ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: ΝΙΚΩΜΕΝ ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΜΟΣΧΑ 06/09/2014

lammos 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΟΤΙΜΑ ΣΠΑΝΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ: ΕΙ-ΕΝD ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

ΝΙΚΩΜΕΝ ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ


Δρ. Λαμπράκης: Βρισκόμαστε σέ μιά αποστολή μαζί μέ τόν Αρτέμη καί παίρνουμε αυτή τήν ευκαιρεία γιά νά υπενθυμίσουμε σέ όλους ότι ο οργανισμός μας μετά από, βεβαίως, ενδελεχή σκέψη, αποφάσισε ότι πρέπει νά υποστηρίξουμε ένθερμα τήν προσπάθεια τού συνδέσμου εφέδρων αξιωματικών “Εχετλαίος”, οι οποίοι αύριο κάνουν τόν ΥπέρΜαραθώνιο. Καί γιατί τόν λέμε ΥπέρΜαραθώνιο; Γιατί ξεπερνάει τίς 42.195 μέτρα, τά οποία ήταν ο κλασσικός Μαραθώνιος τού Φειδιππίδη!

Γι` αυτό λοιπόν, θέλω νά δώσω έναν θερμό χαιρετισμό σέ όλους καί νά τούς πώ ότι πρέπει μέ όλες μας τίς δυνάμεις, νά υποστηρίξουμε αυτή τήν προσπάθεια, η οποία προάγει τήν ένωσιν όλων τών Ελλήνων! Αυτή η ένωσις όλων τών Ελλήνων, τήν οποία γιά πάρα πολύ καιρό ευαγγελιζόμεθα καί προάγομε τόσα χρόνια, έρχεται σέ μία συγκεκριμένη στιγμή… Καί θά μπορούσαμε νά επανέλθουμε στήν ρήσιν τού Φειδιππίδη “νικώμεν”! Αυτό τό “νικώμεν” πρέπει νά περάσει στό DNA τών Ελλήνων καί νά γίνει κυτταρική μνήμη, γιατί μόνον μέ τήν ένωση μπορούμε νά νικήσουμε!!

ΟΙ ΡΟΕΣ & ΟΙ ΥΦΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Θά εξηγήσουμε τί ακριβώς καί ποιές είναι οι ροές καί οι υφές τής αποστολής.

Ακούσατε τόν Αρτέμη.Όταν λέει “είναι εντολή”, δέν είναι δική του εντολή, είναι εντολή τού Ελληνισμού! Είναι μία πνευματική εντολή η οποία οπωσδήποτε πρέπει νά περνάει στό μεδούλι τών κοκκάλων τού Ελληνισμού, γιατί χωρίς αυτή τήν εντολή δέν θά φθάσουμε στό τέλος! Καί νά θυμάστε πάντα: οι προσπάθειες τού αντιπάλου δέους είναι νά διαμοιράζει τά ενεργειακά μας πεδία! Εμείς είμεθα εδώ γιά νά τά ενώνουμε τά ενεργειακά πεδία!!

ΕΘΝΑΡΧΗΣ – ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Εθνάρχης σημαίνει: άρχω τού έθνους! Τό έθνος τών Ελλήνων δέν έχει νά κάνει τίποτα μέ τό κράτος τών Ελλήνων. Η κρατική υπόστασις πού βλέπετε σήμερα, δέν έχει νά κάνει τίποτα μέ τό κληρονομικό δικαίωμα τού Ελληνισμού ανά τόν πλανήτη! Ο ελληνισμός ανά τόν πλανήτη έχει τεράστια κληρονομικά δικαιώματα, τά οποία δέν απεμπολούνται μέ κανένα τρόπο!

Επομένως, καί όπως πολύ σωστά κάποιος ιθύνων -εδώ στήν Ρωσσία- είπε κάποια στιγμή ότι “ναί, εσείς οι Έλληνες είσαστε όλοι βασιλείς, οι πραγματικοί Έλληνες”!! Αυτός πού τό είπε είχε γνώση τών λόγων τών οποίων έλεγε!!

Η λέξη λοιπόν “εθνάρχης”… καί γιατί κολλήσαμε στήν λέξη αυτή κι ο Αρτέμης κι εγώ; Είναι διότι παραδοσιακά, ο Καραμανλής είπε: “ανήκομεν είς τήν Δύσιν”. Μαζί μέ αυτό, είπε καί τό άλλο περίεργο: “η Κύπρος κείται μακράν”! Δέν είναι δυνατόν ένας εθνάρχης νά λέει ότι η Κύπρος κείται μακράν, τήν στιγμή πού ο Ελληνισμός είναι παγκόσμιος!! Καί ο τελευταίος Έλληνας, καί η τελευταία ενεργειακή μονάδα Ελληνισμού στόν πλανήτη, πρέπει νά είναι κυριαρχικό μέλημα τού εθνάρχη!! Μόνον αυτό τόν κάνει εθνάρχη!!

Δέν μπορεί λοιπόν, οι καζάροι, νά λένε κάποιον εθνάρχη, όταν λέει ότι η Κύπρος είναι μακράν. Όταν είπε τήν φράσιν “ανήκομεν είς τήν Δύσιν”, τί σήμαινε αυτό; Ίσως ότι κάποιοι αμφέβαλαν ότι ανήκομεν στήν Ανατολή. Αυτό όμως τί κάνει; καθορίζει τήν Ελλάδα σάν κέντρο αναφοράς. Δηλαδή, κάποιοι νομίζουν ότι είμαστε στήν Ανατολή καί κάποιοι στήν Δύση. Γιά σκεφθείτε μία στιγμή ότι δέν είμαστε ούτε εκεί ούτε εδώ! Κοιτάμε πάντα ψηλά! Είμαστε τό γένος πού κατήλθε από ψηλά καί κοιτάει πάντα ψηλά!!

Επομένως, ο εθνάρχης, μάς ανάγκασε νά πάθουμε πραγματική -θά έλεγα- σκολίωση, κοιτώντας πάντα πρός τήν Δύση… Ο Αλέξανδρος, ο Διόνυσος, ο Μίνωας, ο Περσέας, κοίταζαν πρός τήν Ανατολή! Ο Καραμανλής κοιτάζει πρός τήν Δύση! Αυτό σημαίνει πώς ο Έλληνας έχει υποχρέωση νά κοιτάζει καί Ανατολή καί Δύση καί Βορρά καί Νότο!

ΕΛΛΑΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ο Δίας άφησε δύο αετούς ελεύθερους καί αυτοί αφού έκαναν τόν γύρο τής γής συναντήθηκαν στούς Δελφούς, γι` αυτό καί ονομάσθηκε ομφαλός τής γής! Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε γιά Ελλάδα, μιλάμε γιά σημείον αναφοράς!!

Γιά σκεφθείτε, ποιός άλλος γεωφυσικός χώρος -ξεχάστε τό πνευματκό, ξεχάστε τό ενεργειακό- εποπτεύει τριών ηπείρων; Κανένας!! Επομένως, αντιλαμβάνεσθε ότι υποχρέωση έναντι τών Ελλήνων καί έναντι τού Ελληνισμού, έχουμε… όχι νά κοιτάμε τήν Δύση ή τήν Ανατολή, αλλά νά κοιτάμε ψηλά!! Είμεθα Ελλάνιοι!! Ήρθαμε από ψηλά καί πάντα κοιτάμε ψηλά! Εάν ενθυμείσθε, οι Έλληνες, ουδέποτε επροσεύχοντο στούς θεούς τους γονατιστοί ή κοιτώντας τήν γή! Πάντα κοιτούν τά άστρα, κοιτούν επάνω!! Γιατί αυτή είναι η ροή τών ενεργειακών πεδίων!

Έχουμε μεγάλη υποχρέωση λοιπόν, ευρισκόμενοι στήν αποστολή στήν οποία είμαστε μέ τόν Αρτέμη, νά σταθεροποιήσουμε τήν θέση τής Ελλάδας καί τού Ελληνισμού στήν ορθή της κατεύθυνση, πού σημαίνει ψηλά!!

Αυτός ο ιθύνων στήν Ρωσσία, είπε καί μιά φράση ακόμη, γιά ένα μεγάλο κράτος: “αυτούς, μήν τούς ενοχλείτε γιατί εσάς έχουν ανάγκη” , “δέν σάς ενοχλούν! μάλλον σάς έχουν ανάγκη”. Μιλάμε γιά πολύ μεγάλα έθνη! Άρα, αντιλαμβάνεσθε ότι αυτό πού εμείς οι Έλληνες έχουμε ξεχάσει, αυτό πού προσπαθούν οι καζάροι νά μάς σβήσουν από τήν κυτταρική μας μνήμη, είναι ότι εμείς είμεθα τό κέντρο αναφοράς…!!

Γιά σκεφθείτε, εάν χάναμε τήν μάχη τού Μαραθώνα, θά υπήρχε Ευρώπη κατ` αρχήν; θά υπήρχε δυτικός πολιτισμός; θά υπήρχε διανόηση; Οι εχθροί τής εποχής εκείνης ήταν αποστατικοί. Οι σημερινοί εχθροί, πάλι αποστατικοί είναι. Αυτούς πολεμούμε!!

Καί, παρά τό γεγονός, ότι πίστεψαν γιά μιά στιγμή ότι έχουν εξαφανίσει τόν ελληνισμό… Εδώ θέλω νά σάς πώ κάτι τό πολύ τραγικό! Είναι μεγάλη ντροπή γιά τόν Ελληνισμό, συγκεκριμένα αυτή η προδοτική κυβέρνηση, νά παίρνει τέτοιες αποφάσεις καί νά κρατάει τέτοιες στάσεις! Δέν ξέρω άν έχετε ακούσει τήν μεγάλη ανακοίνωση εναντίον -προσωπικά- τού κ. Ευάγγελου Βενιζέλου… (Καλό θά ήταν νά αποκαλεί τόν εαυτό του μέ τό πραγματικό του όνομα).

Ο ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ & ΤΟ ΚΑΖΑΡΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ

Τό υπουργείο αμύνης τής Ελλάδος ενέκρινε τήν μετάβαση τής μπάντας τής Αεροπορίας, στήν Μόσχα καί ο κ. Βενιζέλος έβαλε “βέτο” καί δέν τό επέτρεψε. Πνέει τά μένεα, λοιπόν, η Ρωσσική πλευρά καί ιδιαίτερα τό υπουργείο εξωτερικών, εναντίον τού κ. Βενιζέλου. Εκείνος νομίζει ότι αυτό είναι ένα εύσημο καί ένα παράσημο στό πέτο του, από τό καζάρικο κατεστημένο. Απατάται πλάνην οικτράν!! Όταν ο Ελληνισμός αναλάβει τά ηνία τής Ελλάδος, καί τά πάρει από τά δικά του βρωμερά χέρια, νά είναι σίγουρος ότι θά αντιληφθεί ακριβώς τό μέγεθος τού ολισθήματος τό οποίο έκανε. Δέν είχε καμμία απολύτως επικινδυνότητα νά αφήσετε -κ. Βενιζέλε- τήν μπάντα τής Αεροπορίας νά έλθει στήν Μόσχα. Καί γιατί έπρεπε νά έλθει; γιατί αυτό τό Σαββατοκύριακο γιορτάζει η Μόσχα τήν ίδρυσή της από τό 1057. Αυτός ήταν ο λόγος πού είχε προσκληθεί. Ήταν μία πολιτιστική, θά έλεγα, ανταλλαγή, η οποία δέν είχε κανένα κίνδυνο. Καί δέν φαντάζομαι ότι καμμία Μέρκελ, κανένας Φούχτελ ή Ράϊανμπαχ ή Ομπάμα, νά είπε στόν Βενιζέλο νά μήν αφήσει τήν μπάντα νά πάει στήν Μόσχα. Ήταν δική του προσωπική επιλογή καί νά θυμάται ότι αυτό ήταν τό τελευταίο από τά μεγάλα του σφάλματα!

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ

Θέλω νά σάς δώσω λοιπόν τό μήνυμα, ότι εάν όλοι ενωθούμε, τό μήνυμα τού Φειδιππίδη ο οποίος είπε… Έχουμε δύο εκδοχές, τού Λουκιανού καί τού Πλουτάρχου! Ο Πλούταρχος λέει ότι εκείνος ο οποίος ήταν ο πρώτος μαραθωνοδρόμος ονομαζόταν ή Ευκλής ή Θέρσιπος. Ο Πλούταρχος λέει, ότι η φράση πού είπε πρίν πεθάνει καί αφού είχε τρέξει όλο τόν δρόμο, μέ όλο τόν οπλισμό ήταν: “Χαίρετε, χαίρομεν”! Ο Λουκιανός λέει τήν εκδοχή τού Φειδιππίδη, πού έχει γίνει καί αποδεκτή, καί ο οποίος είπε: “Χαίρετε, νικώμεν”! Αυτό τό “νικώμεν”, πρέπει νά τό μετατρέψουμε σέ “νενικήκαμεν”!!

Αυτοί είναι οι λόγοι πού βρισκόμαστε στήν Μόσχα, νά μετατρέψουμε τό “νικώμεν” σέ “νενικήκαμεν”!!

Μέ πολύ αγωνιστικούς χαιρετισμούς σέ όλους τούς συνΈλληνες καί τίς συνΕλληνίδες, μέ μιά μεγάλη αγκαλιά γιά όλο τόν Ελληνισμό! Θάθελα πάρα πολύ νά στηρίξουμε όλοι, αυτή τήν προσπάθεια τών εφέδρων, οι οποίοι μέ τόν συμβολισμό τού Μαραθωνίου, θέλουν νά μάς ξαναφέρουν εκείνη τήν εποχή, τήν αντιπαράθεση τών δύο αντιπάλων, τού Ελληνικού δέους μέ τό αποστατικό. Καί νά είναι σίγουροι όλοι οι Έλληνες, ότι η έκβαση τής νέας μάχης τού Μαραθώνα καί μέ τήν βοήθεια τού Εχετλαίου, πού είναι καί τό όνομα τού συνδέσμου…Νά είναι σίγουροι όλοι οι Έλληνες ότι θά μετατρέψουμε τό “νικώμεν” σέ “νενικήκαμεν”!!

Έρρωσθε καί ευδαιμονείτε!!

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΟΤΙΜΑ ΣΠΑΝΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ: ΕΙ-ΕΝD ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

mnymosini
EI-END ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟ facebook
EI-END MNEMOSYNE INTERNATIONAL
Tag:Mνημοσύνη
 

mn97

Αφήστε μια απάντηση