ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

Αναδυομένη ονομάσθηκε η Αφροδίτη, επειδή κατά τον Ησίοδον εξήλθεν από την θάλασσαν. Υπήρχε στην νήσον Κώ, περικαλλές άγαλμα της θεάς, το οποίον την αναπαριστούσε έτσι όπως την είχε ζωγραφίσει ο Απελλής, και το οποίον όταν το είδε ο αυτοκράτωρ Αύγουστος, το επήρε, αφού εχάρισε στους κατοίκους της νήσου τον φόρον εκατό ταλάντων, και το μετέφερε στην Ρώμην, στήνοντάς το στον Ναόν του Ιουλίου Καίσαρος.

Το έστησε εκεί, επειδή, όπως έλεγε, ο Ιούλιος Καίσαρ κατήγετο από το γένος της Αφροδίτης ως απόγονος του υιού της Αινείου.

Το άγαλμα αυτό εφθάρη από την πολυκαιρίαν, και αργότερα ο Νέρων το αντικατέστησε με άλλο, το οποίον ήταν έργον του Δωρηθέου.

Παρενθετικά, η πληροφορία αυτή δεικνύει ότι και κατά την Ρωμαϊκήν περίοδον, τα περίλαμπρα αγάλματα τα φιλοτεχνούσαν Έλληνες γλύπτες διά λογαριασμόν των Ρωμαίων!

Αλλά υπήρχε και στην Ολυμπίαν άγαλμα της αναδυομένης Αφροδίτης, το οποίον την παρουσίαζε να την υποδέχεται από την θάλασσαν ο Έρως και να την στέφει η Πειθώ.

30/5/2014
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

afroditi

 

Αφήστε μια απάντηση