός δεν είναι ιστορικά τεκμηριωμένον. Άλλοι διατείνονται ότι οι Αθηναίοι τον εσκότωσαν αργότερα άνευ δίκης, μαζί με τους άλλους δύο υπαιτίους του θανάτου του Σωκράτους, και άλλοι ισχυρίζονται ότι εδιώχθη από την πόλιν το – 384 και κατέφυγεν στην Ηράκλειαν του Πόντου, όπου ελιθοβολήθη από τους κατοίκους της.
Όμως είναι χαρακτηριστικές οι ανήθικες και κατάπτυστες πράξεις και συνήθειές του, οι οποίες δυστυχώς χαρακτηρίζουν και το πλείστον, αν όχι το σύνολον, των σημερινών πολιτικών μας!
3/11/2014
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ Basilis Drosos
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Αφήστε μια απάντηση