ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

END Ε4 ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
EI END ΛΕΥΚΑΔΑ 19-6-14

KALOGEROPOULOS

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΚΟΥ  – ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ: EI-END ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

 Δημοσιογράφος: Κύριε Καλογερόπουλε μιλάμε για το καταπίστευμα. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν το οποίο είναι και τεράστιο μπορεί να το εκμεταλλευτεί κάθε δήμος και κάθε ιδιώτης ενδεχομένως, ποιά είναι τα ευεργετήματα των επαγγελματιών και των ιδιωτών για αυτό;

Γιάννης Καλογερόπουλος: Να πιάσουμε να το εξηγήσουμε λίγο τεχνικά, με απλά λόγια όμως.

Δημοσιογράφος: Ναι, γιατί εμείς είμαστε και άσχετοι από οικονομικά.

Γιάννης Καλογερόπουλος: Κοιτάξτε, μόνο από τα του οίκου τα οικονομικά τα βιοποριστικά τα καθημερινά που ασχολείται ο καθένας μας όσο και να λέμε ότι είμαστε άσχετοι θα κατανοήσουμε πολύ απλά πως γίνεται.

Έχουμε κάποιους λογαριασμούς που έχουμε κληρονομικό δικαίωμα, γιατί τα χρήματα είναι δικά μας, να κάνουμε χρήση. Αυτά τα χρήματα, γιατί και εμείς το θέλαμε, γιατί και εμείς συμμετέχουμε, μέσω παγκοσμίων συνθηκών έχουν φτιαχτεί έτσι οι συμφωνίες οι παγκόσμιες που υπάρχουν κάποιοι κηδεμόνες των χρημάτων που ελέγχουνε δηλαδή για την φύλαξή τους και υπάρχουνε κάποιοι κανόνες για να τα πάρουνε οι λαοί που τους ανήκουν, γιατί έχουν όλοι οι λαοί λίγο πολύ χρήματα μέσα σε αυτό το σύστημα, να τα χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν ανάπτυξη, να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη της κοινωνίας ουσιαστικά, την ανοικοδόμηση, την εξασφάλιση εργασίας και των τουλάχιστον βασικών αγαθών για τις ανάγκες τις καθημερινές που έχει ο άνθρωπος. Και τι θέλω να πω με αυτό, αυτά τα χρήματα δεν μπορείς να τα πάρεις παραδείγματος χάριν για να αγοράσεις όπλα και να πας να κάνεις πόλεμο και είναι απόλυτα λογικό.

ΔΝΤ & ΦΕΚ ΤΟΥ ‘45

Δημοσιογράφος: Και εγώ αναρωτιέμαι κύριε Καλογερόπουλε, την στιγμή που φτάσαμε στο αμήν γιατί δεν έγινε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση αλλά πήγαμε στο Δ.Ν.Τ. και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα με τοκογλυφικά δάνεια και με υποτίθεται βοήθεια, όπως την χαρακτηρίζουν αυτοί και με απώλεια εθνικής κυριαρχίας με όλα αυτά; Γιατί δεν μπήκαμε σε αυτό το πρόγραμμα;

imf

Γιάννης Καλογερόπουλος: Το πρόγραμμα αυτό, έτσι όπως το αναφέρετε, ουσιαστικά είναι δική μας ιδιοκτησία τεράστιας ποσότητας κεφαλαίων, πάρα πολλά χρήματα δικής μας ιδιοκτησίας. Το Δ.Ν.Τ. είναι και αυτός ένας οργανισμός στον οποίο είμαστε συνεταίροι, μετέχουμε, έχουμε βάλει λεφτά από την ίδρυσή του. Ουσιαστικά το Δ.Ν.Τ. πρέπει να δουλεύει κατά τις συνθήκες της παγκόσμιες έτσι όπως φτιάχτηκαν, ως οργανισμός ο οποίος θα είναι συμβουλευτικός και θα βοηθάει στην σωστή διαχείριση για να τοποθετηθούνε σωστά τα χρήματα αυτά τα συγκεκριμένα. Το Δ.Ν.Τ. φτιάχτηκε για αυτά τα χρήματα, σας διαβεβαιώνω.

Εάν δείτε και στον Ελληνικό χώρο πως πέρασε η συνθήκη μέσα στα Φ.Ε.Κ. των Ελληνικών κυβερνήσεων από το 1945 και μετά θα δείτε ότι είναι απολύτως έτσι όπως το λέω. Δηλαδή το Δ.Ν.Τ. του οποίου μετέχουμε και είμαστε μέλος ιδρυτικό είναι ένας οργανισμός ο οποίος φροντίζει για την σωστή διαχείριση αυτών των κεφαλαίων, να τα πάρει δηλαδή η χώρα και να τα χρησιμοποιήσει σωστά για να αναπτύξει τους τομείς της οικονομίας, να εξασφαλίσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και ουσιαστικά να τους εξασφαλίσει εργασία και να τους εξασφαλίσει τροφή, να τους εξασφαλίσει νερό. Το πρόγραμμα, αν το πούμε πρόγραμμα, δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή είτε έγινε σωστά από την πλευρά των πολιτικών μας, είτε έγινε σωστά από την πλευρά του Νομισματικού Ταμείου, είτε γίνει τώρα μέσω των δήμων η ίδια είναι η πραγματικότητα.

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Έχουμε τεράστια οικονομικά κεφάλαια από αποδόσεις δικής μας περιουσίας που δώσαμε την διαχείριση σε ένα παγκόσμιο ταμείο που ιδρύσαμε το 1945 και στο οποίο συμμετέχουμε.

Αυτό το ταμείο λοιπόν έχει την κηδεμονία και ασχολείται καθημερινά με τα περιουσιακά στοιχεία που του δώσαμε να τα κηδεμονεύει. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουνε μία απόδοση κερδών είτε από ενοικιοστάσια τίτλων είτε από εγγυητικές τίτλων των δικών μας που εκδίδονται από τραπεζικά προϊόντα, από δάνεια που δίνονται και ούτω κάθε εξής. Αυτές οι αποδόσεις ετησίως μπαίνουν σε κάποιους λογαριασμούς, είναι τα παράγωγα δηλαδή του πλούτου μας που δώσαμε την διαχείριση στο ταμείο, μπαίνουνε κάθε χρόνο σε κάποιους λογαριασμούς και από αυτούς τους λογαριασμούς μπορούμε να πάρουμε εμείς τα παράγωγα να τα χρησιμοποιήσουμε. Όταν λέω εμείς εννοώ ο Ελληνικός λαός που είναι δικαιούχος.

Ο Ελληνικός λαός λοιπόν που είναι ο δικαιούχος, δεν μπορεί να πάει ο καθένας στο ταμείο, θεσμικά αυτός που μπορεί να πάει για λογαριασμό του Ελληνικού λαού στο ταμείο για να πάρει χρήματα και να δημιουργήσει όλα αυτά τα ευεργετικά προγράμματα, έργα, νερό, φαγητό, σπίτια, εργοστάσια παραγωγής, χώρους εργασίας, θέσεις εργασίας, πλούτο δηλαδή για τους πολίτες είναι ή ο πρωθυπουργός μας κατά το σύνταγμά μας ή ο υπουργός μας των οικονομικών – όλων των κυβερνήσεων έτσι; Δεν μιλάω υπέρ του ενός ή του αλλουνού ούτε εναντίον του ενός και του αλλουνού – είναι ο αρχιεπίσκοπός μας ή οποιοσδήποτε ηγέτης αυτοκέφαλης εκκλησίας, και έχουμε πάρα πολλές δόξα τον Θεό στην Ελλάδα – αν δεν το ξέρετε σας λέω ότι δεν έχουμε μόνο μία επίσημη εκκλησία την Ελληνική ορθόδοξη εκκλησία που είναι αρχιεπίσκοπος ο Ιερώνυμος, έχουμε και άλλες εκκλησίες – όλοι αυτοί λοιπόν είναι θεσμοί που εκπροσωπούν κατά τον σύνταγμα τον λαό. Είναι οι βασιλείς, ο βασιλεύς ο πρώην ο δικός μας ο θεωρητικά έκπτωτος έχει ακόμα την σφραγίδα του κληρονομικού δικαιώματος, άρα και αυτός αν ήθελε παράδειγμα να βοηθήσει τους Έλληνες θα μπορούσε να το κάνει.

Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

Και κατά το σύνταγμά μας ένας ακόμη θεσμός και κατά τον νόμο τον Ελληνικό έτσι όπως φτιάξαμε τους δήμους, ο κάθε δήμαρχος του δήμου του Καλλικράτη. Γιατί όμως ο κάθε δήμαρχος; Γιατί θεσμικά και νομικά ο δήμος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του, αυτοί που μετέχουν στο νομικό πρόσωπο.

Το νομικό πρόσωπο λοιπόν έχει μέλη όλους εμάς και κοινότητες. Δεν μπορεί ο καθένας να πάει να βάλει μία υπογραφή να πάρει λεφτά, έτσι δεν είναι; Τι πρέπει να γίνει, να πάει ο εκπρόσωπός μας που κατά τον νόμο είναι αυτός που άρχει, ο άρχοντας δηλαδή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου δήμου, ο δήμαρχος δηλαδή να κάνει αυτός το αίτημα και να κατεβάσει χρήματα από τους Ελληνικούς λογαριασμούς, προσέξτε δεν μπορούμε να πάρουμε από λογαριασμούς άλλου κράτους θα πάρουμε μόνο από τους δικούς μας από εκεί που συμμετέχουμε και μας εκπροσωπεί κατά τον νόμο ο δήμαρχος.

Η παγκόσμια κοινωνία όμως έτσι όπως έκανε τις συνθήκες τι είπε, επειδή εκ του νόμου, και έτσι είναι στην πραγματικότητα, τα λεφτά αυτά είναι κληρονομικό δικαίωμα και των αγέννητων γενεών στο μέλλον, μπορεί η κάθε γενιά να τα πάρει να τα χρησιμοποιήσει αλλά υποχρεούται να τα γυρίσει πίσω, άνευ τόκου. Γιατί χωρίς τόκο όμως; Διότι είναι δικά μας. Εάν τα παίρναμε δανεικά από τραπεζικό δανεισμό, από έναν όμιλο, από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι λογικό να πληρώναμε τόκους, για να μην ζητείται τόκος σημαίνει ότι είναι δική μας ιδιοκτησία, δηλαδή τα δικά μας χρησιμοποιούμε. Μοναδική υποχρέωση να τα γυρίσουμε πίσω σε 50 χρόνια με ετήσιες δόσεις το 2% του κεφαλαίου μόνο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δημοσιογράφος: Έχει ξαναγίνει χρήση αυτού του ταμείου, αυτού του προγράμματος από άλλο κράτος κύριε Καλογερόπουλε;

Γιάννης Καλογερόπουλος: Βεβαίως έχει γίνει χρήση και άμα θα ψαχτούνε κάποια πράγματα εδώ στην Ελλάδα θα δούμε ότι και στην Ελλάδα έχει γίνει χρήση ξανά αλλά δεν μας το είπανε.

Και στην Ελλάδα όλοι αυτοί οι μεγαλοβιομήχανοι που φανήκανε τα τελευταία 60, 70, 80 χρόνια να δημιουργούνται ήτανε με λεφτά του καταπιστεύματος και αν σας εξηγήσω για πέντε λεπτά ακόμα το τεχνικό κομμάτι θα καταλάβετε ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι επιχειρηματίες γύρω-γύρω δεν είναι δικές τους οι επιχειρήσεις είναι οι pay-master και ο pay-manager.

Αυτά τα χρήματα λοιπόν τα παίρνουμε άτοκα και τα χρησιμοποιούμε για να ανοικοδομήσουμε ουσιαστικά την κοινωνία μας. Τα χρησιμοποιούμε για τρεις βασικούς άξονες. Ο ένας είναι ανθρωπιστικής βοήθειας κάθε μορφής, ανθρωπιστική βοήθεια είναι από το να δώσεις στην οικογένεια που δεν έχει να φάει 1, 2, 3, 5 χιλιάδες ευρώ μέχρι να τους παρέχεις φαγητό δωρεάν. Ανθρωπιστική βοήθεια είναι να τους δώσεις από νερό που δεν έχουνε να πιούνε μέχρι να τους λύσεις το πρόβλημα όμως, γιατί πρέπει όχι απλά να τους κάνεις υπό την μορφή παροχής προσωρινής ανθρωπιστικής βοήθειας, η άμεση παροχή είναι η ανθρωπιστική βοήθεια τη στιγμή που έχει ανάγκη γιατί την ώρα που διψάς νερό πρέπει να σου δώσουμε, καταλαβαίνεις με ποια έννοια το λέω, και να δημιουργήσουμε στην συνέχεια τα έργα, τις συνθήκες που να έχουμε παροχή νερού απαλλαγμένο από βακτήρια, απαλλαγμένο από χλώρια από τα πάντα. Και στη συνέχεια να καλυφθούνε οι κοινωνικές ανάγκες, αμέσως πάλι, όλου του λαού. Παράδειγμα θα σας πω, αυτή τη στιγμή έχουμε 2.800.000 ανθρώπους στην Ελλάδα ανασφάλιστους, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να πάρουν τα φάρμακά τους, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε γιατρό, δεν μπορούν να βρουν λεφτά να πληρώσουν. Αυτό γίνεται αμέσως σε μια μέρα. Έρχεται δηλαδή η κοινωνική μέριμνα αυτού του συστήματος / προγράμματος που τους καλύπτει όλους.

Αν πάρουμε λοιπόν τα χρήματα από εκεί μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε άτοκα για 50 χρόνια. Επειδή όμως πρέπει να επιστραφούν αποδεδειγμένα, τι ζητείται κατά τη συνθήκη που έχουν υπογράψει οι άνθρωποι; Ζητείται να καλυφθεί αυτό το ποσόν που θα εκταμιευτεί με εγγυήσεις και μάλιστα με εγγυήσεις ανάλογες που να μπορεί το ταμείο που είναι ο κηδεμόνας και ο υπεύθυνος των χρημάτων εάν κρίνει ότι χάνονται τα χρήματα και δεν επιστρέφονται να ρευστοποιήσει αυτές τις εγγυήσεις και να ξαναβάλει τα χρήματα στους λογαριασμούς για να τα βρούνε και οι επόμενοι. Ο δήμαρχος λοιπόν ο οποίος εκπροσωπεί λαό και έχει το δικαίωμα να ακουμπήσει αυτά τα χρήματα χρειάζεται για αυτό να πάρει μία απόφαση που από την μία μεριά να εξουσιοδοτείται να αναζητήσει τον οποιονδήποτε που μπορεί να προσφέρει χορηγίες, γιατί εδώ ο Σώρρας χορηγία από τις εγγυήσεις κάνει, δεν λέει στον δήμαρχο θα μου δίνεις έστω ένα τοις χιλίοις γιατί θα σου παράσχω τις εγγυήσεις αντιθέτως λέει όλα δικά σου. Για να πάμε να το δούμε ακριβώς πως γίνεται.

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο δήμαρχος λοιπόν στην αναζήτησή του, αφού αρχίσει να γνωρίζει ότι υπάρχουν τα ταμεία και οι λογαριασμοί, στο να βρει τον άνθρωπο ο οποίος θα του κάνει την δουλειά, διότι εάν πάει ο ίδιος ο δήμαρχος δεν μπορεί να πάει, ενώ είναι ο θεσμός που εκπροσωπεί τους ανθρώπους δεν έχει τους κωδικούς πρόσβασης στο ταμείο όσο και αν σας φαίνεται απίστευτο είναι έτσι πραγματικό, θα πρέπει να γίνει μία τεράστια διαδικασία μέσα από τον κρατικό μηχανισμό από την Τράπεζα της Ελλάδος για να φτάσει ο δήμαρχος στο ταμείο. Που δυστυχώς εάν ήθελε να το κάνει το σύστημα το υπάρχον είτε το πολιτικό είτε το οικονομικό που άρχει της Ελλάδος θα το είχε κάνει.

Δεν θα χρειαζόταν να εμφανιστεί ένας Αρτέμης Σώρρας και να λέει σου δώσω εγώ αυτή την βοήθεια και θα σας φέρω τα λεφτά, θα το είχανε κάνει ήδη. Δηλαδή από την μια μεριά σκέφτομαι την συμπεριφορά και την σκέψη των πολιτικών που μέχρι και αυτή την στιγμή δέχονται να ξεφτιλίζονται και παρουσιάζεται ένας ιδιώτης και λέει εγώ αγαπώ την πατρίδα μου και θέλω να κάνω αυτό για το καλό των Ελλήνων και της πατρίδας μου. Και δεν παίρνουνε θέση αλλά δεν το κάνουνε και οι ίδιοι να λυτρώσουνε τον λαό. Σας ξαναλέω όμως τα χρήματα είναι δικά μας. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε.

Ο δήμαρχος λοιπόν, ο οποίος δεν έχει τους κωδικούς πρόσβασης για να μπει στο παγκόσμιο ταμείο να κατεβάσει κεφάλαια από κει, έχει άλλο ένα μειονέκτημα, δεν έχει εγγυήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε αυτό, δεν έχει εγγυήσεις ο δήμαρχος και ο δήμος. Και τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση, βρίσκεται ένα τρίτο πρόσωπο, ένας ιδιώτης και λέει παράσχω εγώ τις εγγυήσεις, θα καλύψω εγώ όλο το ποσόν όποιο και αν είναι με δικές μου εγγυήσεις.

Δημοσιογράφος: Χωρίς αντίκρισμα κύριε Καλογερόπουλε;

Γιάννης Καλογερόπουλος: Σαφώς χωρίς αντίκρισμα. Και όχι απλά χωρίς αντίκρισμα, παίρνοντας και απόφαση ο δήμαρχος με το δημοτικό του συμβούλιο ότι ακόμα και αν τον εξαπατήσουνε – το λέω έτσι χοντρά δεν είναι ακριβώς έτσι – να μην έχει ισχύ η υπογραφή του, δηλαδή να μην μπορεί κανένας δήμαρχος είτε από άγνοια είτε από κακή προαίρεση είτε και γιατί τον λαδώσανε ρε αδερφέ αν θέλεις, να υπογράψει το παραμικρό που να δημιουργεί ευθύνη στον δήμο, στους δημότες, στο κράτος στο δημόσιο δηλαδή και στον εαυτό του. Είναι τόσο απλό να το καταλάβουμε γιατί δεν γίνεται να λειτουργήσει εις βάρος του λαού την ώρα που θα χρησιμοποιήσει τα δικά του τα λεφτά.

Πάμε να δούμε παρακάτω. Ο δήμαρχος λοιπόν χρειάζεται μία απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο – που έκανε και ο προηγούμενος δήμαρχος εκεί στην Λευκάδα και δεν ήθελε να καταλάβει και επικαλέστηκε την γνωμάτευση του δικηγόρου του Ζυγούρη της ΚΕΔΕ ο οποίος δεν γνωμάτευσε για την περίπτωση αυτή των χρημάτων του παγκόσμιου ταμείου που είναι δικά μας, ο Ζυγούρης έκανε επίτηδες πως δεν κατάλαβε και γνωμάτευσε περί δανεισμού του δήμου και λέει «δεν γίνεται να δανειστεί ο δήμος», σαφώς και δεν γίνεται, μα ποιος είπε ότι θα δανειστεί ο δήμος. Ακούστε λοιπόν τι κάνει ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος βρίσκει έναν Αρτέμη Σώρρα που έχει τις εγγυήσεις και μπορεί να πάει στο ταμείο…

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ – Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Δημοσιογράφος:Επενδυτής ο κύριος Σώρρας.

Γιάννης Καλογερόπουλος: Δεν είναι επενδυτής. Να το αναλύσω να γίνει κατανοητό από όλους. Εάν ο Σώρρας ήταν επενδυτής, πρώτον δεν θα έδινε τα έργα δωρεάν παραχώρηση στον δήμο και δεύτερον δεν θα έδινε τα κέρδη στον δήμο. Γι αυτό είπα ότι πρέπει να το εξηγήσω λίγο τεχνικά για να γίνει κατανοητό ότι ο Σώρρας δεν είναι επενδυτής.

artemis

Υπάρχουνε δύο πολύ σοβαροί νομικοί όροι σε όλη αυτήν την διαδικασία και συμφωνία. Οι σοβαροί νομικοί όροι, ο ένας είναι «καταπιστευματοδέκτης» και ο δεύτερος είναι «θεματοφύλακας». Δεν υπάρχει πουθενά επενδυτής και τι σημαίνει αυτό, ο δήμαρχος λοιπόν εξουσιοδοτεί τον Αρτέμη τον Σώρρα για να πάει στα παγκόσμια ταμεία και να πράξει για λογαριασμό του και όπως θα έπραττε αυτός, λέει ο δήμαρχος στην εξουσιοδότηση του, υπέρ του δήμου του και του καλού του. Των πολιτών, των δημοτών το καλό. Γιατί του το λέει αυτό; Γιατί τον στέλνει στο παγκόσμιο ταμείο στους Ελληνικούς λογαριασμούς που ανήκουνε στους δημότες του και του λέει, σε εξουσιοδοτώ να με εκπροσωπήσεις μόνο για αυτό όμως το ταμείο και πουθενά αλλού – δεν τον εκπροσωπεί να πάει πουθενά αλλού να κάνει τίποτα για τον δήμο του – να πας στο παγκόσμιο ταμείο και να χρησιμοποιήσεις τους κωδικούς σου να βάλεις εσύ τις εγγυήσεις και να δομήσεις χρηματοδότηση με δικές σου εγγυήσεις και να μου φέρεις τα χρήματα στην Ελλάδα για να μου φτιάχνεις ότι σου ζητάω.

Δημοσιογράφος: Μια απλοϊκή ερώτηση κύριε Καλογερόπουλε, αυτά τα χρήματα που θα πάρει ο κάθε δήμαρχος, 100 εκατομμύρια ευρώ, που θα κατατεθούνε και ποιοι θα τα διαχειριστούνε, από ποια χέρια θα περάσουνε.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Γιάννης Καλογερόπουλος: Προσέξτε, πρώτον δεν τα παίρνει ο δήμαρχος τα παίρνει ο εκπρόσωπος του δημάρχου ο Αρτέμης ο Σώρρας. Ο εκπρόσωπος του δημάρχου Αρτέμης Σώρρας υποχρεούται από τον δήμαρχο που τον εξουσιοδότησε να πάει να τα πάρει, πρώτον να βάλει αυτός τις εγγυήσεις, δεύτερον να αναλάβει την οικονομική και την ποινική ευθύνη να επιστρέψει αυτός τα χρήματα πίσω – προσέξτε, τα χρήματα πίσω είναι μορφή άτοκης δόσης κεφαλαίου 2% τον χρόνο, τα επιστρέφει ο Αρτέμης Σώρρας, όχι ο δήμος ότι και να γίνει, ο ουρανός να γυρίσει ανάποδα δεν μπορεί να τα επιστρέψει ο δήμαρχος, ο δήμος, οι δημότες και το δημόσιο.

Αυτά τα χρήματα λοιπόν του επιτάσσει ο δήμαρχος από την αρχή που τον εξουσιοδοτεί και του λέει θα τα φέρεις στην Ελλάδα στο όνομά σου – γιατί αν μπούνε στο όνομα του δήμου θα αποκτήσει ο δήμος την υποχρέωση να δίνει πίσω τα χρήματα – θα τα φέρεις λοιπόν κύριε Σώρρα ως φυσικό πρόσωπο στο όνομά σου αλλά θα τα κηδεμονεύω εγώ. Αυτό τι σημαίνει, θα έρθουν 100 εκατομμύρια σε μια τράπεζα της Λευκάδος, θα είναι στο όνομα του Αρτέμη Σώρρα αλλά ο Σώρρας δεν μπορεί να τα ακουμπήσει εάν δεν έχει την εντολή του κηδεμόνα του λογαριασμού. Που γίνεται κηδεμόνας πλέον ο δήμαρχος και είναι εντελώς ξεκάθαρα, γιατί αν δεν γίνει κηδεμόνας ο δήμαρχος δεν εκταμιεύει τα χρήματα το ταμείο επειδή ανήκουνε σε λαό, δεν είναι ιδιώτη τα χρήματα ανήκουνε σε λαό. Οπότε την κηδεμονία το ίδιο το ταμείο την μεταφέρει στον εκπρόσωπο του λαού, μέχρι την ώρα που ο Σώρρας θα μπει στο ταμείο την κηδεμονία την έχει το ταμείο.

Σήμερα την κηδεμονία την έχει το ταμείο. Αυτή η κηδεμονία μεταφέρεται στον δήμαρχο που έχει στείλει τον Σώρρα εξουσιοδοτούμενο να πάρει χρήματα για να του κάνει έργα. Άρα τα χρήματα έρχονται σε έναν λογαριασμό στο όνομα του Σώρρα, ο οποίος είναι πάλι καταπιστεύματος λογαριασμός δηλαδή φεύγουν από λογαριασμό καταπιστεύματος και ξαναπάνε σε λογαριασμό καταπιστεύματος, όταν είναι καταπίστευμα τον λογαριασμό αυτόν τον διέπει συγκεκριμένη νομοθεσία. Δεν μπορεί δηλαδή ούτε να τα πάρει ο Σώρρας μόνος του, ούτε να τα χρησιμοποιήσει, ούτε να τα κάνει ότι θέλει.

Μπορεί ο δήμαρχος να του λέει φτιάξε μου μια πλατεία και ο Σώρρας να του λέει όχι θα σου φτιάξω έναν δρόμο. Δεν γίνεται να υπερισχύσει ο Σώρρας. Ότι του δώσει εντολή ο δήμαρχος με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που κηδεμονεύει τα χρήματα, αυτό πρέπει να κάνει ο θεματοφύλακας. Γι αυτό ο Σώρρας γίνεται καταπίστευματοδέκτης, δέχεται δηλαδή αυτός το καταπίστευμα, και θεματοφύλακας για να εκπληρώσει τους όρους που του έχουν επιβληθεί. Ο δήμαρχος έχει βάλει όρους στον Αρτέμη Σώρρα, προσέξτε. Ο δήμαρχος εξουσιοδοτεί, ο δήμαρχος βάζει τους όρους. Δεν γίνεται να με εξουσιοδοτείτε εσείς εμένα και να βάζω εγώ τους όρους.

Το δεύτερο κομμάτι, ο πρώτος όρος που έχει θέσει ο δήμαρχος στον καταπιστευματοδέκτη και θεματοφύλακά του που τον εξουσιοδοτεί είναι ότι θα πράττει σύμφωνα με αυτά που έχουν συμφωνηθεί. Και είναι 51 όροι μέσα στο καταστατικό της συμφωνίας. Συμφωνία κάνουν, εξουσιοδότηση με συμφωνία. Εάν δεν πράξεις τα συμφωνηθέντα του λέει ο δήμαρχος θα σε απορρίψω. Σε διώχνω δηλαδή, σε πετάω έξω, αφού έχεις βάλει εσύ τις εγγυήσεις σου, μας χρωστάς εσύ τα λεφτά να τα πάμε πίσω στο ταμείο. Ο δήμαρχος και μόνο ο δήμαρχος έχει το δικαίωμα της απόρριψης. Ο Σώρρας δεν μπορεί να ακυρώσει, να απορρίψει τον δήμαρχο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ούτε στον σινεμά. Αυτά δηλαδή και ο πιο απλός νομικός σύμβουλος ενός δήμου ή ένας δικηγόρος που είναι δήμαρχος τα ξέρει, τα δουλεύουνε κάθε μέρα τα νομικά. Δηλαδή ότι δικαιολογία ακούγεται από την πλευρά των δημάρχων θα την χαρακτήριζα και λίγο αστεία. Καταλαβαίνεται γιατί το λέω έτσι απαλά αστεία.

Η ΡΩΣΙΑ & ΤΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ

Δημοσιογράφος : Είμαι ο Σπύρος ο Δρακόπουλος, Γιάννη, έχεις βγάλει μαλλιά η γλώσσα σου αλλά όσο και να λες και να λες αυτοί δεν ακούνε. Θα τους κάνουμε βέβαια το βίο αβίωτο, αλλά δεν ακούνε αυτοί και ούτε θέλουνε να ακούσουνε Γιάννη, όχι δεν θέλουνε να ακούσουνε Γιάννη, δεν το θέλουνε, το βάλουνε, δεν το θέλουνε, κατάλαβες ; Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, συγνώμη που σε διέκοψα κιόλας, έχουμε ακούσει από τον οργανισμό και έχω ακούσει και από τον Λαμπράκη, όχι τον Βαλσαμάκη, ότι η Ρωσία του Πούτιν επήρε σε δύο δώσεις ένα τεράστιο ποσό μιλάμε για 135 τρις ;

Γιάννης Καλογερόπουλος : Συνολικά οι δικές μου πληροφορίες, σε σύνολο έτσι ;

Δημοσιογράφος : Ναι σε σύνολο

Γιάννης Καλογερόπουλος : Είναι ότι έχει περάσει τα 190 τρις αυτή την στιγμή η Ρωσία του Πούτιν πάλι μέσω των δήμων όμως, προσέξτε.

Δημοσιογράφος : Πάλι μέσω των δήμων, γι΄ αυτό σε ρωτάω, ναι γιατί είναι πάλι μέσω των δήμων.

Γιάννης Καλογερόπουλος : Ναι, ναι

Δημοσιογράφος : Αυτό είναι επειδή τώρα αυτοί εμείς πρέπει να τους ξεμπροστιάσουμε σκέφτηκα, γιατί κάθομαι και σκέφτομαι το βράδυ πριν πέσω να κοιμηθώ να πάρουμε ένα δήμο της Ρωσίας, γιατί εδώ στην Λευκάδα γίνεται ένα φολκλορικό φεστιβάλ, όταν έρθει λοιπόν από την Ρωσία ένα φολκλορικό συγκρότημα να έρθει και ο δήμαρχος μαζί να τον φέρουμε εδώ στο στούντιο να συζητήσουμε για αν δείξει στους δήμους, αυτό το φεστιβάλ γίνεται τον Αύγουστο και σε καλούμε κιόλας να το δεις είναι από τα πιο παλιά που γίνονται στη Ελλάδα το φολκλορικό φεστιβάλ που γίνεται εδώ το λέμε «Γιορτές Λόγου και Τέχνης», αν έρθει λοιπόν ένα Ρώσικο συγκρότημα εδώ και ο δήμαρχος να έρθει εδώ στο στούντιο, να τον φιλοξενήσουμε βρε αδερφέ να βάλουμε από την τσέπη μας ότι μπορούμε και εμείς να έρθει εδώ να μας πει πως πήρε αυτός τα χρήματα.

Γιάννης Καλογερόπουλος : Η ιδέα σας είναι πάρα πολύ καλή, εγώ συμφωνώ σε αυτήν την ιδέα και προσωπικά επειδή έχω μιλήσει με πάρα πολλούς δημάρχους και με ρωτήσανε ποιος έχει πάρει αν έχει πάρει αν μπορούν να δουν στοιχεία και τους είπα: «Είναι πολύ εύκολο να κάνετε μία επίσημη ερώτηση στην Ρωσική Πρεσβεία».

Δημοσιογράφος : Ακριβώς

Γιάννης Καλογερόπουλος : Στην πρεσβεία των Ρώσων εδώ στην Ελλάδα. Τόσο απλό είναι δηλαδή δεν είναι κάτι το σπουδαίο. Πως χρηματοδοτούνται οι δήμοι, πως από το 2010 που πεθαίναν οι Ρώσοι της πείνας και όλα αυτά τα κακά πράγματα που γινόντουσαν εκεί πέρα άρχισαν να αλλάζουν, με τι λεφτά που βρεθήκαν αυτά τα λεφτά ; που τα βγήκε τα κεφάλαια και η Ρωσία ανοικοδομήθηκε, αναπτύχθηκε. Ξέρετε ότι από 150, 100 δολάρια που ήταν ο χρυσός στην Ρωσία αυτήν τη στιγμή στην Μόσχα υπάρχουν μισθοί των 3, 4, 5, 6, 7 χιλιάδων δολαρίων ; Πως έγινε αυτό το θαύμα ; δεν γίνονται αυτά από την μέρα στην άλλη.

Δημοσιογράφος : Γιάννη συγνώμη που σε διέκοψα αλλά η πραγματικότητα είναι εδώ που την ζούμε εγώ έχω πλησιάσει και ξένους και τους δείχνω το καταπίστευμα Αλβανούς οι οποίοι μένουν έκθαμβοι όταν το 1966 η Αλβανία είχε στην κεντρική της τράπεζα 200 δις δολάρια. Πλησίασα κάτι φίλους Ουκρανούς και μία Ουκρανέζα και τους ρώτησα ρε παιδιά, την είχα στην μάνα μου την συγχωρεμένη που πέθανε, για πες μου τι γίνεται ; και μου λέει κύριε Σπύρο σκέψου ας πούμε την Λευκάδα να είναι η Ρωσία και ένα χωριό πιο πέρα να είναι η Ουκρανία, απ΄ την μια πλευρά υπάρχει ευημερία και απ΄ την άλλη υπάρχει φτώχεια και δυστυχία δεν είναι μόνο οι λόγοι εθνικιστικοί με αυτά που γίνονται, καλά αυτούς τους έχουν βάλει οι Χαζάροι και κάνουν αυτά τα πράγματα εκεί πάνω γιατί η Ουκρανία πλέον είναι ένα απέραντο τσιφλίκι τους και είναι οι τελευταίες στιγμές όταν το σφαχτό το σφάζουν κάνει τα πόδια του έτσι ακριβώς αυτό γίνεται στην Ουκρανία σήμερα, τώρα εμείς που είμαστε μέσα στον οργανισμό το βλέπουμε.

Γιάννης Καλογερόπουλος : Σε όλα τα κράτη της Ευρώπης και στα πρώην Ανατολικά κουμουνιστικά αλλά και στα λεγόμενα του δεξιού συστήματος το ίδιο πρόβλημα υπάρχει αλλά και η ίδια νομική κάλυψη σε όλους τους δημάρχους, δηλαδή και η Ιταλία έχει τρις αυτή την στιγμή και οι δήμαρχοι μπορούν να πάρουν χρήματα και η Ισπανία που έχει το ίδιο πρόβλημα.

Δημοσιογράφος : και η Πορτογαλία το ίδιο

Γιάννης Καλογερόπουλος : Όλοι μέσω των δήμων τους μπορούνε να πάρουνε χρήματα από τους δικούς τους λογαριασμούς.

Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δημοσιογράφος : Κυρίες και κύριοι είναι να απορεί κανείς πραγματικά γιατί αυτή η άρνηση από την πλευρά την δική μας. Ελπίζω ότι αυτήν την εκπομπή την ακούει και ο πρώην δήμαρχος την ακούει και ο νέος δήμαρχος και ίσως τους ξύσουμε λίγο την περιέργεια να πληροφορηθούν να μάθουν και γιατί όχι να μην συμμετέχουν σ΄ αυτό το πρόγραμμα και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Καλογερόπουλο. Κύριε Καλογερόπουλε είμαστε πάλι εδώ.

Γιάννης Καλογερόπουλος : Πρέπει να είμαστε εδώ συνέχεια κάθε μέρα εδώ να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για να καταλάβουνε.
Δημοσιογράφος : Αυτό προσπαθούμε φτάνει και αυτοί να δείξουν λίγη ευαισθησία και να ψάξουν λίγο το θέμα, δεν είναι δύσκολο καθόλου δύσκολο το λέω και εγώ το είπαν και τα παιδιά πριν ότι κουμπιά είναι πια και μπαίνεις όπου θέλεις και βρίσκεις ότι θέλεις μαθαίνεις ότι θέλεις.

Γιάννης Καλογερόπουλος : Έτσι είναι ακριβώς όπως το είπατε, αφού τώρα λύνουμε το μυστήριο το πώς έρχονται τα χρήματα καλό είναι να μπούμε να καταλάβει ο κόσμος πως λειτουργούν αυτά τα χρήματα κατά κυριολεξία. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβει ο κάθε δημότης ο κάθε πολίτης διότι τα χρήματα είναι δικά του και είναι για να λυθούν τα προβλήματά του, οπότε αφού τα χρήματα έρθουνε στο όνομα του θεματοφύλακα σ’ έναν λογαριασμό που τον κηδεμονεύει ο δήμαρχος, ο δήμαρχος αποφασίζει τι πραγματικά θα κάνει έχει ακόμα και το δικαίωμα να πει δεν κάνω τίποτα, προσέξτε, είναι στην απόλυτη εξουσία του δημάρχου τι εντολή θα δώσει.

Δημοσιογράφος : Α, δεν πρέπει δηλαδή υποχρεωτικά να πάρει αποφάσεις ότι θέλω να κάνω 5 έργα 10 έργα και τα έργα αυτά κοστίζουν ας πούμε 100 εκατομμύρια ευρώ.

Γιάννης Καλογερόπουλος : όχι γιατί αν έχει έχει πάρει τέτοιου είδους αποφάσεις σημαίνει ότι πρέπει να προϋπάρχουν μελέτες, για να μετρήσεις το σχοινί πρέπει να ξετυλίξεις το κουβάρι όταν είναι τυλιγμένο το κουβάρι δεν μπορείς να το μετρήσεις το σχοινί.

Δημοσιογράφος : Ναι, αν δεν υπάρχουν χρήματα για μελέτες δεν κάνουμε έργα.

Γιάννης Καλογερόπουλος : Εάν λοιπόν έχει προηγηθεί μελέτη ενός έργου σημαίνει ότι ο δήμαρχος έχει πληρώσει την μελέτη και έχει επιβαρύνει τον φορολογούμενο. Εδώ είπαμε απαγορεύεται οποιασδήποτε μορφής επιβάρυνση προς το δήμο προς τους δημότες και προς το δημόσιο, και γιατί το λέμε αυτό ; θα σας πω, μία από τις εντολές που έχει κάνει ο δήμαρχος στο θεματοφύλακα είναι η εξής απλή και καταπληκτική το λέει «αυτά τα χρήματα επειδή ανήκουν στους δημότες μου θα δημιουργήσεις τις συνθήκες που θα απασχολήσεις όλο του δυναμικό του δήμου μου να εξαλειφθεί η ανεργία και το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι να δημιουργήσεις ένα ταμείο ειδικού σκοπού. Aυτό το ταμείο ειδικού σκοπού μαζί με εσένα κύριε θεματοφύλακα θα έχει την ευθύνη την νομική και την οικονομική της διαχείρισης των χρημάτων με τις εντολές μου για το τι θα κατασκευαστεί θα σας ελέγχω εγώ για την διαφάνεια της διαχείρισης θα κάνετε μέχρι δημόσιες τηλεοπτικές εκπομπές». Γιατί δεν αρκεί να ενημερωθεί ο δήμος με το δημοτικό του συμβούλιο, πρέπει να ενημερωθεί όλος ο κόσμος, γιατί πρέπει να ενημερωθεί όλος ο κόσμος για την διαφάνεια της διαχείρισης ; Γιατί τα χρήματα είναι εξ αδιαιρέτου όλων των δημοτών, και του τελευταίου δημότη είναι και αυτουνού η συμμετοχή του μέσα στα χρήματα, και τι του λέει ο δήμαρχος θα κάνεις το ταμείο ειδικού σκοπού που θα διαχειριστεί τα χρήματα υπέρ του δήμου και των δημοτών και θα το επανδρώσεις με νομικές υπηρεσίες τις καλύτερες, με οικονομικές υπηρεσίες, με τεχνικές υπηρεσίες, με μηχανολόγους, νευρολόγους, περιβαντολόγους, με γιατρούς, δικηγόρους, οικονομολόγους, λογιστές, γεωπόνους, όλων των ειδών τις επιστημονικές ειδικότητες θα επανδρωθεί το ταμείο ειδικού σκοπού.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 

Αυτό το ταμείο αναλαμβάνει την διαχείριση της διαφάνειας και της ανάπτυξης των έργων της κατασκευής και της λειτουργείας, και τι του λέει «όλος αυτός ο κόσμος που θα μπει και θα δουλέψει στο ταμείο θα είναι από τους δημότες μου, προσέξτε το αυτό έχει σημασία, δεν μπορεί δηλαδή να φέρει ξένο, θα είναι από τους δημότες μου.

dimos

Δημοσιογράφος : Θα δουλέψουν δηλαδή στην περίπτωση της Λευκάδας μόνο Λευκαδίτες οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Λευκάδας.

Γιάννης Καλογερόπουλος : Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια ειδικότητα θα πάρουμε από διπλανό δήμο, πάλι δεν θα φέρουμε ξένο, προσέξτε το είναι πολύ σημαντικό. Και πως δουλεύει παρακάτω αυτό το ταμείο ειδικού σκοπού που έχει και τις τεχνικές υπηρεσίες, τι έργο θέλει ο δήμαρχος . Ο δήμαρχος αποφασίζει έτσι, θέλω να μου φτιάξεις μία μεγάλη μαρίνα σ΄ αυτή την περιοχή, υποδεικνύει ο δήμαρχος την περιοχή, αρχινά λοιπόν το ταμείο ειδικού σκοπού με τους επιστήμονες που έχει επανδρωθεί αναζητούν τον κατάλληλο χώρο και ξεκινούν και κάνουνε τις μελέτες, προμελέτες για την ακρίβεια, Αυτοί δεν πληρώνονται την μελέτη, ούτε πληρώνει κανένας την μελέτη γιατί μπαίνοντας να δουλέψουνε μέσα στο ταμείο πληρώνονται ήδη τον μισθό τους, ας κάνουνε την προμελέτη θα την δώσουνε στον δήμαρχο να την δει με τις τεχνικές του υπηρεσίες εάν τους πει καλώς προχωρήστε θα προχωρήσουνε στην τελική μελέτη θα την φτιάξουνε θα την δώσουνε για έγκριση στον δήμαρχο να το δει με το δημοτικό συμβούλιο και τις τεχνικές του υπηρεσίες και σε καμία φάση δεν μπορεί να πληρώσει ούτε 10 λεπτά του ευρώ ο δήμος ούτε για μελέτη ούτε για τίποτα, γιατί ; Γιατί πληρώνονται ήδη μισθό.

Προσέξτε το, καταργείται αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα να ψάχνει ο δήμαρχος να βρει λεφτά να πληρώσει την μελέτη για κάτι που σκέφτηκε να κάνει, του την κάνει το ιδιωτικό με ιδιωτικά κριτήρια εργαζόμενο ταμείο ειδικού σκοπού. Αφού ο δήμαρχος με τις τεχνικές του υπηρεσίες συμφωνήσει για την μελέτη θα δώσει την εντολή στο ταμείο ειδικού σκοπού να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου, αυτοί θα αναλάβουν να κάνουν την δανειοδότηση. Τις άδειες την πιθανή σύμπραξη με το δημόσιο γιατί ο εγυαλός παράδειγμα όταν φτιάχνεις μία μαρίνα δεν είναι του δήμου είναι του δημοσίου το δημόσιο μπορεί να πει το παραχωρώ ή δεν το παραχωρώ ή θέλω να μου δίνετε ένα ενοίκιο Χ το χρόνο, όλα αυτά αναλαμβάνει το ταμείο ειδικού σκοπού και τα κάνει. Αφού προχωρήσει λοιπόν το έργο όλη η κατασκευή πρέπει να γίνει από δημότες, δηλαδή όσοι θα δουλέψουνε, όσοι θα προμηθεύσουνε υλικά, με ακούτε ; Ακούγομαι καταρχήν ;

Δημοσιογράφος : ναι, ακούμε

Γιάννης Καλογερόπουλος : μπράβο, όσοι θα δώσουνε υλικά, αυτοί που θα εργαστούνε σοφατζίδες, μπετατζίδες, ηλεκτρολόγοι, οι πάντες θα είναι άνθρωποι που είναι δημότες, η δουλειά δηλαδή θα μοιραστεί στους δημότες, δεν μπορεί να φέρει ο ιδιώτης εγγυητής μία πολυεθνική, Πακιστανούς γιατί παράδειγμα θα έχουνε φθηνότερο μεροκάματο, δεν ξέρω τι, υποχρεωτικά θα το κάνουν οι δημότες. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Το έργο, προσέξτε εδώ τώρα, ότι κατασκευαστεί επειδή χρηματοδοτείται με τα λεφτά από το καταπίστευμα δηλαδή των δημοτών, προσέξτε τι σοβαρό πράγμα σας αποκαλύπτω τώρα.

Ότι φτιαχτεί χρηματοδοτείται με τα λεφτά του καταπιστεύματος που είναι εξ αδιαιρέτου όλων των δημοτών υποχρεωτικά το έργο όταν ολοκληρωθεί και υπό την εποπτεία του δήμου είναι εντελώς ξεχρεωμένο αποδεδειγμένα.

Πρέπει ο θεματοφύλακας να το κάνει χορηγία –δωρεά στην ιδιοκτησία του δήμου, όχι έναντι πληρωμής, δωρεάν χορηγία το έργο ολόκληρο, την ιδιοκτησία του έργου στον δήμο, ότι μορφής και να είναι το έργο είτε είναι κοινωφελές, είτε είναι πλουτοπαραγωγικό, είτε είναι κοινωνικό το έργο με το που τελειώσει η κατασκευή του και αποδεδειγμένα είναι εξοφλημένο. Έκεί επεμβαίνει ο δήμαρχος και κάνει τον έλεγχο, ο θεματοφύλακας με το ιδιωτικό ταμείο ειδικού σκοπού το κάνουνε χορηγία στην ιδιοκτησία του δήμου.

Εάν το έργο είναι κοινωφελές αν θέλει ο δήμαρχος, προσέξτε, αν θέλει ο δήμαρχος μπορεί να ζητήσει από τον θεματοφύλακα να κρατήσει την διαχείριση, εάν το έργο είναι πλουτοπαραγωγικό υποχρεώνει ο δήμαρχος τον θεματοφύλακα να κρατήσει την διαχείριση και θα σας εξηγήσω το γιατί. Το προσωπικό που θα επανδρώσει το έργο κατά την λειτουργία πλέον, μετά την κατασκευή υποχρεωτικά θα είναι από τους δημότες, η διαχείριση όμως η οικονομική για να μην συμβεί ποτέ οτιδήποτε στραβό και περιέλθει ευθύνη στον δήμο παρόλο που από την πρώτη στιγμή που φτιάχνεται το έργο μπορεί και πάει χορηγία στην ιδιοκτησία του δήμου του επιβάλει ο δήμαρχος στα πλουτοπαραγωγικά έργα του θεματοφύλακα να κρατήσει την διαχείριση και να έχει την νομική και την οικονομική ευθύνη και γιατί του την επιβάλει ; Για τέσσερις λόγους ο ένας είναι από τα χρήματα που θα παραχθούνε ως κέρδος του επιτρέπει, προσέξτε τον όρο που λέω.

Του επιτρέπει να παίρνει ο θεματοφύλακας το 2% του ποσού που έχει εκταμιευτεί για το δήμο από τα κέρδη των πλουτοπαραγωγικών για να επιστρέφει το κεφάλαιο στο ταμείο άτοκα για 50 χρόνια να ξοφλήσει το ταμείο και να ελευθερώσει τις εγγυήσεις που έχει δώσει, εάν τα έργα πέσουν έξω, να πάρουμε το χειρότερο σενάριο όλα τα έργα πέσαν έξω στην λειτουργία. Ο θεματοφύλακας θα χάσει τις εγγυήσεις του, του δήμαρχου θα του μείνουνε τα έργα και δεν θα έχει καμία ευθύνη ποινική και οικονομική ο δήμος, θα έχει μόνο ο θεματοφύλακας και μόνο ο θεματοφύλακας θα χάσει τις εγγυήσεις, γιατί όταν το ταμείο κρίνει ότι καταναλώνονται τα λεφτά και δεν επιστρέφονται ρευστοποιεί αμέσως τις εγγυήσεις που έχει ήδη πάρει πριν την εκταμίευση και ξαναβάζει τα λεφτά στους λογαριασμούς και κυνηγάει τον θεματοφύλακα, τον Σώρρα το ταμείο. Το δήμο δεν μπορεί να τον ακουμπήσει κανένας γι΄ αυτό και του επιβάλει την διαχείριση την οικονομική να την κρατήσει του θεματοφύλακα ο δήμαρχος, του λέει: «εσύ εκεί 50 χρόνια θα ιδρώνεις και θα τα βγάζεις πέρα και σου επιτρέπω από τα κέρδη να παίρνεις το 2% της δόσης του εκταμιευθέντος ποσού για τον δήμο κατά σύνολο”.

Πες ότι ο δήμος δηλαδή πήρε συνολικά 1 δις το 2% που πρέπει να επιστρέφεται τον χρόνο είναι 20 εκατομμύρια το 1 δις. Αυτά τα 20 εκ. θα τα παίρνει ο θεματοφύλακας από τα κέρδη των πλουτοπαραγωγικών, προσέξτε δεν λέω τον όρο ανταποδοτικών είναι απάτη αυτός ο όρος, μιλάω για τα πλουτοπαραγωγικά έργα, από τα κέρδη λοιπόν των πλουτοπαραγωγικών παίρνει αυτά τα 20 εκ. να τα δίνει πίσω. Αυτά τα 20 εκ. μπορεί να είναι το 30 το 20 το 15 % των κερδών αλλά είναι πάντα το 2% του εκταμιευθέντος ποσού και το εκταμιευθέν ποσό το ξέρουνε όλοι, δεν μπορεί να κοροϊδέψει κανένας οπότε στο 1 δις είναι 20 εκ. να επιστραφούν το χρόνο πίσω. Δεν μπορεί να είναι 20 εκ. και 1 ευρώ παράδειγμα, είναι στάνταρ το ποσό άρα δεν μπορεί να υπάρχει κλοπή. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ

Πάμε τώρα ένα βήμα παρακάτω τα υπόλοιπα των κερδών, προσέξτε τα έργα κατασκευάζονται δίνονται δωρεάν χορηγία στο δήμο, ο επενδυτής ο ιδιώτης, ποιος είναι αυτός ο επενδυτής που θα τα κάνει δωρεά στο δήμο ; Δεν θα τα κρατούσε ο ίδιος ; Φτιάχνεις ένα σπίτι με τα λεφτά σου και το κρατάς εσύ δεν το κάνεις χάρισμα. Γιατί το δίνει του δήμου ; Γιατί τα λεφτά που έχουν χρηματοδοτήσει το έργο οποιασδήποτε μορφής έργο είναι των δημοτών, είναι από το καταπίστευμα και πρέπει υποχρεωτικά να πάει στην ιδιοκτησία του δήμου το έργο.

Τα χρήματα τώρα των πλουτοπαραγωγικών, τα κέρδη δηλαδή που παράγουνε ανήκουν στον δήμο αυτό θέλω να το καταλάβετε πως συσχετίζεται επειδή είναι λεφτά καταπιστεύματος, δηλαδή όπως στο καταπίστευμα τα κέρδη των μητρικών λογαριασμών των κληροδοτημάτων ανήκουν στον ιδιοκτήτη τα παράγωγα δηλαδή, έτσι όταν φεύγουν αυτά τα παράγωγα και έρχονται να χρηματοδοτήσουν οποιαδήποτε κατασκευή για ανάπτυξη στην τοπική κοινωνία των ιδιοκτητών των χρημάτων να το πούμε έτσι γιατί έτσι είναι τα κέρδη που θα ξανά-παραχθούνε επειδή έχουνε χρηματοδοτηθεί με λεφτά του καταπιστεύματος πάλι ανήκουνε στους δημότες, πάλι ανήκουνε στο λαό. Δηλαδή γι΄ αυτό ανήκουν τα κέρδη στο δήμο και του επιτρέπει από κει ο δήμαρχος να παίρνει το 2% της δόσης να το δίνει πίσω. Τα υπόλοιπα των κερδών τι του λέει ο δήμαρχος «ανήκουν σε μένα» μα όντος ανήκουν στον δήμαρχο και ο δήμαρχος μπορεί να του πει «θα μου πληρώνεις όλα τα έξοδα τη συντήρηση και το κόστος λειτουργίας όλων των κοινωφελών έργων που έχουμε.

Κοινωφελές έργο είναι το σχολείο, το νηπιαγωγείο, μια πλατεία, μια βιβλιοθήκη, προσέξτε το ίδιο το δημαρχείο είναι κοινωφελές, προσέξτε τι σας λέω το ίδιο το δημαρχείο είναι κοινωφελές του λέει ο δήμαρχος «φτιάξε μου ένα δημαρχείο τόσα τετραγωνικά, τόσους ορόφους, με αυτές τις αίθουσες, είναι κοινωφελές. Ως κοινωφελές όμως έχει και έξοδα λειτουργίας θέλει υπαλλήλους, θέλει ρεύματα, θέλει θέρμανση, όλα αυτά έτσι ; αυτά του επιβάλει εφόσον το θέλει ο δήμαρχος γιατί είναι καθαρά στην κηδεμονία του δημάρχου να κάνει ότι θέλει και στην διακριτική του ευχέρεια μαζί με το συμβούλιο από τα κέρδη των πλουτοπαραγωγικών να του καλύπτει όλη την λειτουργεία των κοινωφελών αυτό τι σημαίνει ;

Το νερό είναι το πρώτο κοινωνικό αγαθό αφού όλο το κόστος λειτουργίας από τον καθαρισμό από το φράγμα που μπορεί να γίνει από τις γεωτρήσεις από το δίκτυο από τη διανομή από τα φιλτραρίσματα του νερού τους υπαλλήλους που θα δουλεύουνε τις συντηρήσεις που θα χρειάζονται, αφού πληρώνονται όλα από τα κέρδη των πλουτοπαραγωγικών δεν έχει κόστος άρα το νερό πρέπει να δοθεί εντελώς δωρεάν στους πολίτες, το αντιλαμβάνεστε τι σας λέω ; Κατά τον ίδιο τρόπο όπως το νερό πρέπει να δοθεί εντελώς δωρεάν στους πολίτες δεν πρέπει να ξανά-πληρώσει Έλληνας δημότης σκουπίδια, γιατί ; Γιατί σήμερα που πληρώνουμε τέλη σκουπιδιών στο διπλότυπο της ΔΕΗ τα πληρώνουμε για το κόστος λειτουργίας των αυτοκινήτων, των πετρελαίων, των καυσίμων δηλαδή των αυτοκινήτων, των εργατών για την αποκομιδή των σκουπιδιών, όλα αυτά τώρα έρχονται να πληρωθούνε από τα κέρδη των πλουτοπαραγωγικών. Δεν γίνεται να πληρώνονται από τα δικά μας τα λεφτά που μας ανήκουνε από τα κέρδη των πλουτοπαραγωγικών και να τα ξανά-πληρώνουμε και στο διπλότυπο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να πληρώνουμε στην Ελλάδα 2 και 3 και 5 φορές.

Δημοσιογράφος : Το ίδιο και τα νοσοκομεία Γιάννη ε ; 

Γιάννης Καλογερόπουλος : Σαφώς βέβαια, το ίδιο και τα νοσοκομεία το ίδιο και τα σχολεία, πανεπιστημιακές σχολές το ίδιο και ερευνητικά κέντρα δηλαδή προσέξτε όσο μεγάλης και ανώτατης βαθμίδας να είναι σχολεία πρέπει να πληρωθεί η λειτουργία τους από κει. Ο δημότης θα έχει την καλύτερη παιδεία εντελώς δωρεάν υποχρεωτικά, την καλύτερη περίθαλψη και την καλύτερη παροχή παιδείας ανωτάτης ποιότητος υγεία εντελώς δωρεάν. Ότι κόστος λειτουργείας έχουν αυτοί οι τομείς θα καλυφθούν από τα κέρδη των πλουτοπαραγωγικών

Δημοσιογράφος : και οι έμποροι υγείας τι θα κάνουνε κύριε Καλογερόπουλε, θα οδηγηθούνε στο ταμείο ανεργίας ;

Γιάννης Καλογερόπουλος : Να σας κάνω μία ερώτηση ; είναι παραπάνω από 20 στην Ελλάδα οι έμποροι υγείας ; πόσοι δηλαδή συμφεροντολόγοι θα καταδικάσουν ένα λαό 10 εκατομμυρίων πως γίνεται αυτό ; 

Δημοσιογράφος : Έτσι γίνεται πάντα στην Ελλάδα

Γιάννης Καλογερόπουλος : Να πάμε ένα βήμα παρακάτω, ακόμα και ο έμπορος υγείας επειδή όλο αυτό δεν καταργεί την ιδιωτική πρωτοβουλία και θέλω να του καταλάβουμε αυτά και θα το εξηγήσω, ούτε την καταργεί ούτε την βλάπτει, ούτε την μηδενίζει ούτε την σκοτώνει την ιδιωτική πρωτοβουλία ο κάθε υπάρχον επαγγελματίας δικαιούται πρώτα από όλα να χρηματοδοτηθεί μέσα από τα χρήματα του καταπιστεύματος να χρηματοδοτηθεί άτοκα να συμβληθεί υποχρεωτικός γιατί πρέπει ο δημότης της κάθε περιοχής να μπει μέσα στα έργα, τα έργα είπαμε πρέπει να τα κάνουν οι δημότες.

Εγώ για παράδειγμα έχω μία βιοτεχνία που πουλάω τζάμια εσύ έχεις μια βιοτεχνία που πουλάς σίδερα, ένας άλλος τσιμέντα θα συμβληθούμε μέσα στο σύστημα του ταμείου ειδικού σκοπού όπως και κάθε άλλος συνάδελφος και εμείς θα κάνουμε υποχρεωτικά……(κόβεται η σύνδεση)…… ιδιωτικό νοσοκομείο θα συμβληθεί μέσα στο πρόγραμμα θα βρούνε την φόρμουλα συνεργασίας γιατί δεν μπορείς να τον καταστρέψεις αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή αν έχει κάποιος μία κλινική τι θα τον κάνουμε θα τον κλείσουμε ; όχι απαγορεύεται γιατί έχει και αυτός τα ίδια δικαιώματα με μένα και με σένα γιατί είναι και αυτουνού λεφτά από το καταπίστευμα είναι εξ αδιαιρέτου σας το ξανά-λέω δεν μπορείς να καταργήσεις κανέναν πρέπει υποχρεωτικά να ευεργετηθούν όλοι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε.

Αυτό το πρόγραμμα δεν έχει να κάνει με μηδενισμό αν το θέλετε της υπάρχουσας κατάστασης ίσα ίσα που πρέπει να βοηθήσει την υπάρχουσα κατάσταση, δηλαδή εγώ μπορώ να κάνω μια συμφωνία αύριο το πρωί που έχω αλουμίνια με το ταμείο να το πω έτσι απλά για το παράδειγμα να το καταλάβουν όλοι να προμηθεύω πορτο-παράθυρα στα έργα, θα με χρηματοδοτήσει το ταμείο άτοκα δεν θα πάρω τα λεφτά στα χέρια να πάω το βράδυ να τα φάω στο καζίνο ή να πάω στα μπουζούκια, θα υποβάλω λοιπόν το αίτημά μου στο ταμείο και θα πω θέλω 5 τόνους αλουμίνιο για αν δουλέψω για το κομμάτι των έργων που έχω πάρει, μπράβο, το ταμείο θα μου πληρώσει στο εργοστάσιο τους 5 τόνους αλουμίνιο να τους παραλάβω, δεν θα πάρω εγώ τα λεφτά να πάω να τα φάω, και εγώ αυτά τα χρήματα θα χρηματοδοτηθώ άτοκα να μου πληρώσει τα εμπορεύματα, αυτά τα χρήματα αντί να τα επιστρέψω πίσω σαν χρήμα μπορώ να τα επιστρέψω πίσω σαν είδος, δηλαδή είναι για όλους αυτό.

ΑΤΟΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Εξυπηρετείται και ο επαγγελματικός κόσμος του δήμου. Η συμμετοχή λοιπόν όλων και η χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος αυτουνού του ειδικού ταμείου δηλαδή του ειδικού σκοπού και πρέπει να δημιουργήσει τα έργα είναι να συμμετέχουνε αναγκαστικά μόνο και πρώτα οι δημότες θα πρέπει πρώτα κάτι να μην υπάρχει μέσα στο δήμο για να το πάρουμε από αλλού για να προχωρήσει η κατασκευή των έργων. Μέσα σε αυτό το κομμάτι που χρηματοδοτεί και όλους του επαγγελματίες άτοκα έχει την δυνατότητα και τους συμμετέχοντες επαγγελματίες αλλά και όλους δημότες να τους χρηματοδοτήσει με εντολή του δημάρχου άτοκα το ταμείο ειδικού σκοπού. 

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ – ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Κατά αυτό τον τρόπο μπορεί να γίνει και άρση των βαρών που έχουν από τις τράπεζες δηλαδή το οικονομικό βάρος προς τις τράπεζες που έχουν από δάνεια οι πολίτες να αρθεί με εντολή του δημάρχου. Και πως δουλεύει αυτό θα σας πω δυο λόγια, δίνει εντολή ο δήμαρχος και λέει επειδή έχω ανθρωπιστική βοήθεια να εκτελέσω, έχω και κοινωνικές παροχές να εκτελέσω επειδή μου δίνει το δικαίωμα και το πρόγραμμα και ο νόμος να συμμετέχω ενεργά στο να έχει ο πολίτης κατοικία αντί να τους φτιάξω σπίτια όσοι έχουν πρόβλημα με την τράπεζα και τους έχει κατασχέσει το σπίτι. Δίνει εντολή στο ταμείο ειδικού σκοπού και τους λέει πήγαινε αγόρασε το δάνειο από την τράπεζα, πάρε τις υποθήκες εσύ ταμείο ειδικού σκοπού – προσέξτε όχι ο Σώρρας για να πουλήσει το δάνειο ή να το δώσει σε άλλη τράπεζα αλλά το ταμείο ειδικού σκοπού που δουλεύει υπέρ του δήμου και των δημοτών – αγόρασε όλα τα δάνεια λοιπόν, πάρε τις υποθήκες, σταματάς (τράπεζα) να κυνηγάς τον κόσμο, το ταμείο εσύ κρατάς τις εξασφαλίσεις που έχουνε δώσει στην τράπεζα και τους γυρίζεις τα δάνεια όλα σε άτοκη αποπληρωμή έως 35 μέχρι και 40 και 42 χρόνια και θα τους δώσεις 2 ή 3 χρόνια περίοδο χάριτος και θα επιστρέψουνε πίσω μόνο το κεφάλαιο άτοκα. Αυτό αυτομάτως είναι το μεγαλύτερο ευεργέτημα για όλους τους δημότες διότι όταν έρχεται κάποιος και σου πληρώνει το δάνειο σταματάει η τράπεζα να σε κυνηγάει. Στο γυρίζει άτοκο έως 35, 40, 45 χρόνια, ταυτόχρονα το ίδιο μπορεί να γίνει και με όλες τις υποχρεώσεις που έχει ο κάθε δημότης, δηλαδή χρωστάει στην εφορία έρχεται το ταμείο και του τα πληρώνει και τα αποπληρώνει στο ταμείο άτοκα χωρίς προσαυξήσεις και με περίοδο χάριτος 2-3 χρόνια.

Γιατί πρέπει να μεσολαβήσει η περίοδος χάριτος; Διότι από τη στιγμή που τα χρήματα είναι καταπιστεύματος και είναι όλοι δικαιούχοι και πρέπει όλοι να απολαύσουνε και να αποκατασταθούνε και πρέπει να μηδενιστεί η ανεργία, δεν μπορεί να γίνει σε μια μέρα αυτό πρέπει να μεσολαβήσει ένα διάστημα 1, 2, 3 χρόνια. Αυτό το διάστημα δίνεται περίοδο χάριτος. Από κει και πέρα συμμετέχοντας ο καθένας στα έργα είτε ως προμηθευτής είτε σαν συνέχεια ως υπάλληλος του δίνεται η ευκαιρία μέσα από τις απολαβές που θα πάρει από τα έργα ή από τον μισθό που θα παίρνει από την συμμετοχή του ως φυσικό πρόσωπο στην λειτουργία για την επάνδρωση του κάθε έργου, θα πληρώνει ένα πολύ μικρό ποσό άνευ τόκων και να ξεχρεώνει την υποχρέωση που είχε για να επιστρέφουνε και τα χρήματα στο ταμείο. Αλλά όλα αυτά άτοκα, δηλαδή σταματάει κάθε δίωξη από εφορία, από ΙΚΑ, από τράπεζες, γιατί έρχεται το ταμείο ειδικού σκοπού και τους τα αποπληρώνει και οι δημότες αποπληρώνουνε την υποχρέωσή τους έως και σε 45 χρόνια, ατόκως και με 2-3 χρόνια περίοδο χάριτος. Αν αυτό δεν είναι το καλύτερο κοινωνικό και ανθρωπιστικό ευεργέτημα προς τους ανθρώπους, τι να πω. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο μεγάλο είναι. 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ταυτόχρονα όμως αν δούμε τις λίστες το τι μπορεί να φτιάξει – αρκεί να έχει και λίγο όραμα, που θα το αποκτήσει και να μην το έχει – ο κάθε δήμαρχος στον δήμο του, μέχρι να βοηθηθεί όλος ο αγροτικός κόσμος, να χρηματοδοτείται η καλλιέργεια, να απορροφάται η παραγωγή, υπό την επίβλεψη του δήμου να εξοφλούνται όλοι μετρητοίς και όχι όπως γίνεται το εμπόριο σήμερα που αν θέλει δεν σε πληρώνει ή δεν με πληρώσανε εκεί που τα έδωσα και έχασα τα λεφτά, τα γνωστά δηλαδή που συμβαίνουν.

Υπό την επίβλεψη του δήμου θα εξοφλούνται μετρητοίς στην παράδοση τα αγροτικά προϊόντα και τα κτηνοτροφικά και υποχρεούται το ταμείο ειδικού σκοπού να κάνει από μονέδες επεξεργασίας, συσκευασίας, τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων και διάθεση εμπορική παντού. Μέχρι αντιπροσωπείες σε ξένες χώρες που επιβάλει ο δήμαρχος, αν διαβάσουμε τα χαρτιά είναι ένας από τους 51 όρους, για την προώθηση των Ελληνικών προϊόντων. Εάν και εφόσον το ταμείο ειδικού σκοπού δηλαδή η πλευρά Σώρρα κερδίσει από το εμπόριο τα κέρδη ανήκουν στον δήμο, εάν χάσει θα χάσει το ταμείο δεν έχει αναγωγή προς τους δημότες, προς τους αγρότες, προς τους κτηνοτρόφους παράδειγμα εάν υπάρχει χάσιμο και δεν υπάρχει κέρδος. Δηλαδή από όλες τις πλευρές είναι ευεργετικό και είναι απόλυτα διασφαλισμένοι όλοι ότι δεν θα τους έρθει καμίας μορφής επιβάρυνση ή θα χάσουν έστω και ένα ευρώ.

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ – ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Να πάμε ένα βήμα παρακάτω, αυτό το σύστημα έτσι όπως δουλεύει και έτσι όπως υποχρεωτικά εκ του νόμου πρέπει να εξελιχθεί τι πρέπει να γίνει. Το ταμείο ειδικού σκοπού που δημιουργεί την εμπορική διάθεση, τα χρήματα είπαμε και από την εμπορική διάθεση πρέπει να τα δίνει στον δήμο γιατί ανήκουν στον δήμο γιατί ότι γίνεται χρηματοδοτείται με λεφτά των δημοτών από το καταπίστευμα και ότι παράγει κέρδος ανήκει πάλι στους δημότες.

Το περίσσευμα λοιπόν των κερδών μετά από την δόση που θα δίνει ο Σώρρας πίσω και μετά από την αποπληρωμή όλης της λειτουργίας, της συντήρησης των έργων των κοινωφελών, ότι περισσεύει ακόμα από τα κέρδη πάλι ανήκουν στον δήμο. Δεν τα βάζει ο Σώρρας στην τσέπη του σαν ιδιώτης επενδυτής. Αυτά τα χρήματα λοιπόν που περισσεύουνε και είναι από τα κέρδη πρέπει να δοθούν στον δήμο, και τι του λέει από την αρχή ο δήμαρχος, θα μου τα βάζεις σε έναν λογαριασμό που θα τον κηδεμονεύω πάλι εγώ και θα τα κάνω ότι θέλω.

Μπορώ να σου δώσω εντολές, φτιάξε μου οποιοδήποτε έργο από αυτά τα χρήματα ή μπορώ να κάνω μία ονομαστική μετοχή ανά δημότη η οποία δεν θα μεταβιβάζεται και θα εκδίδεται στο όνομα του κάθε δημότη από την ώρα που γεννιέται και όταν φεύγει από την ζωή, όποτε φύγει, θα ξαναπαραδίδεται στον δήμο και να μοιράζω ανά μετοχή τα κέρδη. Δηλαδή με το που γεννιέται το Ελληνόπουλο θα παίρνει μία μετοχή στο όνομά του, ο δήμαρχος θα μοιράζει τα κέρδη ανά μετοχή οπότε από την ώρα που γεννιέται θα έχει εισόδημα. Σκεφτείτε τώρα πόσοι νέοι άνθρωποι δεν ξεκινάνε να κάνουν οικογένεια και παιδιά γιατί είναι ανασφαλείς επαγγελματικά, γιατί δεν έχουνε εισόδημα, γιατί δεν ξέρουνε πως θα ζήσουνε, αν θα βρούνε δουλειά, πως θα φέρουνε ένα παιδί ή δύο ή τρία στον κόσμο. Και έχουμε τρομερή υπογεννητικότητα, λιγοστεύουν οι Έλληνες στην κυριολεξία. Και έρχεται τώρα μέσα από το πρόγραμμα και από την ίδια την χρήση του ευεργετήματος των χρημάτων που είναι δικά μας, να τα εξασφαλίζουμε.

Το κάθε παιδί από την ώρα που γεννιέται. Σκεφτείτε τώρα, νοσοκομεία δωρεάν, μία μάνα που θέλει, μια κοπέλα είτε ελεύθερη είτε παντρεμένη να κάνει ένα, δύο, τρία, πέντε παιδιά όσα θέλει, από την ώρα που θα το σκεφτεί περίθαλψη νοσοκομειακή την έχει ήδη και είναι εντελώς δωρεάν, κάλυψη, εξετάσεις τα πάντα είναι δωρεάν, γέννες είναι δωρεά, έχει η ίδια μετοχή, χώρια ότι θα της έχει βρει ήδη το πρόγραμμα δουλειά και θα έχει εισόδημα αλλά έχει και μετοχή που παίρνει εισόδημα από τα κέρδη, άρα έχει δύο εισοδήματα. Φέρνει ένα παιδί στον κόσμο είναι τα πάντα πληρωμένα και με το που έρχεται το παιδί στον κόσμο αποκτά δικό του εισόδημα και το παιδί, θα πει η μάνα που θα βρει λεφτά να ζήσει το παιδί της;

birthrate

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Άρα θα ξαναδημιουργηθούν άμεσα οι συνθήκες να ξαναμεγαλώσει ο Ελληνισμός από πληθυσμό, το μεγάλο μας πρόβλημα. Θα δημιουργηθούν αμέσως οι συνθήκες να επαναπατριστούν όλοι που φύγανε μετανάστες γιατί δεν βρίσκανε δουλειά, και όχι μόνο θα βρούνε δουλειά, θα έχουνε και εισόδημα από την μετοχή ο καθένας στον δήμο του. Και αν πάμε και ένα βήμα παρακάτω; Ακόμα και εκείνος που είναι μπεκρής, τεμπέλης, που δεν θέλει να δουλέψει, που πήρε το ευεργέτημα να του ξεχρεώσουνε τις υποχρεώσεις στην εφορία, στο δάνειο της τράπεζας ή άλλο και αδιαφορεί και δεν θέλει να επιστρέψει χρήματα πίσω – το κεφάλαιο άτοκα δηλαδή – μέσω του εισοδήματος της μετοχής θα του κρατείται αυτό που πρέπει να πληρώνει.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Να πάμε ένα βήμα παρακάτω; Λέει ο δήμαρχος, θα φτιάξουμε ένα εργοστάσιο ή δύο ή τρία που θα παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα, όλος ο κόσμος θέλει ρεύμα. Θα φτιάξουμε πέντε φορές μεγαλύτερη παραγωγή από τις ανάγκες των δημοτών μας και του δήμου για τους φωτισμούς, για τα κτήριά του, πόσες είναι οι ανάγκες των δημοτών για τα σπίτια τους; λέμε παράδειγμα 8.000 KW, πόσα χρειάζεται και ο δήμος; άλλες 2.000 KW, άρα θέλουμε 10.000 KW για τις δικές μας ανάγκες, θα φτιάξουμε δύο εργοστάσια που θα παράγουμε 50.000 ή 100.000 KW, θα πουλάμε το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας για να δουλεύει το έργο να αποπληρώνεται και να έχει και κέρδη και τα 10.000 KW που είναι οι ανάγκες των δημοτών θα τους τα δίνουμε δωρεάν. Έτσι δεν θα ξαναπληρώσει και κανένας ρεύμα. Και όχι με τις μορφές ενέργειας κάψε κάρβουνο και γέμιζε την ατμόσφαιρα με προβλήματα και με περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Υπάρχουν 150 τρόποι σήμερα επιστημονικοί παραγωγής ενέργειας να μην μολύνεις καθόλου το περιβάλλον. Δηλαδή αυτό το χάλι που γίνεται στην Πτολεμαΐδα για παράδειγμα. 

Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι ακόμα και ρεύμα, εάν ο δήμος με την δημοτική αρχή – αν το θέλει ο Σώρρας και δεν το θέλει ο δήμαρχος δεν γίνεται. Ότι θέλει ο δήμαρχος κάνει, ότι σκεφτεί ο δήμαρχος και υλοποιεί με εντολή του το ιδιωτικό κομμάτι θα γίνει. Αυτός είναι και ο σοβαρός όρος που του λέει ο δήμαρχος του Σώρρα ότι θα εκτελείς τις εντολές μου γιατί εγώ είμαι ο κηδεμόνας και αν δεν τηρήσεις τα συμφωνηθέντα σε απορρίπτω. Δηλαδή κύριε Σώρρα σε ευχαριστούμε που κάνεις χορηγία τις εγγυήσεις, σε ευχαριστούμε που αναλαμβάνεις την ευθύνη της κατασκευής και είσαι ο θεματοφύλακας αλλά έτσι και δεν κάνεις ότι θέλω εγώ πας σπίτι σου. 

Δημοσιογράφος: Δηλαδή κύριε Καλογερόπουλε ο δήμαρχος μπορεί να κάνει τα πάντα αρκεί να το θελήσει. Δεν πληρώνει τίποτα και είναι διασφαλισμένος.

Γιάννης Καλογερόπουλος: Όχι μόνο δεν πληρώνει τίποτα, απαγορεύεται, και εισπράττει, μόνο εισπράττει. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, ο δήμος μπορεί να χρωστάει 10.000.000 ευρώ σε τράπεζες, ο ίδιος ο δήμος γιατί όλοι οι δήμοι χρωστάνε, έχει δικαίωμα να ζητήσει προείσπραξη των κερδών, δηλαδή να γυρίσει ο Σώρρας να του δώσει χορηγία στο ταμείο του δήμου τα χρήματα που θέλει να πάει να πληρώσει τις τράπεζές του τι χρωστάει ο δήμος, όταν ο Σώρρα του τα δώσει χορηγία – το ταμείο ειδικού σκοπού, το ιδιωτικό κομμάτι, ο δήμος ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να πάρει απόφαση δημοτικού συμβουλίου, να ανοίξει κωδικούς, να δεχτεί την χορηγία. Αυτά τα λεφτά είναι χορηγία, δωρεά, δεν τα επιστρέφει ο δήμος. Τα λεφτά αυτά που πάνε είτε για ξεχρέωμα του δήμου που χρωστάει σε τράπεζες, είτε οργανισμοί του δήμου όπως τα νερά που μπορεί να χρωστάνε, είτε όποιος άλλος οργανισμός, είτε το γηροκομείο γιατί έχουμε πάρα πολλούς δήμους που χρωστάνε τα γηροκομεία τους, αυτά τα χρήματα έρχονται χορηγία-δωρεά στο δήμο, το τονίζω, δεν επιστρέφονται. Μα θα μου πείτε πρέπει να αποπληρωθούνε.

Επειδή σας ανέπτυξα πως δουλεύει το υπόλοιπο κομμάτι και πως φτάνουμε μέχρι και τα υπόλοιπα των κερδών που πάνε στις μετοχές ανά δημότη να μοιραστούνε, από τα πρώτα τα κομμάτια των κερδών που πληρώνονται τα κοινωφελή έχει το δικαίωμα ο Σώρρας γιατί το επιτρέπει ο δήμαρχος να πάρει το 2% της δόσης που δίνει στο ταμείο. Άρα και για τα χρήματα που έδωσε χορηγία θα παίρνει από τα κέρδη το 2% να δίνει την δόση πίσω. Δηλαδή δεν θα λείψουνε τα χρήματα από το ιδιωτικό ταμείο αλλά ο δήμος δεν τα ξαναγυρίζει αυτά τα χρήματα. 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΚΟΥ  – ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ: EI-END ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

mnymosini

EI-END ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟ facebook
EI-END MNEMOSYNE INTERNATIONAL

 

MN20

Αφήστε μια απάντηση